EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:175:TOC

Официален вестник на Европейския съюз, C 175, 19 юни 2012г.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2012.175.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 175

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 55
19 юни 2012 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

I   Резолюции, препоръки и становища

 

СТАНОВИЩА

 

Европейски надзорен орган за защита на данните

2012/C 175/01

Становище на Европейския надзорен орган по защита на данните относно предложенията на Комисията за директива относно лицензирането и осъществяването на дейността на кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници и регламент относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници

1


 

II   Съобщения

 

СЪОБЩЕНИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 175/02

Комуникация в съответствие с член 12, параграф 5, буква а) от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, за информацията, предоставена от митническите органи на държавите-членки относно класирането на стоки в митническата номенклатура

9

2012/C 175/03

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6555 — Posco/MC/MCHC/JV) (1)

10

2012/C 175/04

Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.6604 — CPPIB/Atlantia/Grupo Costanera) (1)

10


 

III   Подготвителни актове

 

Европейска централна банка

2012/C 175/05

Становище на Европейската централна банка от 25 април 2012 година относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските фондове за рисков капитал и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейски фондове за социално предприемачество (CON/2012/32)

11


 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2012/C 175/06

Обменен курс на еврото

17

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

2012/C 175/07

Съобщение на Комисията съгласно процедурата, предвидена в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Нова покана за участие в търг за обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за предоставяне на обществена услуга (1)

18


 

V   Становища

 

ПРОЦЕДУРИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩАТА ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА

 

Европейска комисия

2012/C 175/08

Известие относно антидъмпинговите мерки за вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република и относно частично подновяване на антидъмпинговото разследване по отношение на вноса на някои приготвени или консервирани цитрусови плодове (по-специално мандарини и т.н.) с произход от Китайската народна република

19

2012/C 175/09

Известие за започване на преразглеждане с оглед изтичането на срока на действие на антидъмпинговите мерки, приложими към вноса на някои видове приготвена или консервирана сладка царевица на зърна с произход от Тайланд

22

 

ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

Европейска комисия

2012/C 175/10

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6631 — Permira Europe III/Telepizza) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

31

2012/C 175/11

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6561 — Cytec Industries/Umeco) (1)

32

2012/C 175/12

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6616 — Lion Capital/Alain Afflelou Group) — Дело кандидат за опростена процедура (1)

33

2012/C 175/13

Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6490 — EADS/Israel Aerospace Industries/JV) (1)

34

 

ДРУГИ АКТОВЕ

 

Европейска комисия

2012/C 175/14

Публикация на заявка съгласно член 6, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни

35


 


 

(1)   текст от значение за ЕИП

BG

 

Top