Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG0318(02)

Общ списък на оръжията на Европейския съюз

OJ C 86, 18.3.2011, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 86/1


ОБЩ СПИСЪК НА ОРЪЖИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(приет от Съвета на 21 февруари 2011 г.)

(оборудване, обхванато от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване)

(актуализиращ и заменящ Общия списък на оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на 15 февруари 2010 г.)

(ОВППС)

2011/C 86/01

Забележкa 1:

Термините в кавички ("") са термини с дефиниции. Справка може да се направи в "Дефиниции на термините, използвани в настоящите списъци", приложени към настоящия списък.

Забележкa 2:

В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствено определящи, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

СО1

Гладкоцевни оръжия с калибър по-малък от 20 mm, други въоръжения и автоматични оръжия с калибър 12,7 mm (0,5 инча) или по-малък, принадлежности и специално предназначени за тях компоненти, както следва:

a.

Пушки, карабини, револвери, пистолети, картечни пистолети и картечници;

СО1.a. не се прилага за следните оръжия:

a.

мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

b.

копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.;

c.

револвери, пистолети и картечници, произведени преди 1890 г., и техните копия;

b.

Гладкоцевни оръжия, както следва:

1.

Гладкоцевни оръжия, специално разработени за военна употреба;

2.

Други гладкоцевни оръжия, както следва:

a.

Напълно автоматични;

b.

Полуавтоматични или с презареждане тип "помпа";

c.

Оръжия, използващи безгилзови бойни припаси;

d.

Заглушители, специални присъединителни възли, патронни пълнители, оръжейни мерници и пламегасители за оръжията, изброени в СО1.a., СО1.b. или СО1.c.

СО1 не се прилага за гладкоцевни оръжия, използвани за ловни и спортни цели. Тези оръжия не трябва да бъдат специално предназначени за военна употреба или за напълно автоматична стрелба.

СО1 не се прилага за огнестрелно оръжие, което е специално предназначено за стрелба с учебни бойни припаси и което не може да използва нито един от бойните припаси, изброени в СО3.

СО1 не се прилага за оръжия, използващи бойни припаси с нецентрално възпламеняване и които не са конструирани за автоматична стрелба.

СО1.d. не се прилага за оръжейни оптически прицели без електронно преобразуване на образа, с увеличение 4 пъти или по-малко, в случаите, когато те не са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

СО2

Гладкоцевни оръжия с калибър 20 mm или по-голям, други оръжия или въоръжения с калибър по-голям от 12,7 mm (0,5 инча), пускови установки и принадлежности, както следва, и специално предназначени за тях компоненти: a.

a.

Оръдия, гаубици, малокалибрени оръдия, минохвъргачки, противотанкови оръжия, изстрелващи устройства, огнехвъргачки, пушки, безоткатни оръжия, гладкоцевни оръжия и свързаните с тях устройства за намаляване на демаскиращия ефект;

СО2.а. включва инжектори, измервателни прибори, резервоари и други елементи, специално предназначени за използване на течни метателни заряди за всяко оборудване, изброено в СО2.a.

СО2.а. не се прилага за следните оръжия:

1.

мускети, пушки и карабини, произведени преди 1938 г.;

2.

копия на мускети, пушки и карабини, оригиналите на които са произведени преди 1890 г.

СО2.а. не се отнася за ръчни изстрелващи устройства, специално разработени за изстрелване на привързани предмети, които нямат висок експлозивен заряд или система за управление, на разстояние по-малко или равно на 500 m.

b.

Димни, газови и пиротехнически пускови установки или генератори, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;

СО2.b. не се прилага за сигналните пистолети.

c.

Оръжейни мерници и стойки за оръжейни мерници, за които се отнася всичко изброено:

1.

специално предназначени за военна употреба;

2.

специално предназначени за оръжията, посочени в СО2.а.;

d.

стойки, специално предназначени за оръжията, изброени в СО2.а

СО3

Бойни припаси и взривателни устройства, както следва, и специално предназначени за тях елементи: a.

a.

бойни припаси за оръжията, изброени в СО1, СО2 или СО12;

b.

устройства, специално предназначени за боеприпасите, изброени в СО3.a.

Специално предназначените елементи, изброени в СО3, включват:

a.

метални или пластмасови елементи като капсулни втулки, ризници за куршуми, патронни ленти, водещи пояси и метални части за бойни припаси;

b.

предпазно-взвеждащи механизми, взриватели, датчици и възпламенителни механизми;

c.

импулсни енергоизточници;

d.

изгарящи гилзи за барутни заряди;

e.

касетъчни бойни припаси, включително касетъчни елементи, касетъчни мини и управляеми снаряди.

СО3.а. не се прилага за халосните бойни припаси и учебните бойни припаси с пробита гилза.

СО3.а. не се прилага за заряди, специално предназначени за някоя от следните цели:

a.

сигнализиране;

b.

плашене на птици;

c.

запалване на струи газ от петролни кладенци.

СО4

Бомби, торпеда, реактивни снаряди, ракети, други взривни устройства и заряди, и оборудване и принадлежности за тях, както следва, и специално предназначени за тях елементи:

За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

За противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS) вж. СО4.c.

a.

Бомби, торпеда, гранати, димни шашки, реактивни снаряди, мини, ракети, дълбочинни бомби, подривни заряди, подривни устройства, подривни комплекти, "пиротехнически" устройства, патрони и имитатори (т.е. оборудване, което имитира характеристиките на всяко от тези изделия), специално предназначени за военна употреба;

СО4.а включва:

a.

димни гранати, запалителни бомби и контейнери, и взривни устройства;

b.

реактивни сопла на ракети и чела на бойни глави за навлизане в плътните слоеве на атмосферата.

b.

Оборудване, имащо всичко изброено:

1.

Специално разработени за военна употреба;

2.

Специално разработени за ‧дейности‧ свързани с едно от следното:

a.

изделията, изброени в СО4.a.; или

b.

самоделни взривни устройства (СВУ/IED).

За целите на СО4.b.2. ‧дейности‧ включва управление, изстрелване, насочване, контролиране, разреждане, детониране, активиране, захранване с еднократен енергоимпулс, отклоняване от целта, радиоелектронно заглушаване, тралене, засичане, разрушаване или обезвреждане.

СО4.b. включва:

a.

мобилно техническо оборудване за втечняване на газ с производителност не по-малка от 1 000 kg втечнен газ на ден;

b.

непотъващ електропроводен шнур, подходящ за тралене на магнитни мини.

СО4.b. не се прилага за ръчните устройства, които са ограничени по проект само за откриване на метални обекти и са неспособни да различават мини от други метални обекти.

c.

Противоракетни защитни системи за летателни апарати (ПЗСЛА/AMPS).

СО4.c. не се прилага за ПЗСЛА/AMPS, имащи всичко изброено:

a.

Някой от следните сензори, предупреждаващи за ракети:

1.

пасивни сензори, имащи максимална чувствителност в обхвата 100 – 400 nm;

2.

активни пулсиращи Доплерови сензори за предупреждение за ракети;

b.

Разпръскващи системи за противодействие;

c.

Изстрелвани средства, които осигуряват едновременно визуална и инфрачервена заблуждаваща маскировка с цел отклоняване на ракети "земя-въздух";

d.

Монтирани са на "граждански летателен апарат" и имат всичко изброено:

1.

ПЗСЛА/AMPS функционира само на конкретен "граждански летателен апарат", на който дадената ПЗСЛА/AMPS е монтирана и за който е издаден един от следните документи:

a.

граждански тип сертификат;

b.

равностоен документ, признат от Международната организация за гражданска авиация (ИКАО);

2.

ПЗСЛА/AMPS използва защита за предотвратяване на неразрешен достъп до "софтуер";

3.

ПЗСЛА/AMPS съдържа активен механизъм, който не позволява системата да функционира след демонтиране от "гражданския летателен апарат", на който е била монтирана.

СО5

Оборудване за управление на огъня, сигнализиране и оповестяване, и свързаните с него системи, оборудване за тестване, настройка и противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, както и специално предназначени за него компоненти и принадлежности:

a.

Оръжейни мерници, бордни изчислители за бомбомятане, оборудване за насочване на артилерийски системи и системи за управление на огъня;

b.

Системи за прехващане, разпознаване, определяне на разстояние, целеуказване или съпровождане на цели; оборудване за откриване, обобщаване, разграничаване или разпознаване на цели; и оборудване за интегриране на датчици;

c.

Оборудване за противодействие на изделията, изброени в СО5.a. или СО5.b.;

За целите на СО5.c. оборудването за противодействие включва и оборудване за откриване.

d.

Оборудване за полигонни изпитвания или настройка, специално предназначено за изделия, изброени в СО5.a., СО5.b. или СО5.c.

СО6

Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

a.

Сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;

За целите на СО6.а терминът "сухопътни транспортни средства" включва и влекачи.

b.

Други сухопътни транспортни средства и компоненти за тях, както следва:

1.

Всички колесни сухопътни транспортни средства, годни за използване в условия без пътища, които са произведени или снабдени с материали или компоненти за осигуряване на балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо;

2.

Компоненти, имащи всичко изброено:

a.

специално предназначени за транспортните средства, посочени в СО6.b.1.;

b.

осигуряващи балистична защита до ниво III (NIJ 0108.01, септември 1985 г. или сравним национален стандарт) или по-високо.

Вж. също СО13.а.

СО6.а включва:

a.

танкове и други военни бронирани сухопътни транспортни средства и военни сухопътни транспортни средства, снабдени с оръжейни установки или с оборудване, предназначено за миниране или за изстрелване на бойни припаси, изброени в СО4;

b.

