EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R2470

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/2470 z dne 20. decembra 2017 o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/8878

UL L 351, 30.12.2017, str. 72–201 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi: Ta akt je bil spremenjen. Trenutna prečiščena različica: 13/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2470/oj

30.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/72


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2470

z dne 20. decembra 2017

o oblikovanju seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (1) in zlasti člena 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2015/2283 določa pravila za dajanje na trg in uporabo novih živil v Uniji.

(2)

Skladno s členom 8 Uredbe (EU) 2015/2283 mora Komisija oblikovati seznam Unije novih živil, odobrenih ali priglašenih v skladu z Uredbo (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Seznam Unije novih živil se uporablja brez poseganja v druge določbe iz sektorske zakonodaje.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam Unije odobrenih novih živil

Seznam Unije novih živil, odobrenih za dajanje na trg v Uniji iz člena 6(1) Uredbe (EU) 2015/2283 se oblikuje s to uredbo in določi v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 327, 11.12.2015, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami (UL L 43, 14.2.1997, str. 1).


PRILOGA

SEZNAM UNIJE NOVIH ŽIVIL

Vsebina seznama

1.

Seznam Unije je sestavljen iz tabel 1 in 2.

2.

Tabela 1 vključuje odobrena nova živila in zajema naslednje informacije:

stolpec 1

:

odobreno novo živilo;

stolpec 2

:

pogoji za uporabo novih živil. Ta stolpec je nadalje razdeljen na dva stolpca: določena kategorija živil in najvišje dovoljene ravni;

stolpec 3

:

dodatne posebne zahteve za označevanje;

stolpec 4

:

druge zahteve.

3.

Tabela 2 vključuje specifikacije za nova živila in zajema naslednje informacije:

stolpec 1

:

odobreno novo živilo;

stolpec 2

:

specifikacije.

Tabela 1: Odobrena nova živila

Odobreno novo živilo

Pogoji za uporabo novih živil

Dodatne posebne zahteve za označevanje

Druge zahteve

N-acetil-D-nevraminska kislina

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „N-acetil-D-nevraminska kislina“.

Označevanje prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo N-acetil-D-nevraminsko kislino, vključuje izjavo, da se prehransko dopolnilo ne sme dajati dojenčkom, majhnim otrokom in otrokom, mlajšim od 10 let, kadar uživajo materino mleko ali druga živila z dodano N-acetil-D-nevraminsko kislino v istem 24-urnem obdobju.

 

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013 (1)

0,05 g/L rekonstituirane formule

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,05 g/kg za trdna živila

živila za posebne zdravstvene namene za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

V skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami dojenčkov in majhnih otrok, ki so jim ti proizvodi namenjeni, vendar v nobenem primeru ne višje od najvišjih dovoljenih ravni, določenih za kategorijo iz tabele, ki ustreza proizvodom.

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,2 g/L (pijače)

1,7 g/kg (ploščice)

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014 (2)

1,25 g/kg

nearomatizirani pasterizirani in sterilizirani (vključno z UHT) izdelki na osnovi mleka

0,05 g/L

nearomatizirani fermentirani izdelki na osnovi mleka, toplotno obdelani po fermentaciji, aromatizirani fermentirani mlečni izdelki, vključno s toplotno obdelanimi izdelki

0,05 g/L (pijače)

0,4 g/kg (trdne snovi)

mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki

0,05 g/L (pijače)

0,25 g/kg (trdne snovi)

žitne ploščice

0,5 g/kg

namizna sladila

8,3 g/kg

sadni in zelenjavni napitki

0,05 g/L

aromatizirane pijače

0,05 g/L

posebna kava, čaj, zeliščni in sadni poparki, cikorija; pravi čaj, zeliščni in sadni poparki ter izvlečki cikorije; pravi čaj, rastlinski, sadni in žitni pripravki za poparke

0,2 g/kg

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES (3)

300 mg/dan za splošno populacijo, starejšo od 10 let

55 mg/dan za dojenčke

130 mg/dan za majhne otroke

250 mg/dan za otroke od 3 do 10 let

Posušena sadna pulpa Adansonia digitata (baobaba)

ni opredeljeno

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sadna pulpa baobaba“.

 

Izvleček Ajuga reptans iz celičnih kultur

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega izvlečka cvetočih nadzemnih delov Ajuga reptans v prehranskih dopolnilih

L-alanil-L-glutamin

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

 

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013, razen živil za dojenčke in majhne otroke

Olje iz mikroalg Ulkenia sp.

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz mikroalg Ulkenia sp.“.

 

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

žitne ploščice

500 mg/100 g

brezalkoholne pijače (vključno s pijačami na osnovi mleka)

60 mg/100 ml

Olje iz semen Allanblackia

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz semen Allanblackia“.

 

rumeni maščobni namazi in kremni namazi

20 g/100 g

Izvleček iz listov Aloe macroclada Baker

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega gela, pridobljenega iz Aloe vera (L.) Burm., v prehranskih dopolnilih

Olje iz krila vrste Euphausia superba

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA in EPA skupaj

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „lipidni izvleček iz krila (Euphausia superba)“.

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

brezalkoholne pijače

pijače na osnovi mleka

pijače iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov

80 mg/100 ml

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 ml

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

hranilne ploščice/žitne ploščice

500 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

3 000  mg/dan za splošno populacijo

450 mg/dan za nosečnice in doječe matere

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so zajeti v Uredbi (EU) št. 609/2013

200 mg/100 ml

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

Olje iz krila vrste Euphausia superba, bogato s fosfolipidi

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA in EPA skupaj

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „lipidni izvleček iz krila (Euphausia superba)“.

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

brezalkoholne pijače

pijače na osnovi mleka

pijače iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov

80 mg/100 ml

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 ml

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

hranilne ploščice/žitne ploščice

500 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

3 000  mg/dan za splošno populacijo

450 mg/dan za nosečnice in doječe matere

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so zajeti v Uredbi (EU) št. 609/2013

200 mg/100 ml

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

Olje iz glive Mortierella alpina, bogato z arahidonsko kislino

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz Mortierella alpina“.

 

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

živila za posebne zdravstvene namene, namenjena nedonošenčkom, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

Arganovo olje iz Argania spinosa

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „arganovo olje“, če pa se uporablja kot začimba, se na oznaki navede „rastlinsko olje samo kot začimba“.

 

kot začimbe

ni opredeljeno

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo rastlinskih olj v živilih

Terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „astaksantin“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

40–80 mg terpentina/dan, kar znaša ≤ 8 mg astaksantina na dan

Seme bazilike (Ocimum basilicum)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

sadni sok in pijače iz mešanice sadja/zelenjave

3 g/200 ml, če se dodajo cela semena bazilike (Ocimum basilicum)

Izvleček iz fermentiranih črnih zrn soje

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz fermentiranih črnih zrn (soje)“ ali „izvleček iz fermentirane soje“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

4,5 g/dan

Goveji laktoferin

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „laktoferin iz kravjega mleka“.

 

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013 (pripravljene za uživanje)

100 mg/100 ml

živila na osnovi mleka, namenjena malim otrokom (pripravljena za uživanje)

200 mg/100 g

predelana živila iz žit (v trdni obliki)

670 mg/100 g

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

glede na potrebe posameznika do 3 g/dan

pijače na osnovi mleka

200 mg/100 g

pripravki v prahu za pripravo pijač na osnovi mleka (pripravljeni za uživanje)

330 mg/100 g

pijače na osnovi fermentiranega mleka (vključno s pijačami na osnovi jogurta)

50 mg/100 g

brezalkoholne pijače

120 mg/100 g

izdelki na osnovi jogurta

80 mg/100 g

izdelki na osnovi sira

2 000  mg/100 g

sladoled

130 mg/100 g

torte in pecivo

1 000  mg/100 g

bonboni

750 mg/100 g

žvečilni gumi

3 000  mg/100 g

Olje iz semena Buglossoides arvensis

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni stearinske kisline (STA)

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „rafinirano olje Buglossoides“.

 

mlečni izdelki in podobni izdelki

250 mg/100 g

75 mg/100 g za pijače

sir in sirni izdelki

750 mg/100 g

maslo ter druge emulzije masti in olj, vključno z namazi (ne za kuhanje ali cvrtje)

750 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

625 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, razen prehranskih dopolnil za dojenčke in majhne otroke

500 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013, razen živil za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

Olje, pridobljeno iz Calanus finmarchicus

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz Calanus finmarchicus (rak)“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

2,3 g/dan

Baza za žvečilni gumi (monometoksipolietilenglikol)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „gumijeva baza (z 1,3-butadien, 2-metilhomopolimer, maleiran, estri s polietilenglikolom mono-Me etrom)“ ali „gumijeva baza (vključuje št. CAS: 1246080-53-4)“.

 

žvečilni gumi

8 %

Baza za žvečilni gumi (kopolimer metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „gumijeva baza (s kopolimerom metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline)“ ali „gumijeva baza (vključuje št. CAS: 9011-16-9)“.

 

žvečilni gumi

2 %

Olje iz oljne kadulje (Salvia hispanica)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje oljne kadulje (Salvia hispanica)“.

 

maščobe in olja

10 %

čisto olje oljne kadulje

2 g/dan

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

2 g/dan

Seme oljne kadulje (Salvia hispanica)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „seme oljne kadulje (Salvia hispanica)“.

2.

Na predpakiranih semenih oljne kadulje (Salvia hispanica) je dodano označevanje, s katerim se potrošnika obvešča, da je dnevni vnos največ 15 g.

 

kruh

5 % (cela ali mleta semena oljne kadulje)

pekovski izdelki

10 % celih semen oljne kadulje

žitni kosmiči za zajtrk

10 % celih semen oljne kadulje

mešanice sadja, oreškov in semen

10 % celih semen oljne kadulje

sadni sok in pijače iz mešanice sadja/zelenjave

15 g/dan, če se dodajo cela, drobljena ali mleta semena oljne kadulje

predpakirana semena oljne kadulje

15 g/dan celih semen oljne kadulje

sadni namazi

1 % celih semen oljne kadulje

jogurt

1,3 g celih semen oljne kadulje na 100 g jogurta ali 4,3 g celih semen oljne kadulje na 330 g jogurta (porcija)

sterilizirane jedi, pripravljene za uživanje, na osnovi žitnih zrn, zrn nepravih žit in/ali stročnic

5 % celih semen oljne kadulje

Hitin-glukan iz Aspergillus niger

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „hitin-glukan iz Aspergillus niger“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

5 g/dan

Kompleks hitin-glukana iz Fomes fomentarius

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „hitin-glukan iz Fomes fomentarius“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

5 g/dan

Izvleček hitosana iz gliv (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček hitosana iz Agaricus bisporus“ ali „izvleček hitosana iz Aspergillus niger“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo hitosana iz rakov v prehranskih dopolnilih

Hondroitin sulfat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „Hondroitin sulfat, pridobljen z mikrobno fermentacijo in sulfacijo“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo, razen nosečnic in doječih mater

1 200  mg/dan

Kromov pikolinat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni celotnega kroma

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „kromov pikolinat“.

 

živila, zajeta v Uredbi (EU) št. 609/2013

250 μg/dan

obogatena živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006 (4)

zelišče Cistus incanus L. Pandalis

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „zelišče Cistus incanus L. Pandalis“.

 

zeliščni čaji

predviden dnevni vnos: 3 g zelišč/dan (2 skodelici/dan)

Citikolin

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „citikolin“.

2.

Označevanje živil, ki vsebujejo citikolin, vključuje izjavo, da proizvod ni namenjen otrokom.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

500 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

250 mg na obrok, najvišja dovoljena dnevna količina pa je 1 000  mg

Clostridium butyricum

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „Clostridium butyricum MIYAIRI 588 (CBM 588)“ ali „Clostridium butyricum (CBM 588)“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

1,35 × 108 CFU/dan

Izvleček razmaščenega kakava v prahu

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Potrošnike se obvesti, naj ne zaužijejo več kot 600 mg polifenolov, kar ustreza 1,1 g izvlečka razmaščenega kakava v prahu na dan.

 

hranilne ploščice

1 g/dan in 300 mg polifenolov, kar ustreza največ 550 mg izvlečka razmaščenega kakava v prahu v eni porciji živila (ali prehranskega dopolnila)

pijače na osnovi mleka

vsa druga živila (vključno s prehranskimi dopolnili, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES), ki so postala nosilci za funkcionalne sestavine in ki jih običajno uživajo zdravstveno ozaveščeni odrasli

Izvleček kakava z nizko vsebnostjo maščob

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Potrošnike se obvesti, naj ne zaužijejo več kot 600 mg kakavovih flavaolov na dan.

 

živila, vključno s prehranskimi dopolnili, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

730 mg na obrok in okrog 1,2 g/dan

Olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz semen koriandra“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

600 mg/dan

Posušeni sadeži Crataegus pinnatifida

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „posušeni sadeži Crataegus pinnatifida“.

 

zeliščni čaji

v skladu z običajno uporabo Crataegus laevigata v živilih

džemi in želeji v skladu z Direktivo 2001/113/ES (5)

kompoti

α-ciklodekstrin

ni opredeljeno

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „alfa-ciklodekstrin“ ali „α-ciklodekstrin“.

 

γ-ciklodekstrin

ni opredeljeno

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „gama-ciklodekstrin“ ali „γ-ciklodekstrin“.

 

Pripravek dekstrana, ki ga proizvaja Leuconostoc mesenteroides

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „dekstran“.

 

pekovski izdelki

5 %

Diacilglicerolno olje rastlinskega izvora

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „diacilglicerolno olje rastlinskega izvora (vsaj 80 % diacilglicerolov)“.

 

olja za kuhanje

 

maščobni namazi

solatni prelivi

majoneza

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo (v obliki pijače)

pekovski izdelki

jogurtu podobni izdelki

Dihidrokapsiat (DHC)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „dihidrokapsiat“.

2.

Prehranska dopolnila, ki vsebujejo sintetični dihidrokapsiat, se označijo z navedbo „ni namenjeno otrokom do 4,5 leta“.

 

žitne ploščice

9 mg/100 g

keksi, piškoti in krekerji

9 mg/100 g

prigrizki na osnovi riža

12 mg/100 g

gazirane pijače, pijače za redčenje, pijače na osnovi sadnih sokov

1,5 mg/100 ml

zelenjavne pijače

2 mg/100 ml

pijače na osnovi kave, pijače na osnovi čaja

1,5 mg/100 ml

aromatizirana voda – negazirana

1 mg/100 ml

predkuhani ovseni kosmiči

2,5 mg/100 g

druga žita

4,5 mg/100 g

sladoledi, mlečni deserti

4 mg/100 g

pripravki za puding (pripravljeni za uživanje)

2 mg/100 g

izdelki na osnovi jogurta

2 mg/100 g

čokoladni konditorski izdelki

7,5 mg/100 g

trdi bonboni

27 mg/100 g

žvečilni gumi brez sladkorja

115 mg/100 g

nadomestek mleka/smetane v prahu

40 mg/100 g

sladila

200 mg/100 g

juha (pripravljena za uživanje)

1,1 mg/100 g

solatni preliv

16 mg/100 g

rastlinske beljakovine

5 mg/100 g

obroki hrane, pripravljeni za uživanje

3 mg/obrok

nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

3 mg/obrok

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo (v obliki pijače)

1 mg/100 ml

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

3 mg/enkratni vnos

9 mg/dan

pripravki v prahu za pripravo brezalkoholnih pijač

14,5 mg/kg, kar ustreza 1,5 mg/100 ml

Posušeni izvleček iz celičnih kultur Lippia citriodora

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „posušeni izvleček iz celičnih kultur HTN®Vb Lippia citriodora“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega izvlečka iz listov Lippia citriodora v prehranskih dopolnilih

Izvleček iz celičnih kultur Echinacea angustifolia

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo podobnega izvlečka iz korenine Echinacea angustifolia v prehranskih dopolnilih

Olje iz Echium plantagineum

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni stearinske kisline (STA)

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „rafinirano olje Echium“.

 

izdelki na osnovi mleka in pitni jogurtni izdelki v samostojni embalaži

250 mg/100 g; 75 mg/100 g za pijače

sirni pripravki

750 mg/100 g

mazave maščobe in prelivi

750 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

625 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

500 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

Epigalokatehin galat kot prečiščen izvleček iz listov zelenega čaja (Camellia sinensis)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Označevanje vključuje izjavo, naj potrošniki ne zaužijejo več kot 300 mg izvlečka na dan.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

150 mg izvlečka v eni porciji živila ali prehranskega dopolnila

obogatena živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006

L-ergotionein

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „L-ergotionein“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

30 mg/dan za splošno populacijo (razen za nosečnice in doječe matere)

20 mg/dan za otroke, starejše od 3 let

Natrijev železov EDTA

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni (izraženo kot brezvodni EDTA)

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „natrijev železov EDTA“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

18 mg/dan za otroke

75 mg/dan za odrasle

živila, zajeta v Uredbi (EU) št. 609/2013

12 mg/100 g

obogatena živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006

Železov amonijev fosfat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „železov amonijev fosfat“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

Uporablja se v skladu z Direktivo 2002/46/ES, Uredbo (EU) št. 609/2013 in/ali Uredbo (ES) št. 1925/2006.

živila, zajeta v Uredbi (EU) št. 609/2013

obogatena živila v skladu z Uredbo (ES) št. 1925/2006

Peptidi iz rib vrste Sardinops sagax

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni proizvoda s peptidi iz rib

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „peptidi iz rib (Sardinops sagax)“.

 

živila na osnovi jogurta, pijače iz jogurta, fermentirani mlečni izdelki in mleko v prahu

0,48 g/100 g (v živilih, pripravljenih za uživanje)

aromatizirana voda in pijače na osnovi zelenjave

0,3 g/100 g (v živilih, pripravljenih za uživanje)

žitni kosmiči za zajtrk

2 g/100 g

juhe, enolončnice in juhe v prahu

0,3 g/100 g (v živilih, pripravljenih za uživanje)

Flavonoidi iz Glycyrrhiza glabra

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni flavonoidov iz Glycyrrhiza glabra

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „flavonoidi iz Glycyrrhiza glabra L.“.

2.

Označevanje živil, ki jim je bil proizvod dodan kot nova živilska sestavina, vključuje naslednje izjave:

(a)

proizvoda ne smejo uživati nosečnice, doječe matere, otroci in mladostniki ter

(b)

osebe, ki jemljejo zdravila na recept, proizvod lahko uživajo le pod nadzorom zdravnika;

(c)

lahko se zaužije največ 120 mg flavonoidov dnevno.

3.

Količina flavonoidov v končnem živilu se navede na oznaki živila, ki ga vsebuje.

Pijače, ki vsebujejo flavonoide, se za končnega potrošnika pakirajo kot enojne porcije.

pijače na osnovi mleka

120 mg/dan

pijače na osnovi jogurta

pijače na osnovi sadja ali zelenjave

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

120 mg/dan

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

120 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

120 mg/dan

Izvleček fukoidana iz morske alge Fucus vesiculosus

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček fukoidana iz morske alge Fucus vesiculosus“.

 

živila, vključno s prehranskimi dopolnili, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za splošno populacijo

250 mg/dan

Izvleček fukoidana iz morske alge Undaria pinnatifida

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček fukoidana iz morske alge Undaria pinnatifida“.

 

živila, vključno s prehranskimi dopolnili, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za splošno populacijo

250 mg/dan

2′-fukozillaktoza

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „2′-fukozillaktoza“.

2.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo 2′-fukozillaktozo, vključuje izjavo, da se dopolnila ne smejo uporabljati, če se isti dan zaužijejo druga živila z dodano 2′-fukozillaktozo.

3.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo 2′-fukozillaktozo in so namenjena majhnim otrokom, vključuje izjavo, da se dopolnila ne smejo uporabljati, če se isti dan zaužije materino mleko ali druga živila z dodano 2′-fukozillaktozo.

 

nearomatizirani pasterizirani in sterilizirani (vključno z UHT) izdelki na osnovi mleka

1,2 g/l

nearomatizirani fermentirani izdelki na osnovi mleka

1,2 g/l pijač

19,2 g/kg izdelkov, razen pijač

aromatizirani fermentirani izdelki na osnovi mleka, vključno s toplotno obdelanimi izdelki

1,2 g/l pijač

19,2 g/kg izdelkov, razen pijač

mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki

1,2 g/l pijač

12 g/kg za izdelke, razen pijač

400 g/kg za mlečne nadomestke

žitne ploščice

12 g/kg

namizna sladila

200 g/kg

začetne formule za dojenčke, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

1,2 g/l v samostojni obliki ali v kombinaciji z do 0,6 g/l lakto-N-neotetraoze v razmerju 2:1 v končnem proizvodu, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

nadaljevanje formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

1,2 g/l v samostojni obliki ali v kombinaciji z do 0,6 g/l lakto-N-neotetraoze v razmerju 2:1 v končnem proizvodu, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

12 g/kg za izdelke, razen pijač

1,2 g/l za tekoča živila, ki so pripravljena za uporabo in se kot taka tržijo ali se pripravijo po navodilu proizvajalca

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

1,2 g/l za pijače na osnovi mleka in podobne izdelke, dodane v samostojni obliki ali v kombinaciji z do 0,6 g/l lakto-N-neotetraoze v razmerju 2:1 v končnem izdelku, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

4,8 g/l za pijače

40 g/kg za ploščice

kruh in testenine, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

60 g/kg

aromatizirane pijače

1,2 g/l

kava, pravi čaj (razen črnega čaja), zeliščni in sadni poparki, cikorija; pravi čaj, zeliščni in sadni poparki ter izvlečki cikorije; čajni, zeliščni in sadni poparki, izdelki iz žit za poparke ter mešanice in instant mešanice teh izdelkov

9,6 g/l – najvišja dovoljena raven velja za proizvode, pripravljene za uporabo

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, razen prehranskih dopolnil za dojenčke

3,0 g/dan za splošno populacijo

1,2 g/dan za majhne otroke

Galakto-oligosaharid

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni (izražene kot razmerje kg galakto-oligosaharida/kg končnega živila)

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

0,333

mleko

0,020

mlečne pijače

0,030

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo (v obliki pijače)

0,020

pijače iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov

0,020

jogurt

0,033

mlečni deserti

0,043

zamrznjeni mlečni deserti

0,043

sadne pijače in energijski napitki

0,021

pijače, ki nadomeščajo obrok hrane za dojenčke

0,012

sok za dojenčke

0,025

jogurtni napitki za dojenčke

0,024

deserti za dojenčke

0,027

prigrizki za dojenčke

0,143

žita za dojenčke

0,027

pijače, namenjene osebam z veliko energijsko porabo, predvsem športnikom

0,013

sok

0,021

nadevi za sadne pite

0,059

sadni pripravki

0,125

ploščice

0,125

žita

0,125

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,008

Glukozamin HCl

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo glukozamina iz lupinarjev v živilih

živila, zajeta v Uredbi (EU) št. 609/2013

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

Glukozamin sulfat KCl

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo glukozamina iz lupinarjev v živilih

Glukozamin sulfat NaCl

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo glukozamina iz lupinarjev v živilih

Guar gumi

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „guar gumi“.

2.

Na oznaki vsakega živila, ki vsebuje guar gumi, je treba na viden način navesti morebitna tveganja prebavnih motenj, povezana z izpostavljenostjo otrok, mlajših od 8 let, guar gumiju.

