EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

COREU (CORespondance EUropéenne)

COREU (CORespondance EUropéenne)

COREU е комуникационна мрежа между 27-те държави — членки на ЕС, Съвета, Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Европейската комисия.

Като предоставя регулярен поток от информация, тя улеснява сътрудничеството по въпроси на външната политика и политиката за сигурност и тяхното изпълнение.

COREU дава възможност на ЕС да реагира бързо на извънредни ситуации, напр. като одобрява позиция на ЕС по въпроси относно общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) чрез процедура на мълчаливо съгласие в много кратък срок, както е определено в член 12 от Процедурния правилник на Съвета.

ВЖ. СЪЩО:

Top