бронирани сухопътни транспортни средства;

c.

транспортни средства тип "Амфибия" и такива за преодоляване на дълбоки водни прегради;

d.

ремонтно-евакуационни и подвозни сухопътни транспортни средства за транспортиране на бойни припаси или оръжейни системи и на принадлежащото им подемно-транспортно оборудване за пълнене и зареждане.

Модифицирането на сухопътни транспортни средства за военна употреба, посочени в СО6.а., се състои във внасяне на конструктивни електрически или механични изменения, включващи един или повече компоненти, специално предназначени за военна употреба. Такива компоненти обхващат:

a.

пневматични външни гуми, специално предназначени да са непробиваеми от куршуми;

b.

бронезащита за основните части (например резервоари за гориво или кабини на механик-водачи);

c.

специални укрепвания или монтажни приспособления за оръжия;

d.

Маскировъчно осветление.

СО6 не се прилага за граждански автомобили, имащи бронева или балистична защита, предназначени или модифицирани за транспортиране на пари и ценности.

СО7

Химически или биологични токсични вещества, "вещества за борба с масови безредици", радиоактивни материали и свързаните с тях оборудване, компоненти и материали, както следва:

a.

Биологични агенти или радиоактивни материали, "приспособени за бойна употреба", които могат да поразяват хора и животни, да разрушават оборудване или да унищожават реколтата или околната среда;

b.

Бойни токсични химични вещества (БТХВ), включително:

1.

Нервнопаралитични БТХВ:

a.

O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. циклоалкил) алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-фосфонфлуориди, като:

Зарин (GB):O-изопропил метилфосфонфлуорид (CAS 107-44-8);

Зоман (GD):O-пинаконил метилфосфонфлуорид (CAS 96-64-0); b.

b.

O-алкил (10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) N,N-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфорамидоцианиди, като:

Табун (GA):O-етил N,N-диметилфосфорамидоцианид (CAS 77-81-6);

c.

O-алкил (H или 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкил) S-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил)-аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонотиолати и съответните им алкилирани и протонирани соли, като:

VX: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 50782-69-9);

2.

Кожнообривни БТХВ:

a.

Серни иприти, като:

1.

2-хлоретилхлорметилсулфид (CAS 2625-76-5);

2.

бис(2-хлоретил) сулфид (CAS 505-60-2);

3.

бис(2-хлоретилтио) метан (CAS 63869-13-6);

4.

1,2-бис(2-хлоретилтио) етан (CAS 3563-36-8);

5.

1,3-бис(2-хлоретилтио)-n-пропан (CAS 63905-10-2);

6.

1,4-бис(2-хлоретилтио)-n-бутан (CAS 142868-93-7);

7.

1,5-бис(2-хлоретилтио)-n-пентан (CAS 142868-94-8);

8.

бис(2-хлоретилтиометил) етер (CAS 63918-90-1);

9.

бис(2-хлоретилтиоетил) етер (CAS 63918-89-8);

b.

Люизити като:

1.

2-хлорвинилдихлорарсин (CAS 541-25-3);

2.

трис(2-хлорвинил) арсин (CAS 40334-70-1);

3.

бис(2-хлорвинил) хлорарсин (CAS 40334-69-8);

c.

Азотни иприти, като:

1.

HN1: бис(2-хлоретил) етиламин (CAS 538-07-8);

2.

HN2: бис(2-хлоретил) метиламин (CAS 51-75-2);

3.

HN3: трис(2-хлоретил) амин (CAS 555-77-1);

3.

БТХВ инкапацитанти, като:

3-хинуклидинилбензилат (BZ) (CAS 6581-06-2);

4.

Дефолианти (обезлистяващи БТХВ), като:

a.

Бутил 2-хлор-4-флуорфеноксиацетат (LNF);

b.

2,4,5-трихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 93-76-5), смесена с 2,4-дихлорфеноксиоцетна киселина (CAS 94-75-7) (БТХВ "Оранжев агент" (CAS 39277-47-9);

c.

Основни и вторични прекурсори на бинарни БТХВ, както следва:

1.

Алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонилдифлуориди, като:

DF: Метилов фосфонилдифлуорид (CAS 676-99-3);

2.

O-алкил (H или алкилови радикали с 10 C-атома или по-малко, в т.ч. и циклоалкилови радикали), O-2-диалкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) аминоетил алкил (метил, етил, n-пропил или i-пропил) фосфонити и съответните алкилирани и протонирани соли, като:

QL: O-етил-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (CAS 57856-11-8);

3.

Хлорзарин: O-изопропил метилфосфонохлорид (CAS 1445-76-7);

4.

Хлорзоман: O-пинаколин метилфосфонохлорид (CAS 7040-57-5);

d.

"Вещества за борба с масови безредици", активни химически съставки и комбинации от тях, включително:

1.

α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);

2.

[(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

3.

2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

4.

Дибенз-(b,f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

5.

10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);

6.

N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);

СО7.d. не се прилага за "вещества за борба с масови безредици", отделно опаковани за целите на личната самозащита.

СО7.d. не се прилага за химически съединения и комбинации от тях, означени и пакетирани за хранително-вкусовата промишленост или за медицински цели.

e.

Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или модифицирано за разпръскване на които и да е от изброените, и специално предназначени за него компоненти:

1.

Материали или химически вещества, изброени в СО7.а., СО7.b. или СО7.d.;

2.

БТХВ, съставени от прекурсори, изброени в СО7.c.

f.

Оборудване за защита и обеззаразяване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, компоненти и химически смеси, както следва:

1.

Оборудване, предназначено или модифицирано за защита от материали, изброени в СО7.а., СО7.b. или СО7.d., и специално предназначени за него компоненти;

2.

Оборудване, предназначено или модифицирано за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b., и специално предназначени за него компоненти;

3.

Химически смеси, специално разработени или приготвени за обеззаразяване на обекти, заразени с материали, изброени в СО7.а. или СО7.b.;

СО7.f.1. включва:

a.

филтро-вентилационни системи, специално предназначени или модифицирани за ядрена, биологическа или химическа защита;

b.

защитно облекло.

За граждански противогази и оборудване за защита и обеззаразяване вж. също точка 1А004 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

g.

Оборудване, специално предназначено или модифицирано за военна употреба, предназначено или модифицирано за откриване или идентифициране на материали, изброени в СО7.a., СО7.b. или СО7.d., и специално предназначени за него компоненти;

СО7.g. не се прилага за личните радиационни дозиметри.

Вж. също точка 1A004 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

h.

"Биополимери", специално предназначени или изработени за откриване и идентифициране на БТХВ, изброени в СО7.b., и определени клетъчни култури, използвани за тяхното производство;

i.

"Биокатализатори" за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ и биологични системи за тази цел, както следва:

1.

"Биокатализатори", специално предназначени за обеззаразяване или разграждане на химически БТХВ, изброени в СО7.b., получавани чрез пряк лабораторен подбор или чрез генетично модифициране на биологични системи;

2.

Биологични системи, съдържащи генетична информация, характерна за производството на "биокатализаторите", контролирани от СО7.i.1., както следва:

a.

"специални преносители";

b.

вируси;

c.

клетъчни култури.

СО7.b. и СО7.d. не се прилагат за:

a.

Хлорциан (CAS 506-77-4). Вж. 1С450.а.5. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба;

b.

Циановодородна киселина (CAS 74-90-8);

c.

Хлор (CAS 7782-50-5);

d.

Карбонил хлорид (фосген) (CAS 75-44-5). Вж. 1С450.а.4. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба;

e.

Дифосген (трихлорметил-хлорформиат) (CAS 503-38-8);

f.

Отпада от 2004 г.;

g.

Ксилилбромид орто: (CAS 89-92-9), мета: (CAS 620-13-3), пара: (CAS 104-81-4);

h.

Бензилбромид (CAS 100-39-0);

i.

Бензилйодид (CAS 620-05-3);

j.

Бромацетон (CAS 598-31-2);

k.

Бромциан (CAS 506-68-3);

l.

Бромметилетилкетон (CAS 816-40-0);

m.

Хлорацетон (CAS 78-95-5);

n.

Етилйодацетат (CAS 623-48-3);

o.

Йодацетон (CAS 3019-04-3);

p.

Хлорпикрин (CAS 76-06-2). Вж. 1С450.а.7. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

Клетъчните култури и биологичните системи, описани в СО7.h. и СО7.i.2., са изключение и тези подточки не се прилагат за клетъчните култури или биологичните системи за граждански цели — селско стопанство, фармакология, медицина, ветеринарна медицина, екология, преработка на отпадъци и хранителна промишленост.

СО8

"Енергетични материали" и свързаните с тях вещества, както следва:

Вж. също 1С011 в Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойна употреба.

За заряди и устройства вж. СО4 и 1A008 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба

1.

За заряди и устройства вж. СО4 и 1A008 в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба Технически забележки

2.

За целите на СО8 смес означава смесване на две или повече субстанции, от които най-малко една е изброена в подточките на СО8. Всяка от субстанциите, изброени в подточките на СО8, е включена в този списък, дори когато се използва за употреба, различна от посочената (напр. TAGN се използва преимуществено като експлозив, но може също да бъде използван като гориво или като окислител).

a.

"Взривни вещества", както следва, и смеси от тях:

1.

ADNBF (аминодинитробензофуроксан или 7-амино-4,6–динитробензофуразан-1-оксид) (CAS 97096-78-1);

2.

BNCP (цис-ди(5-нитротетразолат) тетра амин-кобалт(III) перхлорат) (CAS 117412-28-9);

3.

