EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Директива за аудио-визуалните медийни услуги

Директива за аудио-визуалните медийни услуги

През 2010 г. ЕС кодифицира Директивата за аудио-визуалните медийни услуги от 2007 г. Тя има за цел да създаде рамка за трансгранични аудио-визуални медийни услуги, за да се подпомогне пазарът за производство и дистрибуция на вътрешни програми и да се гарантират условия на честна конкуренция.

Тя взема под внимание технологичните постижения в сектора на аудио-визуалните медии, като например сближаването между услуги и технологии и нарастващата важност на нелинейните услуги (например видео по заявка). Тя заменя Директивата „Телевизия без граници“ от 1989 г.

Директивата съдържа правила за общо за ЕС координиране на националното законодателство относно всички аудио-визуални медии (независимо дали телевизия, или услуги по заявка). Тя включва аспекти, като например защитата на непълнолетните лица, забраната за подбуждане към омраза, нуждите за достъпност на хора със зрителни или слухови проблеми и правилата относно рекламата и предлагането на продукти на пазара.

В Контактния комитет участват представители на държавите от ЕС, които следят прилагането на директивата и тенденциите в сектора.

През 2014 г. Европейската комисия създаде Група на европейските регулатори за аудио-визуалните медийни услуги, която да я консултира във връзка с прилагането на директивата.

ВЖ. СЪЩО:

Top