Na primer: „Prekomerno uživanje teh proizvodov lahko povzroči prebavne motnje, zlasti pri otrocih, mlajših od 8 let.“

3.

Na navodilih za uporabo mlečno-žitnih proizvodov, pakiranih v dveh razdelkih, je treba jasno navesti, da je treba žitarice in mlečni proizvod pred zaužitjem zmešati, da se upošteva morebitno tveganje zaprtja.

 

sveži mlečni izdelki, kot so jogurt, fermentirano mleko, sveži siri in drugi mlečni deserti

1,5 g/100 g

tekoča živila na osnovi sadja ali zelenjave (vrste „smoothie“)

1,8 g/100 g

kompoti na osnovi sadja ali zelenjave

3,25 g/100 g

žita z mlečnim izdelkom v pakiranju z dvema razdelkoma

10 g/100 g v žitih

0 v priloženem mlečnem izdelku

1 g/100 g v proizvodu, pripravljenem za uživanje

Toplotno obdelani mlečni izdelki, fermentirani z Bacteroides xylanisolvens

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

fermentirani mlečni izdelki (v tekoči in poltekoči obliki in v obliki prahu, posušenega z razprševanjem)

 

Hidroksitirozol

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „hidroksitirozol“.

Na oznakah živil, ki vsebujejo hidroksitirozol, sta navedeni naslednji izjavi:

(a)

Tega živila ne smejo uživati otroci, mlajši od treh let, nosečnice in doječe matere.

(b)

To živilo se ne sme uporabljati za kuhanje, pečenje ali cvrtje.

 

ribja in rastlinska olja (razen oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin, kot so opredeljena v delu VIII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013 (6)), dana na trg kot taka

0,215 g/kg

mazave maščobe, kot so opredeljene v delu VII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, dane na trg kot take

0,175 g/kg

Beljakovina za oblikovanje ledu tipa III HPLC 12

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „beljakovina za oblikovanje ledu“.

 

sladoledi

0,01 %

Vodni izvlečki posušenih listov Ilex guayusa

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvlečki posušenih listov Ilex guayusa“.

 

zeliščni čaji

v skladu z običajno uporabo podobnega vodnega izvlečka iz posušenih listov Ilex paraguariensis v zeliščnih čajih in prehranskih dopolnilih

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

Izomalto-oligosaharid

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izomaltooligosaharid“.

2.

Živila, ki vsebujejo novo živilsko sestavino, je treba označiti kot „vir glukoze“.

 

brezalkoholne pijače z zmanjšano energijsko vrednostjo

6,5 %

energijske pijače

5,0 %

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom (vključno z izotoničnimi pijačami)

6,5 %

sadni sokovi

5 %

predelana zelenjava in zelenjavni sokovi

5 %

druge brezalkoholne pijače

5 %

žitne ploščice

10 %

piškoti, keksi

20 %

žitne ploščice za zajtrk

25 %

trdi bonboni

97 %

mehki bonboni/čokoladne tablice

25 %

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo (kot ploščice ali na osnovi mleka)

20 %

Izomaltuloza

ni opredeljeno

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izomaltuloza“.

2.

Poimenovanju novega živila pri označevanju živil se doda navedba „Izomaltuloza je vir glukoze in fruktoze.“.

 

Laktitol

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju prehranskih dopolnil, ki ga vsebujejo, je „laktitol“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES (v obliki kapsul ali tablet), namenjena odrasli populaciji

20 g/dan

Lakto-N-neotetraoza

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „lakto-N-neotetraoza“.

2.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo lakto-N-neotetraozo, vključuje izjavo, da se dopolnila ne smejo uporabljati, če se isti dan zaužijejo druga živila z dodano lakto-N-neotetraozo.

3.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo lakto-N-neotetraozo in so namenjena majhnim otrokom, vključuje izjavo, da se dopolnila ne smejo uporabljati, če se isti dan zaužije materino mleko ali druga živila z dodano lakto-N-neotetraozo.

 

nearomatizirani pasterizirani in sterilizirani (vključno z UHT) izdelki na osnovi mleka

0,6 g/l

nearomatizirani fermentirani izdelki na osnovi mleka

0,6 g/l za pijače

9,6 g/kg za izdelke, razen pijač

aromatizirani fermentirani izdelki na osnovi mleka, vključno s toplotno obdelanimi izdelki

0,6 g/l za pijače

9,6 g/kg za izdelke, razen pijač

mlečnim izdelkom podobni izdelki, vključno z mlečnimi nadomestki

0,6 g/l za pijače

6 g/kg za izdelke, razen pijač

200 g/kg za nadomestke mleka v prahu

žitne ploščice

6 g/kg

namizna sladila

100 g/kg

začetne formule za dojenčke, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,6 g/l v kombinaciji z do 1,2 g/l 2′-fukozillaktoze v razmerju 1:2 v končnem proizvodu, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

nadaljevanje formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

0,6 g/l v kombinaciji z do 1,2 g/l 2′-fukozillaktoze v razmerju 1:2 v končnem proizvodu, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

6 g/kg za izdelke, razen pijač

0,6 g/l za tekoča živila, ki so pripravljena za uporabo in se kot taka tržijo ali se pripravijo po navodilu proizvajalca

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

0,6 g/l za pijače na osnovi mleka in podobne izdelke, pri čemer je navedena snov dodana v samostojni obliki ali v kombinaciji z 2′-O-fukozillaktozo v koncentraciji do 1,2 g/l in v razmerju 1:2 v končnem izdelku, ki je pripravljen za uporabo in se kot tak trži ali se pripravi po navodilu proizvajalca

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

2,4 g/l za pijače

20 g/kg za ploščice

kruh in testenine, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

30 g/kg

aromatizirane pijače

0,6 g/l

kava, pravi čaj (razen črnega čaja), zeliščni in sadni poparki, cikorija; pravi čaj, zeliščni in sadni poparki ter izvlečki cikorije; čajni, zeliščni in sadni poparki, izdelki iz žit za poparke ter mešanice in instant mešanice teh izdelkov

4,8 g/l – najvišje dovoljena raven velja za proizvode, pripravljene za uporabo

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, razen prehranskih dopolnil za dojenčke

1,5 g/dan za splošno populacijo

0,6 g/dan za majhne otroke

Izvleček iz listov lucerne (Medicago sativa)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „beljakovina iz lucerne (Medicago sativa)“ ali „beljakovina iz alfalfe (Medicago sativa)“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

10 g/dan

Likopen

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „likopen“.

 

pijače na osnovi sadnega/zelenjavnega soka (vključno s koncentrati)

2,5 mg/100 g

pijače, namenjene osebam z veliko energijsko porabo, predvsem športnikom

2,5 mg/100 g

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

8 mg/obrok

žitni kosmiči za zajtrk

5 mg/100 g

maščobe in prelivi

10 mg/100 g

juhe, razen paradižnikove juhe

1 mg/100 g

kruh (vključno s hrustljavim kruhom)

3 mg/100 g

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

15 mg/dan

Likopen iz Blakeslea trispora

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „likopen“.

 

pijače na osnovi sadnega/zelenjavnega soka (vključno s koncentrati)

2,5 mg/100 g

pijače, namenjene osebam z veliko energijsko porabo, predvsem športnikom

2,5 mg/100 g

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

8 mg/obrok

žitni kosmiči za zajtrk

5 mg/100 g

maščobe in prelivi

10 mg/100 g

juhe, razen paradižnikove juhe

1 mg/100 g

kruh (vključno s hrustljavim kruhom)

3 mg/100 g

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

15 mg/dan

Likopen iz paradižnikov

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „likopen“.

 

pijače na osnovi sadnega/zelenjavnega soka (vključno s koncentrati)

2,5 mg/100 g

pijače, namenjene osebam z veliko energijsko porabo, predvsem športnikom

2,5 mg/100 g

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

8 mg/obrok

žitni kosmiči za zajtrk

5 mg/100 g

maščobe in prelivi

10 mg/100 g

juhe, razen paradižnikove juhe

1 mg/100 g

kruh (vključno s hrustljavim kruhom)

3 mg/100 g

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

Likopen oleorezin iz paradižnikov

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni likopena

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „likopen oleorezin iz paradižnikov“.

 

pijače na osnovi sadnega/zelenjavnega soka (vključno s koncentrati)

2,5 mg/100 g

pijače, namenjene osebam z veliko energijsko porabo, predvsem športnikom

2,5 mg/100 g

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, zajeti v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

8 mg/obrok

žitni kosmiči za zajtrk

5 mg/100 g

maščobe in prelivi

10 mg/100 g

juhe, razen paradižnikove juhe

1 mg/100 g

kruh (vključno s hrustljavim kruhom)

3 mg/100 g

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

Magnezijev citrat malat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „magnezijev citrat malat“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

 

Izvleček iz lubja magnolije

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz lubja magnolije“.

 

mentolni bonboni (konditorski izdelki)

0,2 % za osvežitev daha Glede na najvišjo vsebnost 0,2 % in največjo velikost 1,5 g vsakega žvečilnega gumija/mentolnega bombona, vsak žvečilni gumi ali mentolni bombon vsebuje največ 3 mg izvlečka iz lubja magnolije.

žvečilni gumi

Olje iz koruznih kalčkov z visoko vsebnostjo neumiljive snovi

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz olja iz koruznih kalčkov“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

2 g/dan

žvečilni gumi

2 %

Metilceluloza

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „metilceluloza“.

Metilceluloza se ne sme uporabljati v živilih, posebej pripravljenih majhne otroke.

sladoledi

2 %

aromatizirane pijače

aromatizirani ali nearomatizirani fermentirani mlečni izdelki

hladni deserti (proizvodi na osnovi mleka, maščobe, sadja, žit, jajc)

sadni pripravki (pulpe, kaše ali kompoti)

juhe in mesne juhe (bujoni)

(6S)-5-metiltetrahidrofolna kislina, sol glukozamina

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „(6S)-5-metiltetrahidrofolna kislina, sol glukozamina“ ali „5MTHF-glukozamin“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, kot vir folata

 

 

 

Monometilsilanetriol (organski silicij)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni silicija

Poimenovanje novega živila pri označevanju prehranskih dopolnil, ki ga vsebujejo, je „organski silicij (monometilsilanetriol)“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo (v tekoči obliki)

10,40 mg/dan

Micelični izvleček iz gobe šitake (Lentinula edodes)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz gobe Lentinula edodes“ ali „izvleček iz gobe šitake“.

 

kruh

2 ml/100 g

brezalkoholne pijače

0,5 ml/100 ml

pripravljeni obroki

2,5 ml na obrok

živila na osnovi jogurta

1,5 ml/100 ml

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

2,5 ml na dnevni odmerek

Sok nonija (Morinda citrifolia)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sok nonija“ ali „sok iz sadežev Morinda citrifolia“.

 

pasterizirane sadne pijače in pijače iz sadnega nektarja

30 ml ob enem samem zaužitju (do 100 % soka nonija)

ali

20 ml dvakrat na dan, ne več kot 40 ml na dan

Sok nonija v prahu (Morinda citrifolia)

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

6,6 g/dan (kar ustreza 30 ml soka nonija)

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sok nonija v prahu“ ali „sok v prahu iz sadežev Morinda citrifolia“.

 

Kaša in koncentrat nonija (Morinda citrifolia)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je:

 

za sadno kašo:

„sadna kaša Morinda citrifolia“ ali „sadna kaša nonija“;

 

za sadni koncentrat:

„sadni koncentrat Morinda citrifolia“ ali „sadni koncentrat nonija“.

 

 

sadna kaša

bonboni/konditorski izdelki

45 g/100 g

žitne ploščice

53 g/100 g

mešanice hranilnih pijač v prahu (suha snov)

53 g/100 g

gazirane pijače

11 g/100 g

sladoled in sorbet

31 g/100 g

jogurt

12 g/100 g

keksi

53 g/100 g

štručke, torte in pecivo

53 g/100 g

žitni kosmiči za zajtrk (polnozrnati)

88 g/100 g

džemi in želeji v skladu z Direktivo 2001/113/ES

133 g/100 g

na podlagi količin predhodne obdelave, iz katere nastane 100 g proizvoda

sladki namazi, nadevi in prelivi

31 g/100 g

začinjene omake, vložena zelenjava, omake iz mesnega soka in začimbe

88 g/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

26 g/dan

 

Sadni koncentrat

bonboni/konditorski izdelki

10 g/100 g

žitne ploščice

12 g/100 g

mešanice hranilnih pijač v prahu (suha snov)

12 g/100 g

gazirane pijače

3 g/100 g

sladoled in sorbet

7 g/100 g

jogurt

3 g/100 g

keksi

12 g/100 g

štručke, torte in pecivo

12 g/100 g

žitni kosmiči za zajtrk (polnozrnati)

20 g/100 g

džemi in želeji v skladu z Direktivo 2001/113/ES

30 g/100 g

sladki namazi, nadevi in prelivi

7 g/100 g

začinjene omake, vložena zelenjava, omake iz mesnega soka in začimbe

20 g/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

6 g/dan

Listi nonija (Morinda citrifolia)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „listi nonija“ ali „listi sadežev Morinda citrifolia“.

2.

Potrošnika se opozori, da se skodelica poparka lahko pripravi z največ 1 g posušenih in praženih listov Morinda citrifolia.

 

za pripravo poparkov

Skodelica poparka za zaužitje se lahko pripravi z največ 1 g posušenih in praženih listov Morinda citrifolia.

Sadež noni v prahu (Morinda citrifolia)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sadež Morinda citrifolia v prahu“ ali „sadež noni v prahu“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

2,4 g/dan

Mikroalge Odontella aurita

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „mikroalge Odontella aurita“.

 

aromatizirane testenine

1,5 %

ribje juhe

1 %

terine iz morskih sadežev

0,5 %

pripravki za mesne juhe (bujone)

1 %

krekerji

1,5 %

zamrznjene panirane ribe

1,5 %

Olje, obogateno s fitosteroli/fitostanoli

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni fitosterolov/fitostanolov

v skladu s Prilogo III.5 k Uredbi (EU) št. 1169/2011

 

mazave maščobe, kot so opredeljene v točkah B in C dodatka II dela VII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2013, razen maščob za kuho in cvrtje ter namazov na osnovi masla ali drugih živalskih maščob

1.

Proizvodi, ki vsebujejo novo živilsko sestavino, se ponudijo v takšni obliki, da se lahko zlahka razdelijo na porcije, ki vsebujejo največ 3 g (v primeru ene porcije na dan) ali največ 1 g (v primeru treh porcij na dan) dodanih fitosterolov/fitostanolov.

2.

Količina fitosterolov/fitostanolov, dodanih na embalažno enoto pijače, ne presega 3 g.

3.

Solatni prelivi, majoneza in začinjene omake se pakirajo kot enojne porcije.

izdelki na osnovi mleka, kot so izdelki na osnovi polposnetega in posnetega mleka, po možnosti z dodanim sadjem in/ali žiti, izdelki na osnovi fermentiranega mleka, kot je jogurt, ter izdelki na osnovi sira (vsebnost maščob ≤ 12 g na 100 g), v katerih je bila vsebnost mlečnih maščob po možnosti zmanjšana, maščobe ali beljakovine pa so bile deloma ali v celoti nadomeščene z rastlinskimi maščobami ali beljakovinami

pijače iz soje

solatni prelivi, majoneza in začinjene omake

Olje iz lignjev

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA in EPA skupaj

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz lignjev“.

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

pekovski izdelki (kruh in štručke)

200 mg/100 g

žitne ploščice

500 mg/100 g

brezalkoholne pijače (vključno s pijačami na osnovi mleka)

60 mg/100 ml

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

3 000  mg/dan za splošno populacijo

450 mg/dan za nosečnice in doječe matere

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

200 mg/obrok

Pasterizirani pripravki na osnovi sadja, proizvedeni z obdelavo pod visokim tlakom

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Navedba „pasterizirano pod visokim tlakom“ se doda ob poimenovanju sadnega pripravka kot takega in na vsakem proizvodu, pri katerem je bila taka obdelava uporabljena.

 

vrste sadja:

jabolka, marelice, banane, robidnice, borovnice, češnje, kokos, fige, grozdje, grenivke, mandarine, mango, melone, breskve, hruške, ananas, slive, maline, rabarbara, jagode

 

Fosforiliran koruzni škrob

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „fosforiliran koruzni škrob“.

 

pečeni pekovski izdelki

15 %

testenine

žitni kosmiči za zajtrk

žitne ploščice

Fosfatidilserin iz ribjih fosfolipidov

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni fosfatidilserina

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „ribji fosfatidilserin“.

 

pijače na osnovi jogurta

50 mg/100 ml

praški na osnovi mleka v prahu

3 500  mg/100 g (kar ustreza 40 mg/100 ml živila, pripravljenega za uživanje)

živila na osnovi jogurta

80 mg/100 g

žitne ploščice

350 mg/100 g

konditorski izdelki na osnovi čokolade

200 mg/100 g

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

300 mg/dan

Fosfatidilserin iz sojinih fosfolipidov

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni fosfatidilserina

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sojin fosfatidilserin“.

 

pijače na osnovi jogurta

50 mg/100 ml

praški na osnovi mleka v prahu

3,5 g/100 g (kar ustreza 40 mg/100 ml živila, pripravljenega za uživanje)

živila na osnovi jogurta

80 mg/100 g

žitne ploščice

350 mg/100 g

konditorski izdelki na osnovi čokolade

200 mg/100 g

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

Proizvod iz fosfolipidov, ki vsebuje enake količine fosfatidilserina in fosfatidne kisline

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni fosfatidilserina

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sojin fosfatidilserin in fosfatidna kislina“.

Proizvod ni namenjen za trženje nosečnicam ali doječim materam.

žitni kosmiči za zajtrk

80 mg/100 g

žitne ploščice

350 mg/100 g

živila na osnovi jogurta

80 mg/100 g

jogurtu podobni izdelki na osnovi soje

80 mg/100 g

pijače na osnovi jogurta

50 mg/100 g

jogurtu podobne pijače na osnovi soje

50 mg/100 g

praški na osnovi mleka v prahu

3,5 g/100 g (kar ustreza 40 mg/100 ml živila, pripravljenega za uživanje)

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

800 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

Fosfolipidi iz jajčnega rumenjaka

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

ni opredeljeno

Fitoglikogen

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „fitoglikogen“.

 

predelana živila

25 %

Fitosteroli/fitostanoli

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

v skladu s Prilogo III.5 k Uredbi (EU) št. 1169/2011

 

riževe pijače

1.

Ponudijo se v takšni obliki, da se lahko zlahka razdelijo na porcije, ki vsebujejo največ 3 g (v primeru ene porcije na dan) ali največ 1 g (v primeru treh porcij na dan) dodanih fitosterolov/fitostanolov.

Količina fitosterolov/fitostanolov, dodanih na embalažno enoto pijače, ne presega 3 g.

Solatni prelivi, majoneza in začinjene omake se pakirajo kot enojne porcije.

rženi kruh iz moke, ki vsebuje ≥ 50 % rži (polnozrnate ržene moke, celega ali počenega rženega zrnja in rženih kosmičev), ≤ 30 % pšenice in ≤ 4 % dodanega sladkorja brez dodanih maščob

solatni prelivi, majoneza in začinjene omake

sojin napitek

mleku podobni izdelki, kot so polposnetemu in posnetemu mleku podobni izdelki, po možnosti z dodanim sadjem in/ali žiti, v katerih je bila vsebnost mlečnih maščob po možnosti zmanjšana ali pa so bile mlečne maščobe in/ali beljakovine deloma ali v celoti nadomeščene z rastlinskimi maščobami in/ali beljakovinami

izdelki na osnovi fermentiranega mleka, kot so jogurtu in siru podobni izdelki (vsebnost maščob < 12 % na 100 g), v katerih je bila vsebnost mlečnih maščob po možnosti zmanjšana ali pa so bile mlečne maščobe in/ali beljakovine deloma ali v celoti nadomeščene z rastlinskimi maščobami in/ali beljakovinami

mazave maščobe, kot so opredeljene v točkah B in C dodatka II dela VII Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1308/2007, razen maščob za kuho in cvrtje ter namazov na osnovi masla ali drugih živalskih maščob

Olje iz slivovih jedrc

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

za cvrtje in kot začimba

v skladu z običajno uporabo rastlinskih olj v živilih

Krompirjeve beljakovine (koagulirane) in njihovi hidrolizati

ni opredeljeno

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „krompirjeva beljakovina“.

 

Prolil oligopeptidaza (encimski pripravek)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „prolil oligopeptidaza“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za splošno odraslo populacijo

120 PPU/dan (2,7 g encimskega pripravka/dan) (2 × 106 PPI/dan)

PPU – „Prolyl Peptidase Units“ ali „Proline Protease Units“

PPI – „Protease Picomole International“

Izvleček beljakovin iz prašičjih ledvic

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

3 kapsule/dan; kar ustreza 12,6 mg izvlečka iz prašičjih ledvic na dan

vsebnost diamin oksidaze (DAO): 0,9 mg/dan (3 kapsule z vsebnostjo DAO 0,3 mg/kapsulo)

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

Olje oljne ogrščice z visoko vsebnostjo neumiljive snovi

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz olja oljne ogrščice“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

1,5 g na porcijo, priporočeno za dnevno uživanje

Beljakovina oljne ogrščice

kot vir rastlinskih beljakovin v živilih, razen v začetnih formulah za dojenčke in nadaljevalnih formulah

 

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „beljakovina oljne ogrščice“.

2.

Označevanje vsakega živila, ki vsebuje „beljakovino oljne ogrščice“, vključuje izjavo, da lahko ta sestavina povzroči alergijsko reakcijo pri potrošnikih, ki so alergični na gorčico in proizvode iz nje. Ta izjava je, kadar je to ustrezno, navedena v neposredni bližini seznama sestavin.

 

Trans-resveratrol

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju prehranskih dopolnil, ki ga vsebujejo, je „trans-resveratrol“.

2.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo trans-resveratrol, vključuje izjavo, da lahko osebe, ki uporabljajo zdravila, proizvod uživajo le pod nadzorom zdravnika.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo (v obliki kapsul ali tablet)

150 mg/dan

Trans-resveratrol (mikrobni vir)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju prehranskih dopolnil, ki ga vsebujejo, je „trans-resveratrol“.

2.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo trans-resveratrol, vključuje izjavo, da lahko osebe, ki uporabljajo zdravila, proizvod uživajo le pod nadzorom zdravnika.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

v skladu z običajno uporabo resveratrola iz japonskega dresnika (Fallopia japonica) v prehranskih dopolnilih

Izvleček iz petelinjega grebena

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz petelinjega grebena“ ali „izvleček iz grebena mladega petelina“.

 

pijače na osnovi mleka

40 mg/100 g ali mg/100 ml

fermentirane pijače na osnovi mleka

80 mg/100 g ali mg/100 ml

jogurtu podobni izdelki

65 mg/100 g ali mg/100 ml

sveži sir

110 mg/100 g ali mg/100 ml

Olje iz inkovskega oreška Plukenetia volubilis

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz inkovskega oreška (Plukenetia volubilis)“.

 

tako kot za laneno olje

v skladu z običajno uporabo lanenega olja v živilih

Salatrimi

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „maščoba z zmanjšano energijsko vrednostjo (salatrimi)“.

2.

Navede se izjava, da prekomerno uživanje lahko privede do prebavnih motenj.

3.

Navede se izjava, da proizvodi niso namenjeni otrokom.