CL-14 (диамино динитробензофуроксан или 5,7-диамино-4,6-динитробензофуразан-1-оксид (CAS 117907-74-1);

4.

CL-20 (HNIW или хексанитрохексаазоизовюрцитан) (CAS 135285-90-4); клатрати на CL-20 (вж. също така СО8.g.3. и g.4. за "прекурсорите" му);

5.

CP (2-(5-цианотетразолат) пента аминокобалт (III) перхлорат) (CAS 70247-32-4);

6.

DADE (1,1-диамино-2,2-динитроетилен, FOX7) (CAS 145250-81-3);

7.

DATB (диаминотринитробензен) (CAS 1630-08-6);

8.

DDFP (1,4-динитродифуразанопиперазин);

9.

DDPO (2,6-диамино-3,5-динитропиразин-1-оксид, PZO)(CAS 194486-77-6);

10.

DIPAM (3,3'-диамино-2,2',4,4',6,6'-хексанитробифенил или дипикрамид) (CAS 17215-44-0);

11.

DNGU (DINGU или динитрогликолурил) (CAS 55510-04-8);

12.

Фуразани, както следва:

a.

DAAOF (диаминоазоксифуразан);

b.

DAAzF (диаминоазофуразан) (CAS 78644-90-3);

13.

HMX и производни (вж. също така СО8.g.5. за "прекурсорите" му), както следва:

a.

HMX (циклотетраметилентетранитрамин, октахидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразин, 1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7-тетразо-циклооктан, октоген или octogene) (CAS 2691-41-0);

b.

дифлуорамино-аналози на HMX;

c.

K-55(2,4,6,8-тетранитро-2,4,6,8-тетраазобицикло[3,3,0]-октанон-3 (тетранитросемигликурил, или кето-дицикло HMX) (CAS 130256-72-3);

14.

HNAD (хексанитроадамантан) (CAS 143850-71-9);

15.

HNS (хексанитростилбен) (CAS 20062-22-0);

16.

Имидазоли, както следва:

a.

BNNII (октахидро-2,5-ди(нитроимино)имидазо [4,5-d]имидазол;

b.

DNI (2,4-динитроимидазол) (CAS 5213-49-0);

c.

FDIA (1-флуоро-2,4-динитроимидазол);

d.

NTDNIA (N-(2-нитротриазоло)-2,4-динитроимидазол);

e.

PTIA (1-пикрил-2,4,5-тринитроимидазол);

17.

NTNMH (1-(2-нитротриазол)-2-динитрометиленхидразин);

18.

NTO (ONTA или 3-нитро-1,2,4-триазол-5-он) (CAS 932-64-9);

19.

Полинитрокубани с повече от четири нитро групи;

20.

PYX (2,6-ди(пикриламино)-3,5-динитропиридин) (CAS 38082-89-2); RDX и производни, както следва;

21.

RDX (циклотриметилентринитрамин; циклонит;

a.

хексахидро-1,3,5 тринитро-1,3,5-триазин; 1,3,5-тринитро-1,3,5-триазоциклохексан, хексоген или hexogene) (CAS 121-82-4);

b.

кето-RDX (K-6 или 2,4,6-тринитро-2,4,6-триазоциклохексанон) (CAS 115029-35-1);

22.

TAGN (триаминогуанидиннитрат) (CAS 4000-16-2);

23.

TATB (триаминотринитробензен) (CAS 3058-38-6) (вж. също СО8.g.7 за "прекурсорите" му);

24.

TEDDZ (3,3,7,7-тетрабис(дифлуороамин) октахидро-1,5-динитро-1,5-диазоцин);

25.

Тетразоли, както следва:

a.

NTAT (нитротриазол аминотетразол);

b.

NTNT (1-N-(2-нитротриазоло)-4-нитротетразол);

26.

Тетрил (тринитрофенилметилнитрамин) (CAS 479-45-8);

27.

TNAD (1,4,5,8-тетранитро-1,4,5,8-тетраазадекалин) (CAS 135877-16-6) (вж.също СО8.g.6. за "прекурсорите" му);

28.

TNAZ (1,1,3-тринитроазетидин) (CAS 97645-24-4) (вж.също така СО8.g.2. за "прекурсорите" му);

29.

TNGU (SORGUYL или тетранитрогликолурил ) (CAS 55510-03-7);

30.

TNP (1,4,5,8-тетранитро-пиридазино [4,5-d] пиридазин) (CAS 229176-04-9);

31.

Триазини, както следва:

a.

DNAM (2-окси-4,6-динитроамино-s-триазин) (CAS 19899-80-0);

b.

NNHT (2-нитроимино-5-нитро-хексахидро-1,3,5-триазин) (CAS 130400-13-4);

32.

Триазоли, както следва:

a.

5-азидо-2-нитротриазол;

b.

ADHTDN (4-амино-3,5-дихидразино-1,2,4-триазол динитрамид) (CAS 1614-08-0);

c.

ADNT (1-амино-3,5-динитро-1,2,4-триазол);

d.

BDNTA ([ди-динитротриазол] амин);

e.

DBT (3,3′-динитро-5,5-би-1,2,4-триазол) (CAS 30003-46-4);

f.

DNBT (динитродитриазол) (CAS 70890-46-9);

g.

Отпада от 2010 г.;

h.

NTDNT (1-N-(2-нитротриазоло) 3,5-динитротриазол);

i.

PDNT (1-пикрил-3,5-динитротриазол);

j.

TACOT (тетранитробензотриазолобензотриазол) (CAS 25243-36-1);

33.

Експлозиви, невключени в СО8.a., които имат една от следните характеристики:

a.

скорост на детонация, превишаваща 8 700 m/s при максимална плътност,

b.

налягане при взрив, превишаващо 34 GPa (340 kbar);

34.

Органични експлозиви, невключени в СО8.а., имащи всички изброени характеристики:

a.

дават налягане във фронта на детонационната вълна от 25 GPa (250 kbar) или повече, и

b.

остават стабилни при температури 523 К (250 °C) или по-високи за време от 5 минути или по-дълго;

b.

"Ракетно гориво", както следва:

1.

Всяко твърдо "ракетно гориво" от клас 1.1 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над 250 секунди за неметализирани или над 270 секунди за алуминизирани състави;

2.

Всяко твърдо "ракетно гориво" от клас 1.3 на ООН с теоретичен специфичен импулс (при стандартни условия) над 230 секунди за нехалогенизирани, 250 секунди за неметализирани и 266 секунди за метализирани състави;

3.

"Ракетни горива" със силова константа над 1 200 kJ/kg;

4.

"Ракетни горива", които могат да поддържат постоянна скорост на горене по-голяма от 38 mm/s при стандартни условия (измерена на капсуловани пробни тела, осигуряващи плосък фронт на горене) — налягане 6,89 MPa (68,9 bar) и температура 294 K (21 °C);

5.

Еластомерно модифицирани ляти, двуосновни "ракетни горива" (ЕМЛДРГ/EMCDB) с удължение при максимално натоварване, по-голямо от 5 %, при – 40 °C (233 K);

6.

Всяко "ракетно гориво", съдържащо субстанциите, описани в СО8.а.

7.

"Ракетни горива", неизброени другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално предназначени за военна употреба;

c.

"Пиротехнически състави", горива и свързаните с тях субстанции, както следва, и смесите от тях:

1.

Самолетни горива, специално предназначени за военни цели;

2.

Алан (алуминиев хидрид) (CAS 7784-21-6);

3.

Карборани; декаборан (CAS 17702-41-9); пентаборани (CAS 19624-22-7 и 18433-84-6) и техни производни;

4.

Хидразин и производни, както следва (вж. също и СО8.d.8 и d.9 за окисляващи хидразинови производни):

a.

Хидразин (CAS 302-01-2) в концентрации от 70 % или повече;

b.

Монометил хидразин (CAS 60-34-4);

c.

Симетричен диметил хидразин (CAS 540-73-8);

d.

Несиметричен диметил хидразин (CAS 57-14-7);

5.

Метални горива със сферични, прахообразни, сфероидни, люспести или смлени частици, произведени от материал, съдържащ 99 % или повече от някои от следните компоненти:

a.

Метали и техни сплави, както следва:

1.

Берилий (CAS 7440-41-7) с едрина на зърната по-малка от 60 μm;

2.

Желязо на прах (CAS 7439-89-6) с едрина на зърната по-малка или равна на 3 μm, получено при редукция на железен оксид с водород;

b.

Смеси, съдържащи един от следните елементи:

1.

Цирконий (CAS 7440-67-7), магнезий (CAS 7439-95-4) и техни сплави с едрина на зърната по-малка от 60 μm;

2.

Бор (CAS 7440-42-8) или боркарбидни (CAS 12069-32-8) горива с чистота 85 % или повече, с едрина на зърната по-малка от 60 μm;

6.

Военни материали, съдържащи сгъстители за въглеводородни горива, специално синтезирани за използване от бойни огнехвъргачки или запалителни бойни припаси като метални стеарати или палмитати (напр. октал) (CAS 637-12-7) и сгъстителите M1, M2 и M3;

7.

Перхлорати, хлорати и хромати, смесени с метали на прах или други високо енергийни горивни компоненти;

8.

Сферичен алуминиев прах (CAS 7429-90-5) с едрина на зърната 60 μm или по-малка, произведен от материал със съдържание на алуминий 99 % или повече;

9.

Титанов субхидрид (TiHn) със стехиометричен коефициент n = 0,65—1,68;

Самолетните горива, изброени в СО8.c.1., са крайни продукти, не техни съставни части.

