EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51991AC1124

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:

Commission: Traité/CEE/art 84 par 2

Type of file:
Предложение за директива
EuroVoc thesaurus:
ниво на шума; стандарт; гражданска авиация
Directory code:
07.40.20.10 Транспортна политика / Въздушен транспорт / Функциониране на пазара / Достъп до пазара
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
1547
Documents:
JO L/1992/76/21
CELEX number of the main document:
31992L0014
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Hans-Günter SCHODRUCH
Documents:
JO C/1992/13/534
CELEX number of the main document:
51991AP0334
Author of opinion:
Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
Leading service:
Генерална дирекция „Околна среда“
Associated service:
ГД VII – Tранспорт ; ГД III – Промишленост ; Генерална дирекция „Развитие и отношения с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн“
Decision mode:
Писмена процедура
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Addressee for mandatory consultation:
Европейски парламент ; Европейски икономически и социален комитет
Legal basis:
Traité/CEE/art 84 par 2
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Разпространяван от Службата за публикации
Documents:
COM/1990/445/FINAL
CS/1991/5847/91/AER28/ENV123
C3/1991/204
JO C/1991/111/5
CELEX number of the main document:
51990PC0445