Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AE0204

European Commission
Economic and Social Committee
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 12002E251 ; 12002E175-P1 ; 12002E175-P1;

Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Обикновена законодателна процедура (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Директива
EuroVoc thesaurus:
контрол по замърсяване на околната среда; замърсяване на водата; опазване на околната среда
Directory code:
15.10.20.20 Околна среда, потребители и защита на здравето / Околна среда / Замърсяване и вредни въздействия / Опазване и управление на водите
Leading person:
Stavros DIMAS
Leading service:
Генерална дирекция „Околна среда“
Decision mode:
Писмена процедура
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз ; Европейски парламент
Addressee for mandatory consultation:
Европейски икономически и социален комитет ; Европейският комитет на регионите
Legal basis:
12002E251 ; 12002E175-P1 ; 12002E175-P1
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Documents:
COM/2006/397/FINAL
C6/2006/243
BULLETIN/2006/7/8/1.21.2
CELEX number of the main document:
52006PC0397
Documents:
SEC/2006/947
CELEX number of the main document:
52006SC0947
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Anne LAPERROUZE
Documents:
A6/2007/125
JO C E/2008/102/90
TA/2007/190/P6
BULLETIN/2007/5/1.22.3
CELEX number of the main document:
52007AP0190
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2812
Subject:
ОКОЛНА СРЕДА
Documents:
PRES/2007/150
IP/2007/970
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2842
Subject:
ОКОЛНА СРЕДА
Documents:
CS/2007/11486
CS/2007/16200
PRES/2007/286
BULLETIN/2007/12/1.22.8
JO C E/2008/71/1
CELEX number of the main document:
52008AG0003
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Anne LAPERROUZE
Documents:
A6/2008/192
TA/2008/283/P6
IP/2008/958
JO C E/2009/286/82
CELEX number of the main document:
52008AP0283
Decision:
Становище с предложение за изменение
Decision mode:
Процедура за упълномощаване
Documents:
COM/2008/487/FINAL
CS/2008/12084
JO C/2010/76/4
CELEX number of the main document:
52008PC0487
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2898
Subject:
ОКОЛНА СРЕДА
Type of file:
Директива
Documents:
CS/2008/14164
CS/2008/14517/ADD 1
PRES/2008/282
Procedure:
Обикновена законодателна процедура (COD)
Documents:
ST 5083 2016 INIT

Activities of the institutions