Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0676

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E130S; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3;

Procedure:
Процедура на консултация (CNS)
Type of file:
Предложение за директива
Директива
EuroVoc thesaurus:
контрол по замърсяване на околната среда; екологичен контрол; замърсяване от земеделски източници
Directory code:
15.10.20.20 Околна среда, потребители и защита на здравето / Околна среда / Замърсяване и вредни въздействия / Опазване и управление на водите
Leading service:
Генерална дирекция „Околна среда“
Associated service:
Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ ; Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ ; Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ ; Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ; Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ ; Работна група за преговори по присъединяване ; ГД III – Промишленост
Decision mode:
Устна процедура
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Addressee for mandatory consultation:
Европейски икономически и социален комитет ; Европейски парламент
Legal basis:
11957E130S
Procedure:
Процедура на консултация (CNS)
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Разпространяван от Службата за публикации
Documents:
COM/1988/708/FINAL
CS/1989/4136/89/ENV2
JO C/1989/54/4
CELEX number of the main document:
51988PC0708
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Kenneth D. COLLINS
Remarks:
Спазено задължение
Documents:
JO C/1989/158/489
CELEX number of the main document:
51989AP0081
Leading service:
Генерална дирекция „Околна среда“
Associated service:
Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ ; ГД III – Промишленост ; Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Decision mode:
Процедура за упълномощаване
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Legal basis:
11957E149-P3 ; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3 ; 11957E149-P3
Remarks:
Предприемане на последващи действия след становище на ЕП

Разпространяван от Службата за публикации
Documents:
COM/1989/544/FINAL
CS/1990/4733/90/ENV19
JO C/1990/51/12
CELEX number of the main document:
51989PC0544
Decision mode:
Единодушие
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
1543
Procedure:
Процедура на консултация (CNS)
Type of file:
Директива
Documents:
JO L/1991/375/1
CELEX number of the main document:
31991L0676

Activities of the institutions