EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Европейска комисия

Европейска комисия

Европейската комисия е изпълнителната власт на Европейския съюз (ЕС).

Комисията, която е създадена през 1957 г., в момента е съставена от 27 комисари заедно с председателя. Действа за общия интерес на ЕС при пълна независимост от националните правителства на държавите — членки на ЕС, и се отчита пред Европейския парламент.

Тя има правото на инициатива за предлагане на законодателство в широк набор от политически области. В областта на правосъдието и вътрешните работи ЕК споделя правото на инициатива с държавите членки. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз могат да поискат от Комисията да внесе законодателни предложения. Гражданите на ЕС също могат да призовават Комисията да предлага законодателство чрез Европейската гражданска инициатива.

Комисията може да бъде оправомощена да приема незаконодателни актове, по-специално делегирани актове и актове за прилагане, и разполага с важни правомощия за осигуряване на справедливи условия на конкуренция между предприятията в ЕС.

Комисията извършва надзор на прилагането на законодателството на ЕС. Тя изпълнява бюджета на ЕС в сътрудничество с държавите членки и управлява програми за финансиране. Освен това тя изпълнява координиращи, изпълнителни и управленски функции, както е посочено в договорите. ЕК представлява ЕС по време на международни преговори, по-специално в областите на търговската политика и хуманитарната помощ.

Комисията е организирана в политически отдели, наречени „генерални дирекции“ (ГД), и служби, които са разположени главно в Брюксел и Люксембург.

ВЖ. СЪЩО

Top