EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:079:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 79, 25 март 2011г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

doi:10.3000/18303617.L_2011.079.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

L 79

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 54
25 март 2011 г.


Съдържание

 

II   Незаконодателни актове

Страница

 

 

МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

 

 

2011/181/ЕС

 

*

Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 15 октомври 2010 година за подписването и временното прилагане на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна

1

 

 

2011/182/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 9 март 2011 година за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна

3

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕС) № 291/2011 на Комисията от 24 март 2011 година относно съществените употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой

4

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 292/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна изоглюкоза, предназначени за продажба на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство

7

 

*

Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2011 на Комисията от 23 март 2011 година за определяне на коефициент на разпределение, отхвърляне на допълнителни заявления и закриване на периода за подаване на заявления за наличните количества извънквотна захар, предназначени за продажба на пазара на Съюза при намалена такса за свръхпроизводство

8

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 294/2011 на Комисията от 24 март 2011 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

9

 

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 295/2011 на Комисията от 24 март 2011 година относно изменение на представителните цени и размера на допълнителните вносни мита за някои продукти от сектора на захарта, определени с Регламент (ЕC) № 867/2010 за 2010/11 пазарна година

11

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

2011/183/ЕС

 

*

Решение на Съвета от 21 март 2011 година за назначаване на член на Сметната палата

13

 

 

2011/184/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2011 година за разпределянето на количествата контролирани вещества, чието внасяне или произвеждане за лабораторни и аналитични употреби през 2011 г. в Съюза е разрешено съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой (нотифицирано под номер C(2011) 1819)

14

 

 

2011/185/ЕС

 

*

Решение на Комисията от 24 март 2011 година относно разпределянето на квоти за внос на контролирани вещества и количествата, които могат да бъдат пуснати в свободно обращение в Съюза за периода от 1 януари до 31 декември 2011 г., в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 1820)

18

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top