Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0712

2008/712/ОВППС: Решение BiH/13/2008 на Комитета по политика и сигурност от 29 юли 2008 година за изменение на Решение BiH/1/2004 относно приемането на приноса на трети държави към военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и Решение BiH/3/2004 за създаване на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

OJ L 237, 4.9.2008, p. 90–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/712/oj

4.9.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 237/90


РЕШЕНИЕ BiH/13/2008 НА КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ

от 29 юли 2008 година

за изменение на Решение BiH/1/2004 относно приемането на приноса на трети държави към военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина и Решение BiH/3/2004 за създаване на Комитет на участващите държави във военната операция на Европейския съюз в Босна и Херцеговина

(2008/712/ОВППС)

КОМИТЕТЪТ ПО ПОЛИТИКА И СИГУРНОСТ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 25, трета алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

На 21 септември 2004 г. Комитетът по политика и сигурност прие Решение BiH/1/2004 (1), а на 29 септември 2004 г. — Решение BiH/3/2004 (2).

(2)

След поканата към Хондурас, Гватемала, Салвадор и Доминиканската република за участие в операция ALTHEA председателят на Висшия съвет на Конференцията на централноамериканските въоръжени сили предаде в писмото си от 2 април 2008 г. предложение за принос от името на тези четири държави.

(3)

След препоръките на командващия операцията на ЕС и на Военния комитет на Европейския съюз относно приноса им, следва да бъде приет приносът на Хондурас, Гватемала, Салвадор и Доминиканската република.

(4)

След оттеглянето на приноса на Канада, Мароко, Нова Зеландия и Норвегия и след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз има необходимост от допълнителна ревизия на приложенията към решения BiH/1/2004 и BiH/3/2004.

(5)

В съответствие с член 6 от Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, Дания не взема участие в изготвянето и изпълнението на решения и действия на Европейския съюз, свързани с въпросите на отбраната. Следователно Дания не взема участие във финансирането на операцията.

(6)

Европейският съвет от Копенхаген прие на 12 и 13 декември 2002 г. декларация, в която се заявява, че договореностите „Берлин плюс“ и тяхното изпълнение ще се прилагат само спрямо онези държави-членки на ЕС, които са също така или членки на НАТО, или страни по „Партньорство за мир“, и които впоследствие са сключили двустранни споразумения за сигурност с НАТО,

РЕШИ:

Член 1

Приложението към Решение BiH/1/2004 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ТРЕТИТЕ ДЪРЖАВИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

Албания

Аржентина

Бивша югославска република Македония

Гватемала

Доминиканска република

Салвадор

Турция

Хондурас

Чили

Швейцария“.

Член 2

Приложението към Решение BiH/3/2004 се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ТРЕТИТЕ ДЪРЖАВИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 1

Албания

Аржентина

Бивша югославска република Македония

Гватемала

Доминиканска република

Салвадор

Турция

Хондурас

Чили

Швейцария“.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 29 юли 2008 година.

За Комитета по политика и сигурност

Председател

C. ROGER


(1)  ОВ L 324, 27.10.2004 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 325, 28.10.2004 г., стр. 64.


Top