 

pekovski izdelki in konditorski izdelki

 

Olje iz Schizochytrium sp., bogato z DHA in EPA

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA in EPA skupaj

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz mikroalg Schizochytrium sp., bogato z DHA in EPA“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za odraslo populacijo, razen nosečnic in doječih mater

3 000  mg/dan

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, za nosečnice in doječe matere

450 mg/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

200 mg/100 g

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

600 mg/100 g za sir; 200 mg/100 g za izdelke iz sojinega mleka in nadomestkov mleka (razen pijač)

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

600 mg/100 g za sir; 200 mg/100 g za mlečne izdelke (vključno z izdelki iz mleka, svežega sira in jogurta; razen pijač)

brezalkoholne pijače (vključno s pijačami iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov in pijačami na osnovi mleka)

80 mg/100 g

žitne/hranilne ploščice

500 mg/100 g

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

Olje iz Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz mikroalg Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)“.

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

250 mg DHA/dan za splošno populacijo

450 mg DHA/dan za nosečnice in doječe matere

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

200 mg/100 g

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

žitne ploščice

500 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 g

brezalkoholne pijače (vključno s pijačami iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov in pijačami na osnovi mleka)

80 mg/100 ml

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

200 mg/100 g

Olje iz Schizochytrium sp.

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz mikroalg Schizochytrium sp.“.

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

250 mg DHA/dan za splošno populacijo

450 mg DHA/dan za nosečnice in doječe matere

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

200 mg/100 g

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

žitne ploščice

500 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 g

brezalkoholne pijače (vključno s pijačami iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov in pijačami na osnovi mleka)

80 mg/100 ml

Olje iz Schizochytrium sp. (T18)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni DHA

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „olje iz mikroalg Schizochytrium sp.“.

 

mlečni izdelki, razen pijač na osnovi mleka

200 mg/100 g ali, za sirne izdelke, 600 mg/100 g

mlečnim izdelkom podobni izdelki, razen pijač

200 mg/100 g ali, za siru podobne izdelke, 600 mg/100 g

mazave maščobe in prelivi

600 mg/100 g

žitni kosmiči za zajtrk

500 mg/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

250 mg DHA/dan za splošno populacijo

450 mg DHA/dan za nosečnice in doječe matere

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013, in nadomestni obroki za nadzor nad telesno težo

250 mg/obrok

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

200 mg/100 g

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu s posebnimi prehranskimi zahtevami oseb, ki so jim proizvodi namenjeni

pekovski izdelki (kruh, štručke in sladki piškoti)

200 mg/100 g

žitne ploščice

500 mg/100 g

maščobe za kuhanje

360 mg/100 g

brezalkoholne pijače (vključno s pijačami iz mlečnim izdelkom podobnih izdelkov in pijačami na osnovi mleka)

80 mg/100 ml

začetne formule za dojenčke in nadaljevalne formule, kot so opredeljene v Uredbi (EU) št. 609/2013

v skladu z Uredbo (EU) št. 609/2013

živila na osnovi predelanih žit in otroška hrana za dojenčke in majhne otroke, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

200 mg/100 g

Izvleček iz fermentirane soje

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz fermentirane soje“.

2.

Označevanje prehranskih dopolnil, ki vsebujejo izvleček iz fermentirane soje, vključuje izjavo, da lahko osebe, ki jemljejo zdravila, proizvod uživajo le pod nadzorom zdravnika.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES (v obliki kapsul, tablet ali praška), namenjena odrasli populaciji, razen nosečnic in doječih mater

100 mg/dan

Izvleček iz pšeničnih kalčkov (Triticum aestevium), bogat s spermidinom

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju prehranskih dopolnil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz pšeničnih kalčkov, obogaten s spermidinom“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, namenjena odrasli populaciji

ustreza največ 6 mg spermidina/dan

Sukromalt

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sukromalt“.

2.

Poimenovanju novega živila pri označevanju živil se doda navedba, da je proizvod vir glukoze in fruktoze.

 

ni opredeljeno

Vlakna sladkornega trsa

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

 

 

kruh

8 %

pekovski izdelki

5 %

izdelki iz mesa in mišičevja

3 %

začimbe

3 %

nariban sir

2 %

živila za posebne prehranske namene

5 %

omake

2 %

pijače

5 %

Izvleček iz sončničnega olja

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz sončničnega olja“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

1,1 g/dan

Posušene mikroalge Tetraselmis chuii

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „posušene mikroalge Tetraselmis chuii“ ali „posušene mikroalge T. chuii“.

Na prehranskih dopolnilih, ki vsebujejo posušene mikroalge Tetraselmis chuii, je navedena naslednja izjava: „Vsebuje zanemarljive količine joda.“

 

omake

20 % ali 250 mg/dan

posebne soli

1 %

začimba

250 mg/dan

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

250 mg/dan

Riba vrste Therapon barcoo/Scortum barcoo

Predvidena uporaba je enaka uporabi lososa, in sicer za pripravo kulinaričnih ribjih proizvodov in jedi, vključno s kuhanimi, dimljenimi in pečenimi ribjimi proizvodi.

 

 

D-tagatoza

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „D-tagatoza“.

2.

Označevanje vsakega proizvoda, v katerem vsebnost D-tagatoze presega 15 g na obrok, in vseh pijač, ki vsebujejo več kot 1 % D-tagatoze (kot se zaužijejo), vključuje izjavo „Prekomerno uživanje lahko ima odvajalni učinek.“.

 

ni opredeljeno

Izvleček, bogat s taksifolinom

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček, bogat s taksifolinom“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, namenjena splošni populaciji, razen dojenčkov, majhnih otrok, otrok in mladostnikov, mlajših od 14 let

100 mg/dan

Trehaloza

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

1.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „trehaloza“, kar se navede pri označevanju proizvoda kot takega ali na seznamu sestavin živil, ki ga vsebujejo.

2.

Poimenovanju novega živila pri označevanju živil se doda navedba „Trehaloza je vir glukoze.“.

 

ni opredeljeno

Z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni vitamina D2

 

 

gobe (Agaricus bisporus)

10 μg vitamina D2/100 g sveže teže

1.

Poimenovanju pri označevanju novega živila kot takega ali živil, ki ga vsebujejo, je „z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)“.

2.

Poimenovanju pri označevanju novega živila kot takega ali živil, ki ga vsebujejo, se doda navedba „Za povišanje ravni vitamina D je bila uporabljena nadzorovana obdelava s svetlobo.“ ali „Za povišanje ravni vitamina D2 je bila uporabljena obdelava z UV-žarki.“.

 

Z UV-žarki obdelan pekovski kvas (Saccharomyces cerevisiae)

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni vitamina D2

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „kvas z vitaminom D“ ali „kvas z vitaminom D2“.

 

s kvasom vzhajan kruh in štručke

5 μg vitamina D2/100 g

s kvasom vzhajani fini pekovski izdelki

5 μg vitamina D2/100 g

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

5 μg vitamina D2/dan

Z UV-žarki obdelan kruh

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni vitamina D2

Poimenovanju novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, se doda navedba, da živilo „vsebuje vitamin D, pridobljen z obdelavo z UV-žarki“.

 

s kvasom vzhajan kruh in štručke (brez posipa)

3 μg vitamina D2/100 g

Z UV-žarki obdelano mleko

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni vitamina D3

1.

Pri poimenovanju novega živila pri označevanju živil je navedeno „Obdelano z UV-žarki.“.

2.

Kadar z UV-žarki obdelano mleko vsebuje količino vitamina D, ki se šteje za znatno v skladu s točko 2 dela A Priloge XIII k Uredbi (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta, je treba poimenovanju pri označevanju dodati navedbo „Vsebuje vitamin D, pridobljen z obdelavo z UV-žarki.“ ali „Mleko z vitaminom D, pridobljenim z obdelavo z UV-žarki.“.

 

pasterizirano polnomastno mleko, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1308/2013, ki se zaužije kot tako

5–32 μg/kg za splošno prebivalstvo, razen za dojenčke

pasterizirano polposneto mleko, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1308/2013, ki se zaužije kot tako

1–15 μg/kg za splošno prebivalstvo, razen za dojenčke

Vitamin K2 (menakinon)

Uporablja se v skladu z Direktivo 2002/46/ES, Uredbo (EU) št. 609/2013 in/ali Uredbo (ES) št. 1925/2006.

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „menakinon“ ali „vitamin K2“.

Izvleček iz pšeničnih otrobov

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „izvleček iz pšeničnih otrobov“.

„Izvleček iz pšeničnih otrobov“ se ne sme dati na trg kot prehransko dopolnilo ali njegova sestavina. Prav tako se ne sme dodati začetnim formulam za dojenčke.

pivo in nadomestki

0,4 g/100 g

žitni kosmiči, pripravljeni za uživanje

9 g/100 g

mlečni izdelki

2,4 g/100 g

sadni in zelenjavni sokovi

0,6 g/100 g

brezalkoholne pijače

0,6 g/100 g

mesni pripravki

2 g/100 g

Beta-glukani iz kvasovk

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni čistih beta-glukanov iz kvasovk (Saccharomyces cerevisiae)

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „beta-glukani iz kvasovk (Saccharomyces cerevisiae)“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES, razen prehranskih dopolnil za dojenčke in majhne otroke

1,275 g/dan za otroke, starejše od 12 let, in splošno odraslo populacijo

0,675 g/dan za otroke, mlajše od 12 let

popolni prehranski nadomestki za nadzor nad telesno težo, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 609/2013

1,275 g/dan

živila za posebne zdravstvene namene, kot so opredeljena v Uredbi (EU) št. 609/2013, razen živil za posebne zdravstvene namene, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom

1,275 g/dan

pijače na osnovi sadnih in/ali zelenjavnih sokov, vključno s koncentrati in dehidriranimi sokovi

1,3 g/kg

pijače s sadno aromo

0,8 g/kg

pripravek za kakavove pijače v prahu

38,3 g/kg (v prahu)

druge pijače

0,8 g/kg (pripravljeno za uživanje)

7 g/kg (v prahu)

žitne ploščice

6 g/kg

žitni kosmiči za zajtrk

15,3 g/kg

polnozrnati in z vlakninami bogati instantni žitni kosmiči za zajtrk (topel obrok)

1,5 g/kg

piškoti

6,7 g/kg

krekerji

6,7 g/kg

pijače na osnovi mleka

3,8 g/kg

fermentirani mlečni izdelki

3,8 g/kg

mlečnim izdelkom podobni izdelki

3,8 g/kg

mleko v prahu

25,5 g/kg

juhe in mešanice za juhe

0,9 g/kg (pripravljeno za uživanje)

1,8 g/kg (kondenzirano)

6,3 g/kg (v prahu)

čokolada in konditorski izdelki

4 g/kg

proteinske ploščice in proteinski praški

19,1 g/kg

džem, marmelada in drugi sadni namazi

11,3 g/kg

Zeaksantin

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „sintetični zeaksantin“.

 

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES

2 mg/dan

Cinkov L-pidolat

Določena kategorija živil

Najvišje dovoljene ravni

Poimenovanje novega živila pri označevanju živil, ki ga vsebujejo, je „cinkov L-pidolat“.

 

živila, zajeta v Uredbi (EU) št. 609/2013

3 g/dan

pijače na osnovi mleka in podobni izdelki, namenjeni majhnim otrokom

nadomestni obrok za nadzor nad telesno težo

živila, namenjena osebam z visoko energijsko porabo, predvsem športnikom

živila, na katerih so navedene izjave o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v skladu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 828/2014

prehranska dopolnila, kot so opredeljena v Direktivi 2002/46/ES


Tabela 2: Specifikacije

Odobreno novo živilo

Specifikacija

N-acetil-D-nevraminska kislina

Opis:

N-acetil-D-nevraminska kislina je bel do umazano bel kristaliničen prah.

Opredelitev:

Kemijsko ime:

imeni po IUPAC:

 

N-acetil-D-nevraminska kislina (dihidrat)

 

5-acetamido-3,5-dideoksi-D-glicero-D-galakto-non-2-ulopiranozonska kislina (dihidrat)

sopomenka:

sialična kislina (dihidrat)

Kemijska formula:

C11H19NO9 (kislina)

C11H23NO11 (C11H19NO9 *2H2O) (dihidrat)

Molekulska masa:

309,3 Da (kislina)

345,3 (309,3 + 36,0) (dihidrat)

št. CAS:

131-48-6 (prosta kislina)

50795-27-2 (dihidrat)

Specifikacije:

opis: bel do umazano bel kristaliničen prah

pH (20 °C, 5-odstotna raztopina): 1,7–2,5

N-acetil-D-nevraminska kislina (dihidrat): > 97,0 %

voda (dihidrat predstavlja 10,4 %): ≤ 12,5 % (m/m)

sulfatni pepel: < 0,2 % (m/m)

ocetna kislina (kot prosta kislina in/ali natrijev acetat): < 0,5 % (m/m)

Težke kovine:

železo: < 20,0 mg/kg

svinec: < 0,1 mg/kg

ostanki beljakovin: < 0,01 % (m/m)

Ostanki topil:

2-propanol: < 0,1 % (m/m)

aceton: < 0,1 % (m/m)

etil acetat: < 0,1 % (m/m)

Mikrobiološka merila:

Salmonella: odsotnost v 25 g

skupno število aerobnih mezofilnih bakterij: < 500 CFU/g

Enterobacteriaceae: odsotnost v 10 g

Cronobacter (Enterobacter) sakazakii: odsotnost v 10 g

Listeria monocytogenes: odsotnost v 25 g

Bacillus cereus: < 50 CFU/g

kvasovke: < 10 CFU/g

plesni: < 10 CFU/g

ostanki endotoksinov: < 10 EU/mg

CFU: kolonijske enote; EU: enote endotoksinov.

Posušena sadna pulpa Adansonia digitata (baobaba)

Opis/opredelitev:

Sadeži baobaba (Adansonia digitata) se obirajo z drevesa. Trda lupina se odpre in meso loči od semen in lupine. Meso se zmelje in loči na debele in tanke koščke (velikost delcev od 3 do 600 μ) ter nato zapakira v vrečke.

Značilne hranilne sestavine:

vlaga (izguba pri sušenju) (g/100 g): 4,5–13,7

beljakovine (g/100 g): 1,8–9,3

maščobe (g/100 g): 0–1,6

ogljikovi hidrati skupaj (g/100 g): 76,3–89,5

sladkorji skupaj (kot glukoza): 15,2–36,5

natrij (mg/100 g): 0,1–25,2

Analitske specifikacije:

tuje snovi: ne več kot 0,2 %

vlaga (izguba pri sušenju) (g/100 g): 4,5–13,7

pepel (g/100 g): 3,8–6,6

Izvleček Ajuga reptans iz celičnih kultur

Opis/opredelitev:

Vodno-alkoholni izvleček iz tkivnih kultur Ajuga reptans L., ki bistveno ustreza izvlečkom iz cvetočih nadzemnih delov Ajuga reptans, pridobljenih s tradicionalnimi kulturami.

L-alanil-L-glutamin

Opis/opredelitev:

L-alanil-L-glutamin se pridobiva s fermentacijo z gensko spremenjenim sevom Escherichia coli. Med postopkom fermentacije se sestavina izloča v rastni medij, od katerega se nato loči in prečisti do koncentracije > 98 %.

videz: bel kristaliničen prah

čistost: > 98 %

infrardeča spektroskopija: skladnost z referenčnim standardom

videz raztopine: brezbarvna in bistra

vsebnost (suha snov): 98–102 %

sorodne snovi (vsaka): ≤ 0,2 %

ostanek po žarenju: ≤ 0,1 %

izguba pri sušenju: ≤ 0,5 %

optična rotacija: +9,0 – +11,0°

pH (1 %; H2O): 5,0–6,0

amonij (NH4): ≤ 0,020 %

klorid (Cl): ≤ 0,020 %

sulfat (SO4): ≤ 0,020 %

Mikrobiološka merila:

Escherichia coli: odsotnost/g

Olje iz mikroalg Ulkenia sp.

Opis/opredelitev:

Olje iz mikroalg Ulkenia sp.

kislinsko število: ≤ 0,5 mg KOH/g

peroksidno število (PV): ≤ 5,0 meq/kg olja

vlaga in hlapne snovi: ≤ 0,05 %

neumiljive snovi: ≤ 4,5 %

transmaščobne kisline: ≤ 1,0 %

vsebnost DHA: ≥ 32 %

Olje iz semen Allanblackia

Opis/opredelitev:

Olje iz semen Allanblackia je pridelano iz semen vrst Allanblackia: A. floribunda (sopomensko z A. parviflora) in A. stuhlmannii.

Sestava maščobnih kislin:

lavrinska kislina (C12:0): < 1,0 %

miristinska kislina (C14:0): < 1,0 %

palmitinska kislina (C16:0): < 2,0 %

palmitoleinska kislina (C16:1): < 1,0 %

stearinska kislina (C18:0): 45–58 %

oleinska kislina (C18:1): 40–51 %

linolna kislina (C18:2): < 1,0 %

γ-linolenska kislina (C18:3): < 1,0 %

arahidonska kislina (C20:0): < 1,0 %

proste maščobne kisline: največ 0,1 %

Značilnosti:

transmaščobne kisline: največ 0,5 %

peroksidno število: največ 0,8 meq/kg

jodno število: < 46 g/100 g

neumiljiva snov: največ 1,0 %

vrednost umiljenja: 185–198 mg KOH/g

Izvleček iz listov Aloe macroclada Baker

Opis/opredelitev:

Izvleček gela v prahu, pridobljen iz listov Aloe macroclada Baker, ki bistveno ustreza enakemu gelu, pridobljenem iz listov Aloe vera L. Burm.

pepel: 25 %

prehranske vlaknine: 28,6 %

maščobe: 2,7 %

vlaga: 4,7 %

polisaharidi: 9,5 %

beljakovine: 1,63 %

glukoza: 8,9 %

Olje iz krila vrste Euphausia superba

Opis/opredelitev:

Lipidni izvleček iz krila (Euphausia superba) se pridobiva z lipidno ekstrakcijo iz globoko zamrznjenega zdrobljenega ali posušene krilove moke z odobrenim ekstrakcijskim topilom (v skladu z Direktivo 2009/32/ES). Beljakovine in krilni material se odstranijo iz lipidnega izvlečka s filtracijo. Ekstrakcijska topila in ostanek vode se odstranijo z izparevanjem.

vrednost umiljenja: ≤ 230 mg KOH/g

peroksidno število (PV): ≤ 3 meq O2/kg olja

vlaga in hlapne snovi: ≤ 3 % ali 0,6, izraženo kot vodna aktivnost pri 25 °C

fosfolipidi: 35–50 %

transmaščobne kisline: ≤ 1 %

EPA (eikozapentaenojska kislina): ≥ 9 %

DHA (dokozaheksaenojska kislina): ≥ 5 %

Olje iz krila vrste Euphausia superba, bogato s fosfolipidi

Opis/opredelitev:

Olje, bogato s fosfolipidi, se pridobiva iz krila (Euphausia superba) z večkratnim izpiranjem z odobrenimi topili (v skladu z Direktivo 2009/32/ES), da se poveča vsebnost fosfolipidov v olju. Topila se odstranijo iz končnega proizvoda z izparevanjem.

vrednost umiljenja: ≤ 230 mg KOH/g

peroksidno število (PV): ≤ 3 meq O2/kg olja

oksidativna stabilnost: Za vsa živila, ki vsebujejo olje iz krila (Euphasia superba), bogato s fosfolipidi, bi bilo treba z ustrezno in priznano nacionalno/mednarodno preskusno metodologijo (npr. z metodo AOAC) dokazati oksidativno stabilnost.

vlaga in hlapne snovi: ≤ 3 % ali 0,6, izraženo kot vodna aktivnost pri 25 °C

fosfolipidi: ≥ 60 %

transmaščobne kisline: ≤ 1 %

EPA (eikozapentaenojska kislina): ≥ 9 %

DHA (dokozaheksaenojska kislina): ≥ 5 %

Olje iz glive Mortierella alpina, bogato z arahidonsko kislino

Opis/opredelitev:

Bistro rumeno olje, bogato z arahidonsko kislino, se pridobiva s fermentacijo gensko nespremenjenih sevov IS-4, I49-N18 in FJRK-MA01 glive Mortierella alpina z uporabo primerne tekočine. Olje se nato ekstrahira iz biomase in prečisti.

arahidonska kislina: ≥ 40 mas. % skupne vsebnosti maščobnih kislin

proste maščobne kisline: ≤ 0,45 % skupne vsebnosti maščobnih kislin

transmaščobne kisline: ≤ 0,5 % skupne vsebnosti maščobnih kislin

neumiljiva snov: ≤ 1,5 %

peroksidno število: ≤ 5 meq/kg

anizidinsko število: ≤ 20

kislinsko število: ≤ 1,0 KOH/g

vlaga: ≤ 0,5 %

Arganovo olje iz Argania spinosa

Opis/opredelitev:

Arganovo olje se pridobiva s hladnim stiskanjem mandljem podobnih jedrc sadeža Argania spinosa (L.) Skeels. Jedrca se pred stiskanjem lahko popražijo, toda ne smejo imeti neposrednega stika s plamenom.

Sestava:

palmitinska kislina (C16:0): 12–15 %

stearinska kislina (C18:0): 5–7 %

oleinska kislina (C18:1): 43–50 %

linolna kislina (C18:2): 29–36 %

neumiljiva snov: 0,3–2 %

steroli skupaj: 100–500 mg/100 g

tokoferoli skupaj: 16–90 mg/100 g

oleinska kislost: 0,2–1,5 %

peroksidno število: < 10 meq O2/kg

Terpentin iz alg Haematococcus pluvialis, bogat z astaksantinom

Opis/opredelitev:

Astaksantin je karotenoid, pridobljen iz alg Haematococcus pluvialis. Za rast alg se uporabljajo različne proizvodne metode, in sicer se lahko uporabljajo zaprti sistemi, izpostavljeni sončni svetlobi, ali alternativno tudi odprti ribniki s strogo nadzorovanim virom umetne svetlobe. Celice alg se poberejo in posušijo, terpentin pa se ekstrahira z uporabo bodisi superkritičnega CO2 bodisi topila (etil acetat). Astaksantin se razredči in standardizira na 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % ali 20 % z uporabo oljčnega olja, olja žafranike, sončničnega olja ali MCT (trigliceridi s srednje dolgimi verigami).

