EUR-Lex Prístup k právu Európskej únie

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Dokument 12012M002

Zmluva o Európskej únii (Konsolidované znenie) - HLAVA I SPOLOČNÉ USTANOVENIA - Článok 2

Ú. v. EÚ C 236, 7.8.2012, s. 17 – 17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Účinné

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2012/art_2/oj

26.10.2012   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 326/1


ZMLUVA O EURÓPSKEJ ÚNII (KONSOLIDOVANÉ ZNENIE)

HLAVA I

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 2

Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.


Začiatok