Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Биотехнологични изобретения: правна закрила

Биотехнологични изобретения: правна закрила

РЕЗЮМЕ НА:

Директива 98/44/EО — правна закрила на биотехнологичните изобретения

ОБОБЩЕНИЕ

КАКВО Е ДЕЙСТВИЕТО НА ДИРЕКТИВАТА?

С нея се хармонизират националните патентни законодателства по отношение на биотехнологичните изобретения.

С нея се определят онези изобретения, които подлежат на патентоване по етични съображения, и онези, които не подлежат на патентоване.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ

 • Изобретения, които засягат продукт, който се състои от или съдържа биологичен материал*, или процес за производството на такъв биологичен материал, могат да се патентоват, ако са нови, включват изобретателска стъпка и могат да имат промишлена приложимост.
 • Не могат да се патентоват:
  • растителни сортове и животински видове;
  • биологични по своята същност процеси* за производство на растения или животни;
  • човешкото тяло, в който и да е етап от неговото формиране и развитие.
 • Даден елемент, изолиран от човешкото тяло или произведен с помощта на технически процес, може обаче да бъде изобретение, подлежащо на патент.
 • Изобретенията не могат да се патентоват, когато тяхното търгуване би било неморално или в противоречие с обществения ред. Не могат да се патентоват по-специално:
  • процеси за клониране на човешки същества;
  • процеси за изменение на генетична идентичност, заложена в естественото развитие на зародиша на човешки същества;
  • употребата на човешки ембриони за промишлени или търговски цели;
  • процеси, които могат да причинят страдание на животни при изменение на тяхната генетична идентичност.
 • Закрилата, гарантирана от даден патент, също обхваща всеки биологичен материал, получен от оригиналния биологичен материал.
 • Когато един селекционер не може да експлоатира право за растителен вид, без да засяга правата по съответен патент, той може да подаде молба за принудителна лицензия за неизключително използване на изобретението при заплащане на подходящо роялти.
 • Европейската група по етика в науката и новите технологии оценява всички етични аспекти на биотехнологиите.

През 2012 г. Европейската комисия сформира експертна група за проучване на техническото развитие и последиците от патентното право в областта на биотехнологиите и генетичното инженерство. Групата помага на Комисията във връзка с нейните задължения за докладване по Директива 98/44/EО.

ОТКОГА СЕ ПРИЛАГА ДИРЕКТИВАТА?

Тя се прилага от 30 юли 1998 г. Държавите от ЕС трябваше да я включат в националното си законодателство до 30 юли 2000 г. Към момента правилата са въведени в законодателството на всички държави от ЕС.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Закрила на биотехнологични изобретения

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

* Биологичен материал: всеки материал, съдържащ генетична информация и способен да се саморазмножава или да бъде размножаван в дадена биологична система.

* Биологичен процес: един процес за производство на растения или животни е биологичен по своята същност, ако се състои изцяло от естествени явления, като кръстосване или селекция.

АКТ

Директива 98/44/EО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 1998 година относно правната закрила на биотехнологичните изобретения (ОВ L 213, 30.7.1998 г., стр. 13—21)

последно актуализация 21.03.2016

Top