Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0395

Дело C-395/15: Решение на Съда (трети състав) от 1 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social n 33 de Barcelona — Испания) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal (Преюдициално запитване — Социална политика — Директива 2000/78/ЕО — Равно третиране в областта на заетостта и професиите — Членове 1—3 — Забрана на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане — Наличие на „увреждане“ — Понятието „трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност“ — Харта на основните права на Европейския съюз — Членове 3, 15, 21, 30, 31, 34 и 35 — Уволнение на работник в положение на временна нетрудоспособност по смисъла на националното право с неопределена продължителност)

OJ C 30, 30.1.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 30/9


Решение на Съда (трети състав) от 1 декември 2016 г. (преюдициално запитване от Juzgado de lo Social n 33 de Barcelona — Испания) — Mohamed Daouidi/Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

(Дело C-395/15) (1)

((Преюдициално запитване - Социална политика - Директива 2000/78/ЕО - Равно третиране в областта на заетостта и професиите - Членове 1—3 - Забрана на всяка форма на дискриминация, основана на увреждане - Наличие на „увреждане“ - Понятието „трайна физическа, психическа, интелектуална и сетивна недостатъчност“ - Харта на основните права на Европейския съюз - Членове 3, 15, 21, 30, 31, 34 и 35 - Уволнение на работник в положение на временна нетрудоспособност по смисъла на националното право с неопределена продължителност))

(2017/C 030/08)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado de lo Social n 33 de Barcelona

Страни в главното производство

Жалбоподател: Mohamed Daouidi

Ответници: Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal

Диспозитив

Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите трябва да се тълкува в смисъл, че:

фактът, че съответното лице е в положение на временна нетрудоспособност по смисъла на националното право с неопределена продължителност в резултат на трудова злополука, сам по себе си не означава, че ограничението на трудоспособността на това лице може да се квалифицира като „трайно“ по смисъла на определението за „увреждане“, което се визира в същата директива, разглеждана във връзка с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания, одобрена от името на Европейската общност с Решение 2010/48/ЕО на Съвета от 26 ноември 2009 година,

сред обстоятелствата, позволяващи да се приеме, че едно такова ограничение е „трайно“, по-специално са липсата на възможност към момента на настъпване на твърдения дискриминационен факт да се определи с точност дали нетрудоспособността на съответното лице ще отпадне скоро или наличието на вероятност нетрудоспособността да се проточи значително, докато лицето се възстанови, и

при проверката на този „траен“ характер запитващата юрисдикция трябва да вземе предвид всички обективни доказателства, с които разполага, и в частност документите и удостоверенията относно състоянието на лицето, изготвени въз основа на съвременни медицински и научни познания и данни.


(1)  ОВ C 354, 26.10.2015 г.


Top