Help Print this page 

Document C:2011:333:TOC

Title and reference
Официален вестник на Европейския съюз, C 333, 14 ноември 2011г.

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 14/11/2011
Miscellaneous information
  • Author: Европейски съюз
  • Form: Официален вестник
Text
 

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2011.333.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 333

European flag  

Издание на български език

Информация и известия

Година 54
14 ноември 2011 г.


Известие №

Съдържание

Страница

 

IV   Информация

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 

Европейска комисия

2011/C 333/01

Окончателни отчети на 8-и, 9-и и 10-и европейски фонд за развитие — финансова година 2010

1

2011/C 333/02

Декларация за достоверност относно Осмия, Деветия и Десетия европейски фонд за развитие (ЕФР), представена от Сметната палата на Европейския парламент и на Съвета — доклад на независимия одитор

232


BG

 

Top