Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0241

Решение 2013/241/ОВППС на Съвета от 27 май 2013 година за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO

OJ L 141, 28.5.2013, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 272 - 272

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/241/oj

28.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/47


РЕШЕНИЕ 2013/241/ОВППС НА СЪВЕТА

от 27 май 2013 година

за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (1), EULEX KOSOVO

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 4 февруари 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово, EULEX KOSOVO (2).

(2)

На 5 юни 2012 г. Съветът прие Решение 2012/291/ОВППС (3) за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС и удължаване на срока на EULEX KOSOVO до 14 юни 2014 г.

(3)

Референтната сума обхваща периода до 14 юни 2013 г. Съвместно действие 2008/124/ОВППС следва да бъде изменено, за да бъде предвидена нова референтна сума, предназначена да обхване периода от 15 юни 2013 г. до 14 юни 2014 г.

(4)

EULEX KOSOVO ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора.

(5)

Поради това Съвместно действие 2008/124/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 16, параграф 1 от Съвместно действие 2008/124/ОВППС се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO до 14 октомври 2010 г., е в размер на 265 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 октомври 2010 г. до 14 декември 2011 г., е в размер на 165 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 декември 2011 г. до 14 юни 2012 г., е в размер на 72 800 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2012 г. до 14 юни 2013 г., е в размер на 111 000 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите на EULEX KOSOVO от 15 юни 2013 г. до 14 юни 2014 г., е в размер на 110 000 000 EUR.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 май 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  Това название не засяга позициите относно статуса и е съобразено с Резолюция 1244/99 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

(2)  ОВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 92.

(3)  ОВ L 146, 6.6.2012 г., стр. 46.


Top