Sestava terpentina:

maščobe: 42,2–99 %

beljakovine: 0,3–4,4 %

ogljikovi hidrati: 0–52,8 %

vlaknine: < 1,0 %

pepel: 0,0–4,2 %

specifikacije karotenoidov m/m %

astaksantin skupaj: 2,9–11,1 %

9-cis-astaksantin: 0,3–17,3 %

13-cis-astaksantin: 0,2–7,0 %

astaksantin monoestri: 79,8–91,5 %

astaksantin diestri: 0,16–19,0 %

Β-karoten: 0,01–0,3 %

lutein: 0–1,8 %

kantaksantin: 0–1,30 %

Mikrobiološka merila:

aerobne bakterije skupaj: < 3 000  CFU/g

kvasovke in plesni: < 100 CFU/g

koliformne bakterije: < 10 CFU/g

E. coli: negativno

Salmonella: negativno

Staphylococcus: negativno

Seme bazilike (Ocimum basilicum)

Opis/opredelitev:

Bazilika (Ocimum basilicum L.) spada v družino „Lamiaceae“ iz reda „Lamiales“. Po spravilu se semena mehanično očistijo. Cvetovi, listi in ostali deli rastline se odstranijo. Najvišjo stopnjo čistosti semen bazilike je treba zagotoviti s filtriranjem (optičnim, mehaničnim). Proizvodni postopek sadnih sokovih in pijač iz mešanice sadja in zelenjave, ki vsebujejo semena bazilike (Ocimum basilicum L.), vključuje predhodno hidratacijo in pasterizacijo semena. Vzpostavljeni so mikrobiološki pregledi in sistemi spremljanja.

suha snov: 94,1 %

beljakovine: 20,7 %

maščobe: 24,4 %

ogljikovi hidrati: 1,7 %

prehranske vlaknine 40,5 % (metoda: AOAC 958.29)

pepel: 6,78 %

Izvleček iz fermentiranih črnih zrn soje

Opis/opredelitev:

Izvleček iz fermentiranih črnih zrn soje (izvleček Touchi) je fin svetlorjav, beljakovinsko bogat prah, pridobljen z vodno ekstrakcijo iz majhnih sojinih zrn (Glycine max (L.) Merr.), fermentiranih z Aspergillus oryzae. Izvleček vsebuje zaviralec α-glukozidaze.

Značilnosti:

maščobe: ≤ 1,0 %

beljakovine: ≥ 55 %

voda: ≤ 7,0 %

pepel: ≤ 10 %

ogljikovi hidrati: ≥ 20 %

inhibicijsko delovanje na α-glukozidazo: IC50 najmanj 0,025 mg/ml

sojini izoflavoni: ≤ 0,3 g/100 g

Goveji laktoferin

Opis/opredelitev:

Goveji laktoferin je beljakovina, ki je naravno prisotna v kravjem mleku. Je glikoprotein, ki veže železo, velikosti približno 77 kDa in je sestavljen iz ene same polipeptidne verige s 689 aminokislinami.

Proizvodni postopek: goveji laktoferin se izolira iz posnetega mleka ali sirotke z ionsko izmenjavo, ki ji sledi ultrafiltracija. Na koncu se posuši z zamrzovanjem ali razprševanjem, veliki delci pa se presejejo. Je svetlo rožnat prah, praktično brez vonja.

Fizikalno-kemijske lastnosti govejega laktoferina:

vlaga: < 4,5 %

pepel: < 1,5 %

arzen: < 2,0 mg/kg

železo: < 350 mg/kg

beljakovine: > 93 %

od tega goveji laktoferin: > 95 %

od tega druge beljakovine: < 5,0 %

pH (2-odstotna raztopina pri 20 °C): 5,2–7,2

topnost (2-odstotne raztopine pri 20 °C): popolna

Olje iz semena Buglossoides arvensis

Opis/opredelitev:

Rafinirano olje Buglossoides je ekstrahirano iz semen Buglossoides arvensis (L.) I. M. Johnst.

alfa-linolenska kislina: ≥ 35 % m/m skupnih maščobnih kislin

stearinska kislina: ≥ 15 % m/m skupnih maščobnih kislin

linolna kislina: ≥ 8,0 % m/m skupnih maščobnih kislin

transmaščobne kisline: ≤ 2,0 % m/m skupnih maščobnih kislin

kislinsko število: ≤ 0,6 mg KOH/g

peroksidno število: ≤ 5,0 meq O2/kg

vsebnost neumiljive snovi: ≤ 2,0 %

vsebnost beljakovin (dušik skupaj): ≤ 10 μg/ml

pirolizidinski alkaloidi: niso zaznavni z mejo zaznavnosti 4,0 μg/kg

Olje, pridobljeno iz Calanus finmarchicus

Opis/opredelitev:

Novo živilo je nekoliko viskozno olje rubinaste barve z rahlim vonjem po školjkah, pridobljeno iz raka (morskega zooplanktona) Calanus finmarchicus. Sestavina vsebuje predvsem voskovne estre (> 85 %) z manjšimi količinami trigliceridov in drugimi nevtralnimi lipidi.

Specifikacije:

voda: < 1,0 %

voskovni estri: > 85 %

maščobne kisline skupaj: > 46 %

eikozapentaenojska kislina (EPA): > 3,0 %

dokozaheksaenojska kislina (DHA): > 4,0 %

maščobni alkoholi skupaj: > 28 %

C20:1 n-9 maščobni alkoholi: > 9,0 %

C22:1 n-11 maščobni alkoholi: > 12 %

transmaščobne kisline: < 1,0 %

astaksantin estri: < 0,1 %

peroksidno število: < 3,0 meq O2/kg

Baza za žvečilni gumi (monometoksipolietilenglikol)

Opis/opredelitev:

Nova živilska sestavina je sintetični polimer (številka patenta WO2006016179). Sestavljena je iz razvejanih polimerov monometoksipolietilenglikola (MPEG), pripojenih na poliizopren anhidrid maleinske kisline (PIP-g-MA) in nereagiran MPEG (manj kot 35 mas. %).

Je bele do umazano bele barve.

št. CAS: 1246080-53-4

Značilnosti:

vlaga: < 5,0 %

aluminij: < 3,0 mg/kg

litij: < 0,5 mg/kg

nikelj: < 0,5 mg/kg

ostanki anhidrida: < 15 μmol/g

polidisperzni indeks: < 1,4

izopren: < 0,05 mg/kg

etilenoksid: < 0,2 mg/kg

prosti anhidrid maleinske kisline: < 0,1 %

oligomeri skupaj (manj kot 1 000 daltonov): ≤ 50 mg/kg

etilenglikol: < 200 mg/kg

dietilenglikol: < 30 mg/kg

monoetilenglikol metil eter: < 3,0 mg/kg

dietilenglikol metil eter: < 4,0 mg/kg

trietilenglikol metil eter: < 7,0 mg/kg

1,4-dioksan: < 2,0 mg/kg

formaldehid: < 10 mg/kg

Baza za žvečilni gumi (kopolimer metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline)

Opis/opredelitev:

Kopolimer metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline je brezvodni kopolimer metil vinil etra in anhidrida maleinske kisline.

Sipek, bel do umazano bel prah.

št. CAS: 9011-16-9

Čistost:

preskusna vrednost: vsaj 99,5 % v suhi snovi

posebna viskoznost (1 % MEK): 2–10

ostanki metil vinil etra: ≤ 150 ppm

ostanki anhidrida maleinske kisline: ≤ 250 ppm

acetaldehid: ≤ 500 ppm

metanol: ≤ 500 ppm

dilauroil peroksid: ≤ 15 ppm

težke kovine skupaj: ≤ 10 ppm

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mikroorganizmov na ploščah: ≤ 500 CFU/g

plesni/kvasovke: ≤ 500 CFU/g

Escherichia coli: negativen test

Salmonella: negativen test

Staphylococcus aureus: negativen test

Pseudomonas aeruginosa: negativen test

Olje iz oljne kadulje (Salvia hispanica)

Opis/opredelitev:

Olje oljne kadulje se proizvaja iz semen oljne kadulje (Salvia hispanica L.) (99,9-odstotna čistost) s postopkom hladnega stiskanja. Pri tem se ne uporabljajo topila, olje se po postopku stiskanja hrani v bazenih za dekantiranje, s filtriranjem pa se odstranijo nečistoče. Proizvede se lahko tudi z ekstrakcijo s superkritičnim CO2.

Proizvodni postopek:

Proizvaja se s hladnim stiskanjem. Pri tem se ne uporabljajo topila, olje se po postopku stiskanja hrani v bazenih za dekantiranje, s filtriranjem pa se odstranijo nečistoče.

Kislost, izražena kot oleinska kislina: ≤ 2,0 %

peroksidno število: ≤ 10 meq/kg

netopne nečistoče: ≤ 0,05 %

alfa-linolenska kislina: ≥ 60 %

linolna kislina: 15–20 %

Seme oljne kadulje (Salvia hispanica)

Opis/opredelitev:

Oljna kadulja (Salvia hispanica L.) je zeliščna poletna enoletnica, ki spada v družino Labiatae. Po spravilu se semena mehanično očistijo. Cvetovi, listi in ostali deli rastline se odstranijo.

suha snov: 90–97 %

beljakovine: 15–26 %

maščobe: 18–39 %

ogljikovi hidrati (*): 18–43 %

surove vlaknine (**): 18–43 %

pepel: 3–7 %

(*)

Ogljikovi hidrati vključujejo vsebnost vlaknin (EU: ogljikovi hidrati so razpoložljivi = sladkor + škrob).

(**)

Surove vlaknine so del vlaknin, ki je sestavljen pretežno iz neprebavljive celuloze, pentozanov in lignina.

Proizvodni postopek:

Proizvodni postopek sadnih sokov in pijač iz mešanic sadnih sokov, ki vsebujejo semena oljne kadulje, vključuje predhodno hidratacijo in pasterizacijo semen. Vzpostavljeni so mikrobiološki pregledi in sistemi spremljanja.

Hitin-glukan iz Aspergillus niger

Opis/opredelitev:

Hitin-glukan se pridobiva iz micelija glive Aspergillus niger; je sipek prah rumenkaste barve in brez vonja. Vsebuje 90 % ali več suhe snovi.

Hitin-glukan je sestavljen predvsem iz dveh polisaharidov:

hitina, ki je sestavljen iz ponavljajočih se enot N-acetil-D-glukozamina (št. CAS: 1398-61-4),

beta(1, 3)-glukana, ki je sestavljen iz ponavljajočih se enot D-glukoze (št. CAS: 9041-22-9).

izguba pri sušenju: ≤ 10 %

hitin-glukan: ≥ 90 %

razmerje med hitinom in glukanom: od 30:70 do 60:40

pepel: ≤ 3,0 %

lipidi: ≤ 1,0 %

beljakovine: ≤ 6,0 %

Kompleks hitin-glukana iz Fomes fomentarius

Opis/opredelitev:

Kompleks hitin-glukana se pridobiva iz celičnih sten trosnjakov glive Fomes fomentarius. Sestavljen je v glavnem iz dveh polisaharidov:

hitina, ki je sestavljen iz ponavljajočih se enot N-acetil-D-glukozamina (št. CAS: 1398-61-4),

beta-(1,3)(1,6)-D-glukana, ki je sestavljen iz ponavljajočih se enot D-glukoze (št. CAS: 9041-22-9).

Proizvodni postopek vključuje več korakov: čiščenje, zmanjševanje in drobljenje, mehčanje v vodi in segrevanje v alkalni raztopini, izpiranje, sušenje. Med proizvodnim postopkom se ne uporabi hidroliza.

videz: prah brez vonja, brez arome, rjave barve

Čistost:

vlaga: ≤ 15 %

pepel: ≤ 3,0 %

hitin-glukan: ≥ 90 %

razmerje med hitinom in glukanom: 70:20

ogljikovi hidrati skupaj, razen glukanov: ≤ 0,1 %

beljakovine: ≤ 2,0 %

lipidi: ≤ 1,0 %

melanini: ≤ 8,3 %

dodatki: jih ni

pH: 6,7–7,5

Težke kovine:

svinec (ppm): ≤ 1,00

kadmij (ppm): ≤ 1,00

živo srebro (ppm): ≤ 0,03

arzen (ppm): ≤ 0,20

Mikrobiološka merila:

mezofilne bakterije skupaj: ≤ 103/g

kvasovke in plesni: ≤ 103/g

koliformne bakterije pri 30 °C: ≤ 103/g

E. coli: ≤ 10/g

Salmonella in druge patogene bakterije: odsotnost/25 g

Izvleček hitosana iz gliv (Agaricus bisporus; Aspergillus niger)

Opis/opredelitev:

Izvleček hitosana (ki v glavnem vsebuje poli(D-glukozamin)) se pridobiva iz stebla glive Agaricus bisporus ali micelija glive Aspergillus niger.

Patentiran proizvodni postopek vključuje več korakov: ekstrakcijo in deacetilacijo (hidrolizo) v alkalnem mediju, solubilizacijo v kislem mediju, obarjanje v alkalnem mediju, izpiranje in sušenje.

sopomenka: poli(D-glukozamin)

številka CAS hitosana: 9012-76-4

formula hitosana: (C6H11NO4)n

videz: fin sipek prah

barva: umazano bele do rjavkaste barve

vonj: brez vonja

Čistost:

vsebnost hitosana (% m/m suhe snovi): 85

vsebnost glukana (% m/m suhe snovi): ≤ 15

izguba pri sušenju (% m/m suhe snovi): ≤ 10

viskoznost (1 % v 1-odstotni ocetni kislini): 1–15

stopnja acetilacije (v mol %/mokro maso): 0–30

viskoznost (1 % v 1-odstotni ocetni kislini) (mPa.s): 1–14 za hitosan iz Aspergillus niger; 12–25 za hitin iz Agaricus bisporus

pepel (mas. %/suho snov): ≤ 3,0

beljakovine (mas. %/suho snov): ≤ 2,0

velikost delcev: > 100 nm

zbita gostota (g/cm3): 0,7–1,0

sposobnost vezave maščob 800 × 9 w/mokro maso): pozitivna

Težke kovine:

živo srebro (ppm): ≤ 0,1

svinec (ppm): ≤ 1,0

arzen (ppm): ≤ 1,0

kadmij (ppm): ≤ 0,5

Mikrobiološka merila:

število aerobnih bakterij (CFU/g): ≤ 103

število kvasovk in plesni (CFU/g): ≤ 103

Escherichia coli (CFU/g): ≤ 10

Enterobacteriaceae (CFU/g): ≤ 10

Salmonella: odsotnost/25 g

Listeria monocytogenes: odsotnost/25 g

Hondroitin sulfat

Opis/opredelitev:

Hondroitin sulfat (natrijeva sol) je biosintetični proizvod. Pridobiva se s kemijsko sulfacijo hondroitina, pridobljenega s fermentacijo s sevom U1-41 (ATCC 24502) bakterije Escherichia coli O5:K4:H4.

hondroitin sulfat (natrijeva sol) (% suhe snovi): 95–105

MWw (povprečna teža) (kDa): 5–12

MWw (povprečno število) (kDa): 4–11

disperznost (wh/w0,05): ≤ 0,7

vzorec sulfacije (ΔDi-6S) (%): ≤ 85

izguba pri sušenju (%) (105 °C do konstantne teže): ≤ 10,0

ostanek po žarenju (% suhe snovi): 20–30

beljakovine (% suhe snovi): ≤ 0,5

endotoksini (EU/mg): ≤ 100

organske nečistoče skupaj (mg/kg): ≤ 50

Kromov pikolinat

Opis/opredelitev:

Kromov pikolinat je rdečkast sipek prah, rahlo topen v vodi pri pH 7. Sol je prav tako topna v polarnih organskih topilih.

kemijsko ime: tris(2piridinkarboksilato-N,O)krom(III) ali 2-piridinkarboksilna kislina kromova(III) sol

št. CAS: 14639-25-9

kemijska formula: Cr(C6H4NO2)3

kemijske značilnosti:

kromov pikolinat: ≥ 95 %

krom (III): 12–13 %

krom (VI): ni zaznan

voda: ≤ 4,0 %

Zelišče Cistus incanus L. Pandalis

Opis:

zelišče Cistus incanus L. Pandalis; vrsta zelišča, ki spada v družino Cistaceae in je domorodna v sredozemski regiji, na polotoku Halkidika

Sestava:

vlaga: 9–10 g/100 g zelišča

beljakovine: 6,1 g/100 g zelišča

maščobe: 1,6 g/100 g zelišča

ogljikovi hidrati: 50,1 g/100 g zelišča

vlaknine: 27,1 g/100 g zelišča

minerali: 4,4 g/100 g zelišča

 

natrij: 0,18 g

kalij: 0,75 g

magnezij: 0,24 g

kalcij: 1,0 g

železo: 65 mg

vitamin B1: 3,0 μg

vitamin B2: 30 μg

vitamin B6: 54 μg

vitamin C: 28 mg

vitamin A: manj kot 0,1 mg

vitamin E: 40–50 mg

alfa-tokoferol: 20–50 mg

beta- in gama-tokoferoli: 2–15 mg

delta-tokoferol: 0,1–2 mg

Citikolin

Citikolin (sintetični)

Opis/opredelitev:

Citikolin sestavljajo citozin, riboza, pirofosfat in holin.

bel kristaliničen prah

kemijsko ime: holin citidin-5′-pirofosfat, citidin-5′-(trihidrogen difosfat) P′-[2-(trimetilamonio)etil]ester, notranja sol

kemijska formula: C14H26N4O11P2

molekulska masa: 488,32 g/mol

št. CAS: 987-78-0

pH (vzorčna raztopina 1 %): 2,5–3,5

Čistost:

preskusna vrednost: ≥ 98 % v suhi snovi

izguba pri sušenju (4 ure pri 100 °C): ≤ 5,0 %

amonij: ≤ 0,05 %

arzen: ne več kot 2 ppm

proste fosforjeve kisline: ≤ 0,1 %

5′-citidilna kislina: ≤ 1,0 %

Mikrobiološka merila:

skupno število mikroorganizmov na ploščah: ≤ 103 CFU/g

kvasovke in plesni: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: odsotnost v 1 g

Citikolin (mikrobi vir)

Opis/opredelitev:

Pridobiva se s fermentacijo z gensko spremenjenim sevom E. coli (BCT19/p40k).

Specifikacija citikolina iz mikrobnega vira je enaka odobrenemu sintetičnemu citikolinu.

Clostridium butyricum

Opis/opredelitev:

Clostridium butyricum (CBM-588) je Gram pozitivna, sporogena, obvezno anaerobna, nepatogena, gensko nespremenjena bakterija. depozitarno število FERM BP-2789

Mikrobiološka merila:

skupno število funkcionalnih aerobnih bakterij: ≤ 103 CFU/g

Escherichia coli: ni zaznana v 1 g

Staphylococcus aureus: ni zaznana v 1 g

Pseudomonas aeruginosa: ni zaznana v 1 g

kvasovke in plesni: ≤ 102 CFU/g

Izvleček razmaščenega kakava v prahu

izvleček kakava (Theobroma cacao L.)

videz: temno rjav prah brez vidnih nečistoč

fizikalne in kemijske lastnosti:

vsebnost polifenolov: najmanj 55,0 % GAE

vsebnost teobromina: največ 10,0 %

vsebnost pepela: največ 5,0 %

vsebnost vlage: največ 8,0 %

nasipna gostota: 0,40–0,55 g/cm3

pH: 5,0–6,5

ostanki topila: največ 500 ppm

Izvleček kakava z nizko vsebnostjo maščob

izvleček kakava (Theobroma cacao L.) z nizko vsebnostjo maščob

videz: temno rdeč do škrlaten prah

izvleček kakava, koncentrat: najmanj 99 %

silicijev dioksid (tehnično pomožno sredstvo): največ 1,0 %

kakavovi flavanoli: najmanj 300 mg/g

(–) epikatekin: najmanj 45 mg/g

izguba pri sušenju: največ 5,0 %

Olje iz semen koriandra (Coriandrum sativum)

Opis/opredelitev:

Olje iz semen koriandra vsebuje gliceride maščobnih kislin, pridobljeno pa je iz semen koriandra (Coriandrum sativum L.).

rumenkaste barve, medlega okusa

št. CAS: 8008-52-4

Sestava maščobnih kislin:

palmitinska kislina (C16:0): 2–5 %

stearinska kislina (C18:0): < 1,5 %

petroselinska kislina (cis-C18:1(n-12)): 60–75 %

oleinska kislina (cis-C18:1 (n-9)): 8–15 %

linolna kislina (C18:2): 12–19 %

α-linolenska kislina (C18:3): < 1,0 %

transmaščobne kisline: ≤ 1,0 %

Čistost:

lomni količnik (20 °C): 1,466–1,474

kislinsko število: ≤ 2,5 mg KOH/g

peroksidno število: ≤ 5,0 meq/kg

jodno število: 88–110 enot

vrednost umiljenja: 186–200 mg KOH/g

neumiljiva snov: ≤ 15 g/kg

Posušeni sadeži Crataegus pinnatifida

Opis/opredelitev:

posušeni sadeži vrste Crataegus pinnatifida, ki spada v družino Rosaceae in je domorodna na severnem Kitajskem in v Koreji

Sestava:

suha snov: 80 %

ogljikovi hidrati: 55 g/kg sveže teže

fruktoza: 26,5–29,3 g/100 g

glukoza: 25,5–28,1 g/100 g

vitamin C: 29,1 mg/100 g sveže teže

natrij: 2,9 g/100 g sveže teže

Kompoti so proizvodi, pridobljeni s termično obdelavo užitnega dela ene ali več vrst sadja, celega ali v kosih, precejeni ali ne, brez bistvene koncentracije. Lahko se uporabijo sladkorji, voda, jabolčnik, začimbe in limonin sok.

α-ciklodekstrin

Opis/opredelitev:

Nereducirajoči ciklični saharid, sestavljen iz šestih D-glukopiranozilnih enot z α-1,4-vezjo, ki se pridobiva z delovanjem ciklodekstrin glukoziltransferaze (CGTaza, EC 2.4.1.19) na hidroliziran škrob. α-ciklodekstrin se lahko pridobiva in prečisti z enim od naslednjih postopkov: obarjanje kompleksa α-ciklodekstrina z 1-dekanolom, raztopitev v vodi pri povišani temperaturi ter ponovno obarjanje, odvzemanje pare iz kompleksanta in kristalizacija α-ciklodekstrina iz raztopine ali kromatografija z ionsko izmenjavo ali gelsko filtracijo, kateri sledi kristalizacija α-ciklodekstrina iz prečiščene matične raztopine, ali metode membranske filtracije, kot sta ultrafiltracija in reverzna osmoza opis: praktično brez vonja, bela ali skoraj bela kristalinična trdna snov

sopomenke: α-ciklodekstrin, α-dekstrin, cikloheksaamiloza, ciklomaltoheksoza, α-cikloamilaza

kemijsko ime: cikloheksaamiloza

št. CAS: 10016-20-3

kemijska formula: (C6H10O5)6

molekulska masa: 972,85

vsebnost: ≥ 98 % (suha snov)

Identifikacija:

območje taljenja: razpade nad 278 °C

topnost: dobro topen v vodi; zelo slabo topen v etanolu

specifična rotacija: [α]D 25: med + 145° in + 151° (1-odstotna raztopina)

kromatografija: čas zadrževanja glavnega vrha v tekočinskem kromatogramu vzorca ustreza času za α-ciklodekstrin v kromatogramu referenčnega α-ciklodekstrina (na voljo pri Consortium für Elektrochemische Industrie GmbH, München, Nemčija, ali Wacker Biochem Group, Adrian, MI, ZDA) ob pogojih, opisanih v METODI ZA UGOTAVLJANJE VSEBNOSTI

Čistost:

voda: ≤ 11 % (metoda po Karlu Fischerju)

ostanki kompleksanta: ≤ 20 mg/kg

(1-dekanol)

reducirajoče snovi: ≤ 0,5 % (kot glukoza)

sulfatni pepel: ≤ 0,1 %

svinec: ≤ 0,5 mg/kg

Metoda za ugotavljanje vsebnosti:

določitev s tekočinsko kromatografijo ob naslednjih pogojih:

 

vzorčna raztopina: Natančno stehtajte približno 100 mg testnega vzorca v 10-mililitrski merilni bučki in dodajte 8 ml deionizirane vode. Vzorec v celoti raztopite v ultrazvočni kopeli (10–15 minut) in s prečiščeno deionizirano vodo razredčite do znaka. Filtrirajte z 0,45-mikrometrskim filtrom.

