EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0421(01)

Решение на Общия съд (първи състав) от 15 декември 2016 г.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) срещу Европейска комисия.
Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Гръцки пазари за доставка на лигнитни въглища и на електроенергия на едро — Решение за определяне на специални мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушение на член 86, параграф 1 ЕО във връзка с член 82 ЕО — Член 86, параграф 3 ЕО — Задължение за мотивиране — Пропорционалност — Свобода на договаряне.
Дело T-421/09 RENV.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Решение на Общия съд (първи състав) от 15 декември 2016 г. — DEI/Комисия

(Дело T‑421/09 RENV)

„Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Гръцки пазари за доставка на лигнитни въглища и на електроенергия на едро — Решение за определяне на специални мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушение на член 86, параграф 1 ЕО във връзка с член 82 ЕО — Член 86, параграф 3 ЕО — Задължение за мотивиране — Пропорционалност — Свобода на договаряне“

1. 

Актове на институциите — Мотивиране — Задължение — Обхват — Решение за прилагане на правилата на конкуренция

(член 253 ЕО)

(вж. т. 109 и 110)

2. 

Жалба за отмяна — Основания — Липса или непълнота на мотивите — Основание, отделно от това, което се отнася до законосъобразността по същество

(членове 230 ЕО и 253 ЕО)

(вж. т. 111)

3. 

Право на Европейския съюз — Принципи — Основни права — Свобода на договаряне — Ограничения — Допустимост — Условия — Ограничения, въведени в приложение на правилата в областта на конкуренцията

(член 6, параграф 3 ДЕС; член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз; член 86, параграф 3 ЕО)

(вж. т. 130—144)

4. 

Конкуренция — Публични предприятия и предприятия със специални или изключителни права, предоставени им от държавите членки — Правомощия на Комисията във връзка с надзорните ѝ задължения — Решение за определяне на специални мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушение на правилата в областта на конкуренцията — Нарушение на принципа на пропорционалност — Липса

(член 86, параграф 3 ЕО)

(вж. т. 147—162)

Предмет

Искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение на Комисията C (2009) 6244 окончателен от 4 август 2009 г. за определяне на специалните мерки за коригиране на антиконкурентните последици от нарушението, установено с решение на Комисията от 5 март 2008 г. относно поддържането в сила от страна на Република Гърция на права в полза на DEI за добив на лигнитни въглища

Диспозитив

1) 

Отхвърля жалбата.

2) 

Осъжда Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) да понесе, наред с направените от него съдебни разноски, и тези на Европейската комисия.

3) 

Република Гърция понася направените от нея съдебни разноски.

Top