СО8.c.4.а. не се прилага за хидразин смеси, специално предназначени за контрол на корозията.

СО8.с.5. се прилага за взривни вещества и горива, независимо дали изброените метали или смеси са или не са капсулирани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

СО8.c.5.b.2. не се прилага за бор и борен карбид, обогатени с бор-10 (съдържание на бор-10—20 % или повече от общата маса).

СО8.c.5.b. се прилага само за метални горива във вид на частици, когато са смесени с други вещества, за да образуват смеси за военни цели като ракетни горива във вид на суспензия, твърди ракетни горива или пиротехнически смеси.

d.

Окислители, както следва, и техните смеси:

1.

ADN (амониев динитрамид) или SR 12 (CAS 140456-78-6);

2.

AP (амониев перхлорат) (CAS 7790-98-9);

3

Съединения, съставени от флуор и което и да е от следните:

a.

Други халогени;

b.

Кислород; или

c.

Азот;

СО8.d.3 не се прилага за хлорен трифлуорид (CAS 7790-91-2).

Забележка 2 СО8.г.3 не се прилага за азотен трифлуорид (CAS 7783-54-2) в газообразно състояние.

4.

DNAD (1,3-динитро-1,3-диазетидин) (CAS 78246-06-7);

5.

HAN (хидроксиламониев нитрат) (CAS 13465-08-2);

6.

HAP (хидроксиламониев перхлорат) (CAS 15588-62-2);

7.

HNF (хидразин нитроформиат) (CAS 20773-28-8);

8.

Хидразин нитрат (CAS 37836-27-4);

9.

Хидразин перхлорат (CAS 27978-54-7);

10.

Течни окислители, съставени от или съдържащи инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA) (CAS 8007-58-7);

СО8.d.10. не се прилага за неинхибирана димяща азотна киселина.

e.

Свързващи вещества, пластификатори, мономери и полимери, както следва:

1.

АММО (азидометилметилоксетан и полимерите му) (CAS 90683-29-7) (вж. също СО8.g.1. за неговите "прекурсори");

2.

ВАМО (бисазидометилоксетан и неговите полимери) (CAS 17607-20-4) (вж. също СО8.g.1 за неговите "прекурсори");

3.

BDNPA (бис(2,2-динитропропил)ацетал) (CAS 5108-69-0);

4.

BDNPF (бис(2,2-динитропропил)формал) (CAS 5917-61-3);

5.

BTTN (бутантриолтринитрат) (CAS 6659-60-5) (вж. също СО8.g.8 за неговите "прекурсори");

6.

Енергетични мономери, пластификатори или полимери, специално предназначени за военна употреба и съдържащи някой от следните елементи:

a.

Нитро групи;

b.

Азидо групи;

c.

Нитрат групи;

d.

Нитраза групи; или

e.

Дифлуороамино групи;

7.

FAMAO (3-дифлуораминометил-3-азидометил оксетан) и полимерите му;

8.

FEFO (бис(2-флуоро-2,2-динитроетил)формал) (CAS 17003-79-1);

9.

FPF-1 (поли-2,2,3,3,4,4-хексафлуорпентан-1,5-диол формал) (CAS 376-90-9);

10.

FPF-3 (поли-2,4,4,5,5,6,6-хептафлуоро-2-три-флуорметил-3-оксахептан-1,7-диол фор мал);

11.

GAP (глицидилазидни полимери) (CAS 143178-24-9) и техните производни;

12.

HTPB (полибутадиен с крайни хидроксилни групи) с количество на функционалните групи, равно на или по-голямо от 2,2 или равно на или по-малко от 2,4, хидроксилно число по-малко от 0,77 meq/g и вискозитет при 30 °C, по-малък от 47 поаза (CAS 69102-90-5);

13.

Етоксилиран поли(епихлорхидрин) с молекулна маса под 10 000, както следва: a.

a.

Поли(епихлорхидриндиол);

b.

Поли(епихлорхидринтриол)

14.

NENAs (нитроетилнитрамин смеси) (CAS 17096-47-8, 85068-73-1, 82486-83-7, 82486-82-6 и 85954-06-9);

15.

PGN (поли-GLYN, полиглицидилнитрат или поли(нитратометил оксиран) (CAS 27814-48-8);

16.

Поли-NIMMO (полинитратометилметилоксетан) или поли-NMMO (поли[3-нитратометил-3-метилоксетан]) (CAS 84051-81-0);

17.

Полинитроортокарбонати;

18.

TVOPA (1,2,3-трис[1,2-бис(дифлуорамино)етокси]пропан или добавен тривиноксипропан) (CAS 53159-39-0).

f.

"Добавки", както следва:

1.

Основен меден салицилат (CAS 62320-94-9);

2.

BHEGA (бис(2-хидроксиетил)гликоламид) (CAS 17409-41-5);

3.

BNO (бутадиеннитрилоксид) (CAS 9003-18-3);

4.

Фероценови производни, както следва:

a.

Бутацен (CAS 125856-62-4);

b.

Катоцен (2,2-диетилфероценил пропан) (CAS 37206-42-1);

c.

Фероценови карбоксилни киселини, включително:

фероценова карбоксилна киселина (CAS 1271-42-7), 1,1'-фероценова дикарбоксилна киселина (CAS 1293-87-4);

d.

n-бутил-фероцен (CAS 31904-29-7);

e.

Други добавъчни полимерни фероценови производни;

5.

Оловен бета-резорцинат (CAS 20936-32-7);

6.

Оловен цитрат (CAS 14450-60-3);

7.

Оловно-медни хелати на бета-резорцилат или салицилати (CAS 68411-07-4);

8.

Оловен малеат (CAS 19136-34-6);

9.

Оловен салицилат (CAS 15748-73-9);

10.

Оловен станат (CAS 12036-31-6);

11.

MAPO (трис-1-(2-метил)азиридинил фосфиноксид) (CAS 57-39-6); BOBBA 8 (бис(2-метил азиридинил) 2-(2-хидроксипропанокси) пропиламино фосфин оксид); и др. производни на MAPO;

12.

Метил BAPO (бис(2-метилазиридинил)метиламино фосфин оксид) (CAS 85068-72-0);

13.

N-метил-p-нитроанилин (CAS 100-15-2);

14.

3-нитразо-1,5-пентан диизоцианат (CAS 7406-61-9);

15.

Металорганични купелуващи агенти, както следва:

a.

Неопентил[диалил]окси, три[диоктил]фосфато титанат (CAS 103850-22-2); познат още като титанов IV, 2,2-[ди 2-пропенолат-метил, бутанолат, три(диоктил)фосфат] (CAS 110438-25-0); или LICA 12 (CAS 103850-22-2);

b.

Титанов IV, [2-пропенолат-1)метил, n-пропанолатметил] бутанолат-1, трис[диоктил]пирофосфат или KR3538;

c.

Титанов IV, [(2-пропенолат-1)метил, n-пропанолметил] бутанолат-1,трис(диоктил)фосфат;

16.

Полицианодифлуораминоетиленоксид;

17.

Многофункционални азиридин-амиди с изофталова, тримезинова (BITA или бутилен имин тримезамид), изоцианурова или триметиладипинова верижна структура и 2-метил или 2-етил замествания на азиридиновия пръстен;

18.

Пропиленимин (2-метилазиридин) (CAS 75-55-8);

19.

Финодисперсен железен оксид (Fe2O3) (CAS 1317-60-8) със специфична повърхност над 250 m2/g и средна едрина на зърната, равна на или по-малка от 3,0 nm;

20.

TEPAN (тетраетиленпентааминоакрилонитрил) (CAS 68412-45-3); цианоетилирани полиамини и техните соли;

21.

TEPANOL (тетраетиленпентааминоакрилонитрилглицидол) (CAS 68412-46-4); адукти на цианоетилирани полиамиди с глицидол и техните соли;

22.

TPB (трифенил бисмут) (CAS 603-33-8).

g.

"Прекурсори", както следва:

В СО8.g. препратките са към изброени "Енергетични материали", произведени от тези субстанции.

1.

BCMO (биссхлорметилоксетан) (CAS 142173-26-0) (вж. също СО8.e.1 и e.2);

2.

Динитроазетидин-t-бутил сол (CAS 125735-38-8) (вж. също СО8.а.28);

3.

HBIW (хексабензилхексаазоизовюрцитан) (CAS 124782-15-6) (вж. също СО8.а.4);

4.

TAIW (tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitane) (вж. също СО8.a.4.) (CAS 182763-60-6); h.

5.

TAT (1,3,5,7 тетраацетил-1,3,5,7-тетраазоцикло-октан) (CAS 41378-98-7) (вж.също СО8.а.13.);

6.

1,4,5,8-тетраазодекалин (CAS 5409-42-7) (вж.също СО8.a.27.);

7.

1,3,5-трихлорбензен (CAS 108-70-3) (вж.също СО8.a.23.);

8.

1,2,4-трихидроксибутан (1,2,4-бутантриол) (CAS 3068-00-6) (вж.също СО8.e.5.).

Отпада от 2009 г.

Забележка 6 СО8 не се прилага за следните субстанции, освен ако те не са в съединение или смес с "енергетичен материал", посочен в СО8.а., или метали на прах, посочени в СО8.с.:

a.

Амониев пикрат (CAS 131-74-8);

b.

Черен барут;

c.

Хексанитродифениламин (CAS 131-73-7);

d.

Дифлуорамин (CAS 10405-27-3);

e.

Нитроскорбяла (CAS9056-38-6);

f.

Калиев нитрат (CAS 7757-79-1);

g.

Тетранитронафтален;

h.

