EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CO0121

Определение на Съда от 15 юни 2022 г.
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост.
Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която не е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото.
Дело C-121/22 P.

Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 15 юни 2022 г.
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi срещу Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост.
Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която не е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото.
Дело C-121/22 P.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2022:492

 Определение на Съда (състав по допускането на обжалване) от 15 юни 2022 г. — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO

(Дело C‑121/22 P)

„Обжалване — Марка на Европейския съюз — Допускане на обжалване — Член 170б от Процедурния правилник на Съда — Молба, в която не е доказано значението на съответния въпрос за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Недопускане на обжалване по делото“

1. 

Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Тежест на доказване

(член 58а от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 12)

2. 

Обжалване — Режим на предварително допускане — Молба за допускане на обжалване — Изисквания за форма — Обхват

(член 58а от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 13—15)

3. 

Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Молба за допускане на обжалване, в която не е доказано значението на въпроса — Недопускане

(член 58а от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 16—18 и 20—22)

4. 

Обжалване — Режим на предварително допускане — Въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза — Контрол на Съда върху преценката на фактите и доказателствата — Изключване

(член 58а от Статута на Съда; член 170а, параграф 1 и член 170б от Процедурния правилник на Съда)

(вж. т. 19)

Диспозитив

1) 

Не допуска обжалване по делото.

2) 

Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi понася направените от нея съдебни разноски.

Top