Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:277:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 277, 20 октомври 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 277

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
20 октомври 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

 

Регламент (ЕО) № 1223/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

1

 

 

Регламент (ЕО) № 1224/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене за Съединените американски щати през 2008 г. в рамките на тарифните квоти по ГАТТ

3

 

 

Регламент (ЕО) № 1225/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за издаване на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 декември 2007 г. до 29 февруари 2008 г.

5

 

*

Регламент (ЕО) № 1226/2007 на Комисията от 17 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета за въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти

7

 

*

Регламент (ЕО) № 1227/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за изменение на Регламент (ЕО) № 712/2007 относно количествата, пуснати на постоянен търг за препродажба на зърнени култури на пазара на Общността, държани от интервенционните агенции на държавите-членки

10

 

*

Регламент (ЕО) № 1228/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за прекратяване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на изравнителните мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1628/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия

15

 

*

Регламент (ЕО) № 1229/2007 на Комисията от 19 октомври 2007 година за прекратяване на процедура по разследване във връзка с възможно заобикаляне на антидъмпинговите мерки, наложени с Регламент (ЕО) № 1629/2004 на Съвета върху вноса на системи от графитни електроди с произход от Индия

18

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/672/ЕО, Евратом

 

*

Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година за назначаване на един член от Австрия в Европейския икономически и социален комитет

22

 

 

2007/673/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 15 октомври 2007 година за изменение на акта на Съвета за приемане на правила, приложими по отношение на досиетата за анализ на Европол

23

 

 

Комисия

 

 

2007/674/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 4 април 2007 година относно държавна помощ № 575/04, приведена в действиe от Франция в полза на Ernault, и мярка С 32/05 (ех N 250/05), предмет на процедура по прилагане на член 88, параграф 2 от Договора (нотифицирано под номер C(2007) 1405)  (1)

25

 

 

2007/675/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 17 октомври 2007 година за създаване на експертна група по трафика на хора

29

 

 

Поправки

 

 

Поправка на Регламент (ЕО) № 1222/2007 на Комисията от 18 октомври 2007 година относно определяне на представителни цени в секторите на птичето месо, яйцата и яйчния албумин и за изменение на Регламент (ЕО) № 1484/95 (ОВ L 275, 19.10.2007 г.)

33

 


 

(1)   Текст от значение за ЕИП

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top