Тринитроанизол;

i.

Тринитронафтален;

j.

Тринитроксилен;

k.

N-пиролидинон; 1-метил-2-пиролидинон (CAS 872-50-4);

l.

Диоктилмалеат (CAS 142-16-5);

m.

Етилхексилакрилат (CAS 103-11-7);

n.

Триетилалуминий (TEA) (CAS 97-93-8), триметилалуминий (TMA) (CAS 75-24-1) и др. пирофорни метални алкили или арили на литий, натрий, магнезий, цинк и бор;

o.

Нитроцелулоза (CAS 9004-70-0);

p.

Нитроглицерин (или глицеролтринитрат, тринитроглицерин) (NG) (CAS 55-63-0);

q.

2,4,6-тринитротолуен (TNT) (CAS 118-96-7);

r.

Етилендиаминдинитрат (EDDN) (CAS 20829-66-7);

s.

Пентаеритритол тетранитрат (PETN) (CAS 78-11-5);

t.

Оловен азид (CAS 13424-46-9), нормален оловен стифнат (CAS 15245-44-0) и основен оловен стифнат (CAS 12403-82-6) и иницииращи експлозиви или възпламенителни състави, съдържащи азиди или азидни комплекси;

u.

Триетиленгликолдинитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);

v.

2,4,6-тринитрорезорцинол (стифнинова киселина) (CAS 82-71-3);

w.

Диетилдифенилкарбамид (CAS 85-98-3); диметилдифенилкарбамид (CAS 611-92-7); метилетилдифенилкарбамид [Централити];

x.

N,N-дифенилкарбамид (асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 603-54-3);

y.

Метил-N,N-дифенилкарбамид (метилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 13114-72-2);

z.

Етил-N,N-дифенилкарбамид (етилов асиметричен дифенилкарбамид) (CAS 64544-71-4);

aa.

2-нитродифениламин (2-NDPA)(CAS 119-75-5);

bb.

4-нитродифениламин (4-NDPA)(CAS 836-30-6);

cc.

2,2-динитропропанол (CAS 918-52-5);

dd.

Нитрогуанидин (CAS 556-88-7) (вж. 1С011.d. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба).

СО9

Военни кораби (подводни или надводни), специално военноморско оборудване, принадлежности, компоненти и други надводни съдове, както следва:

За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

a.

Съдове и компоненти, както следва:

1.

Съдове (подводни или надводни), специално предназначени или модифицирани за военна употреба, независимо от текущото състояние за ремонт или експлоатация и независимо дали са въоръжени с оръжейни системи или броня или не, и корпуси или части от корпуси за такива кораби, както и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба;

2.

Надводни съдове, различни от изброените в СО9.а.1., имащи някоя от изброените характеристики, фиксирани или вградени в плавателния съд:

a.

Автоматични оръжия с калибър 12.7 mm или по-голям, изброени в СО1., или оръжия, изброени в СО2., СО4., СО12. или СО19., или подвижни или стационарни ‧стойки‧ за такива оръжия;

‧Стойки‧ се отнася за основите, върху които е монтирано оръжието, или за структурно укрепване с цел монтиране на оръжия.

b.

Системи за управление на огъня, описани в СО5.;

c.

Имащи всичко изброено:

1.

‧химична, биологична, радиологична и ядрена (ХБРЯ/CBRN) защита‧;

2.

‧Система за предварително навлажняване или измиване‧, предназначена за обеззаразяващи цели;

1.

‧ХБРЯ/CBRN защита‧ е автономно вътрешно пространство, което съдържа характеристики като свръххерметизация, изолация на вентилационни системи, ограничени вентилационни отвори с ХБРЯ/CBRN филтри и точки за ограничен достъп на персонала, включващи въздушни шлюзове.

2.

‧Система за предварително навлажняване или измиване‧ е система за разпръскване на морска вода, която е в състояние едновременно да мокри външните надпалубни съоръжения и палубите на съда.

d.

Активни системи за противодействие на оръжия, описани в СО4.b., СО5.c. или СО11.а., и имащи някоя от следните характеристики:

1.

‧ХБРЯ/CBRN защита‧;

2.

Корпус и надпалубни съоръжения, специално предназначени да снижават ефективната повърхност на разсейване;

3.

Устройства за намаляване на топлинната сигнатура (напр. система за охлаждане на отработени газове), с изключение на специално предназначените да увеличават цялостната ефективност на електрическа централа или да намаляват екологичното въздействие;

4.

Система за размагнитване, предназначена да понижи магнитната сигнатура на целия съд;

b.

Двигатели и задвижващи системи, както следва, специално предназначени за военна употреба и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба:

1.

Дизелови двигатели, специално предназначени за подводни лодки, и имащи всичко изброено:

a.

Изходна мощност 1,12 MW (1 500 кс) или повече;

b.

Скорост на въртене 700 оборота в минута или повече.

2.

Електрически двигатели, специално предназначени за подводни лодки, и имащи всички изброени характеристики:

a.

Изходна мощност над 0,75 MW (1 000 кс);

b.

Бързо реверсиране;

c.

Течно охлаждане;

d.

Напълно капсуловани;

3.

Немагнитни дизелови двигатели, имащи всичко изброено:

a.

Изходна мощност 37,3 kW (50 кс) или повече;

b.

ненамагнитващи се части над 75 % спрямо общата маса;

4.

Системи с ‧независимо от въздух задвижване‧ (НВЗ/AIP), специално предназначени за подводни лодки;

‧Независимото от въздух задвижване‧ (НВЗ/AIP) позволява на системата за задвижване на намираща се под вода подводна лодка да работи без достъп до атмосферен кислород за период от време, по-дълъг от този, който батериите ѝ биха позволили. За целите на СО9.b.4. НВЗ/AIP не включва ядрената енергия.

c.

Специално предназначени за военна употреба устройства за откриване на подводни цели, с управление и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба;

d.

Мрежи против подводници и противоторпедни мрежи, специално предназначени за военна употреба;

e.

Отпада от 2003 г.;

f.

Клюзове и куплунги, специално предназначени за военна употреба, които позволяват взаимодействие с външно за съда оборудване, и компоненти за тях, специално предназначени за военна употреба;

СО9.f. включва клюзове и еднопроводни, многопроводни, коаксиални или вълноводни съединители за кораби, които не се влияят от външни течове и запазват необходимите характеристики при морски дълбочини над 100 m; влакнооптични съединители и оптични клюзове, специално предназначени за предаване на "лазерни" лъчи, без оглед на дълбочината. СО9.f. не се прилага за обикновените гребни валове и клюзовете за хидродинамичните прибори за управление.

g.

Безшумни лагери, имащи някоя от следните характеристики, компоненти за тях и оборудване, съдържащо такива лагери, специално предназначени за военна употреба:

1.

Газово или магнитно окачване;

2.

Регулатори за снижаване на активните емисии;

3.

Регулатори за намаляване на вибрациите.

СО10

"Летателни апарати", "летателни апарати, по-леки от въздуха", безпилотни летателни апарати, двигатели за "летателни апарати" и оборудване за "летателни апарати", свързано с тях оборудване и компоненти, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както следва:

За насочващо и навигационно оборудване вж. СО11.

a.

Бойни "летателни апарати" и специално предназначени компоненти за тях;

b.

Други "летателни апарати" и "летателни апарати, по-леки от въздуха", специално предназначени или модифицирани за военна употреба, в т.ч. военноразузнавателно, щурмово, военноучебно, транспортно и въздушнодесантно или военно оборудване, тилова поддръжка и специално предназначени компоненти за него;

c.

Безпилотни летателни апарати и свързаното с тях оборудване, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, както и специално предназначени компоненти за тях:

1.

Безпилотни летателни апарати, в т.ч. дистанционно управляеми безпилотни летателни апарати (ДУБЛА/RPV), автономни програмируеми апарати и "летателни апарати, по-леки от въздуха";

2.

Пускови установки за тях с принадлежащото им наземно оборудване за поддръжка;

3.

Съответното оборудване за командване и управление;

d.

Авиационни двигатели, специално предназначени или модифицирани за военна употреба, и специално предназначени компоненти за тях;

e.

Авиационно оборудване, в т.ч. оборудване за дозареждане с гориво във въздуха, специално предназначено за използване от "летателни апарати", изброени в СО10.а. или СО10.b., или авиационни двигатели, изброени в СО10.d., и специално предназначени компоненти за тях;

f.

Помпени горивозарядни станции и оборудване за тях, оборудване, специално предназначено да улеснява операциите в зони с ограничен достъп, и наземно оборудване, разработено специално за "летателни апарати", изброени в СО10.а. или СО10.b., или за авиационни двигатели, изброени в СО10.d.;

g.

Военни каски, защитни маски и специално предназначени компоненти за тях, херметизирано дихателно оборудване и херметически костюми, използвани в "летателни апарати", антигравитационни костюми, преобразуватели за течен кислород, използвани за "летателни апарати" или ракети, и катапулти и катапултиращи устройства, задействани с пиропатрон, за аварийно извеждане на личния състав от "летателни апарати";

h.

Парашути, парапланери и свързано оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:

1.

Парашути, които не фигурират другаде в Общия списък на оръжията на ЕС;

2.

Парапланери

3.

Оборудване, специално предназначено за парашутисти на големи височини (костюми, специални шлемове, дихателни апарати, навигационно оборудване);

i.

Системи за автоматично пилотиране на спуснати с парашут товари; специално предназначено или модифицирано за военна употреба оборудване за скокове с контролирано отваряне на парашута на произволна височина, включително кислородни апарати.

