Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993L0083

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2;

Council of the European Union: 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E149-P2 ; 11957E149-P2 ; 11957E149-P2 ; 11957E149-P2 ; 11957E066
Procedure:
Процедура на сътрудничество (SYN)
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Директива
EuroVoc thesaurus:
договор; сателитни комуникации; кабелна телевизия
Directory code:
13.20.60.00 Индустриална политика и вътрешен пазар / Индустриална политика: секторни операции / Информационни технологии, далекосъобщения и обработка на данни
Leading service:
ГД XV – „Вътрешен пазар и финансови служби“
Associated service:
Генерална дирекция „Конкуренция“ ; ГД XXIII – Политика за предприятията, дистрибутивна търговия, туризъм и кооперации ; ГД І – Външни отношения: търговска политика и отношения със Северна Америка, Далечния изток, Австралия и Нова Зеландия ; Генерална дирекция „Информационно общество и медии“ ; Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ ; ГД X – Информация, комуникация, култура и аудиовизуални медии
Decision mode:
Устна процедура
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Addressee for mandatory consultation:
Европейски парламент ; Европейски икономически и социален комитет
Legal basis:
11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2
Procedure:
Процедура на сътрудничество (SYN)
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Разпространяван от Службата за публикации
Documents:
COM/1991/276/FINAL
CS/1991/8331/91/PI53/ETS39/CULTURE37
JO C/1991/255/3
CELEX number of the main document:
51991PC0276
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Manuel MEDINA ORTEGA
Documents:
JO C/1992/305/134
CELEX number of the main document:
51992AP0271
Decision:
Частично съгласие
Taking over:
Martin BANGEMANN
Remarks:
Спазено задължение
Leading service:
ГД XV – „Вътрешен пазар и финансови служби“
Decision mode:
Процедура за упълномощаване
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Разпространяван от Службата за публикации

Предприемане на последващи действия след становище на ЕП
Documents:
COM/1992/526/FINAL
CS/1992/10808/92/PI122/CULTURE138
C3/1993/201
JO C/1993/25/43
CELEX number of the main document:
51992PC0526
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
1659
Documents:
JO C/1993/149/1
CELEX number of the main document:
51993AG0529(02)
Rapporteur:
Manuel MEDINA ORTEGA
Author of report:
Комисия по правни въпроси
Documents:
A3/1993/211
PE/205036/JUR/FIN
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Manuel MEDINA ORTEGA
Documents:
JO C/1993/255/109
CELEX number of the main document:
51993AP0211
Decision:
Частично съгласие
Taking over:
Raniero VANNI D'ARCHIRAFI
Remarks:
Спазено задължение след 2-ро четене
Leading service:
ГД XV – „Вътрешен пазар и финансови служби“
Decision mode:
Процедура за упълномощаване
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Procedure:
Процедура на сътрудничество (SYN)
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Разпространяван от Службата за публикации

Предприемане на последващи действия след становище на ЕП на 2-ро четене
Documents:
COM/1993/426/FINAL
CS/1993/8618/93/PI79/CULTURE104
CELEX number of the main document:
51993PC0426
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
1686
Legal basis:
11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E057-P2 ; 11957E149-P2 ; 11957E149-P2 ; 11957E149-P2 ; 11957E149-P2 ; 11957E066
Procedure:
Процедура на сътрудничество (SYN)
Type of file:
Директива
Remarks:
Изменение на правното основание от Съвета
Documents:
JO L/1993/248/15
CELEX number of the main document:
31993L0083

Activities of the institutions