EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0932R(01)

Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/932 od 9. lipnja 2022. o ujednačenom praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola kontaminanata u hrani, o posebnom dodatnom sadržaju višegodišnjih nacionalnih planova kontrola i o posebnom dodatnom uređenju za njihovu izradu (SL L 162, 17.6.2022.) (Službeni list Europske unije L 162 od 17. lipnja 2022.)

C/2022/8523

OJ L 304, 24.11.2022, p. 108–108 (HR)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/932/corrigendum/2022-11-24/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

24.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 304/108


Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) 2022/932 od 9. lipnja 2022. o ujednačenom praktičnom uređenju za provedbu službenih kontrola kontaminanata u hrani, o posebnom dodatnom sadržaju višegodišnjih nacionalnih planova kontrola i o posebnom dodatnom uređenju za njihovu izradu ( SL L 162, 17.6.2022. )

( Službeni list Europske unije L 162 od 17. lipnja 2022 .)

Na stranici 19., u Prilogu I. točki 1. podtočki (a), u tablici u drugom stupcu, petom retku:

umjesto:

„Za svaku razmatranu kategoriju peradi (brojleri, potrošene kokoši, purice i druga perad) najmanje jedan uzorak na svakih 3 000 tona godišnje proizvodnje (masa nakon klanja)”;

treba stajati:

„Za svaku razmatranu kategoriju peradi (brojleri, kokoši nesilice na kraju proizvodnje, purice i druga perad) najmanje jedan uzorak na svakih 3 000 tona godišnje proizvodnje (masa nakon klanja)”.


Top