EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0813

Решение (ЕС) 2019/813 на Съвета от 17 май 2019 година за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

ST/8670/2019/INIT

OJ L 133, 21.5.2019, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/813/oj

21.5.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/19


РЕШЕНИЕ (ЕС) 2019/813 НА СЪВЕТА

от 17 май 2019 година

за позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Международния съвет по зърното по отношение на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. (наричана по-долу „Конвенцията“) бе сключена от Съюза с Решение № 96/88/ЕО на Съвета (1) и влезе в сила на 1 юли 1995 г. Конвенцията бе сключена за срок от три години

(2)

В съответствие с член 33 от Конвенцията Международният съвет по зърното може да удължава срока на действие на Конвенцията за последователни периоди, всеки от които не превишава две години.След сключването на Конвенцията срокът на нейното действие редовно беше удължаван за допълнителни периоди от две години. За последно срокът на действие на Конвенцията бе удължен с решение на Международния съвет по зърното на 5 юни 2017 г. (2) и тя продължава да е в сила до 30 юни 2019 г.

(3)

По време на 49-ото си заседание, което ще се проведе на 10 юни 2019 г., Международният съвет по зърното трябва да вземе решение за удължаване на срока на действие на Конвенцията за допълнителен период с продължителност до две години, считано от 1 юли 2019 г.

(4)

Целесъобразно е да се установи позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на 49-ото заседание на Международния съвет по зърното, тъй като удължаването на срока на действие на Конвенцията е в интерес на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на 49-ото заседание на Международния съвет по зърното, е да се гласува в подкрепа на удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. за допълнителен период с продължителност до две години, считано от 1 юли 2019 г.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 17 май 2019 година.

За Съвета

Председател

E.O. TEODOROVICI


(1)  Решение 96/88/ЕО на Съвета от 19 декември 1995 г. относно одобряването от Европейската общност на Конвенцията за търговия със зърно и Конвенцията за продоволствената помощ, които съставляват Международното споразумение за зърното от 1995 г. (ОВ L 21, 27.1.1996 г., стр. 47).

(2)  Информация относно удължаването на срока на действие на Конвенцията за търговията със зърно от 1995 г. (ОВ L 12, 17.1.2018 г., стр. 1).


Top