Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:213:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 213, 08 август 2008г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 213

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 51
8 август 2008 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 788/2008 на Съвета от 24 юли 2008 година за изменение на списъците с производства по несъстоятелност и производства по ликвидация в приложения А и Б към Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност и за кодифициране на приложения А, Б и В към посочения регламент

1

 

*

Регламент (ЕО) № 789/2008 на Съвета от 24 юли 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1911/2006 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на разтвори на урея и амониев нитрат с произход от Алжир, Беларус, Русия и Украйна след преразглеждане с оглед изтичане на срока съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 384/96

14

 

 

Регламент (ЕО) № 790/2008 на Комисията от 7 август 2008 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

17

 

 

Регламент (ЕО) № 791/2008 на Комисията от 7 август 2008 година относно определяне на възстановяванията при износ за бяла и сурова захар в непреработено състояние

19

 

 

Регламент (ЕО) № 792/2008 на Комисията от 7 август 2008 година относно определяне на максимално възстановяване при износ на бяла захар в рамките на постоянен публичен търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 900/2007

21

 

 

Регламент (ЕО) № 793/2008 на Комисията от 7 август 2008 година относно решение да не се възлагат поръчки за бяла захар в рамките на постоянния търг, предвиден в Регламент (ЕО) № 1060/2007

22

 

 

Регламент (ЕО) № 794/2008 на Комисията от 7 август 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в непреработено състояние на сиропи и някои други продукти от сектора на захарта

23

 

 

Регламент (ЕО) № 795/2008 на Комисията от 7 август 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на свинското месо

25

 

*

Регламент (ЕО) № 796/2008 на Комисията от 5 август 2008 година за забрана на риболова на мерлуза в зона IIIa; води на ЕО от зони IIIb, IIIc и IIId от страна на съдове под флага на Германия

27

 

 

Регламент (ЕО) № 797/2008 на Комисията от 7 август 2008 година за изменение на размера на възстановяванията, приложим за определени продукти от сектора на захарта, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

29

 

 

ДИРЕКТИВИ

 

*

Директива 2008/71/ЕО на Съвета от 15 юли 2008 година относно идентификацията и регистрацията на прасета (кодифицирана версия)

31

 

 

II   Актове, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2008/647/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 15 юли 2008 година за назначаване на един член от Финландия в Европейския икономически и социален комитет

37

 

 

2008/648/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 15 юли 2008 година за назначаване на един член от Германия в Европейския икономически и социален комитет

38

 

 

Комисия

 

 

2008/649/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 3 юли 2008 година за приемането на гаранция, предложена във връзка с антидъмпинговата процедура относно вноса на разтвори на карбамид и амониев нитрат с произход от Русия

39

 

 

2008/650/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 30 юли 2008 година за изменение на Директива 82/894/ЕИО на Съвета относно обявяване на болестите по животните в рамките на Общността, с цел включване на някои болести в списъка на болести, подлежащи на обявяване, и заличаване на ентеровирусния енцефаломиелит от списъка (нотифицирано под номер C(2008) 3943)  (1)

42

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Решение 2008/651/ОВППС/ПВР на Съвета от 30 юни 2008 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на произхождащи от Европейския съюз резервационни данни за пътниците (PNR данни) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа служба

47

Споразумение между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на произхождащи от Европейския съюз резервационни данни за пътниците (PNR данни) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа служба

49

 

*

Обща позиция 2008/652/ОВППС на Съвета от 7 август 2008 година за изменение на Обща позиция 2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран

58

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top