EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:176:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, L 176, 06 юли 2007г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3617

Официален вестник

на Европейския съюз

L 176

European flag  

Издание на български език

Законодателство

Година 50
6 юли 2007 г.


Съдържание

 

I   Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително

Страница

 

 

РЕГЛАМЕНТИ

 

*

Регламент (ЕО) № 791/2007 на Съвета от 21 май 2007 година за въвеждане на схема за компенсиране на допълнителните разходи, реализирани в търговията с определени рибни продукти от крайно отдалечените региони Азорските острови, Мадейра, Канарските острови, Френска Гвиана и Реюнион

1

 

 

Регламент (ЕО) № 792/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци

5

 

 

Регламент (ЕО) № 793/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за отпускане на права за внос за подадените за периода от 1 юли 2007 г. до 30 юни 2008 г. заявления в рамките на откритите с Регламент (ЕО) № 659/2007 тарифни квоти за бикове, крави и юници от някои алпийски и планински породи

7

 

 

Регламент (ЕО) № 794/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2007 година в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 536/2007 за птичето месо

8

 

 

Регламент (ЕО) № 795/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на възстановяванията при износ на преработени продукти на базата на зърнени култури и ориз

9

 

 

Регламент (ЕО) № 796/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година за определяне на размера на възстановяванията, приложим за определени зърнени и оризови продукти, изнасяни под формата на стоки, които не са включени в приложение I към Договора

12

 

 

Регламент (EO) № 797/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година относно издаването на лицензии за износ в лозаро-винарския сектор

16

 

*

Регламент (ЕО) № 798/2007 на Комисията от 5 юли 2007 година относно установяване на забрана за риболова на херинга в зони VIIg, VIIh, VIIj и VIIk на ICES от страна на съдове под флага на Обединеното кралство

17

 

 

II   Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително

 

 

РЕШЕНИЯ

 

 

Съвет

 

 

2007/464/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за отмяна на Решение 2005/186/ЕО относно съществуването на прекомерен дефицит в Малта

19

 

 

2007/465/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 5 юни 2007 година за отмяна на Решение 2004/917/ЕО относно съществуването на прекомерен дефицит в Гърция

21

 

 

2007/466/ЕО

 

*

Решение на Съвета от 28 юни 2007 година за назначаване на шестима членове от Швеция и девет заместник-членове от Швеция в Комитета на регионите

23

 

 

Комисия

 

 

2007/467/ЕО

 

*

Решение на Комисията от 28 юни 2007 година относно създаване на експертна група за радиочестотна идентификация (RFID)

25

 

 

III   Актове, приети по силата на Договора за ЕС

 

 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ПО СИЛАТА НА ДЯЛ V ОТ ДОГОВОРА ЗА ЕС

 

*

Съвместно действие 2007/468/ОВППС на Съвета от 28 юни 2007 година за подкрепа на дейностите на Подготвителната комисия на Организацията на Договора за пълна забрана на ядрените опити (ОДПЗЯО) с оглед укрепване на капацитета ѝ за наблюдение и контрол в рамките на изпълнението на Стратегията на ЕС за борба срещу разпространението на оръжия за масово унищожаване

31

 

*

Обща позиция 2007/469/ОВППС на Съвета от 28 юни 2007 година относно конференцията за преразглеждане на Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическо оръжие и за неговото унищожаване (КХО), която ще се проведе през 2008 г.

39

BG

Актовете, чиито заглавия се отпечатват с нормален шрифт, са актове по текущо управление на селскостопанската политика и имат кратък срок на действие.

Заглавията на всички останали актове се отпечатват с удебелен шрифт и се предшестват от звезда.

Top