EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1562

Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1562 на Комисията от 18 октомври 2018 година за изменение за 292-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

OJ L 261I , 18.10.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1562/oj

18.10.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

LI 261/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2018/1562 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2018 година

за изменение за 292-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 са изброени лицата, групите и образуванията, обхванати от замразяването на финансови средства и икономически ресурси съгласно същия регламент.

(2)

На 15 октомври 2018 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да добави едно вписване в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на средства и икономически ресурси. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено.

(3)

За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2018 година.

За Комисията,

от името на председателя,

Началник на Службата за инструментите в областта на външната политика


(1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В категорията „Физически лица“ в приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се добавя следното вписване:

„ANJEM CHOUDARY (известен още като Abu Luqman). Дата на раждане: 18.1.1967 г. Място на раждане: Уелингтън, Лондон, Обединено кралство. Адрес: Frankland Prison, United Kingdom. Гражданство: Британско. Паспорт №: 516384722 (паспорт на Обединеното кралство, издаден от паспортната служба в Глазгоу на 6.5.2013 г., изтичащ на 6.6.2023 г.). Дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 15.10.2018 г.“


Top