Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1664

Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1664 на Комисията от 30 септември 2019 година за разрешаване на лаборатория в Украйна да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове (нотифицирано под номер С(2019) 6906) (текст от значение за ЕИП)

C/2019/6906

OJ L 252, 2.10.2019, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1664/oj

2.10.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/38


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/1664 НА КОМИСИЯТА

от 30 септември 2019 година

за разрешаване на лаборатория в Украйна да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове

(нотифицирано под номер С(2019) 6906)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2000/258/ЕО на Съвета от 20 март 2000 г. за определяне на специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините (1) против бяс, и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2000/258/ЕО Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) в Нанси, Франция, е определена като специален институт, който отговаря за определяне на критериите, необходими за стандартизиране на серологичните тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс. Сега AFSSA е част от Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) във Франция.

(2)

В Решение 2000/258/ЕО се предвижда, inter alia, че ANSES прави оценка на лабораториите в трети държави, които са подали заявление за одобрение за извършване на серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс.

(3)

Компетентният орган на Украйна подаде заявление за одобрение на лабораторията „NeoVetlab Ukraine Ltd“ в Киев, а ANSES изготви и представи на Комисията доклад от 14 септември 2018 г., съдържащ положителна оценка за тази лаборатория.

(4)

Поради това на лабораторията „NeoVetlab Ukraine Ltd“ в Киев следва да се разреши да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по растенията, животните, храните и фуражите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2000/258/ЕО на посочената по-долу лаборатория се разрешава да извършва серологични тестове за мониторинг на ефикасността на ваксините против бяс при кучета, котки и порове:

NeoVetlab Ukraine Ltd.

11, Akademika Viliamsa str., apt.101

Kyiv, 03191

Ukraine

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 октомври 2019 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 30 септември 2019 година.

За Комисията

Vytenis ANDRIUKAITIS

Член на Комисията


(1)  ОВ L 79, 30.3.2000 г., стр. 40.


Top