EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Политика на ЕС в областта на културата

Политика на ЕС в областта на културата

Съгласно член 167 от Договора за функционирането на Европейския съюз ролята на Европейския съюз (ЕС) в областта на културата е да подкрепя, координира или допълва действията на държавите — членки на ЕС. ЕС се стреми да изведе на преден план своето общо културно наследство, като „черпи вдъхновение от културното, религиозното и хуманистичното наследство на Европа“, „като зачита нейното богато културно и езиково многообразие“ и като „гарантира, че културното наследство на Европа е защитено и подкрепено“.

Въпреки че отделните държави членки са отговорни за собствените си културни политики, ролята на ЕС е да помага за справяне с общите предизвикателства, вариращи от въздействие на цифровите технологии и необходимостта от осигуряване на справедливо възнаграждение за артистите в дигиталните платформи, до необходимостта от подкрепа на иновациите в културния и творческия сектор. Също така ЕС може да помогне на тези сектори да се възстановят в случай на криза и да насърчи тяхната устойчивост, за да ги направи по-устойчиви в бъдеще.

ЕС подкрепя също и действията за опазване на културното наследство и насърчаване на сътрудничеството и транснационалния обмен между културните институции в държавите членки.

Новата програма за финансиране, „Творческа Европа“ за периода 2021—2027 г., е единствената програма на ЕС, специално създадена да предоставя подкрепа, трансгранично сътрудничество и мрежови дейности за всички културни и творчески сектори. Тези сектори могат също да се възползват от редица специфични възможности в рамките на други потоци на финансиране от ЕС, включително напр. програмата „Хоризонт Европа“, програмата „Единен пазар“, Механизма за възстановяване и устойчивост или фондовете на политиката на сближаване.

Други инициативи са:

  • Европейски столици на културата, стартирана през 1985 г.;
  • награди на ЕС в секторите за култура, като напр. наградата за талант „Музиката движи Европа“, наградата на ЕС за съвременна архитектура и наградата на ЕС за литература;
  • Европейски дни на наследството, инициатива, подкрепена съвместно със Съвета на Европа, която предоставя на гражданите достъп до обекти, които обикновено не са отворени за обществеността.

ЕС работи и с други международни организации, като ЮНЕСКО, Съвета на Европа и ОИСР, за да се справи с незаконния трафик на паметници на културата, да насърчи местното развитие чрез култура и да подобри основаното на участие управление на културното наследство.

ВЖ. СЪЩО

Top