Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CN0441

Дело C-441/09: Иск, предявен на 11 ноември 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

OJ C 24, 30.1.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 24/27


Иск, предявен на 11 ноември 2009 г. — Комисия на Европейските общности/Република Австрия

(Дело C-441/09)

2010/C 24/50

Език на производството: немски

Страни

Ищец: Комисия на Европейските общности (представители: D. Triantafyllou и B.-R. Killmann)

Ответник: Република Австрия

Искания на ищеца

да се установи, че Република Австрия не е изпълнила задълженията си по членове 96 и 98 от директивата относно системата на данъка върху добавената стойност (1) във връзка с приложение III към същата, доколкото прилага намалена ставка на данъка върху добавената стойност за доставката, вноса и вътреобщностното придобиване на някои живи животни (в частност коне), които не са предназначени за приготвяне на хранителни продукти;

да се осъди Република Австрия да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Комисията поддържа, че с австрийската правна уредба на данъка върху добавената стойност се нарушават членове 96 и 98 от директивата за данъка върху добавената стойност във връзка с приложение III към същата, тъй като се прилага намалена ставка на ДДС за доставката на някои живи животни (в частност коне) дори когато тези животни не са предназначени за производството на хранителни продукти.

Според Комисията понятието „живи животни“ в точка 1 от приложение III към директивата за данъка върху добавената стойност не е самостоятелна категория, а включва единствено онези животни, които обикновено се използват като храна. Това тълкуване намирало подкрепа в текстовете на посочената разпоредба на испански, френски, английски, италиански, нидерландски, португалски и шведски език. Освен това съгласно постоянната съдебна практика тази разпоредба следвало да се тълкува стриктно, тъй като въвежда изключение.

В частност животните от групата на нечифтокопитните несъмнено се използвали преимуществено като товарни и ездитни животни (а не като храна).


(1)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7).


Top