EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1231

Council of the European Union
European Commission
European Parliament
Economic and Social Committee
Legal basis:

Commission: 12008E294 ; 12008E079; 12006E063 ; 12006E251 ; TFUE/art 79 par 2 b;

Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за регламент
Регламент
EuroVoc thesaurus:
социална придобивка; чужденец; хармонизация на социалното осигуряване
Directory code:
05.20.40.20 Свободно движение на работници и социална политика / Социална политика / Социална сигурност / Прилагане по отношение на работниците мигранти
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
3019
Subject:
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ
Documents:
CS/2010/10614
PRES/2010/156
Legal basis:
12008E294 ; 12008E079
Type of file:
Предложение за регламент
Documents:
COM/2009/665/FINAL
CELEX number of the main document:
52009DC0665
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2947
Subject:
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛИ
Documents:
PRES/2009/124
Type of file:
Регламент
Documents:
JO L/2010/344/1
CELEX number of the main document:
32010R1231
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Jean LAMBERT
Documents:
A6/2008/209
TA/2008/350/P6
JO C E/2009/294/259
CELEX number of the main document:
52008AP0350
Decision:
Съгласие
Decision:
Одобрение без изменение
Rapporteur:
Jean LAMBERT
Documents:
A7/2010/261
TA/2010/342/P7
JO C E/2011/371/44
CELEX number of the main document:
52010AP0342
Rapporteur:
José Isaís RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO
Documents:
CESE/2008/77
BULLETIN/2008/1/1.9.14
JO C/2008/151/50
CELEX number of the main document:
52008AE0077
Leading person:
Vladimir SPIDLA
Leading service:
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
Decision mode:
Писмена процедура
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Addressee for mandatory consultation:
Европейски парламент
Addressee for optional consultation:
Европейски икономически и социален комитет ; Европейският комитет на регионите
Legal basis:
12006E063 ; 12006E251 ; TFUE/art 79 par 2 b
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за регламент
Documents:
COM/2007/439/FINAL
CS/2007/12166
BULLETIN/2007/7/8/1.8.10
JO C/2007/191/13
CELEX number of the main document:
52007PC0439
Decision mode:
Писмена процедура
Documents:
COM/2010/448/FINAL
CSST/2010/13212
JO C/2011/121/23
CELEX number of the main document:
52010PC0448
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
3028
Subject:
ОБЩИ ВЪПРОСИ
Documents:
CS/2010/11160
CS/2010/12452
CSST/2010/12621/ADD 1
PRES/2010/216
JO C E/2010/253/1
CELEX number of the main document:
52010AG0013

Activities of the institutions