 

referenčna raztopina: Natančno stehtajte približno 100 mg α-ciklodekstrina v 10-mililitrski merilni bučki in dodajte 8 ml deionizirane vode. Vzorec v celoti raztopite v ultrazvočni kopeli in s prečiščeno deionizirano vodo razredčite do znaka.

kromatografija: tekočinski kromatograf, opremljen z detektorjem lomnega količnika in vgrajenim snemalnikom

kolona in pakiranje: Nucleosil-100-NH2 (10 μm) (Macherey & Nagel Co. Düren, Nemčija) ali podobno

dolžina: 250 mm

premer: 4 mm

temperatura: 40 °C

mobilna faza: acetonitril/voda (67/33, v/v)

hitrost pretoka: 2,0 ml/min

vbrizgani volumen: 10 μl

postopek: Vbrizgajte vzorčno raztopino v kromatograf, posnemite kromatogram in zmerite površino vrha α-ciklodekstrina. Izračunajte odstotek α-ciklodekstrina v testnem vzorcu po naslednji formuli:

% α-ciklodekstrina (suha snov) = 100 × (AS/AR) (WR/WS)

pri čemer

sta As in AR površini vrhov α-ciklodekstrina za vzorčno raztopino in referenčno raztopino v tem zaporedju, sta Ws in WR teži (mg) testnega vzorca in referenčnega α-ciklodekstrina v tem zaporedju po popravku vsebnosti vode.

γ-ciklodekstrin

Opis/opredelitev:

Nereducirajoči ciklični saharid, sestavljen iz osmih D-glukopiranozilnih enot z α-1,4-vezjo, ki se pridobiva z delovanjem ciklodekstrin glukoziltransferaze (CGTaza, EC 2.4.1.19) na hidroliziran škrob. Pridobivanje in prečiščevanje γ-ciklodekstrina se lahko izvede z obarjanjem kompleksa γ-ciklodekstrina z 8-cikloheksadecen-1-onom, raztopitvijo kompleksa z vodo in n-dekanom, odvzemanjem pare iz vodne faze in pridobitvijo gama-ciklodekstrina iz raztopine s kristalizacijo.

praktično brez vonja, bela ali skoraj bela kristalinična trdna snov

sopomenke: γ-ciklodekstrin, γ-dekstrin, ciklooktaamiloza, ciklomaltooktaoza, γ-cikloamilaza

kemijsko ime: ciklooktaamiloza

številka CAS: 17465-86-0

kemijska formula: (C6H10O5)8

vsebnost: ≥ 98 % (suha snov)

Identifikacija:

območje taljenja: razpade nad 285 °C

topnost: dobro topen v vodi; zelo slabo topen v etanolu

specifična rotacija: [α]D 25: med + 174° in + 180° (1-odstotna raztopina)

Čistost:

voda: ≤ 11 %

ostanki kompleksanta (8-cikloheksadecen-1-on (CHDC)): ≤ 4 mg/kg

ostanki topila (n-dekan): ≤ 6 mg/kg

reducirajoče snovi: ≤ 0,5 % (kot glukoza)

sulfatni pepel: ≤ 0,1 %

Pripravek dekstrana, ki ga proizvaja Leuconostoc mesenteroides

1.

V prahu:

ogljikovi hidrati: 60 % z: (dekstranom: 50 %, manitolom: 0,5 %, fruktozo: 0,3 %, levkrozo: 9,2 %)

beljakovine: 6,5 %

lipidi: 0,5 %

mlečna kislina: 10 %

etanol: sledovi

pepel: 13 %

vlaga: 10 %

2.

V tekoči obliki:

ogljikovi hidrati: 12 % z: (dekstranom: 6,9 %, manitolom: 1,1 %, fruktozo: 1,9 %, levkrozo: 2,2 %)

beljakovine: 2,0 %

lipidi: 0,1 %

mlečna kislina: 2,0 %

etanol: 0,5 %

pepel: 3,4 %

vlaga: 80 %

Diacilglicerolno olje rastlinskega izvora

Opis/opredelitev:

Proizvedeno iz glicerola in maščobnih kislin, pridobljenih iz užitnih rastlinskih olj, zlasti iz sojinega olja (Glicine max) ali olja oljčne ogrščice (Brassica campestris, Brassica napus) z uporabo posebnega encima.

Porazdelitev acilglicerola:

diacilgliceroli (DAG): ≥ 80 %

1,3-diacilgliceroli (1,3-DAG): ≥ 50 %

triacilgliceroli (TAG): ≤ 20 %

monoacilgliceroli (MAG): ≤ 5,0 %

Sestava maščobnih kislin (MAG, DAG, TAG):

oleinska kislina (C18:1): 20–65 %

linolna kislina (C18:2): 15–65 %

linolenska kislina (C18:3): ≤ 15 %

nasičene maščobne kisline: ≤ 10 %

Drugo:

kislinsko število: ≤ 0,5 mg KOH/g

vlaga in hlapne snovi: ≤ 0,1 %

peroksidno število: ≤ 1,0 meq/kg

neumiljive snovi: ≤ 2,0 %

transmaščobne kisline: ≤ 1,0 %

MAG = monoacilgliceroli, DAG = diacilgliceroli, TAG = triacilgliceroli

Dihidrokapsiat (DHC)

Opis/opredelitev:

Dihidrokapsiat se sintetizira z encimsko katalizirano esterifikacijo vanilil alkohola in 8-metil-nonanojske kisline. Po esterifikaciji se dihidrokapsiat ekstrahira z n-heksanom.

viskozna brezbarvna do rumena tekočina

kemijska formula: C18 H28 O4

št. CAS: 205687-03-2

Fizikalno-kemijske lastnosti:

dihidrokapsiat: > 94 %

8-metil-nonanojska kislina: < 6,0 %

vanilil alkohol: < 1,0 %

druge snovi v povezavi s sintezo: < 2,0 %

Posušeni izvleček iz celičnih kultur Lippia citriodora

Opis/opredelitev: Posušeni izvleček iz celičnih kultur HTN®Vb Lippia citriodora (Palau) Kunth.

Izvleček iz celičnih kultur Echinacea angustifolia

Izvleček iz korenin Echinacea angustifolia, pridobljen iz rastlinskih tkivnih kultur, ki bistveno ustreza izvlečku iz korenin Echinacea angustifolia, pridobljenemu v mešanici etanola in vode, titrirani do 4 % ehinakozida.

Olje iz Echium plantagineum

Opis/opredelitev:

Olje Echium je bledo rumen proizvod, pridobljen z rafiniranjem olja, ekstrahiranega iz semen Echium plantagineum L. stearinska kislina: ≥ 10 % m/m skupnih maščobnih kislin

transmaščobne kisline: ≤ 2,0 % (m/m skupnih maščobnih kislin)

kislinsko število: ≤ 0,6 mg KOH/g

peroksidno število: ≤ 5,0 meq O2/kg

vsebnost neumiljive snovi: ≤ 2,0 %

vsebnost beljakovin (dušik skupaj): ≤ 20 μg/ml

pirolizidinski alkaloidi: ni zaznavno z mejo zaznavnosti 4,0 μg/kg

Epigalokatehin galat kot prečiščen izvleček iz listov zelenega čaja (Camellia sinensis)

Opis/opredelitev:

Močno prečiščen izvleček iz listov zelenega čaja (Camellia sinensis (L.) Kuntze) v obliki finega, umazano belega do bledo rožnatega prahu. Sestavljen je iz najmanj 90 % epigalokatehin galata (EGCG), njegovo tališče pa je med približno 210 °C in 215 °C.

videz: umazano bel do bledo rožnat prah

kemijsko ime: polifenol (-) epigalokatehin-3-galat

sopomenka: epigalokatehin galat (EGCG)

št. CAS: 989-51-5

ime po INCI: epigalokatehin galat

molekulska masa: 458,4 g/mol

izguba pri sušenju: največ 5,0 %

Težke kovine:

arzen: največ 3,0 ppm

svinec: največ 5,0 ppm

Vsebnost:

najmanj 94 % EGCG (na suhi snovi)

največ 0,1 % kofeina

topnost: EGCG je razmeroma dobro topen v vodi, etanolu, metanolu in acetonu

L-ergotionein

Opredelitev

kemijsko ime (po nomenklaturi IUPAC): (2S)-3-(2-tiokso-2,3-dihidro-1H-imidazol-4-il)-2-(trimetilamonio)-propanoat

kemijska formula: C9H15N3O2S

molekulska masa: 229,3 Da

št. CAS: 497-30-3

Parameter

Specifikacija

Metoda

videz

bel prah

vizualno

optična rotacija

[α]D ≥ (+) 122° (c = 1, H2O)a)

polarimetrija

kemijska čistost

≥ 99,5 %

≥ 99,0 %

HPLC [Eur. Ph. 2.2.29]

1H-NMR

identifikacija

v skladu s strukturo

1H-NMR

C: 47,14 ± 0,4 %

H: 6,59 ± 0,4 %

N: 18,32 ± 0,4 %

elementna analiza

ostanki topil skupaj

(metanol, etil acetat, izopropanol, etanol)

[Eur. Ph. 01/2008:50400]

< 1 000 ppm

plinska kromatografija

[Eur. Ph. 01/2008:20424]

izguba pri sušenju

interni standard < 0,5 %

[Eur. Ph. 01/2008:20232]

nečistoče:

< 0,8 %

HPLC/GPC ali 1H-NMR

Težke kovine b) c)

svinec

< 3,0 ppm

ICP/AES

(Pb, Cd)

atomska fluorescenca (Hg)

kadmij

< 1,0 ppm

živo srebro

< 0,1 ppm

Mikrobiološke specifikacije b)

skupno število funkcionalnih aerobnih bakterij (TVAC)

≤ 1 × 103 CFU/g

[Eur. Ph. 01/2011:50104]

skupno število kvasovk in plesni (TYMC)

≤ 1 × 102 CFU/g

Escherichia coli:

odsotnost v 1 g

Eur. Ph.: Evropska farmakopeja; 1H-NMR: protonska jedrska magnetna resonanca; HPLC: tekočinska kromatografija visoke ločljivosti; GPC: gelska permeacijska kromatografija; ICP/AES: atomska emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo; CFU: kolonijske enote.

a)

Lit. [α]D = (+) 126,6° (c = 1, H2O)

b)

Analize, izvedene za vsak sklop.

c)

Najvišje dovoljene ravni v skladu z Uredbo (ES) št. 1881/2006.

Natrijev železov EDTA

Opis/opredelitev:

Natrijev železov (III) EDTA (etilendiamin tetraocetna kislina) je sipek prah brez vonja, rumene do rjave barve s kemijsko čistostjo več kot 99 % (m/m). Je dobro topen v vodi.

kemijska formula: C10H12FeN2NaO8 3H2O

kemijske značilnosti:

pH 1-odstotne raztopine: 3,5–5,5

železo: 12,5–13,5 %

natrij: 5,5 %

voda: 12,8 %

organska snov (CHNO): 68,4 %

EDTA: 65,5–70,5 %

v vodi netopne snovi: ≤ 0,1 %

nitrilo triocetna kislina: ≤ 0,1 %

Železov amonijev fosfat

Opis/opredelitev:

Železov amonijev fosfat je siv/zelen fin prah, praktično netopen v vodi in topen v razredčenih mineralnih kislinah.

št. CAS: 10101-60-7

kemijska formula: FeNH4PO4

kemijske značilnosti:

pH 5-odstotne vodne suspenzije: 6,8–7,8

železo (skupaj): ≥ 28 %

železo (II): 22–30 % (m/m)

železo (III): ≤ 7,0 % (m/m)

amonijak: 5–9 % (m/m)

voda: ≤ 3,0 %

Peptidi iz rib vrste Sardinops sagax

Opis/opredelitev:

Nova živilska sestavina je peptidna zmes, pridobljena s hidrolizo mišičevja ribe (Sardinops sagax), ki jo katalizira alkalna proteaza, izolacijo peptidne frakcije s kolonsko kromatografijo, koncentracijo v vakuumu in sušenjem z razprševanjem.

rumenkasto bel prah

peptidi (*) (kratkoverižni peptidi, dipeptidi in tripeptidi z molekulsko maso, manjšo od 2 kDa): ≥ 85 g/100 g

Val-Tyr (dipeptid): 0,1–0,16 g/100 g

pepel: ≤ 10 g/100 g

vlaga: ≤ 8 g/100 g

(*)

Kjeldahlova metoda.

Flavonoidi iz Glycyrrhiza glabra

Opis/opredelitev:

Flavonoidi, pridobljeni iz korenin ali koreninske podlage Glycyrrhiza glabra L., se ekstrahirajo z etanolom, čemur sledi nadaljnja ekstrakcija tega etanolnega izvlečka s trigliceridi s srednje dolgimi verigami. Je temnorjava tekočina, ki vsebuje 2,5 % do 3,5 % glabridina.

vlaga: < 0,5 %

pepel: < 0,1 %

peroksidno število: < 0,5 meq/kg

glabridin: 2,5–3,5 % maščobe

glicirizinska kislina: < 0,005 %

maščoba, vključno s polifenolu podobnimi snovmi: ≥ 99 %

beljakovine: < 0,1 %

ogljikovi hidrati: niso zaznavni

Izvleček fukoidana iz morske alge Fucus vesiculosus

Opis/opredelitev:

Fukoidan iz morske alge Fucus vesiculosus se ekstrahira z vodno ekstrakcijo v kisli raztopini in filtracijskim postopkom brez uporabe organskega topila. Posledični izvleček je skoncentriran in posušen, tako da se pridobi izvleček fukoidana z naslednjimi specifikacijami:

 

umazano bel do rjav prah

 

vonj in okus: medel vonj in okus

 

vlaga: < 10 % (105 °C za 2 uri)

 

pH-vrednost: 4,0–7,0 (1-odstotna suspenzija pri 25 °C)

Težke kovine:

arzen (anorganski): < 1,0 ppm

kadmij: < 3,0 ppm

svinec: < 2,0 ppm

živo srebro: < 1,0 ppm

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mikroorganizmov: < 10 000  CFU/g

število kvasovk in plesni: < 100 CFU/g

skupno število enterobakterij: odsotnost/g

Escherichia coli: odsotnost/g

Salmonella: odsotnost/10 g

Staphylococcus aureus: odsotnost/g

Sestava dveh dovoljenih vrst izvlečkov na podlagi ravni fukoidana:

 

izvleček 1:

 

fukoidan: 75–95 %

 

alginat: 2,0–5,5 %

 

polifluoroglucinol: 0,5–15 %

 

manitol: 1–5 %

 

naravne soli/prosti minerali: 0,5–2,5 %

 

drugi ogljikovi hidrati: 0,5–1,0 %

 

beljakovine: 2,0–2,5 %

 

izvleček 2:

 

fukoidan: 60–65 %

 

alginat: 3,0–6,0 %

 

polifluoroglucinol: 20–30 %

 

manitol: < 1,0 %

 

naravne soli/prosti minerali: 0,5–2,0 %

 

drugi ogljikovi hidrati: 0,5–2,0 %

 

beljakovine: 2,0–2,5 %

Izvleček fukoidana iz morske alge Undaria pinnatifida

Opis/opredelitev:

Fukoidan iz morske alge Undaria pinnatifida se ekstrahira z vodno ekstrakcijo v kisli raztopini in filtracijskim postopkom brez uporabe organskega topila. Posledični izvleček je skoncentriran in posušen, tako da se pridobi izvleček fukoidana z naslednjimi specifikacijami:

 

umazano bel do rjav prah

 

vonj in okus: medel vonj in okus

 

vlaga: < 10 % (105 °C za 2 uri)

 

pH-vrednost: 4,0–7,0 (1-odstotna suspenzija pri 25 °C)

Težke kovine:

arzen (anorganski): < 1,0 ppm

kadmij: < 3,0 ppm

svinec: < 2,0 ppm

živo srebro: < 1,0 ppm

Mikrobiologija:

skupno število aerobnih mikroorganizmov: < 10 000  CFU/g

število kvasovk in plesni: < 100 CFU/g

skupno število enterobakterij: odsotnost/g

Escherichia coli: odsotnost/g

Salmonella: odsotnost/10 g

Staphylococcus aureus: odsotnost/g

Sestava dveh dovoljenih vrst izvlečkov na podlagi ravni fukoidana:

 

izvleček 1:

 

fukoidan: 75–95 %

 

alginat: 2,0–6,5 %

 

polifluoroglucinol: 0,5–3,0 %

 

manitol: 1–10 %

 

naravne soli/prosti minerali: 0,5–1,0 %

 

drugi ogljikovi hidrati: 0,5–2,0 %

 

beljakovine: 2,0–2,5 %

 

izvleček 2:

 

fukoidan: 50–55 %

 

alginat: 2,0–4,0 %

 

polifluoroglucinol: 1,0–3,0 %

 

manitol: 25–35 %

 

naravne soli/prosti minerali: 8–10 %

 

drugi ogljikovi hidrati: 0,5–2,0 %

 

beljakovine: 1,0–1,5 %

2′-fukozillaktoza

(sintetična)

Opredelitev:

kemijsko ime: α-L-fukopiranozil-(1→2)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-glukopiranoza

kemijska formula: C18H32O15

št. CAS: 41263-94-9

molekulska masa: 488,44 g/mol

Opis:

2′-fukozillaktoza je bel do umazano bel prah, ki se pridobiva s postopkom kemijske sinteze in se izolira s kristalizacijo.

Čistost:

2′-fukozillaktoza: ≥ 95 %

D-laktoza: ≤ 1,0 m/m %

L-fukoza: ≤ 1,0 m/m %

izomeri difukozil-D-laktoze: ≤ 1,0 m/m %

2′-fukozil-D-laktuloza: ≤ 0,6 m/m %

pH (20 °C, 5-odstotna raztopina): 3,2–7,0

voda (%): ≤ 9,0 %

sulfatni pepel: ≤ 0,2 %

ocetna kislina: ≤ 0,3 %

ostanki topil (metanol, 2-propanol, metil acetat, aceton): ≤ 50,0 mg/kg posamično, ≤ 200,0 mg/kg v kombinaciji

ostanki beljakovin: ≤ 0,01 %

Težke kovine:

paladij: ≤ 0,1 mg/kg

nikelj: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mezofilnih bakterij: ≤ 500 CFU/g

kvasovke in plesni: ≤ 10 CFU/g

ostanki endotoksinov: ≤ 10 EU/mg

2′-fukozillaktoza

(mikrobni vir)

Opredelitev:

kemijsko ime: α-L-fukopiranozil-(1→2)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-glukopiranoza

kemijska formula: C18H32O15

št. CAS: 41263-94-9

molekulska masa: 488,44 g/mol

Vir:

gensko spremenjeni sev Escherichia coli K-12

Vir:

gensko spremenjeni sev Escherichia coli BL21

Opis:

2′-fukozillaktoza je bel do umazano bel kristaliničen prah, ki se pridobiva z mikrobiološkim procesom. 2′-fukozillaktoza se izolira s kristalizacijo.

Čistost:

2′-fukozillaktoza: ≥ 94 %

D-laktoza: ≤ 3,0 %

L-fukoza: ≤ 1,0

difukozil-D-laktoza: ≤ 1,0 %

2′-fukozil-D-laktuloza: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5-odstotna raztopina): 3,2–5,0

voda: ≤ 5,0 %

sulfatni pepel: ≤ 1,5 %

ocetna kislina: ≤ 1,0 %

ostanki beljakovin: ≤ 0,01 %

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mezofilnih bakterij: ≤ 500 CFU/g

kvasovke: ≤ 10 CFU/g

plesni: ≤ 100 CFU/g

endotoksini: ≤ 10 EU/mg

Opis:

2′-fukozillaktoza je bel do umazano bel prah in tekoči koncentrat (45 % ± 5 % w/v); vodna raztopina je brezbarvna do rumenkasta bistra vodna raztopina. 2′-fukozillaktoza se pridobiva z mikrobiološkim procesom. 2′-fukozillaktoza se izolira s sušenjem z razprševanjem.

Čistost:

2′-fukozillaktoza: ≥ 90 %

laktoza: ≤ 5,0 %

fukoza: ≤ 3,0 %

3-fukozillaktoza: ≤ 5,0 %

fukozilgalaktoza: ≤ 3,0 %

difukozillaktoza: ≤ 5,0 %

glukoza: ≤ 3,0 %

galaktoza: ≤ 3,0 %

voda: ≤ 9,0 % (prah)

sulfatni pepel: ≤ 0,5 % (prah in tekočina)

ostanki beljakovin: ≤ 0,01 % (prah in tekočina)

Težke kovine:

svinec: ≤ 0,02 mg/kg (prah in tekočina)

arzen: ≤ 0,2 mg/kg (prah in tekočina)

kadmij: ≤ 0,1 mg/kg (prah in tekočina)

živo srebro: ≤ 0,5 mg/kg (prah in tekočina)

Mikrobiološka merila:

skupno število mikroorganizmov na ploščah: ≤ 104 CFU/g (prah), ≤ 5 000  CFU/g (tekočina)

kvasovke in plesni: ≤ 100 CFU/g (prah); ≤ 50 CFU/g (tekočina)

Enterobacteriaceae/koliformne bakterije: odsotnost v 11 g (prah in tekočina)

Salmonella: negativno/100 g (prah), negativno/200 ml (tekočina)

Cronobacter: negativno/100 g (prah), negativno/200 ml (tekočina)

endotoksini: ≤ 100 EU/g (prah), ≤ 100 EU/ml (tekočina)

aflatoksin M1: ≤ 0,025 μg/kg (prah in tekočina)

Galakto-oligosaharid

Opis/opredelitev:

Galakto-oligosaharid se pridobiva iz mlečne laktoze z encimskim postopkom z uporabo β-galaktozidaz iz Aspergillus oryzae, Bifidobacterium bifidum in Bacillus circulans.

GOS: najmanj 46 % suhe snovi

laktoza: največ 40 % suhe snovi

glukoza: največ 22 % suhe snovi

galaktoza: najmanj 0,8 % suhe snovi

pepel: največ 4,0 % suhe snovi

beljakovine: največ 4,5 % suhe snovi

nitrit: največ 2 mg/kg

Glukozamin HCl iz Aspergillus niger in gensko spremenjenega seva E. Coli K12

bel kristaliničen prah brez vonja

molekulska formula: C6H13NO5 · HCl

relativna molekulska masa: 215,63 g/mol

D-glukozamin HCl 98,0–102,0 % referenčnega standarda (HPLC)

specifična rotacija + 70,0° – + 73,0°

Glukozamin sulfat KCl iz Aspergillus niger in gensko spremenjenega seva E. Coli K12

bel kristaliničen prah brez vonja

molekulska formula: (C6H14NO5)2SO4 · 2KCl

relativna molekulska masa: 605,52 g/mol

D-glukozamin sulfat 2KCl 98,0–102,0 % referenčnega standarda (HPLC)

specifična rotacija + 50,0° do + 52,0°

Glukozamin sulfat NaCl iz Aspergillus niger in gensko spremenjenega seva E. Coli K12

bel kristaliničen prah brez vonja

molekulska formula: (C6H14NO5)2SO4 · 2NACL

relativna molekulska masa: 573,31 g/mol

D-glukozamin HCl: 98–102 % referenčnega standarda (HPLC)

specifična optična rotacija: + 52°– + 54°

Guar gumi

Opis/opredelitev:

Naravni guar gumi je mleti endosperm semen naravne sorte rastline guar (Cyamopsis tetragonolobus L. Taub. (družina Leguminosae)). Sestavljen je pretežno iz polisaharida z visoko molekulsko maso, sestavljenega predvsem iz galaktopiranoznih in manopiranoznih enot z glikozidno vezavo, ki jih kemijsko lahko opišemo kot galaktomanan (vsebnost galaktomanana vsaj 75 %).

videz: bel do rumenkast prah

molekulska masa: od 50 000 do 8 000 000 daltonov

številka CAS: 9000-30-0

številka EINECS: 232-536-8

čistost: kot je določeno v Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (7) ter v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2015/175 z dne 5. februarja 2015 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini (8).

