EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0058

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis:


Commission: 11997E095 ; 11997E251
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Директива
Предложение за директива
EuroVoc thesaurus:
неприкосновеност на частен живот; мрежа за трансмисия; нова технология
Directory code:
15.20.10.00 Околна среда, потребители и защита на здравето / Потребители / Общи разпоредби
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2439
Subject:
ОКОЛНА СРЕДА
Type of file:
Директива
Documents:
PRES/2002/180
BULLETIN/2002/6/1.3.98
Leading service:
Генерална дирекция „Информационно общество и медии“
Decision:
Становище с предложение за изменение
Decision mode:
Процедура за упълномощаване
Documents:
COM/2002/338/FINAL
C5/2002/279
BULLETIN/2002/6/1.3.98
CELEX number of the main document:
52002PC0338
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Marco CAPPATO
Documents:
A5/2002/130
IP/2002/783
BULLETIN/2002/5/1.3.79
JO C E/2003/187/103
CELEX number of the main document:
52002AP0261
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2406
Subject:
ОБЩИ ВЪПРОСИ
Documents:
CS/2001/15396
PRES/2002/16
C5/2002/35
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.137
JO C E/2002/113/39
CELEX number of the main document:
52002AG0026
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2395
Subject:
ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Documents:
CS/2001/14998
PRES/2001/448
BULLETIN/2001/12/1.3.105
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Marco CAPPATO
Documents:
A5/2001/374
JO C E/2002/140/132
BULLETIN/2001/11/1.3.104
CELEX number of the main document:
52001AP0374
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2364
Subject:
ТРАНСПОРТ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Documents:
PRES/2001/257
Leading person:
Erkki LIIKANEN
Leading service:
Генерална дирекция „Информационно общество и медии“
Associated service:
Генерален секретариат ; Генерална дирекция „Външни отношения“ ; Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ ; Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ ; Генерална дирекция „Енергетика и транспорт“ ; Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ ; Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ ; Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ ; Генерална дирекция „Конкуренция“ ; Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ; Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ ; Генерална дирекция „Околна среда“ ; Генерална дирекция „Правосъдие, свобода и сигурност“ ; Генерална дирекция „Предприятия и промишленост“ ; Генерална дирекция „Развитие и отношения с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн“ ; Генерална дирекция „Разширяване“ ; Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ ; Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ ; Генерална дирекция „Търговия“ ; Съвместен изследователски център
Decision mode:
Устна процедура
Addressee for formal act:
Европейски парламент ; Съвет на Европейския съюз
Addressee for mandatory consultation:
Европейски икономически и социален комитет
Addressee for optional consultation:
Европейският комитет на регионите
Legal basis:
11997E095 ; 11997E251
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Documents:
COM/2000/385/FINAL
CS/2000/10961
BULLETIN/2000/7/-8/1.3.91
JO C E/2000/365/223
CELEX number of the main document:
52000PC0385

Activities of the institutions