Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008DC0394

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Committee of the Regions
European Parliament
Type of file:
Съобщение
EuroVoc thesaurus:
финансиране; малки и средни предприятия; икономически растеж
Directory code:
13.40.00.00 Индустриална политика и вътрешен пазар / Вътрешен пазар: политика по отношение на предприятията
Leading person:
Günter VERHEUGEN
Leading service:
Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“
Addressee:
Европейският комитет на регионите ; Европейски парламент ; Европейски икономически и социален комитет ; Европейска инвестиционна банка ; Съвет на Европейския съюз
Type of file:
Съобщение
Documents:
COM/2008/394/FINAL
CS/2008/11262
JO C/2009/303/20
CELEX number of the main document:
52008DC0394 ; C2009/303/09
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2891
Subject:
КОНКУРЕНЦИЯ
Documents:
PRES/2008/251
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2910
Subject:
КОНКУРЕНЦИЯ
Documents:
CS/2008/16580
PRES/2008/354
Leading service:
Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“
Rapporteur:
Edit HERCZOG
Documents:
A6/2009/74
TA/2009/100/P6
JO C E/2010/87/48
CELEX number of the main document:
52009IP0100
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2945
Subject:
КОНКУРЕНЦИЯ
Documents:
PRES/2009/155