EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CJ0013

Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2017 г.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde срещу Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".
Преюдициално запитване — Директива 95/46/ЕО — Член 7, буква е) — Лични данни — Условия за законосъобразно обработване на лични данни — Понятието „необходимост за целите на законните интереси на трето лице“ — Искане, с оглед на предявяването на права по съдебен ред, да бъдат разкрити личните данни на лице, причинило пътнотранспортно произшествие — Задължение на администратора да уважи такова искане — Липса.
Дело C-13/16.

Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2017 г.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde срещу Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas satiksme".
Преюдициално запитване, отправено от Augstākā tiesa.
Преюдициално запитване — Директива 95/46/ЕО — Член 7, буква е) — Лични данни — Условия за законосъобразно обработване на лични данни — Понятието „необходимост за целите на законните интереси на трето лице“ — Искане, с оглед на предявяването на права по съдебен ред, да бъдат разкрити личните данни на лице, причинило пътнотранспортно произшествие — Задължение на администратора да уважи такова искане — Липса.
Дело C-13/16.

Digital reports (Court Reports - general)

Дело C‑13/16

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

срещу

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

(Преюдициално запитване,
отправено от Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)

„Преюдициално запитване — Директива 95/46/ЕО — Член 7, буква е) — Лични данни — Условия за законосъобразно обработване на лични данни — Понятието „необходимост за целите на законните интереси на трето лице“ — Искане, с оглед на предявяването на права по съдебен ред, да бъдат разкрити личните данни на лице, причинило пътнотранспортно произшествие — Задължение на администратора да уважи такова искане — Липса“

Резюме — Решение на Съда (втори състав) от 4 май 2017 г.

 1. Сближаване на законодателствата—Защита на физическите лица при обработването на лични данни—Директива 95/46—Условия за законосъобразно обработване на лични данни—Законни интереси, преследвани от администратора или от получателя на данните—Понятието „законни интереси“—Интерес на трето лице да получи за лице, повредило негово имущество, информация от лично естество, за да предяви срещу него иск за обезщетение—Включване

  (член 7, буква е) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

 2. Сближаване на законодателствата—Защита на физическите лица при обработването на лични данни—Директива 95/46—Условия за законосъобразно обработване на лични данни—Законни интереси, преследвани от администратора или от получателя на данните—Задължение за администратора по искане на трето лице да разкрие пред него лични данни, за да може то да предяви иск—Липса—Разкриване на въпросните данни въз основа на националното право—Допустимост

  (член 7, буква е) от Директива 95/46 на Европейския парламент и на Съвета)

 1.  Вж. текста на решението.

  (вж. т. 29)

 2.  Член 7, буква е) от Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 година за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни трябва да се тълкува в смисъл, че не създава задължение за разкриване на лични данни пред трето лице, за да може то да предяви пред гражданските съдилища иск за обезщетение за вредите, причинени му от лицето, ползващо се от защитата на тези данни. Същевременно член 7, буква е) от тази директива допуска разкриване на такива данни въз основа на националното право.

  Важно е все пак да се посочи, че както отбелязва генералният адвокат в точки 82—84 от заключението си и ако националният съд не установи друго в това отношение, не е оправдано при обстоятелства като тези по главното производство на пострадалия да не бъдат разкрити — само защото причинителят на вредите не е навършил пълнолетие — личните данни, необходими, за да предяви иск за обезщетение за вреди срещу този причинител или евентуално срещу лицата, упражняващи родителските права.

  (вж. т. 33 и 34 и диспозитива)

Top