Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996R1107

European Commission
Legal basis:
Commission: Règlement/CEE/CS 2081/92/art 17 ; Traité/CE;
Type of file:
Предложение за регламент
EuroVoc thesaurus:
Съвет за асоцииране (ЕС); работни правила; споразумение за асоцииране (ЕС)
Directory code:
11.40.10.30 Външни отношения / Двустранни споразумения със страни извън ЕС / Европейски страни / Страни в преход
Leading service:
Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Associated service:
ГД III – Промишленост ; ГД XV – „Вътрешен пазар и финансови служби“ ; Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“
Decision mode:
Устна процедура
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Legal basis:
Règlement/CEE/CS 2081/92/art 17 ; Traité/CE
Type of file:
Предложение за регламент
Remarks:
Разпространяван от Службата за публикации
Documents:
COM/1996/48/FINAL
CS/1996/5886/96/AGRILEG68
BULLETIN/1996/3/1.3.131
CELEX number of the main document:
51999PC0048