EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62006CJ0465

Решение на Съда (осми състав) от 27 септември 2007 г.
Комисия на Европейските общности срещу Кралство Испания.
Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 2003/98/ЕО - Повторна употреба на информацията в обществения сектор - Липса на транспониране в предвидения срок.
Дело C-465/06.

European Court Reports 2007 I-00117*

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:556

Решение на Съда (oсми състав) от 27 септември 2007 г. — Комисия/Испания

(Дело C-465/06)

„Неизпълнение на задължения от държава-членка — Директива 2003/98/ЕО — Повторна употреба на информацията в обществения сектор — Липса на транспониране в определения срок“

Иск за неизпълнение — Преценка на основателността от Съда — Положение, което следва да бъде взето предвид — Положение към момента на изтичане на срока, определен в мотивираното становище (член 226 ЕО) (вж. точка 8)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава-членка — В предвидения срок не са приети необходимите разпоредби за съобразяване с Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (OВ L 345, стр. 90; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 41, стр. 73)

Диспозитив

 

Като не е приело законовите, подзаконови и административни разпоредби, необходими за пълно съобразяване с Директива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година относно повторната употреба на информацията в обществения сектор, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по тази директива.

 

Осъжда Кралство Испания да заплати съдебните разноски.

Top