Fizikalno-kemijske lastnosti:

 

Prah

rok uporabnosti: 2 leti

barva: bela

vonj: rahel

povprečni premer delcev: 60–70 μm

vlaga: največ 15 %

viskoznost (*) pri 1 uri: —

viskoznost (*) pri 2 urah: najmanj 3 600 mPa.s

viskoznost (*) pri 24 urah: najmanj 4 000 mPa.s

topnost: topno v vroči in hladni vodi

pH za 10 g/L pri 25 °C – 6–7,5

 

Kosmiči

življenjska doba: 1 leto

barva: bela/umazano bela z majhnim številom črnih pik ali brez njih

vonj: rahel

povprečni premer delcev: 1–10 mm

vlaga: največ 15 %

viskoznost (*) pri 1 uri: najmanj 3 000 mPa.s

viskoznost (*) pri 2 urah: —

viskoznost (*) pri 24 urah: —

topnost – topno v vroči in hladni vodi

pH za 10 g/L pri 25 °C – 5–7,5

(*)

Meritve viskoznosti se izvajajo pod naslednjimi pogoji: 1 %, 25 °C, 20 rpm

Toplotno obdelani mlečni izdelki, fermentirani z Bacteroides xylanisolvens

Opis/opredelitev:

Toplotno obdelani mlečni izdelki so fermentirani z Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) kot startersko kulturo.

Polposneto mleko (med 1,5 % in 1,8 % maščobe) ali posneto mleko (0,5 % maščobe ali manj) je pasterizirano ali ultra toplotno obdelano pred začetkom fermentacije z Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Fermentirani mlečni izdelek se homogenizira in nato toplotno obdela, da se inaktivira Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964). Končni proizvod ne vsebuje živih celic Bacteroides xylanisolvens (DSM 23964) (*).

(*)

Spremenjen DIN EN ISO 21528-2.

Hidroksitirozol

Opis/opredelitev:

Hidroksitirozol je bledo rumena viskozna tekočina, pridobljena s kemijsko sintezo.

molekulska formula: C8H10O3

molekulska masa: 154,6 g/mol

št. CAS: 10597-60-1

vlaga: ≤ 0,4 %

vonj: značilen

okus: grenkast

topnost (v vodi): se meša z vodo

pH: 3,5–4,5

lomni količnik: 1,571–1,575

Čistost:

hidroksitirozol: ≥ 99 %

ocetna kislina: ≤ 0,4 %

hidroksitirozol acetat: ≤ 0,3 %

vsota homovanilinske kisline, izo-homovanilinske kisline in 3-metoksi-4hidroksifenilglikola: ≤ 0,3 %

Težke kovine:

svinec: ≤ 0,03 mg/kg

kadmij: ≤ 0,01 mg/kg

živo srebro: ≤ 0,01 mg/kg

Ostanki topil:

etil acetat: ≤ 25,0 mg/kg

izopropanol: ≤ 2,50 mg/kg

metanol: ≤ 2,00 mg/kg

tetrahidrofuran: ≤ 0,01 mg/kg

Beljakovina za oblikovanje ledu tipa III HPLC 12

Opis/opredelitev:

Pripravek beljakovine za oblikovanje ledu (ISP) je svetlorjava tekočina, ki se proizvaja s submerzno fermentacijo gensko spremenjenega seva pekovskih kvasovk (Saccharomyces cerevisiae), pri čemer se v genom kvasovk vstavi sintetični gen za ISP. Beljakovina se izraža in izloča v rastni medij, kjer se loči od celic kvasa z mikrofiltracijo in koncentrira z ultrafiltracijo. Zato se celice kvasa ne prenesejo v pripravek ISP v naravni ali spremenjeni obliki. Pripravek ISP vsebuje nativno ISP, glikozilirano ISP, beljakovine in peptide iz kvasa in sladkorjev ter kisline in soli, ki so običajno prisotne v živilih. Koncentrat se stabilizira s pufrom – 10-milimolarno citronsko kislino.

vsebnost: ≥ 5 g/l aktivne ISP

pH: 2,5–3,5

pepel: ≤ 2,0 %

DNK: ni zaznavna

Vodni izvlečki posušenih listov Ilex guayusa

Opis/opredelitev:

temno rjava tekočina vodni izvlečki posušenih listov Ilex guayusa

Sestava:

beljakovine: < 0,1 g/100 ml

maščobe: < 0,1 g/100 ml

ogljikovi hidrati: 0,2–0,3 g/100 ml

sladkorji skupaj: < 0,2 g/100 ml

kofein: 19,8–57,7 mg/100 ml

teobromin: 0,14–2,0 mg/100 ml

klorogenska kislina: 9,9–72,4 mg/100 ml

Izomalto-oligosaharid

Prah:

topnost (voda) (%): > 99

glukoza (% suhe snovi): ≤ 5,0

izomaltoza + DP3 do DP9 (% suhe snovi): ≥ 90

vlaga (%): ≤ 4,0

sulfatni pepel (g/100 g): ≤ 0,3

Težke kovine:

svinec (mg/kg): ≤ 0,5

arzen (mg/kg): ≤ 0,5

Sirup:

posušene trdne snovi (g/100 g): > 75

glukoza (% suhe snovi): ≤ 5,0

izomaltoza + DP3 do DP9 (% suhe snovi): ≥ 90

pH: 4–6

sulfatni pepel (g/100 g): ≤ 0,3

Težke kovine:

svinec (mg/kg): ≤ 0,5

arzen (mg/kg): ≤ 0,5

Izomaltuloza

Opis/opredelitev:

Reducirajoči disaharid, ki je sestavljen iz polovice glukoze in polovice fruktoze, ki sta povezani z alfa-1,6-glikozidno vezjo. Pridobiva se iz saharoze z encimskim postopkom. Tržni proizvod je monohidrat. videz: praktično brez vonja, beli ali skoraj beli kristali, sladkega okusa

kemijsko ime: 6-O-α-D-glukopiranozil-D-fruktofuranoza, monohidrat

št. CAS: 13718-94-0

kemijska formula: C12H22O11 · H2O

strukturna formula

Image

molekulska masa: 360,3 (monohidrat)

Čistost:

vsebnost: ≥ 98 % na suhi snovi

izguba pri sušenju: ≤ 6,5 % (60 °C, 5 ur)

Težke kovine:

svinec: ≤ 0,1 mg/kg

Določeno z uporabo tehnike atomske absorpcije, primerne za specifični nivo. Izbira velikosti vzorca in metode priprave vzorca se lahko izvedeta po načelih metode, opisane v FNP 5 (*), „Instrumentalne metode“.

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 322 str., angleški jezik, ISBN 92-5-102991-1.

Laktitol

Opis/opredelitev:

Kristaliničen prah ali brezbarvna raztopina, proizvedena s katalitskim hidrogeniranjem laktoze. Kristalinični produkti so lahko v brezvodni, monohidratni in dihidratni obliki. Kot katalizator se uporablja nikelj.

kemijsko ime: 4-O-β-D-galaktopiranozil-D-glucitol

kemijska formula: C12H24O11

molekulska masa: 344,31 g/mol

št. CAS: 585-86-4

Čistost:

topnost (v vodi): zelo topen v vodi

specifična rotacija [α] D20 = + 13° do + 16°

vsebnost: ≥ 95 % s.s. (s.s. – izraženo kot suha snov)

voda: ≤ 10,5 %

drugi polioli: ≤ 2,5 % s.s.

reducirajoči sladkorji: ≤ 0,2 % s.s.

kloridi: ≤ 100 mg/kg s.s.

sulfati: ≤ 200 mg/kg s.s.

sulfatni pepel: ≤ 0,1 % s.s.

nikelj: ≤ 2,0 mg/kg s.s.

arzen: ≤ 3,0 mg/kg s.s.

svinec: ≤ 1,0 mg/kg s.s.

Lakto-N-neotetraoza

(sintetična)

Opredelitev:

kemijsko ime: β-D-galaktopiranozil-(1→4)-2-acetamido-2-deoksi-β-D-glukopiranozil-(1→3)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-glukopiranoza

kemijska formula: C26H45NO21

št. CAS: 13007-32-4

molekulska masa: 707,63 g/mol

Opis:

Lakto-N-neotetraoza je bel do umazano bel prah. Pridobiva se s postopkom kemijske sinteze in izolira s kristalizacijo.

Čistost:

vsebnost (brez vode): ≥ 96 %

D-laktoza: ≤ 1,0 %

lakto-N-trioza II: ≤ 0,3 %

izomer fruktoze lakto-N-neotetraoze: ≤ 0,6 %

pH (20 °C, 5-odstotna raztopina): 5,0–7,0

voda: ≤ 9,0 %

sulfatni pepel: ≤ 0,4 %

ocetna kislina: ≤ 0,3 %

ostanki topil (metanol, 2-propanol, metil acetat, aceton): ≤ 50 mg/kg posamično, ≤ 200 mg/kg v kombinaciji

ostanki beljakovin: ≤ 0,01 %

paladij: ≤ 0,1 mg/kg

nikelj: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mezofilnih bakterij: ≤ 500 CFU/g

kvasovke: ≤ 10 CFU/g

plesni: ≤ 10 CFU/g

ostanki endotoksinov: ≤ 10EU/mg

Lakto-N-neotetraoza

(mikrobni vir)

Opredelitev:

kemijsko ime: β-D-galaktopiranozil-(1→4)-2-acetamido-2-deoksi-β-D-glukopiranozil-(1→3)-β-D-galaktopiranozil-(1→4)-D-glukopiranoza

kemijska formula: C26H45NO21

št. CAS: 13007-32-4

molekulska masa: 707,63 g/mol

Vir:

gensko spremenjeni sev Escherichia coli K-12

Opis:

Lakto-N-neotetraoza je bel do umazano bel kristaliničen prah, ki se pridobiva z mikrobiološkim procesom. Lakto-N-neotetraoza se izolira s kristalizacijo.

Čistost:

vsebnost (brez vode): ≥ 92 %

D-laktoza: ≤ 3,0 %

lakto-N-trioza II: ≤ 3,0 %

para-lakto-N-neoheksaoza: ≤ 3,0 %

izomer fruktoze lakto-N-neotetraoze: ≤ 1,0 %

pH (20 °C, 5-odstotna raztopina): 4,0–7,0

voda: ≤ 9,0 %

sulfatni pepel: ≤ 0,4 %

ostanki topil (metanol): ≤ 100 mg/kg

ostanki beljakovin: ≤ 0,01 %

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mezofilnih bakterij: ≤ 500 CFU/g

kvasovke: ≤ 10 CFU/g

plesni: ≤ 10 CFU/g

ostanki endotoksinov: ≤ 10 EU/mg

Izvleček iz listov lucerne (Medicago sativa)

Opis/opredelitev:

Lucerna (Medicago sativa L.) se predela v 2 urah po spravilu. Lucerna se naseklja in zdrobi. S stiskanjem skozi oljno stiskalnico se iz nje pridobi vlaknati ostanek in sok (10 % suhe snovi). Suha snov tega soka vsebuje približno 35 % surovih beljakovin. Iztisnjen sok (pH 5,8–6,2) je nevtraliziran. Predgrevanje in vbrizgavanje pare omogočata koagulacijo beljakovin, povezanih s karotenoidnimi in klorofilnimi pigmenti. Beljakovinska oborina se loči s centrifugo in nato posuši. Po dodajanju askorbinske kisline se beljakovinski koncentrat lucerne granulira in shrani v inertnem plinu ali na hladnem.

Sestava:

beljakovine: 45–60 %

maščobe: 9–11 %

prosti ogljikovi hidrati (topne vlaknine): 1–2 %

polisaharidi (netopne vlaknine): 11–15 %

vključno s celulozo: 2–3 %

minerali: 8–13 %

saponini: ≤ 1,4 %

izoflavoni: ≤ 350 mg/kg

kumestrol: ≤ 100 mg/kg

fitati: ≤ 200 mg/kg

L-kanavanin: ≤ 4,5 mg/kg

Likopen

Opis/opredelitev:

Sintetični likopen se proizvaja z Wittigovo kondenzacijo sintetičnih intermediatov, ki se običajno uporabljajo pri proizvodnji drugih karotenoidov, uporabljenih v živilih. Sintetični likopen sestoji iz ≥ 96 % likopena in manjših količin drugih povezanih karotenoidnih sestavin. Likopen je bodisi v obliki prahu v ustreznem matriksu ali v obliki oljne disperzije. Je temno rdeče ali rdeče-vijoličaste barve. Zagotoviti je treba antioksidacijsko zaščito.

kemijsko ime: likopen

št. CAS: 502-65-8 (all-trans likopen)

kemijska formula: C40H56

molekulska masa: 536,85 Da

Likopen iz Blakeslea trispora

Opis/opredelitev:

Prečiščeni likopen iz Blakeslea trispora sestoji iz ≥ 95 % likopena in ≤ 5 % drugih karotenoidov. Je bodisi v obliki prahu v ustreznem matriksu ali v obliki oljne disperzije. Je temno rdeče ali rdeče-vijoličaste barve. Zagotoviti je treba antioksidacijsko zaščito.

kemijsko ime: likopen

št. CAS: 502-65-8 (all-trans likopen)

kemijska formula: C40H56

molekulska masa: 536,85 Da

Likopen iz paradižnikov

Opis/opredelitev:

Prečiščeni likopen iz paradižnikov (Lycopersicon esculantum L.) sestoji iz ≥ 95 % likopena in ≤ 5 % drugih karotenoidov. Je bodisi v obliki prahu v ustreznem matriksu ali v obliki oljne disperzije. Je temno rdeče ali rdeče-vijoličaste barve. Zagotoviti je treba antioksidacijsko zaščito.

kemijsko ime: likopen

št. CAS: 502-65-8 (all-trans likopen)

kemijska formula: C40H56

molekulska masa: 536,85 Da

Likopen oleorezin iz paradižnikov

Opis/opredelitev:

Likopen oleorezin iz paradižnikov se pridobiva z ekstrakcijo iz zrelih paradižnikov s topilom (Lycopersicon esculentum Mill.) z naknadno odstranitvijo topila. Gre za rdečo do temno rjavo viskozno, bistro tekočino.

likopen skupaj: 5–15 %

od tega trans-likopen: 90–95 %

karotenoidi skupaj (izračunani kot likopen): 6,5–16,5 %

drugi karotenoidi: 1,75 %

(fitoen/fitofluen/β-karoten): (0,5–0,75/0,4–0,65/0,2–0,35 %)

tokoferoli skupaj: 1,5–3,0 %

neumiljiva snov: 13–20 %

maščobne kisline skupaj: 60–75 %

voda (Karl Fischer): ≤ 0,5 %

Magnezijev citrat malat

Opis/opredelitev:

Magnezijev citrat malat je bel do rumenkasto-bel amorfni prah.

kemijska formula: mg5(C6H5O7)2(C4H4O5)2

kemijsko ime: pentamagnezijev di-(2-hidroksibutandioat)-di-(2-hidroksipropan-1,2,3-trikarboksilat)

št. CAS: 1259381-40-2

molekulska masa: 763,99 daltonov (brezvodna oblika)

topnost: dobro topen v vodi (okrog 20 g v 100 ml)

opis agregatnega stanja: amorfni prah

vsebnost magnezija: 12,0–15,0 %

izguba pri sušenju (120 °C/4 ure): ≤ 15 %

barva (trdna snov): bela do rumenkasto-bela

barva (20-odstotna vodna raztopina): brezbarvna do rumenkasta

videz (20-odstotna vodna raztopina): bistra raztopina

pH (20-odstotna vodna raztopina): pribl. 6,0

Nečistoče:

klorid: ≤ 0,05 %

sulfat: ≤ 0,05 %

arzen: ≤ 3,0 ppm

svinec: ≤ 2,0 ppm

kadmij: ≤ 1 ppm

živo srebro: ≤ 0,1 ppm

Izvleček iz lubja magnolije

Opis/opredelitev:

Izvleček iz lubja magnolije se pridobiva iz lubja rastline Magnolia officinalis L. in se proizvaja s superkritičnim ogljikovim dioksidom. Lubje se spere in posuši v pečici, da se zmanjša vsebnost vlage pred drobljenjem in ekstrahiranjem s superkritičnim ogljikovim dioksidom. Izvleček se raztopi v medicinskem etanolu in ponovno kristalizira za pridobitev izvlečka iz lubja magnolije.

Izvleček iz lubja magnolije je v glavnem sestavljen iz dveh fenolnih spojin, in sicer magnolola in honokiola.

videz: svetlo rjavkast prašek

Čistost:

magnolol: ≥ 85,2 %

honokiol: ≥ 0,5 %

magnolol in honokiol: ≥ 94 %

eudezmol skupaj: ≤ 2 %

vlaga: 0,50 %

Težke kovine:

arzen (ppm): ≤ 0,5

svinec (ppm): ≤ 0,5

metil evgenol (ppm): ≤ 10

tubokvrarin (ppm): ≤ 2,0

alkaloid skupaj (ppm): ≤ 100

Olje iz koruznih kalčkov z visoko vsebnostjo neumiljive snovi

Opis/opredelitev:

Olje iz koruznih kalčkov z visoko vsebnostjo neumiljive snovi se proizvaja z vakuumsko destilacijo in se razlikuje od rafiniranega olja iz koruznih kalčkov po koncentraciji neumiljivega deleža (1,2 g v rafiniranem olju iz koruznih kalčkov in 10 g v „olju iz koruznih kalčkov z visoko vsebnostjo neumiljive snovi“).

Čistost:

neumiljiva snov: > 9,0 g/100 g

tokoferoli: ≥ 1,3 g/100 g

α-tokoferol (%): 10–25 %

β-tokoferol (%): < 3,0 %

γ-tokoferol (%): 68–89 %

δ-tokoferol (%): < 7,0 %

steroli, triterpenski alkoholi, metilsteroli: > 6,5 g/100 g

maščobne kisline v trigliceridih:

palmitinska kislina: 10,0–20,0 %

stearinska kislina: < 3,3 %

oleinska kislina: 20,0–42,2 %

linolna kislina: 34,0–65,6 %

linolenska kislina: < 2,0 %

kislinsko število: ≤ 6,0 mg KOH/g

peroksidno število: ≤ 10 meq O2/kg

Težke kovine:

železo (Fe): < 1 500 μg/kg

baker (Cu): < 100 μg/kg

Nečistoče:

policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) benzo(a)piren: < 2 μg/kg

Potrebna je obdelava z aktivnim ogljem, da se policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) ne obogatijo med proizvodnjo „olja iz koruznih kalčkov z visoko vsebnostjo neumiljive snovi“.

Metilceluloza

Opis/opredelitev:

Metil celuloza je celuloza, pridobljena neposredno iz naravnih vrst vlaknatega rastlinskega materiala in delno eterificirana z metilnimi skupinami.

kemijsko ime: metil eter celuloze

kemijska formula: polimeri vsebujejo substituirane anhidroglukozne enote z naslednjo splošno formulo:

C6H7O2(OR1)(OR2)(OR3), pri čemer je lahko vsak R1, R2, R3 eden od navedenega:

H

CH3 ali

CH2CH3

molekulska masa: makromolekule: od okrog 20 000 (n okrog 100) do okrog 380 000 g/mol (n okrog 2 000 )

vsebnost: vsebnost ne manj kot 25 % in ne več kot 33 % metoksi skupin (-OCH3) in ne več kot 5 % hidroksietoksi skupin (-OCH2CH2OH)

rahlo higroskopski, bel ali rahlo rumenkast ali sivkast zrnat ali vlaknat prah, brez vonja in brez okusa

topnost: v vodi nabrekne in tvori bistro do opalescentno, viskozno, koloidno raztopino; netopna v etanolu, etru in kloroformu: topna v led-ocetni kislini

Čistost:

izguba pri sušenju: ≤ 10 % (105 °C, 3 ur)

sulfatni pepel: ≤ 1,5 %, določeno pri 800 ± 25 °C

pH: ≥ 5,0 in ≤ 8,0 (1-odstotna koloidna raztopina)

Težke kovine:

arzen: ≤ 3,0 mg/kg

svinec: ≤ 2,0 mg/kg

živo srebro: ≤ 1,0 mg/kg

kadmij: ≤ 1,0 mg/kg

(6S)-5-metiltetrahidrofolna kislina, sol glukozamina

Opis/opredelitev:

kemijsko ime: N-[4-[[[(6S)-2-amino-1,4,5,6,7,8-heksahidro-5-metil-4-okso-6-pteridinil]metil]amino]benzoil]-L-glutaminska kislina, sol glukozamina

kemijska formula: C32H51N9O16

molekulska masa: 817,80 g/mol (brezvodna oblika)

št. CAS: 1181972-37-1

videz: prah smetanaste do svetlo rjave barve

Čistost:

diastereoizomerična čistost: vsaj 99 % (6S)-5-metiltetrahidrofolne kisline

vsebnost glukozamina: 34–46 % v suhi snovi

vsebnost 5-metiltetrahidrofolne kisline: 54–59 % v suhi snovi

voda: ≤ 8,0 %

Težke kovine:

svinec: ≤ 2,0 ppm

kadmij: ≤ 1,0 ppm

živo srebro: ≤ 0,1 ppm

arzen: ≤ 2,0 ppm

bor: ≤ 10 ppm

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mikroorganizmov: ≤ 100 CFU/g

kvasovke in plesni: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: odsotnost v 10 g

Monometilsilanetriol (organski silicij)

Opis/opredelitev:

kemijsko ime: silanetriol, 1-metil-

kemijska formula: CH6O3Si

molekulska masa: 94,14 g/mol

št. CAS: 2445-53-6

Čistost:

pripravek organskega silicija (monometilsilanetriola) (vodna raztopina):

kislost (pH): 6,4–6,8

silicij: 100–150 mg Si/l

Težke kovine:

svinec: ≤ 1,0 μg/l

živo srebro: ≤ 1,0 μg/l

kadmij: ≤ 1,0 μg/l

arzen: ≤ 3,0 μg/l

Topila:

metanol: ≤ 5,0 mg/kg (vsebnost ostankov)

Micelični izvleček iz gobe šitake (Lentinula edodes)

Opis/opredelitev:

Nova živilska sestavina je sterilen vodni izvleček, ki se pridobi iz micelija gobe Lentinula edodes, gojenega v submerzni fermentaciji. Je svetlo rjava, rahlo motna tekočina.

Lentinan je β-(1-3) β-(1-6)-D-glukan, ki ima molekulsko maso približno 5 × 105 daltonov, stopnjo razvejanosti 2/5 in trojno spiralno terciarno strukturo.

Čistost/sestava miceličnega izvlečka iz gobe Lentinula edodes:

vlaga: 98 %

suha snov: 2 %

prosta glukoza: < 20 mg/ml

beljakovine skupaj (*): < 0,1 mg/ml

sestavine, ki vsebujejo dušik (**): < 10 mg/ml

lentinan: 0,8–1,2 mg/ml

(*)

Bradfordova metoda.

