Help Print this page 

Document L:2012:355:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, L 355, 21 декември 2012г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1977-0618

doi:10.3000/19770618.L_2012.355.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 355

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 55
21 декември 2012 г.


Съдържание

 

I   Законодателни актове

Страница

 

 

БЮДЖЕТИ

 

 

2012/781/ЕС, Евратом

 

*

Окончателно приемане на коригиращ бюджет № 4 на Европейския съюз за финансовата 2012 година

1

Всички суми в настоящия бюджет са изразени в еуро, освен ако не е посочено друго.Всички приходи, предвидени в член 18, параграф 1 от Финансовия регламент, вписани в дялове 5 и 6 от приходната част на бюджета, могат да обусловят записването на допълнителни кредити в бюджетните редове, по които е записан първоначалният разход, въз основа на който са реализирани съответните приходи.Сумите по баланса се отнасят до всички отпуснати кредити, включително бюджетните кредити, допълнителните кредити и заделените приходи.

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top