СО10.b. не се прилага за "летателни апарати" или варианти на тези "летателни апарати", специално предназначени за военна употреба, които представляват всичко изброено:

a.

Не са конфигурирани за военна употреба и не са оборудвани с техника или приспособления, специално предназначени или модифицирани за военна употреба;

b.

Имат издаден сертификат за гражданско приложение от органа за гражданска авиация на държава-членка или на държава, участваща във Васенаарската договореност.

СО10. d. не се прилага за:

a.

Авиационни двигатели, предназначени или модифицирани за военна употреба, за които е издаден сертификат от националната гражданска авиация на държава-членка или на държава, участваща във Васенаарската договореност, че се използват като "граждански летателни апарати", или специално предназначени компоненти за тях;

b.

Бутални двигатели или специално предназначени компоненти за тях, с изключение на специално предназначените за безпилотни летателни апарати.

СО10.b. и СО10.d. относно специално предназначени компоненти и свързано с тях оборудване за невоенни "летателни апарати" или авиационни двигатели, модифицирани за военна употреба, се прилагат само за тези военни компоненти и за сродно военно оборудване, необходими за модифицирането им за военна употреба.

СО11

Електронно оборудване, което не фигурира другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, както следва, и специално предназначени компоненти за него:

a.

Електронно оборудване, специално предназначено за военна употреба;

СО11.а. включва:

a.

Средства за РЕП (радиоелектронно противодействие) и противодействие на РЕП (т.е. средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в РЛС или в радиосвързочните приемници, или по друг начин да пречат на приемането, работата или ефективността на противниковите радиоелектронни приемници, включително средства за РЕП срещу тях), включително оборудване за създаване на изкуствени смущения и противодействие на РЕП;

b.

Електронни лампи с подвижна честота;

c.

Радиоелектронни системи или средства, предназначени за наблюдение и следене на електромагнитния спектър за нуждите на военното разузнаване или за нуждите на сигурността или за противодействие на такова наблюдение и следене;

d.

Подводно противодействие, включително създаване на изкуствени акустични и магнитни смущения и лъжливи цели, средства, предназначени да въвеждат несвързани или погрешни сигнали в хидроакустичните приемници;

e.

Оборудване за защита обработката на данни, за защита на данните и оборудване за защита на предавателните и свързочните линии с помощта на шифротехника;

f.

Оборудване за идентификация, проверка на оторизацията и за въвеждане на ключови програми и команди, оборудване за производство и разпределение;

g.

Направляващо и навигационно оборудване;

h.

Цифрово предавателно оборудване за тропосферна радио комуникация;

i.

Цифрови демодулатори, специално предназначени за прихващане на сигнали;

j.

"Автоматизирани системи за командване и контрол".

За "софтуер", свързан с военното "софтуерно" дефинираното радио, вж. СО21.

b.

Оборудване за създаване на изкуствени смущения в глобални навигационни сателитни системи (GNSS).

СО12

Високоскоростни оръжейни системи с кинетична енергия, свързано с тях оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти за тях:

a.

Кинетични оръжия, специално предназначени за унищожаване или ефективно изваждане от строя на противникова цел;

b.

Специално предназначени технически средства за изпитвания и оценки и изпитателни образци, в т.ч. диагностична апаратура и обекти за динамично изпитване на снаряди и системи с кинетична енергия.

За оръжейни системи, използващи подкалибрени бойни припаси или използващи единствено тяга от протичаща химична реакция, и бойни припаси за тях, вж. СО1—СО4.

СО12 включва следните, когато са специално предназначени за системи от кинетични оръжия:

a.

Пускови установки, които могат да ускоряват маси, по-големи от 0,1 g, до скорости, надвишаващи 1,6 km/s в режим на единична или автоматична стрелба;

b.

Генератори на първично захранване, електрическа броня, акумулаторни средства, средства за терморегулиране и кондициониране, превключвателна или горивопреливна техника; и електрически интерфейси между електрозахранването, оръдието и други електрически прибори за задвижване на куполата;

c.

Системи за прехващане и съпровождане на цели, за управление на огъня и за оценка на пораженията;

d.

Системи за самонасочване, за насочване или маневриране (със странично ускорение), предназначени за снаряди.

СО12 се прилага за оръжейни системи, използващи един от следните методи за задвижване:

a.

Електромагнитен;

b.

Електротермичен;

c.

Плазмен;

d.

Лек газ; или

e.

Химически (когато се използва в комбинация с някой от гореизброените).

СО13

Бронирани или защитни технически средства, конструкции и компоненти, както следва:

a.

Бронеплоча с една от следните характеристики:

1.

Произведена по военен стандарт или спецификация; или

2.

Подходяща за военна употреба;

b.

Метални или неметални конструкции или комбинации от тях, специално предназначени за осигуряване на балистична защита на бойни системи, както и компоненти, специално предназначени за тях;

c.

Бойни каски, произведени по военни стандарти или спецификации или по сходни национални стандарти, и компоненти, специално проектирани за тях, (т.е. кора, подплата и омекотители за каските);

d.

Бронежилетки и защитни костюми, изработени по военни стандарти или спецификации или подобни, и специално проектирани компоненти за тях.

СО13.b. включва материали, специално предназначени за осигуряване на защита за противодействие на експлозия или за изграждане на военни укрития.

СО13.c. не се прилага за конвенционалните стоманени каски, които не са модифицирани или предназначени да бъдат оборудвани, нито са оборудвани с допълнителни приспособления.

СО13.c. и d. не се прилагат за каски, бронежилетки и защитни костюми, които се носят от техните потребители за тяхна лична защита.

Единствените каски, специално предназначени за лица, обезвреждащи бомби, които са изброени в СО13, са специално предназначените за военна употреба.

Вж. също точка 1A005 от Списъка на ЕС на стоките и технологиите с двойнa употреба.

За "нишковидни и влакнести материали", използвани в производството на бронежилетки и каски, вж. точка 1C010 от Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойна употреба.

СО14

‧Специализирано оборудване за бойно обучение‧ или за имитиране на бойни сценарии, симулатори, специално предназначени за обучение при ползването на всякако огнестрелно оръжие или въоръжение, изброен в СО1 или СО2, и специално предназначени компоненти и принадлежности за тях.

Терминът ‧специализирано оборудване за бойно обучение‧ включва военни образци на щурмови тренажори, тренажори на оперативни полети, тренажори за радиолокационни цели, генератори на радиолокационни цели, тренировъчни средства за мерачи, тренажори за противолодъчна борба, полетни симулатори (включително центрофуга за подготовка на летци и астронавти), радиолокационни тренажори, тренажори за полет по прибори, навигационни тренажори, тренажори за изстрелване на управляеми ракети, техническо оборудване за цели, "летателни апарати", тренажори за въоръжение, безпилотни "летателни апарати" тренажори, мобилни тренажорни части и тренировъчно техническо оборудване за наземни военни операции.

СО14 включва системи за генериране на изображения и интерактивна среда за имитатори, когато са специално предназначени или модифицирани за военна употреба.

СО14 не се прилага за оборудване, специално предназначено за обучение при използването на ловни или спортни оръжия.

СО15

Оборудване за визуализация или радиоелектронно противодействие, както следва, специално предназначено за военна употреба, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него:

a.

Оборудване за записване и обработка на изображения;

b.

Фотоапарати, видеокамери, фотографска апаратура и оборудване за обработка на филми;

c.

Апаратура за усилване на изображенията;

d.

Инфрачервена или термовизионна апаратура;

e.

Сензорна апаратура за визуализация на радиолокационни изображения;

f.

Апаратура за радиоелектронно противодействие (РЕП) и противодействие на РЕП за оборудването, изброено в СО15.а.—СО15.e.

СО15.f. включва оборудване, предназначено да влошава работата или ефективността на военните системи за визуализация или да намалява до минимум подобни въздействия.

В СО15 терминът ‧специално предназначени компоненти‧ включва следните изделия, когато са специално предназначени за военна употреба:

a.

Електронни преобразуватели на инфрачервени изображения;

b.

Тръби за усилване на изображения (с изключение на тези от първо поколение);

c.

Микроканални пластини;

d.

Телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери за ниско ниво на осветеност;

e.

Детекторна матрица (включително системи за електронно свързване и четене на данни);

f.

Пироелектрични телевизионни електронно-оптически преобразуватели за камери;

g.

Охладителни системи на системите за визуализация;

h.

Електрически синхронизирани обтуратори на фотохромен и електрооптичен принцип със скорост на обтурация, по-малка от 100 μѕ, с изключение в случаите на обтуратори, които са основен елемент на високоскоростна камера;

i.

Влакнооптични инвертори на изображения;

j.

Смесени полупроводникови фотокатоди

СО15 не се прилага за "електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение" или оборудване, специално предназначено да включва "електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение".

За класификацията на оръжейните мерници, включващи "електронно-оптически преобразуватели за усилване на изображения от първо поколение", вж. СО1, СО2 и СО5.а.

Вж. също 6A002.а.2. и 6A002.b. в Списъка на ЕС на изделията и технологиите с двойнa употреба.

СО16

Ковашко-пресови заготовки, отливки и други полуфабрикати, специално предназначени за изделията, изброени в СО1—СО4, СО6, СО9, СО10, СО12 или СО19.

СО16. се отнася до полуфабрикати, които могат да се идентифицират чрез състава, геометрията или функциите на материала.

СО17

Друго оборудване, материали и ‧библиотеки‧, както следва, и специално разработени компоненти за тях:

a.

Автономна водолазна и друга апаратура за подводно плуване, както следва:

1.