(**)

Kjeldahlova metoda.

Sok nonija (Morinda citrifolia)

Opis/opredelitev:

Sadeži nonija (sadeži Morinda citrifolia L.) se stiskajo. Pridobljeni sok se pasterizira. Pred ali po stiskanju je možna neobvezna fermentacija.

rubiadin: ≤ 10 μg/kg

lucidin: ≤ 10 μg/kg

Sok nonija v prahu (Morinda citrifolia)

Opis/opredelitev:

Pečke in lupina na soncu sušenih sadežev Morinda citrifolia se ločijo. Pridobljena pulpa se filtrira, tako da se sok loči od mesa. Izsuševanje proizvedenega soka poteka na en ali dva načina:

 

bodisi z atomizacijo s koruznimi maltodekstrini, pri čemer se ta mešanica pridobi s konstantnim prilivanjem soka in maltodekstrinov,

 

bodisi z zeodratacijo ali sušenjem in nato mešanjem s pomožno snovjo, pri čemer ta postopek omogoča, da se sok sprva posuši in nato zmeša z maltodekstrini (enaka količina kot pri atomizaciji).

Kaša in koncentrat nonija (Morinda citrifolia)

Opis/opredelitev:

Sadeži Morinda citrifolia so ročno obrani. Pečke in lupina se lahko mehanično ločijo od sadežev za sadno kašo. Po pasterizaciji se kaša zapakira v aseptične posode in shrani na hladnem.

Koncentrat Morinda citrifolia se pripravi iz kaše Morinda citrifolia z obdelavo s pektolitičnimi encimi (50–60 °C za 1–2 uri). Kaša se nato segreje, da se inaktivirajo pektinaze, zatem pa takoj ohladi. Sok se loči v dekanter centrifugi. Nato se sok zbere in pasterizira, še preden se koncentrira v vakuumskem uparjalniku od 6–8 brix do 49–51 brix v končnem koncentratu.

Sestava:

 

Kaša:

vlaga: 89–93 %

beljakovine: < 0,6 g/100 g

maščobe: ≤ 0,4 g/100 g

pepel: < 1,0 g/100 g

ogljikovi hidrati skupaj: 5–10 g/100 g

fruktoza: 0,5–3,82 g/100 g

glukoza: 0,5–3,14 g/100 g

prehranske vlaknine: < 0,5–3 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

lucidin (*): ni zaznaven

alizarin (*): ni zaznaven

rubiadin (*): ni zaznaven

 

Koncentrat:

vlaga: 48–53 %

beljakovine: 3–3,5 g/100 g

maščobe: < 0,04 g/100 g

pepel: 4,5–5,0 g/100 g

ogljikovi hidrati skupaj: 37–45 g/100 g

fruktoza: 9–11 g/100 g

glukoza: 9–11 g/100 g

prehranske vlaknine: 1,5–5,0 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 0,254 μg/ml

(*)

Z metodo HPLC-UV, razvito in potrjeno za analizo antrakinonov v kaši in koncentratu Morinda citrifolia. Meje zaznavnosti: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindol); 50,0 ng/ml (lucidin); 6,3 ng/ml (alizarin) in 62,5 ng/ml (rubiadin).

Listi nonija (Morinda citrifolia)

Opis/opredelitev:

Listi Morinda citrifolia se po rezanju sušijo in pražijo v več korakih. Proizvod je v obliki delcev, in sicer od zlomljenih listov do grobega prahu z drobnimi delci. Je zelenkasto rjave do rjave barve.

Čistost/sestava:

vlaga: < 5,2 %

beljakovine: 17–20 %

ogljikovi hidrati: 55–65 %

pepel: 10–13 %

maščobe: 4–9 %

oksalna kislina: < 0,14 %

taninska kislina: < 2,7 %

5,15-dimetilmorindol: < 47 mg/kg

rubiadin: ni zaznaven, ≤ 10 μg/kg

lucidin: ni zaznaven, ≤ 10 μg/kg

Sadež noni v prahu (Morinda citrifolia)

Opis/opredelitev:

Sadež noni v prahu se pripravi iz pulpe sadežev nonija (Morinda citrifolia L.) s sušenjem z zamrzovanjem. Iz sadežev se pripravi pulpa, peške pa se odstranijo. Po sušenju z zamrzovanjem, pri čemer se iz sadežev nonija odstrani voda, se preostala pulpa iz sadežev nonija zmelje v prah in inkapsulira.

Čistost/sestava:

vlaga: 5,3–9 %

beljakovine: 3,8–4,8 g/100 g

maščobe: 1–2 g/100 g

pepel: 4,6–5,7 g/100 g

ogljikovi hidrati skupaj: 80–85 g/100 g

fruktoza: 20,4–22,5 g/100 g

glukoza: 22–25 g/100 g

prehranske vlaknine: 15,4–24,5 g/100 g

5,15-dimetilmorindol (*): ≤ 2,0 μg/ml

(*)

Z metodo HPLC-UV, razvito in potrjeno za analizo antrakinonov v sadežu Morinda citrifolia v prahu. Meje zaznavnosti: 2,5 ng/ml (5,15 dimetilmorindol)

Mikroalge Odontella aurita

silicij: 3,3 %

kristaliničen silicij: največ 0,1–0,3 % kot nečistoča

Olje, obogateno s fitosteroli/fitostanoli

Opis/opredelitev:

Olje, obogateno s fitosteroli/fitostanoli, je sestavljeno iz oljne frakcije in frakcije fitosterola.

Porazdelitev acilglicerola:

proste maščobne kisline (izražene kot oleinska kislina): ≤ 2,0 %

monoacilgliceroli (MAG): ≤ 10 %

diacilgliceroli (DAG): ≤ 25 %

triacilgliceroli (TAG): preostali delež

Frakcija fitosterola:

β-sitosterol: ≤ 80 %

β-sitostanol: ≤ 15 %

kampesterol: ≤ 40 %

kampestanol: ≤ 5,0 %

stigmasterol: ≤ 30 %

brasikasterol: ≤ 3,0 %

drugi steroli/stanoli: ≤ 3,0 %

Drugo:

vlaga in hlapne snovi: ≤ 0,5 %

peroksidno število: < 5,0 meq/kg

transmaščobne kisline: ≤ 1 %

Kontaminacija/čistoča (z GC-FID ali enakovredno metodo) fitosterolov/fitostanolov:

fitosteroli in fitostanoli, ekstrahirani iz drugih virov, kot so rastlinska olja, primerna za prehrano, ne smejo vsebovati onesnaževal, kar je najbolje zagotoviti z več kot 99-odstotno čistostjo.

Olje iz lignjev

kislinsko število: ≤ 0,5 KOH/g olja

peroksidno število: ≤ 5 meq O2/kg olja

vrednost p-anizidina: ≤ 20

test v hladnih razmerah pri 0 °C: ≤ 3 ure

vlaga: ≤ 0,1 % (m/m)

neumiljiva snov: ≤ 5,0 %

transmaščobne kisline: ≤ 1,0 %

dokozaheksaenojska kislina: ≥ 20 %

eikozapentaenojska kislina: ≥ 10 %

Pasterizirani pripravki na osnovi sadja, proizvedeni z obdelavo pod visokim tlakom

Parameter

Cilj

Opombe

skladiščenje sadja pred visokotlačno obdelavo

najmanj 15 dni pri –20 °C

pobiranje in skladiščenje sadja v povezavi z dobrimi/higienskimi kmetijskimi in proizvodnimi praksami

dodano sadje

od 40 % do 60 % odmrznjenega sadja

homogenizirano sadje in dodano drugim sestavinam

pH

od 3,2 do 4,2

 

° brix

od 7 do 42

zagotovljeno z dodanimi sladkorji

aw

< 0,95

zagotovljeno z dodanimi sladkorji

končno skladiščenje:

največ 60 dni pri največ + 5 °C

enakovredno režimu skladiščenja za konvencionalno predelane proizvode

Fosforiliran koruzni škrob

Opis/opredelitev:

Fosforiliran koruzni škrob (fosforiliran diškrobni fosfat) je kemijsko spremenjen obstojni škrob, pridobljen iz škroba z visoko vsebnostjo amiloze, in sicer s kombiniranimi kemijskimi obdelavami, ki ustvarijo navzkrižne fosfatne vezi med ostanki ogljikovih hidratov in esterificiranimi hidroksilnimi skupinami.

Nova živilska sestavina je bel ali skoraj bel prah.

št. CAS: 11120-02-8

kemijska formula: (C6H10O5)n [(C6H9O5)2PO2H] × [(C6H9O5)PO3H2]y

n = število enot glukoze; x, y = stopnje substitucije

kemijske značilnosti fosforiliranega diškrobnega fosfata:

 

izguba pri sušenju: 10–14 %

 

pH: 4,5–7,5

 

prehranske vlaknine: ≥ 70 %

 

škrob: 7–14 %

 

beljakovine: ≤ 0,8 %

 

lipidi: ≤ 0,8 %

 

ostanki vezanega fosforja: ≤ 0,4 % (kot fosfor) „koruza z visoko vsebnostjo amiloze“ kot vir

Fosfatidilserin iz ribjih fosfolipidov

Opis/opredelitev:

Nova živilska sestavina je rumen do rjav prah. Fosfatidilserin se pridobiva iz ribjih fosfolipidov z encimsko transfosforilacijo z aminokislino L-serin.

Specifikacija proizvoda iz fosfatidilserina, proizvedenega iz ribjih fosfolipidov:

vlaga: < 5,0 %

fosfolipidi: ≥ 75 %

fosfatidilserin: ≥ 35 %

gliceridi: < 4,0 %

prosti L-serin: < 1,0 %

tokoferoli: < 0,5 % (1)

peroksidno število: < 5,0 meq O2/kg

(1)

Tokoferoli se v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1129/2011 lahko dodajo kot antioksidanti.

Fosfatidilserin iz sojinih fosfolipidov

Opis/opredelitev:

Nova živilska sestavina je umazano bel do svetlorumen prah. Na voljo je tudi kot svetlorjava do oranžna tekočina. Tekoča oblika vsebuje srednjeverižne triacilgliceride (MCT) kot nosilec. Ima nižje ravni fosfatidilserina, ker vsebuje precejšnje količine olja (MCT).

Fosfatidilserin iz sojinih fosfolipidov se pridobi z encimsko transfosfatidilacijo sojinega lecitina z visoko vsebnostjo fosfatidilholina z aminokislino L-serin. Fosfatidilserin sestoji iz glicerofosfatnega ogrodja, konjugiranega z dvema maščobnima kislinama in L-serinom s fosfodiestrsko vezjo.

Značilnosti fosfatidilserina iz sojinih fosfolipidov:

 

V prahu:

vlaga: < 2,0 %

fosfolipidi: ≥ 85 %

fosfatidilserin: ≥ 61 %

gliceridi: < 2,0 %

prosti L-serin: < 1,0 %

tokoferoli: < 0,3 %

fitosteroli: < 0,2 %

 

V tekoči obliki:

vlaga: < 2,0 %

fosfolipidi: ≥ 25 %

fosfatidilserin: ≥ 20 %

gliceridi: ni relevantno

prosti L-serin: < 1,0 %

tokoferoli: < 0,3 %

fitosteroli: < 0,2 %

Proizvod iz fosfolipidov, ki vsebuje enake količine fosfatidilserina in fosfatidne kisline

Opis/opredelitev:

Proizvod se proizvaja z encimsko pretvorbo sojinega lecitina. Proizvod iz fosfolipidov je močno koncentriran rumeno-rjav prah iz fosfatidilserina in fosfatidne kisline v enakovrednih količinah.

Specifikacija proizvoda:

vlaga: ≤ 2,0 %

skupni fosfolipidi: ≥ 70 %

fosfatidilserin: ≥ 20 %

fosfatidna kislina: ≥ 20 %

gliceridi: ≤ 1,0 %

prosti L-serin: ≤ 1,0 %

tokoferoli: ≤ 0,3 %

fitosteroli: ≤ 2,0 %

najvišja vsebnost silicijevega dioksida je 1,0 %

Fosfolipidi iz jajčnega rumenjaka

85-odstotno in 100-odstotno čistih fosfolipidov iz jajčnega rumenjaka

Fitoglikogen

Opis:

bel do umazano bel prah, ki je polisaharid brez vonja, brez barve in brez okusa, pridobljen iz gensko nespremenjene sladke koruze z običajnimi tehnikami predelave živil

Opredelitev:

polimer glukoze (C6H12O6)n z linearno vezavo α(1–4) glikozidnih vezi, ki so razvejane na vsake 8 do 12 glukoznih enot z α(1–6) glikozidnimi vezmi

Specifikacije:

ogljikovi hidrati: 97 %

sladkorji: 0,5 %

vlaknine: 0,8 %

maščobe: 0,2 %

beljakovine: 0,6 %

Fitosteroli/fitostanoli

Opis/opredelitev:

Fitosteroli in fitostanoli so steroli in stanoli, ekstrahirani iz rastlin, ki so lahko v obliki prostih sterolov in stanolov ali v obliki estrov maščobnih kislin živilske kakovosti.

Sestava (z GC-FID ali enakovredno metodo):

 

β-sitosterol: < 81 %

 

β-sitostanol: < 35 %

 

kampesterol: < 40 %

 

kampestanol: < 15 %

 

stigmasterol: < 30 %

 

brasikasterol: < 3,0 %

 

drugi steroli/stanoli: < 3,0 %

Kontaminacija/čistoča (z GC-FID ali enakovredno metodo):

Fitosteroli in fitostanoli, ekstrahirani iz drugih virov, kot so rastlinska olja, primerna za prehrano, morajo biti brez onesnaževal, kar je najbolje zagotoviti z več kot 99-odstotno čistostjo fitosterolnih/fitostanolnih sestavin.

Olje iz slivovih jedrc

Opis/opredelitev:

Olje iz slivovih jedrc je rastlinsko olje, pridobljeno s hladnim stiskanjem jedrc slive (Prunus domestica).

Sestava:

oleinska kislina (C18:1): 68 %

linolna kislina (C18:2): 23 %

γ-tokoferol: 80 % tokoferolov skupaj

β-sitosterol: 80–90 % sterolov skupaj

triolein: 40–55 % trigliceridov

cianhidrinska kislina: največ 5 mg/kg olja

Krompirjeve beljakovine (koagulirane) in njihovi hidrolizati

suha snov: ≥ 800 mg/g

beljakovine (N * 6,25): ≥ 600 mg/g (suha snov)

pepel: ≤ 400 mg/g (suha snov)

glikoalkaloid (skupaj): ≤ 150 mg/kg

lizinoalanin (skupaj): ≤ 500 mg/kg

lizinoalanin (prosti): ≤ 10 mg/kg

Prolil oligopeptidaza (encimski pripravek)

Specifikacija encima:

sistematsko ime: prolil oligopeptidaza

sopomenke: prolil endopeptidaza, za prolin specifična endopeptidaza, endoprolilpeptidaza

molekulska masa: 66 kDa

številka Komisije za encime: EC 3.4.21.26

številka CAS: 72162-84-6

vir: gensko spremenjeni sev Aspergillus niger (GEP-44)

Opis: Prolil oligopeptidaza je na voljo kot encimski pripravek, ki vsebuje približno 30 % maltodekstrina.

Specifikacije encimskega pripravka iz prolil oligopeptidaze:

delovanje:

> 580 000 PPI (*)/g (> 34,8 PPU (**)/g)

videz: mikrogranulat

barva: umazano bela do oranžno rumenkasta; barva se lahko med serijami razlikuje

suha snov: > 94 %

gluten: < 20 ppm

Težke kovine:

svinec: ≤ 1,0 mg/kg

arzen: ≤ 1,0 mg/kg

kadmij: ≤ 0,5 mg/kg

živo srebro: ≤ 0,1 mg/kg

Mikrobiološka merila:

skupno število aerobnih mikroorganizmov na ploščah: ≤ 103 CFU/g

kvasovke in plesni skupaj: ≤ 102 CFU/g

sulfit reducirajoči anaerobi: ≤ 30 CFU/g

Enterobacteriaceae: < 10 CFU/g

Salmonella: odsotnost v 25 g

Escherichia coli: odsotnost v 25 g

Staphylococcus aureus: odsotnost v 10 g

Pseudomonas aeruginosa: odsotnost v 10 g

Listeria monocytogenes: odsotnost v 25 g

antimikrobno delovanje: ga ni

mikotoksini: pod mejami zaznavnosti: aflatoksin B1, B2, G1, G2 (< 0,25 μg/kg), aflatoksini skupaj (< 2,0 μg/kg), ohratoksin A (< 0,20 μg/kg), T-2 toksin (< 5 μg/kg), zearalenon (< 2,5 μg/kg), fumonizin B1 in B2 (< 2,5 μg/kg)

(*)

PPI – Protease Picomole International.

(**)

PPU – „Prolyl Peptidase Units“ ali „Proline Protease Units“.

Izvleček beljakovin iz prašičjih ledvic

Opis/opredelitev:

Izvleček beljakovin se pridobi iz homogeniziranih prašičjih ledvic s kombinacijo obarjanja soli in centrifugiranjem pri visoki hitrosti. Pridobljena oborina vsebuje predvsem beljakovine s 7 % encima diamin oksidaza (encimska nomenklatura EC 1.4.3.22) in se ponovno suspendira v fiziološkem pufrskem sistemu. Pridobljeni izvleček iz prašičjih ledvic je v obliki inkapsuliranih enteričnih obloženih peletov, da lahko dosežejo aktivne predele prebavnega sistema.

osnovni proizvod:

 

specifikacija: izvleček beljakovin iz prašičjih ledvic z naravno vsebnostjo diamin oksidaze (DAO):

 

fizično stanje: tekoče

 

barva: rjavkasta

 

videz: rahlo motna raztopina

 

pH-vrednost: 6,4–6,8

 

encimska aktivnost: > 2 677 kHDU DAO/ml (DAO REA (preskus DAO z radijsko ekstrakcijo))

mikrobiološka merila:

 

Brachyspira spp.: negativno (PCR v realnem času)

 

Listeria monocytogenes: negativno (PCR v realnem času)

 

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

 

influenca A: negativno (PCR z reverzno transkripcijo v realnem času)

 

Escherichia coli: < 10 CFU/g

 

skupno število aerobnih mikroorganizmov: < 105 CFU/g

 

število kvasovk in plesni: < 105 CFU/g

 

Salmonella: odsotnost/10 g

 

Enterobacteriaceae, odporne na žolčne soli: < 104 CFU/g

Končni proizvod:

specifikacija izvlečka beljakovin iz prašičjih ledvic z naravno vsebnostjo DAO (EC 1.4.3.22) v obliki enterično obloženih kapsul:

fizično stanje: trdno

barva: rumeno siva

videz: mikropeleti

encimska aktivnost: 110–220 kHDU DAO/g peletov (DAO REA (preskus DAO z radijsko ekstrakcijo))

stabilnost v kislini: 15 min 0,1M HCl, čemur sledi 60 min borat pH=9,0: > 68 kHDU DAO/g peletov (DAO REA (preskus DAO z radijsko ekstrakcijo))

vlažnost: < 10 %

Staphylococcus aureus: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

skupno število aerobnih mikroorganizmov: < 104 CFU/g

skupno število kvasovk/plesni: < 103 CFU/g

Salmonella: odsotnost/10 g

Enterobacteriaceae, odporne na žolčne soli: < 102 CFU/g

Olje oljne ogrščice z visoko vsebnostjo neumiljive snovi

Opis/opredelitev:

„Olje oljne ogrščice z visoko vsebnostjo neumiljive snovi“ se proizvaja z vakuumsko destilacijo in se razlikuje od rafiniranega olja oljne ogrščice po koncentraciji neumiljivega deleža (1 g v rafiniranem olju oljne ogrščice in 9 g v „olju oljne ogrščice z visoko vsebnostjo neumiljive snovi“). Vsebuje nekoliko manj trigliceridov z mononenasičenimi in polinenasičenimi maščobnimi kislinami.

Čistost:

neumiljiva snov: > 7,0 g/100 g

tokoferoli: > 0,8 g/100 g

α-tokoferol (%): 30–50 %

γ-tokoferol (%): 50–70 %

δ-tokoferol (%): < 6,0 %

steroli, triterpenski alkoholi, metilsteroli: > 5,0 g/100 g

Maščobne kisline v trigliceridih:

palmitinska kislina: 3–8 %

stearinska kislina: 0,8–2,5 %

oleinska kislina: 50–70 %

linolna kislina: 15–28 %

linolenska kislina: 6–14 %

eručna kislina: < 2,0 %

kislinsko število: ≤ 6,0 mg KOH/g

peroksidno število: ≤ 10 meq O2/kg

Težke kovine:

železo (Fe): < 1 000 μg/kg

baker (Cu): < 100 μg/kg

Nečistoče:

policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) benzo(a)piren: < 2 μg/kg

Potrebna je obdelava z aktivnim ogljem, da se policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) ne obogatijo med proizvodnjo „olja oljne ogrščice z visoko vsebnostjo neumiljive snovi“.

Beljakovina oljne ogrščice

Opredelitev:

Beljakovina oljne ogrščice je z beljakovinami bogat vodni izvleček iz pogače, dobljene pri stiskanju oljne ogrščice, ki izvira iz gensko nespremenjenih organizmov Brassica napus L. in Brassica rapa L.

