EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TJ0501

Резюме на решението

Решение на Общия съд (пети състав) от 23 септември 2011 г.
NEC Display Solutions Europe GmbH срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (СХВП).
Марка на Общността - Производство по възражение - Заявка за фигуративна марка на Общността "see more" - По-ранни словни национални марки "CMORE" - Относително основание за отказ - Вероятност от объркване - Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009).
Дело T-501/08.

Keywords
Subject of the case
Диспозитив

Keywords

Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точки 21, 22 и 58)

2. Марка на Общността — Определение и придобиване на марка на Общността — Относителни основания за отказ — Възражение от притежателя на по-ранна идентична или сходна марка, регистрирана за идентични или сходни стоки или услуги — Вероятност от объркване с по-ранната марка — Слаб отличителен характер на по-ранната марка — Действие (член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 на Съвета) (вж. точка 57)

Subject of the case

Предмет

Жалба срещу решението на четвърти апелативен състав на СХВП от 28 август 2008 г. (преписка R 1388/2007‑4) относно производство по възражение между C More Entertainment AB и NEC Display Solutions Europe GmbH

Диспозитив

Диспозитив

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда NEC Display Solutions Europe GmbH да заплати съдебните разноски.

Top