Přijmout Zamítnout

EUR-Lex Přístup k právu Evropské unie

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Dokument 12016E339

Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie
ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Článek 339 (bývalý článek 287 Smlouvy o ES)

Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 193—193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

platné

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_339/oj

7.6.2016   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 202/193


Článek 339

(bývalý článek 287 Smlouvy o ES)

Členové orgánů Unie, členové výborů, jakož i úředníci a jiní zaměstnanci Unie jsou povinni, a to i po skončení svých funkcí, nevyzrazovat takové informace, které jsou profesním tajemstvím, zejména údaje o podnicích, o jejich obchodních stycích nebo o struktuře jejich nákladů.


Nahoru