Апаратура със затворен или полузатворен цикъл (с регенерация на издишвания въздух), специално предназначена за военна употреба (т.е. специално разработена да е немагнитна);

2.

Специално разработени компоненти за използване в конверсията на кислородни апарати с отворен цикъл за военна употреба;

3.

Изделия, разработени изключително за военна употреба с автономни водолазни и други апарати за подводно плуване;

b.

Строителна техника, специално предназначена за военна употреба;

c.

Монтажни елементи, покрития и обработки, намаляващи демаскиращите ефекти, специално предназначени за военна употреба;

d.

Полево инженерно оборудване, специално предназначено за използване в зона на бойни действия;

e.

"Роботи", контролери за "роботи" и "роботи-манипулатори", притежаващи някоя от следните характеристики:

1.

Специално разработени за военна употреба;

2.

Включващи средства за защита на хидравличните линии срещу външни принудителни пробиви, причинени от балистични осколки (напр. съдържащи херметизиращи се линии) и предназначени да използват хидравлични течности с пламна температура, по-висока от 839 K (566 °C);

3.

Специално разработени или пригодени за работа в условията на електромагнитни импулси (ЕМИ);

Електромагнитните импулси не се отнасят за неволна интерференция, причинена от електромагнитно излъчване от разположено в близост оборудване (напр. машини, уреди или електроника) или осветление. f.

f.

‧Библиотеки‧ (параметрични технически бази данни), специално предназначени за военна употреба с оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС;

g.

Оборудване или силови установки, работещи със или произвеждащи ядрена енергия, включително "ядрени реактори", специално разработени за военна употреба, и компоненти за тях, които са специално предназначени или ‧модифицирани‧ за военна употреба;

h.

Оборудване и материали, покрити или обработени за намаляване на демаскиращи емисии, специално предназначени за военна употреба, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС;

i.

Симулатори, специално разработени за военни "ядрени реактори";

j.

Мобилни ремонтни работилници, специално предназначени или ‧модифицирани‧ да обслужват военна техника;

k.

Полеви генератори, специално предназначени или ‧модифицирани‧ за военна употреба;

l.

Контейнери, специално предназначени или ‧модифицирани‧ за военна употреба;

m.

Фериботи, различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, мостове и понтони, специално предназначени за военна употреба;

n.

Изпитателни модели, специално предназначени за "разработване" на изделия, изброени в СО4, СО6, СО9 или СО10;

o.

Оборудване за защита от лазери (т.е. за защита на зрението и сетивата), специално предназначено за военна употреба.

p.

"Горивни клетки", различни от изброените другаде в Общия списък на оръжията на ЕС, специално предназначени или ‧модифицирани‧ за военна употреба;

1.

За целите на СО17 терминът ‧библиотека‧ (параметрична техническа база данни) означава събиране на техническа информация от военен характер, използването на която може да повиши ефективността на военните технически средства или системи.

2.

За целите на СО17, ‧модифициран‧ означава всяка структурна, електрическа, механична или друга промяна, която осигурява на невоенни изделия свойства, които са еквивалентни на изделия, които са специално предназначени за военна употреба.

СО18

Оборудване за производство и компоненти, както следва:

a.

Специално разработено или модифицирано ‧производствено‧ оборудване за ‧производство‧ на изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, и специално предназначени компоненти за него;

b.

Специално разработени съоръжения за екологични изпитвания и специално разработено оборудване за тях, за сертификация, окачествяване или изпитване на изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС.

За целите на СО18 терминът ‧производство‧ включва проектиране, проверка, производство, изпитване и контрол.

СО18.а. и СО18.b. включват следното оборудване:

a.

Нитратори с непрекъснато действие;

b.

Апаратура или оборудване за центробежни изпитания, притежаващи едно от изброените:

1.

Задвижвана от мотор или мотори със сумарна мощност по-голяма от 298 kW (400 к.с.);

2.

Възможност за носене на полезен товар от 113 kg или повече;

3.

Възможност да упражнява центробежни ускорения от 8 g или повече върху полезен товар от 91 kg или повече;

c.

Преси за дехидратация;

d.

Шнекови екструдери, специално предназначени или модифицирани за екструзия на бойни взривни вещества;

e.

Режещи машини за калибриране на екструдирани твърди ракетни горива;

f.

Почистващи барабани (тумблери) с диаметър от 1,85 m или повече, с продуктов капацитет над 227 kg;

g.

Смесители с непрекъснато действие за твърди ракетни горива;

h.

Мелници с течно задвижване за раздробяване или смилане на съставки на бойни взривни вещества;

i.

Оборудване за формиране на прахове от сферични частици с еднакви размери, описано в СО8.c.8;

j.

Конвекционни токови конвертори за конверсия на материалите, изброени в СО8.c.3.

СО19

Системи от оръжия с насочена енергия (ОНЕ/DEW), оборудване с подобно действие или противодействие и опитни образци, както следва, и компоненти, специално предназначени за тях:

a.

"Лазерни" системи, специално предназначени за унищожаване или ефективно прекъсване на мисията на дадена цел;

b.

Корпускулярно-лъчеви оръжия, годни да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;

c.

Високоенергийни радиочестотни системи (РЧ/RF), които са в състояние да унищожат или прекъснат мисията на дадена цел;

d.

Оборудване, специално предназначено за откриване, идентификация или защита срещу системи, изброени в СО19.а.—СО19.c.;

e.

Физически опитни образци за системи, оборудване и компоненти, изброени в СО19.

f.

"Лазерни" системи, специално предназначени да причиняват постоянна слепота до недобро виждане, т.е. за невъоръжено око или за око, оборудвано с устройства за коригиране на зрението.

Системите от оръжия с насочена енергия, контролирани от СО19, включват системи, чиито способности произтичат от контролираното прилагане на:

a.

"Лазери" с достатъчна мощност да предизвикат разрушителен ефект, наподобяващ ефекта на обикновен боен припас;

b.

Ускорители на елементарни частици, генериращи сноп от заредени или неутрални частици с разрушителна сила;

c.

Високомощни импулсни или вълнови радиочестотни предаватели, които произвеждат полета с достатъчно голям интензитет да повредят електронните схеми на дадена отдалечена цел.

СО19 включва следните изделия, когато те са специално предназначени за системи от оръжия с насочена енергия:

a.

Оборудване за генериране на пусков импулс, съхраняване на енергията, комутация, кондициониране на захранването или подаване на горивото;

b.

Системи за прехващане или съпровождане на цели;

c.

Системи с възможност за оценка на пораженията в целта, нейното разрушаване или прекъсване на мисията;

d.

Оборудване за управление, разпространение и насочване на лъчевия сноп;

e.

Оборудване с възможност за бързо отклоняване на лъча за бързи операции при многобройни цели;

f.

Адаптивна оптика и фазови конюгатори;

g.

Токови инжектори за снопове от отрицателни водородни йони;

h.

Компоненти за "класифицирани като предназначени за използване в Космоса" ускорители;

i.

Оборудване за конусно фокусиране на сноп от отрицателни йони;

j.

Оборудване за управление и отклонение на високоенергиен сноп от йони;

k.

"Класифицирано като предназначено за използване в Космоса" фолио за неутрализиране на сноп от отрицателни изотопи на водорода.

СО20

Криогенно и "свръхпроводимо" оборудване, както следва, и специално предназначени компоненти и принадлежности за него:

a.

Оборудване, специално предназначено или конфигурирано за инсталиране в транспортна машина с бойно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение и да генерира или поддържа температури под 103 K – 170 °C);

СО20.а. включва мобилни системи, съдържащи или използващи принадлежности или компоненти, произведени от неметални или неелектропроводими материали, като пластмаси или импрегнирани с епоксидни смоли материали.

b.

"Свръхпроводимо" електрическо оборудване (ротационни машини и трансформатори), специално предназначено или конфигурирано за монтиране в транспортна машина с военно сухопътно, морско, въздушно или космическо приложение, което може да действа в движение.

СО20.b. не се прилага за хибридни хомеополярни генератори на постоянен ток, които имат еднополюсни нормални метални ротори, въртящи се в магнитно поле, индуцирано от свръхпроводящи бобини, при условие че тези бобини са единствените свръхпроводими компоненти в генератора.

СО21

"Софтуер", както следва:

a.

"Софтуер", специално проектиран или модифициран за "разработване","производство" или "употреба" на оборудване, материали или "софтуер", изброени в Общия списък на оръжията на ЕС;

b.

Специфичен "софтуер", различен от изброения в СО21.a., както следва:

1.

"Софтуер", специално предназначен за военна употреба и специално проектиран за моделиране, имитиране или оценка на военни оръжейни системи;

2.

"Софтуер", специално предназначен за военна употреба и специално проектиран за моделиране или имитиране на сценарии за бойни операции;

3.

"Софтуер" за определяне на действието на конвенционални, ядрени, химически или биологични оръжия;

4.

"Софтуер", специално предназначен за военна употреба и специално предназначен за системите за командване, комуникации, контрол и разузнаване (К3Р/C3I) или командване, комуникации, контрол, компютри и разузнаване (К4Р/C4I);

c.

"Софтуер", невключен в СО21.а. или b., специално предназначен или модифициран да даде възможност на оборудване, невключено в Общия списък на оръжията на ЕС, да изпълнява военните функции на оборудване, изброено в Общия списък на оръжията на ЕС.

СО22

"Технология", както следва:

a.

"Технология", различна от описаната в СО22.b., "необходима" за "разработване","производство" или "употреба" на изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз;

b.

"Технология", както следва:

1.

