Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999L0093

European Commission
European Parliament
European Committee of the Regions
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11992E100A ; 11992E189B ; 11992E057-P2 ; 11992E057-P2 ; 11992E057-P2 ; 11992E057-P2 ; 11992E066; 11997E095 ; 11997E055 ; 11997E047-P2 ; 11997E047-P2 ; 11997E047-P2 ; 11997E047-P2;


Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Директива
EuroVoc thesaurus:
сближаване на законодателството; електронна поща; информационна мрежа
Directory code:
13.30.99.00 Индустриална политика и вътрешен пазар / Вътрешен пазар: сближаване на законодателството / Сближаване на законодателството относно други сектори
Leading service:
Генерална дирекция „Информационно общество и медии“
Joint leading service:
ГД XV – „Вътрешен пазар и финансови служби“
Associated service:
Генерална дирекция „Конкуренция“ ; ГД І – Външни отношения: търговска политика и отношения със Северна Америка, Далечния изток, Австралия и Нова Зеландия ; ГД II – Икономически и финансови въпроси ; ГД ІA – Външни отношения: Eвропа и новите независими държави, обща външна политика и политика на сигурност и външни мисии ; Генерален секретариат ; ГД X – Информация, комуникация, култура и аудиовизуални медии ; ГД ІB – Външни отношения: Южно Средиземноморие, Среден изток, Латинска Америка, Южна и Югоизточна Азия и сътрудничество „Север–Юг“ ; ГД XXIII – Политика за предприятията, дистрибутивна търговия, туризъм и кооперации ; Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“
Decision mode:
Устна процедура
Addressee for formal act:
Европейски парламент ; Съвет на Европейския съюз
Addressee for mandatory consultation:
Европейски икономически и социален комитет
Addressee for optional consultation:
Европейският комитет на регионите
Legal basis:
11992E100A ; 11992E189B ; 11992E057-P2 ; 11992E057-P2 ; 11992E057-P2 ; 11992E057-P2 ; 11992E066
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Разпространяван от Службата за публикации
Documents:
COM/1998/297/FINAL
C4/1998/376
BULLETIN/1998/5/1.2.143
JO C/1998/325/5
CELEX number of the main document:
51998PC0297
Decision:
Одобрение с изменения
Rapporteur:
Wolfgang ULLMANN
Documents:
A4/1998/507
JO C/1999/104/56
BULLETIN/1999/1/-2/1.3.190
CELEX number of the main document:
51998AP0507
Council agenda:
ТОЧКА "B" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2172
Subject:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Documents:
PRES/1999/112
BULLETIN/1999/4/1.3.118
Leading service:
Генерална дирекция „Информационно общество и медии“
Associated service:
Генерална дирекция „Данъчно облагане и митнически съюз“ ; Генерална дирекция „Здравеопазване и политика за потребителите“ ; Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ ; ГД XXIII – Политика за предприятията, дистрибутивна търговия, туризъм и кооперации ; ГД III – Промишленост ; ГД ІB – Външни отношения: Южно Средиземноморие, Среден изток, Латинска Америка, Южна и Югоизточна Азия и сътрудничество „Север–Юг“ ; Работна група за преговори по присъединяване ; Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ ; ГД X – Информация, комуникация, култура и аудиовизуални медии ; ГД II – Икономически и финансови въпроси ; ГД ІA – Външни отношения: Eвропа и новите независими държави, обща външна политика и политика на сигурност и външни мисии ; Генерален секретариат ; Генерална дирекция „Конкуренция“ ; ГД І – Външни отношения: търговска политика и отношения със Северна Америка, Далечния изток, Австралия и Нова Зеландия
Decision mode:
Писмена процедура
Addressee for formal act:
Съвет на Европейския съюз
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Предложение за директива
Remarks:
Разпространяван от Службата за публикации

Предприемане на последващи действия след становище на ЕП
Documents:
COM/1999/195/FINAL
CS/1999/8264
C4/1999/236
BULLETIN/1999/4/1.3.118
CELEX number of the main document:
51999PC0195
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2195
Subject:
КУЛТУРА
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Директива
Documents:
CS/1999/7634
PRES/1999/206
BULLETIN/1999/6/1.2.96
JO C/1999/243/33
CELEX number of the main document:
51999AG0028
Leading service:
Генерална дирекция „Информационно общество и медии“
Decision:
Становище с предложение за изменение
Decision mode:
Процедура за упълномощаване
Remarks:
Предприемане на последващи действия след становище на ЕП на 2-ро четене
Documents:
COM/1999/626/FINAL
C5/1999/295
BULLETIN/1999/11/1.3.93
CELEX number of the main document:
51999PC0626
Decision mode:
Единодушие
Council agenda:
ТОЧКА "А" ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА СЪВЕТА
Council session:
2228
Subject:
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
Procedure:
Процедура за съвместно вземане на решение (COD)
Type of file:
Директива
Documents:
PRES/1999/365
BULLETIN/1999/11/1.3.93

Activities of the institutions