Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE1595

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Parliament
Legal basis:
Commission: 12006E251 ; 12006E063-L1PT1D) ; 12006E063-L1PT2A) ; 12006E063-L1PT1D) ; 12006E063-L1PT2A) ; TFUE/art 78 par 2; 12008E294 ; 12008E078-P2 ; 12008E078-P2;

Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Директива
EuroVoc thesaurus:
политика на ЕС; сближаване на законодателството; бежанец
Directory code:
19.10.30.00 Пространство на свобода, сигурност и правосъдие / Свободно движение на хора / Политика в областта на убежището
Leading person:
Jacques BARROT
Leading service:
Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“
Decision mode:
Писмена процедура
Addressee for formal act:
Европейски парламент ; Съвет на Европейския съюз
Addressee for optional consultation:
Европейски икономически и социален комитет ; Европейският комитет на регионите
Legal basis:
12006E251 ; 12006E063-L1PT1D) ; 12006E063-L1PT2A) ; 12006E063-L1PT1D) ; 12006E063-L1PT2A) ; TFUE/art 78 par 2
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Documents:
COM/2009/554/FINAL
CS/2009/14959
IP/2009/1552
JO C/2011/26/14
CELEX number of the main document:
52009PC0554
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2979
Subject:
ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
Documents:
PRES/2009/355
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
3034
Subject:
ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
Documents:
CSST/2010/14772/ADD 1
PRES/2010/262
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Sylvie GUILLAUME
Documents:
A7/2011/85
JO C E/2012/296/184
TA/2011/136/P7
CELEX number of the main document:
52011AP0136
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
3096
Subject:
ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
Documents:
CSST/2011/11454
CSST/2011/11454/ADD 1
PRES/2011/161
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
3244
Subject:
ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ
Documents:
CS-PRES/2013/10461
CSST/2013/10176
CSST/2013/8260
JO C E/2013/179/27
CELEX number of the main document:
52013AG0007
Decision:
Одобрение без изменение
Rapporteur:
Sylvie GUILLAUME
Documents:
A7/2013/217
TA/2013/256/P7
JO C/2016/65/210
CELEX number of the main document:
52013AP0256

Activities of the institutions