Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0081

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 81/2013 от 3 май 2013 година за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

OJ L 291, 31.10.2013, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 31–31 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/81(2)/oj

31.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 291/42


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 81/2013

от 3 май 2013 година

за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство („Споразумението за ЕИП“), и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията от 18 декември 2012 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 (1) следва да бъде включен в Споразумението за ЕИП.

(2)

Ето защо приложение VI към Споразумението за ЕИП следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В точка 1 (Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета) и точка 2 (Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета) от приложение VI към Споразумението за ЕИП се добавя следното тире:

„—

32012 R 1224: Регламент (ЕС) № 1224/2012 на Комисията от 18 декември 2012 г. (ОВ L 349, 19.12.2012 г., стр. 45).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕС) № 1224/2012 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 4 май 2013 г., при условие че са внесени всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението за ЕИП (2).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 3 май 2013 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Gianluca GRIPPA


(1)  ОВ L 349, 19.12.2012 г., стр. 45.

(2)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top