EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985L0337

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Council of the European Union: 11957E235 ; 11957E100;
Commission: 11957E100

Procedure:
Процедура на консултация (CNS)
Type of file:
Директива
Предложение за директива
EuroVoc thesaurus:
предотвратяване на замърсяване; програма за действие; сближаване на законодателството
Directory code:
15.10.10.00 Околна среда, потребители и защита на здравето / Околна среда / Общи разпоредби и програми
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
1019
Legal basis:
11957E235 ; 11957E100
Procedure:
Процедура на консултация (CNS)
Type of file:
Директива
Remarks:
Изменение на правното основание от Съвета
Documents:
JO L/1985/175/40
CELEX number of the main document:
31985L0337
Leading service:
Генерална дирекция „Околна среда“
Associated service:
Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ ; Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ ; ГД II – Икономически и финансови въпроси ; Генерална дирекция „Конкуренция“ ; Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ ; Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ ; ГД III – Промишленост ; ; ГД VII – Tранспорт ; ГД X – Информация, комуникация, култура и аудиовизуални медии ; Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Procedure:
Процедура на консултация (CNS)
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Предприемане на последващи действия след становище на ЕП
Documents:
COM/1982/158/FINAL
CS/1982/6134
JO C/1982/110/5
CELEX number of the main document:
51982PC0158
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Jup WEBER
Remarks:
Съгласуване, поискано от ЕП
Documents:
JO C/1982/66/89
CELEX number of the main document:
51981AP0569
Rapporteur:
Jup WEBER
Author of report:
Комисия по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните
Documents:
1/1981/569
PE/72495/ENV/FIN
Leading service:
Генерална дирекция „Околна среда“
Associated service:
Генерална дирекция „Развитие и отношения с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн“ ; ГД II – Икономически и финансови въпроси ; Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ ; Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ; ГД III – Промишленост ; ; ГД VII – Tранспорт ; Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Addressee for mandatory consultation:
Европейски икономически и социален комитет ; Европейски парламент
Legal basis:
11957E100
Procedure:
Процедура на консултация (CNS)
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Съгласуване, което не е предложено от Комисията
Documents:
COM/1980/313/FINAL
CS/1980/7972/80/ENV106
JO C/1980/169/14
CELEX number of the main document:
51980PC0313

Activities of the institutions