"Технология","необходима" заразработването, сглобяването от компоненти, експлоатацията, поддръжката и ремонта на цялостни производствени инсталации за изделията, изброени в Общия списък на оръжията на Европейския съюз, дори ако компонентите на тези производствени инсталации не са изброени;

2.

"Технология","необходима" за "разработването" и "производството" на малки оръжия, дори ако се използва за производство на копия на антични малки оръжия;

3.

"Технология","необходима" за "разработването","производството" и "употребата" на токсични агенти, свързано оборудване или компоненти, изброени в СО7.а.—СО7.g.;

4.

"Технология","необходима" за "разработването","производството" и "употребата" на "биополимери" или клетъчни култури, изброени в СО7.h.;

5.

"Технология","необходима" изключително за влагането на "биокатализатори", изброени в СО7.i.1, във вещества-носители с военно приложение или материали с военна употреба.

"Технология","необходима" за "разработването","производството" или "употребата" на изделия, изброени в Общия списък на оръжията на ЕС, се контролира дори ако е приложима за изделия, неизброени в Общия списък на оръжията на ЕС.

СО22 не се прилага за:

a.

"Технология", която е минимално необходимата за инсталиране, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на изделията, които не са контролирани или чийто износ е бил разрешен;

b.

"Технология", която е "в гражданската област", за "фундаментални научни изследвания" или представлява минимално необходимата информация за кандидатстване за патент;

c.

"Технология" за магнитна индукция за непрекъснато движение на граждански транспортни средства.

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИЯ СПИСЪК

Следват дефиниции на термините, използвани в настоящия списък, подредени по азбучен ред (на английски език).

Дефинициите се прилагат в рамките на списъка. Позоваванията са с препоръчителен характер и не оказват влияние върху универсалната употреба на дефинираните термини в списъка.

Думите и термините, съдържащи се в настоящия списък с дефиниции, приемат определеното тук значение само когато са поставени в кавички (""). Дефинициите на термини в единични кавички (‧‧) се дават в техническата бележка към съответния параграф. Навсякъде другаде тези думи и термини се използват с общоприетото им (речниково) значение.

СО7

"Приспособени за бойна употреба"

Всяка модификация или подбор (като промяна в чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), които имат за цел да повишат ефективността при нанасяне на поражения върху хора или животни, повреждане на оборудване, нанасяне щети на посеви или на околната среда.

СО8

"Добавки"

Компоненти, използвани във взривни вещества и взривни смеси с цел подобряване на техните качества.

СО8, СО9 и СО10

"Летателен апарат"

Въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (хеликоптер), с насочващи се ротори или с насочващи се криле.

СО11

"Автоматизирани системи за командване и контрол"

Електронни системи, посредством които се въвежда, обработва и предава информация от съществено значение за ефективното функциониране на групировката, съединението, тактическото съединение, частта, кораба, подразделението или оръжейните единици, които са под командване. Това се постига с използването на компютър и друг специализиран хардуер, предназначен да подпомага функциите на организацията за военно командване и контрол. Основните функции на автоматизирана система за командване и контрол са: ефективното автоматизирано събиране, натрупване, съхранение и обработване на информация; представянето на ситуацията и на обстоятелствата, които засягат подготовката и провеждането на бойни операции; оперативни и тактически изчисления за разпределението на ресурси сред войсковите групировки или елементи от бойните заповеди или заповедите за бойно развръщане съгласно мисията или фазата на операцията; изготвянето на данни за оценка на ситуацията и вземане на решение във всеки момент от операцията или бойните действия; компютърна симулация на операциите.

СО22

"Фундаментални научни изследвания"

Експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

СО7 и 22

"Биокатализатори"

Ензими за специфични химични или биохимични реакции или други биологични съставки, които се свързват с БТХВ и ускоряват разграждането им.

"Ензими" означава "биокатализатори" за специфични химични или биохимични реакции.

СО7 и 22

"Биополимери"

Биологични макромолекули, както следва:

a.

Ензими за специфични химични или биохимични реакции;

b.

Антитела, моноклонални, поликлонални или анти-идиотипни;

c.

Специално разработени или специално обработени рецептори;

1.

"Анти-идиотипни антитела" означава антитела, които се свързват със специфичните антигенни части за прикрепване на други антитела;

2.

"Моноклонални антитела" означава протеини, които се свързват с една антигенна свързваща част и се произвеждат от една клетъчна култура;

3.

"Поликлонални антитела" означава смес от протеини, които се свързват със специфичните антигени и се произвеждат от повече от една клетъчна култура;

4.

"Рецептори" означава биологични макромолекулни структури, които могат да свързват лиганди, чието свързване оказва влияние върху физиологични функции.

СО10

"Граждански летателни апарати"

Онези "летателни апарати", описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

СО21 и 22

"Разработване"

Отнася се до всички фази, предхождащи серийното производство, като: проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.

СО17

"Манипулатори"

Устройства за захващане, активни обработващи възли и всички други обработващи устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка "робот".

"Активен обработващ възел" означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или възприемане на обработвания детайл.

СО4 и 8

"Енергетични материали"

Вещества или смеси, които участват в химична реакция, при която се отделя енергията, необходима за целите на тяхното приложение. "Взривни вещества", "пиротехнически състави" и "ракетни горива" са подкласове на енергетичните материали.

СО18 и 18

"Взривни вещества"

Твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

СО7

"Специални преносители"

Преносители (т.е. плазмид или вирус), които се използват да въвеждат генетичен материал в приемни клетки.

СО17

"Горивна клетка"

Електрохимично устройство, което преобразува химическа енергия директно в електрическа енергия (постоянен ток), като използва гориво от външен източник.

СО13

"Влакнести или нишковидни материали"

Включват:

a.

непрекъснати моновлакна;

b.

непрекъснати нишки и снопове влакна;

c.

ленти, тъкани, произволни мрежи и оплетки;

d.

Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

e.

Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви дължини;

f.

Ароматична полиамидна пулпа.

СО15

"Електроннооптични преобразуватели първо поколение"

Електростатично фокусирани преобразуватели, в които на входа и изхода има пластини от оптични влакна или пластини със стъклена повърхност, мултиалкални фотокатоди (S-20 или S-25), но не и усилватели с микроканални пластини.

СО22

"В гражданската област"

Това означава "технология" или "софтуер", които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение.

Забележкa:

Ограниченията, произтичащи от авторски права, не отстраняват понятията "технология" или "софтуер" от определението "в гражданската област".

СО5 и 19

"Лазер"

Съвкупност от компоненти, която генерира кохерентна в пространството и във времето светлина, усилваща се чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

СО10

"Летателни апарати, по-леки от въздуха"

Балони или въздушни кораби, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от въздуха, като хелий или водород.

СО17

"Ядрен реактор"

Включва предметите във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и съставните части, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

СО8

"Прекурсори"

Специални химикали, които се използват за производството на взривни вещества.

СО21 и 22

"Производство"

Означава всички производствени фази, като: производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, тестване, осигуряване на качеството.

СО8

"Ракетни горива"

Вещества или смеси, които влизат в химическа реакция и в резултат произвеждат големи обеми горещи газове при контролирана скорост с цел изпълнение на механична работа.

СО4 и 8

"Пиротехнически състав(и)"

Смеси от твърди или течни горива с окислители, в които при запалване протича химична реакция с отделяне на енергия при контролирана скорост с цел да произведат определено закъснение или определени количества топлина, звук, дим, видима светлина или инфрачервена радиация. Пирофорите са подклас на пиротехническите състави, които не съдържат окислители, но се запалват спонтанно при контакт с въздуха.

СО22

"Необходим(и)"

Приложено към "технологии", се отнася само до тази част на "технологиите", която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива "необходими""технологии" могат да бъдат използвани и от други стоки.

СО7

"Вещества за борба с масови безредици"

Вещества, които, при условията на борба с масови безредици бързо предизвикват у човека ефекти на раздразнение или временна загуба на физическите способности, които ефекти изчезват скоро след прекратяване на излагането на въздействие. (Сълзотворните газове са подвид на "веществата за борба с масови безредици").

СО17

"Робот"

Манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:

a.

Многофункционалност;

b.

Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

c.

Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели;

d.

Има "програмируемост, достъпна за потребителя", като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

Горната дефиниция не включва следните устройства:

1.

Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;

2.

Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или електрически средства;

3.

Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяна на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции;

4.

Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители;

5.

Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

СО21

"Софтуер"

Съвкупност от една или повече "програми" или "микропрограми" независимо от конкретната реализация и носител.

СО19

"Класифицирани като предназначени за използване в космоса"

Изделия, проектирани, произведени и тествани да отговарят на Особените електрически, механични или екологични изисквания за използване при изстрелване и разполагане на спътници или летателни системи за голяма височина, функциониращи на височини от 100 km или по-високо.

СО18 и 20

"Свръхпроводим"

Означава материали (напр. метали, сплави или съединения), които могат да изгубят всякакво електрическо съпротивление (напр. които могат да придобият безкрайна електропроводимост и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване).

Състоянието на "свръхпроводимост" на материал се характеризира индивидуално чрез "критична температура", критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична интензивност на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

СО22

"Технология"

Специфична информация, необходима за "разработването", "производството" или "употребата" на изделие. Информацията приема формата на технически данни или техническа помощ.

1.

‧Техническите данни‧ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискети, ленти, оптически дискове.

2.

‧Техническата помощ‧ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги. ‧Техническа помощ‧ може да включва пренос на ‧технически данни‧.

СО21 и 22

"Употреба"

Експлоатация, монтаж (включително монтаж на място), поддръжка (проверка), ремонт, възстановяване и обновяване.


Top