EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0196

Резюме на решението

Решение на Съда (голям състав) от 14 юни 2011 г.
Paul Miles и други срещу Écoles européennes.
Искане за преюдициално заключение: Chambre de recours des écoles européennes.
Преюдициално запитване - Понятие за "юрисдикция в държава членка" по смисъла на член 267 ДФЕС - Съвет по жалбите на Европейските училища - Система на заплащане за учителите, разпределени в Европейските училища - Липса на адаптиране на заплатите след обезценяването на британската лира - Съвместимост с членове 18 ДФЕС и 45 ДФЕС.
Дело C-196/09.

Keywords
Summary

Keywords

Преюдициални въпроси — Сезиране на Съда — Национална юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС

(член 267 ДФЕС)

Summary

Съдът на Европейския съюз не е компетентен да отговори на преюдициално запитване, отправено от Съвета по жалбите на Европейските училища.

За да се прецени дали запитващ орган притежава качеството на юрисдикция по смисъла на член 267 ДФЕС — въпрос, уреден единствено от правото на Съюза, — Съдът взема предвид съвкупност от елементи, каквито са законоустановеният характер на органа, постоянното му естество, задължителността на неговата юрисдикция, състезателността на производството пред него, прилагането от органа на правни норми, както и независимостта му.

Независимо че посоченият съвет по жалбите отговаря на тази съвкупност от елементи и следователно трябва да бъде квалифициран като „юрисдикция“ по смисъла на член 267 ДФЕС, той все пак не е, както се сочи в този член, юрисдикция в една от държавите членки, а е към Европейските училища, които, както е посочено в първо и трето съображение от Конвенцията за Европейските училища, представляват система sui generis, която чрез международен договор осъществява форма на сътрудничество между държавите членки и между тях и Съюза. Следователно той е орган на международна организация, която въпреки поддържаните от нея функционални връзки със Съюза формално остава обособена от него и от неговите държави членки. При това положение сам по себе си фактът, че Съветът по жалбите е длъжен да прилага общите принципи на правото на Съюза в случаите, в които е сезиран със спор, не е достатъчен, за да може посоченият Съвет по жалбите да попадне в обхвата на понятието „юрисдикция в държава членка“ и следователно в приложното поле на член 267 ДФЕС.

(вж. точки 37—39, 42, 43 и 46 и диспозитива)

Top