Opis:

bel do umazano bel prah, posušen z razprševanjem

beljakovine skupaj: ≥ 90 %

topne beljakovine: ≥ 85 %

vlaga: ≤ 7,0 %

ogljikovi hidrati: ≤ 7,0 %

maščobe: ≤ 2,0 %

pepel: ≤ 4,0 %

vlaknine: ≤ 0,5 %

glukozinolati skupaj: ≤ 1 mmol/kg

Čistost:

fitati skupaj: ≤ 1,5 %

svinec: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiološka merila:

število kvasovk in plesni: ≤ 100 CFU/g

število aerobnih bakterij: ≤ 10 000  CFU/g

skupno število koliformnih bakterij: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: odsotnost v 10 g

Salmonella: odsotnost v 25 g

Trans-resveratrol

Opis/opredelitev:

Sintetični trans-resveratrol so kristali umazano bele do bež barve.

kemijsko ime: 5-[(E)-2-(4-hidroksifenil)etenil]benzen-1,3-diol

kemijska formula: C14H12O3

molekulska masa: 228,25 Da

št. CAS: 501-36-0

Čistost:

Trans-resveratrol: ≥ 98 %–99 %

stranski proizvodi (sorodne snovi) skupaj: ≤ 0,5 %

posamezne sorodne snovi: ≤ 0,1 %

sulfatni pepel: ≤ 0,1 %

izguba pri sušenju: ≤ 0,5 %

Težke kovine:

svinec: ≤ 1,0 ppm

živo srebro: ≤ 0,1 ppm

arzen: ≤ 1,0 ppm

Nečistoče:

diizopropilamin: ≤ 50 mg/kg

Mikrobni vir : gensko spremenjeni sev Saccharomyces cerevisiae

videz: umazano bel do rumenkast prah

velikost delcev: 100 % manj kot 62,23 μm

vsebnost trans-resveratrola: najmanj 98 % m/m (suha snov)

pepel: največ 0,5 % m/m

vlaga: največ 3 % m/m

Izvleček iz petelinjega grebena

Opis/opredelitev:

Izvleček iz petelinjega grebena se pridobiva iz vrste Gallus gallus z encimsko hidrolizo petelinjega grebena ter pozneje s filtracijo, koncentracijo in obarjanjem. Glavne sestavine izvlečka iz petelinjega grebena so glikozaminoglikani hialuronska kislina, hondroitin sulfat A in dermatan sulfat (hondroitin sulfat B). Bel ali skoraj bel higroskopski prah.

hialuronska kislina: 60–80 %

hondroitin sulfat A: ≤ 5,0 %

dermatan sulfat (hondroitin sulfat B): ≤ 25 %

pH: 5,0–8,5

Čistost:

kloridi: ≤ 1,0 %

dušik: ≤ 8,0 %

izguba pri sušenju: (105 °C za 6 ur): ≤ 10 %

Težke kovine:

živo srebro: ≤ 0,1 mg/kg

arzen: ≤ 1,0 mg/kg

kadmij: ≤ 1,0 mg/kg

krom: ≤ 10 mg/kg

svinec: ≤ 0,5 mg/kg

Mikrobiološka merila:

skupno število funkcionalnih aerobnih bakterij: ≤ 102 CFU/g

Escherichia coli: odsotnost v 1 g

Salmonella: odsotnost v 1 g

Staphylococcus aureus: odsotnost v 1 g

Pseudomonas aeruginosa: odsotnost v 1 g

Olje iz inkovskega oreška Plukenetia volubilis

Opis/opredelitev:

Olje iz inkovskega oreška je 100-odstotno hladno stiskano rastlinsko olje, pridobljeno iz semen Plukenetia volubilis L. Je prozorno, tekoče in sijoče olje pri sobni temperaturi. Je sadnega okusa, ki rahlo spominja na zeleno zelenjavo, in brez neželenih arom.

videz, bistrost, sijaj, barve: tekoče pri sobni temperaturi, čiste, sijoče rumeno zlate barve

vonj in okus: sadnega, rastlinskega okusa, brez nesprejemljivega okusa ali vonja

Čistost:

voda in hlapne snovi: < 0,2 g/100 g

nečistoče, netopne v heksanu: < 0,05 g/100 g

oleinska kislost: < 2,0 g/100 g

peroksidno število: < 15 meq O2/kg

transmaščobne kisline: < 1,0 g/100 g

nenasičene maščobne kisline skupaj: > 90 %

omega 3 alfa-linolenska kislina (ALA): > 45 %

nasičene maščobne kisline: < 10 %

brez transmaščobnih kislin (< 0,5 %)

brez eručne kisline (< 0,2 %)

več kot 50 % tri-linolenin in di-linolenin-trigliceridov

sestava in raven fitosterolov

brez holesterola (< 5,0 mg/100 g)

Salatrimi

Opis/opredelitev:

Salatrim mednarodno priznan akronim za (kratko- in dolgoverižne molekule acil triglicerida). Salatrim se pripravlja z neencimsko inter-esterifikacijo triacetina, tripropionina, tributirina ali njihovih mešanic s hidrogeniranim oljem oljne ogrščice, sojinim oljem, oljem iz bombažnih semen ali sončničnim oljem. Opis: Bistra, rumeno rjavkasta tekočina, ki pri sobni temperaturi postane svetlejše, voskasto trdnejše olje. Brez trdnih delcev in tujega ali žarkega vonja.

porazdelitev glicerol estrov:

 

triacilgliceroli: > 87 %

 

diacilgliceroli: ≤ 10 %

 

monoacilgliceroli: ≤ 2,0 %

sestava maščobnih kislin:

 

MOLE % LCFA (dolgoverižne maščobne kisline): 33–70 %

 

MOLE % SCFA (kratkoverižne maščobne kisline): 30–67 %

 

nasičene dolgoverižne maščobne kisline: < 70 mas. %

 

transmaščobne kisline: ≤ 1,0 %

 

proste maščobne kisline kot oleinska kislina: ≤ 0,5 %

profil triacilglicerolov:

 

triestri (kratki/dolgi od 0,5 do 2,0): ≥ 90 %

 

triestri (kratki/dolgi = 0): ≤ 10 %

neumiljiva snov: ≤ 1,0 %

vlaga: ≤ 0,3 %

pepel: ≤ 0,1 %

barva: ≤ 3,5 rdeča (Lovibond)

peroksidno število: ≤ 2,0 meq/kg

Olje iz Schizochytrium sp., bogato z DHA in EPA

kislinsko število: ≤ 0,5 mg KOH/g

peroksidno število: ≤ 5,0 meq/kg olja

oksidativna stabilnost: Za vsa živila, ki vsebujejo olje iz Schizochytrium sp., bogato z DHA in EPA, bi bilo treba z ustrezno in priznano nacionalno/mednarodno preskusno metodologijo (npr. z metodo AOAC) dokazati oksidativno stabilnost.

vlaga in hlapne snovi: ≤ 0,05 %

neumiljive snovi: ≤ 4,5 %

transmaščobne kisline: ≤ 1 %

vsebnost DHA: ≥ 22,5 %

vsebnost EPA: ≥ 10 %

Olje iz Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695)

peroksidno število: ≤ 5,0 meq/kg olja

neumiljive snovi: ≤ 3,5 %

transmaščobne kisline: ≤ 2,0 %

proste maščobne kisline: ≤ 0,4 %

dokozapentaenojska kislina (DPA) n-6: ≤ 7,5 %

vsebnost DHA: ≥ 35 %

Olje iz Schizochytrium sp.

kislinsko število: ≤ 0,5 mg KOH/g

peroksidno število (PV): ≤ 5,0 meq/kg olja

vlaga in hlapne snovi: ≤ 0,05 %

neumiljive snovi: ≤ 4,5 %

transmaščobne kisline: ≤ 1,0 %

vsebnost DHA: ≥ 32,0 %

Olje iz Schizochytrium sp. (T18)

kislinsko število: ≤ 0,5 mg KOH/g

peroksidno število: ≤ 5,0 meq/kg olja

vlaga in hlapne snovi: ≤ 0,05 %

neumiljive snovi: ≤ 3,5 %

transmaščobne kisline: ≤ 2,0 %

proste maščobne kisline: ≤ 0,4 %

vsebnost DHA: ≥ 35 %

Izvleček iz fermentirane soje

Opis/opredelitev:

Izvleček iz fermentirane soje je mlečnobelo obarvan prah brez vonja. Vsebuje 30 % izvlečka iz fermentirane soje v prahu in 70 % odpornega dekstrina (kot nosilca) iz koruznega škroba, ki se doda med predelavo. Med proizvodnim postopkom se odstrani vitamin K2.

Izvleček iz fermentirane soje vsebuje natokinazo, izolirano iz nata, živila, proizvedenega s fermentacijo gensko nespremenjene soje (Glycine max (L.)) z izbranim sevom Bacillus subtilis var. natto.

delovanje natokinaze: 20 000 –28 000 enote razgradnje fibrina/g (*)

identiteta: mogoče jo je potrditi

stanje: brez neprijetnega okusa ali vonja

izguba pri sušenju: ≤ 10 %

vitamin K2: ≤ 0,1 mg/kg

Težke kovine:

svinec: ≤ 5,0 mg/kg

arzen: ≤ 3,0 mg/kg

Mikrobiološka merila:

skupno število funkcionalnih aerobnih bakterij: ≤ 103 CFU (3)/g

kvasovke in plesni: ≤ 102 CFU/g

koliformne bakterije: ≤ 30 CFU/g

sporogene bakterije: ≤ 10 CFU/g

Escherichia coli: odsotnost/25 g

Salmonella: odsotnost/25 g

Listeria: odsotnost/25 g

(*)

Metoda za ugotavljanje vsebnosti, kot so jo opisali Takaoka in sod. (2010).

Izvleček iz pšeničnih kalčkov (Triticum aestevium), bogat s spermidinom

Opis/opredelitev:

Izvleček iz pšeničnih kalčkov, bogat s spermidinom, se pridobiva iz nefermentiranih, nekalečih pšeničnih kalčkov (Triticum aestevium) z ekstrakcijo trdno-tekoče, usmerjeno zlasti, toda ne izključno, v poliamine.

spermidin: 0,8–2,4 mg/g

spermin: 0,4–1,2 mg/g

spermidin triklorid < 0,1 μg/g

putrescin: < 0,3 mg/g

kadaverin: < 0,1 μg/g

Mikotoksini:

aflatoksini (skupaj): < 0,4 μg/kg

Mikrobiološka merila:

aerobne bakterije skupaj: < 10 000  CFU/g

kvasovke in plesni: < 100 CFU/g

Escherichia coli: < 10 CFU/g

Salmonella: odsotnost/25 g

Listeria monocytogenes: odsotnost/25 g

Sukromalt

Opis/opredelitev:

Sukromalt je kompleksna mešanica saharidov, ki se proizvaja iz saharoze in škrobnega hidrolizata z encimsko reakcijo. Pri tem postopku se glukozne enote dodajajo saharidom iz škrobnega hidrolizata z encimom, ki ga proizvaja bakterija Leuconostoc citreum, ali z rekombinantnim sevom proizvodnega organizma Bacillus licheniformis. Za nastale oligosaharide je značilna prisotnost glikozidnih spojin α-(1→6) in α-(l→3). Končni izdelek je sirup, ki poleg oligosaharidov vsebuje največ fruktoze, prav tako pa tudi disaharid levkrozo in druge disaharide.

trdne snovi skupaj: 75–80 %

vlaga: 20–25 %

sulfataza: največ 0,05 %

pH: 3,5–6,0

prevodnost: < 200 (30 %)

dušik: < 10 ppm

fruktoza: 35–45 % suhe snovi

levkroza: 7–15 % suhe snovi

drugi disaharidi: največ 3 %

višji saharidi: 40–60 % suhe snovi

Vlakna sladkornega trsa

Opis/opredelitev:

Vlakna sladkornega trsa se pridobivajo iz suhe celične stene ali vlaknatega ostanka, ki preostane po iztiskanju ali ekstrakciji sladkornega soka iz sladkornega trsa genotipa Saccharum. Sestavljena so v glavnem iz celuloze in hemiceluloze.

Proizvodni postopek vključuje več korakov: drobljenje, bazično razgradnjo, odstranitev ligninov in drugih neceluloznih sestavin, beljenje prečiščenih vlaken, kislo spiranje in nevtralizacijo.

vlaga: ≤ 7,0 %

pepel: ≤ 0,3 %

prehranske vlaknine (AOAC) v suhi snovi (vse netopno) skupaj: ≥ 95 %

od tega: hemiceluloza (20–25 %) in celuloza (70–75 %)

silicij (ppm): ≤ 200

beljakovine: 0,0 %

maščobe: v sledovih

pH: 4–7

Težke kovine:

živo srebro (ppm): ≤ 0,1

svinec (ppm): ≤ 1,0

arzen (ppm): ≤ 1,0

kadmij (ppm): ≤ 0,1

Mikrobiološka merila:

kvasovke in plesni (CFU/g): ≤ 1 000

Salmonella: odsotnost

Listeria monocytogenes: odsotnost

Izvleček iz sončničnega olja

Opis/opredelitev:

Izvleček iz sončničnega olja se pridobiva z biokoncentracijskim faktorjem 10 neumiljivega deleža prečiščenega sončničnega olja, ekstrahiranega iz semen sončnice Helianthus Annuus L.

Sestava:

oleinska kislina (C18:1): 20 %

linolna kislina (C18:2): 70 %

neumiljiva snov: 8,0 %

fitosteroli: 5,5 %

tokoferoli: 1,1 %

Posušene mikroalge Tetraselmis chuii

Opis/opredelitev:

Posušeni proizvod se pridobiva iz morske mikroalge Tetraselmis chuii, ki spada v družino Chiorodendraceae in se goji v sterilni morski vodi v zaprtih fotobioreaktorjih, ki so izolirani od zunanjega zraka.

Čistost/sestava:

Identificiran je z nuklearnim označevalcem rDNK 18 S (analizirano zaporedje obsega najmanj 1 600 baznih parov) iz baze podatkov Nacionalnega centra za biotehnološke informacije (NCBI): ne manj kot 99,9 %

vlažnost: ≤ 7,0 %

beljakovine: 35–40 %

pepel: 14–16 %

ogljikovi hidrati: 30–32 %

vlaknine: 2–3 %

maščobe: 5–8 %

nasičene maščobne kisline: 29–31 % maščobnih kislin skupaj

mononenasičene maščobne kisline: 21–24 % maščobnih kislin skupaj

polinenasičene maščobne kisline: 44–49 % maščobnih kislin skupaj

jod: ≤ 15 mg/kg

Riba vrste Therapon barcoo/Scortum barcoo

Opis/opredelitev:

Therapon barcoo/Scortum barcoo je vrsta ribe iz družine Terapontidae. Je endemična sladkovodna riba iz Avstralije. Zdaj se goji v ribogojnicah.

taksonomska identifikacija: razred: Actinopterygii > red: Perciformes > družina: Terapontidae > rod: Therapon Barcoo ali Scortum Barcoo

sestava ribjega mesa:

 

beljakovine (%): 18–25

 

vlaga (%): 65–75

 

pepel (%): 0,5–2,0

 

energijska vrednost (KJ/Kg): 6 000 –11 500

 

ogljikovi hidrati (%): 0,0

 

maščobe (%): 5–15

maščobne kisline (mg FA/g fileja):

 

Σ PUFA n-3: 1,2–20,0

 

Σ PUFA n-6: 0,3–2,0

 

PUFA n-3/n-6: 1,5–15,0

 

omega 3 kisline skupaj: 1,6–40,0

 

omega 6 kisline skupaj: 2,6–10,0

D-tagatoza

Opis/opredelitev:

Tagatoza se pridobiva z izomerizacijo galaktoze s kemijsko ali encimsko pretvorbo ali epimerizacijo fruktoze z encimsko pretvorbo. To so enostopenjske pretvorbe.

videz: beli ali skoraj beli kristali

kemijsko ime: D-tagatoza

sopomenka: D-likso-heksuloza

številka CAS: 87-81-0

kemijska formula: C6H12O6

molekulska masa: 180,16 (g/mol)

Čistost:

vsebnost: ≥ 98 % na suhi snovi

izguba pri sušenju: ≤ 0,5 % (102 °C, 2 ur)

specifična rotacija: [α]20D: – 4 do – 5,6° (1-odstotna vodna raztopina) (*)

območje taljenja: 133–137 °C

Težke kovine:

svinec: ≤ 1,0 mg/kg (**)

(*)

Food and Nutrition Paper 5 Rev. 2 – Guide to specifications for general notices, general analytical techniques, identification tests, test solutions and other reference materials (JECFA) 1991, 307 str.; angleški jezik – ISBN 92-5-102991-1.

(**)

Določeno z uporabo tehnike atomske absorpcije, primerne za specifični nivo. Izbira velikosti vzorca in metode priprave vzorca se lahko izvedeta po načelih metode, opisane v FNP 5, „Instrumentalne metode“ (*).

Izvleček, bogat s taksifolinom

Opis:

Izvleček, bogat s taksifolinom, pridobljen iz lesa macesna vrste Larix gmelinii (Rupr.) Rupr., je prah bele do bledorumene barve, kristaliziran iz vročih vodnih raztopin.

Opredelitev:

kemijsko ime: [(2R,3R)-2-(3,4 dihidroksifenil)-3,5,7-trihidroksi-2,3-dihidrokromen-4-on, imenovan tudi (+) trans (2R,3R)- dihidrokvercetin]

kemijska formula: C15H12O7

molekulska masa: 304,25 Da

št. CAS: 480-18-2

Specifikacije:

 

Fizikalni parameter

vlaga: ≤ 10 %

 

Analiza spojine:

taksifolin (m/m): ≥ 90,0 % suhe snovi

Težke kovine, pesticidi:

svinec: ≤ 0,5 mg/kg

arzen: ≤ 0,02 mg/kg

kadmij: ≤ 0,5 mg/kg

živo srebro: ≤ 0,1 mg/kg

diklorodifeniltrikloroetan (DDT): ≤ 0,05 mg/kg

Ostanki topil:

etanol: < 5 000  mg/kg

Mikrobiološka merila:

skupno število mikroorganizmov na ploščah (TPC): ≤ 104 CFU/g

enterobakterije: ≤ 100/g

kvasovke in plesni: ≤ 100 CFU/g

Escherichia coli: odsotnost/1 g

Salmonella: odsotnost/10 g

Staphylococcus aureus: odsotnost/1 g

Pseudomonas: odsotnost/1 g

Običajni razpon sestavin izvlečka, bogatega s taksifolinom (na suho snov)

sestavine izvlečka

običajno izmerjen razpon sestavin (v %)

taksifolin

90–93

aromadendrin

2,5–3,5

eriodiktiol

0,1–0,3

kvercetin

0,3–0,5

naringenin

0,2–0,3

kampferol

0,01–0,1

pinocembrin

0,05–0,12

neznani flavonoidi

1–3

voda (*)

1,5

(*)

V hidrirani obliki in med procesom sušenja je taksifolin kristal, zato delež kristalne vode znaša 1,5 %.

Trehaloza

Opis/opredelitev:

Nereducirajoči disaharid, ki je sestavljen iz dveh polovic glukoze, ki sta povezani z α-1,1-glukozidno vezjo. Pridobiva se iz utekočinjenega škroba z večstopenjskim encimskim postopkom. Tržni proizvod je dihidrat. praktično brez vonja, beli ali skoraj beli kristali, sladkega okusa

sopomenka: α,α-trehaloza

kemijsko ime: α-D-glukopiranozil-α-D-glukopiranozid, dihidrat

št. CAS: 6138-23-4 (dihidrat)

kemijska formula: C12H22O11 · 2H2O (dihidrat)

molekulska masa: 378,33 (dihidrat)

vsebnost: ≥ 98 % na suhi snovi

Določeno z uporabo tehnike atomske absorpcije, primerne za specifični nivo. Izbira velikosti vzorca in metode priprave vzorca se lahko izvedeta po načelih metode, opisane v FNP 5 (1), „Instrumentalne metode“.

Metoda za ugotavljanje vsebnosti:

Načelo: trehaloza se identificira s tekočinsko kromatografijo in količinsko opredeli s primerjavo z referenčnim standardom, ki vsebuje standardno trehalozo

Priprava vzorčne raztopine: natančno stehtajte približno 3 g suhega vzorca v 100-mililitrski merilni bučki in dodajte približno 80 ml prečiščene, deionizirane vode. Vzorec v celoti raztopite in s prečiščeno deionizirano vodo razredčite do znaka. Filtrirajte skozi 0,45-mikrometrski filter.

Priprava standardne raztopine: natančno stehtane količine suhe standardne referenčne trehaloze raztopite v vodi, da dobite raztopino z znano koncentracijo približno 30 mg trehaloze na ml.

Naprava: tekočinski kromatograf, opremljen z detektorjem lomnega količnika in vgrajenim snemalnikom.

Pogoji:

 

Kolona: Shodex Ionpack KS-801 (Showa Denko Co.) ali enakovredna kolona

dolžina: 300 mm

premer: 10 mm

temperatura: 50 °C

 

mobilna faza: voda

 

hitrost pretoka: 0,4 ml/min

 

vbrizgani volumen: 8 μl

 

Postopek: v kromatograf ločeno vbrizgajte enake količine vzorčne raztopine in standardne raztopine.

Posnemite kromatogram in izmerite velikost odziva vrha trehaloze.

V mg izračunajte količino trehaloze v 1 ml vzorčne raztopine po naslednji formuli:

% trehaloze = 100 × (RU/RS) (WS/WU)

pri čemer

RS

=

površina vrha trehaloze v standardnem pripravku

RU

=

površina vrha trehaloze v vzorčnem pripravku

WS

=

teža trehaloze v mg v standardnem pripravku

WU

=

teža suhega vzorca v mg

Značilnosti:

identifikacija:

 

topnost: dobro topen v vodi, komaj topen v etanolu

 

specifična rotacija: [α]D20 + 199° (5-odstotna vodna raztopina)

 

tališče: 97 °C (dihidrat)

Čistost:

izguba pri sušenju: ≤ 1,5 % (60 °C, 5 ur)

pepel skupaj: ≤ 0,05 %

Težke kovine:

svinec: ≤ 1,0 mg/kg

Z UV-žarki obdelane gobe (Agaricus bisporus)

Opis/opredelitev:

Komercialno gojene gobe Agaricus bisporus, ki se nabrane obdelajo z UV-svetlobo.

UV-sevanje: postopek sevanja z ultravijolično svetlobo valovne dolžine 200–800 nm.

Vitamin D2:

kemijsko ime: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

sopomenka: ergokalciferol

št. CAS: 50-14-6

molekulska masa: 396,65 g/mol

Vsebnost:

vitamin D2 v končnem proizvodu: 5–10 μg/100 g sveže teže ob izteku roka uporabnosti

Z UV-žarki obdelan pekovski kvas (Saccharomyces cerevisiae)

Opis/opredelitev:

Pekovski kvas (Saccharomyces cerevisiae) se obdela z ultravijoličnimi žarki, da se sproži pretvorba ergosterola v vitamin D2 (ergokalciferol). Vsebnost vitamina D2 v koncentratu kvasa variira med 1 800 000 in 3 500 000 IU vitamina D/100 g (450–875 μg/g).

Je rjavkaste barve, v obliki sipkih zrnc.

Vitamin D2:

kemijsko ime: (5Z,7E,22E)-(3S)-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

sopomenka: ergokalciferol

št. CAS: 50-14-6

molekulska masa: 396,65 g/mol

Mikrobiološka merila koncentrata kvasa:

koliformne bakterije: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: odsotnost v 25 g

Z UV-žarki obdelan kruh

Opis/opredelitev:

Z UV-žarki obdelan kruh so kvašen kruh in štručke (brez posipa), ki so obdelani z ultravijoličnim sevanjem po pečenju, da se ergosterol pretvori v vitamin D2 (ergokalciferol).

UV-sevanje: postopek obsevanja z ultravijolično svetlobo valovne dolžine 240 nm–315 nm za največ 5 sekund z dovedeno energijo 10 mJ/cm2–50 mJ/cm2.

Vitamin D2:

kemijsko ime: (5Z,7E,22E)-3S-9,10-sekoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

sopomenka: ergokalciferol

št. CAS: 50-14-6

molekulska masa: 396,65 g/mol

Vsebnost:

vitamin D2 (ergokalciferol) v končnem proizvodu: 0,75–3 μg/100 g (*)

kvas v testu: 1–5 g/100 g (**)

(*)

EN 12821, 2009, evropski standard.

(**)

Izračun za recept.

Z UV-žarki obdelano mleko

Opis/opredelitev:

Z UV-žarki obdelano mleko je kravje mleko (polnomastno in polposneto), ki je po pasterizaciji obdelano z ultravijoličnim (UV) sevanjem prek turbulentnega toka. Obdelava pasteriziranega mleka z ultravijoličnim sevanjem pomeni povečanje koncentracije vitamina D3 (holekalciferol) s pretvorbo 7-dehidroholesterola v vitamin D3.

UV-sevanje: postopek sevanja z ultravijolično svetlobo valovne dolžine 200–310 nm z dovedeno energijo 1 045 J/l.

Vitamin D3:

kemijsko ime: (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-metil-1-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,3a,5,6,7-heksahidro-1H-inden-4-iliden]etiliden]-4-metilidencikloheksan-1-ol

sopomenka: holekalciferol

št. CAS: 67-97-0

molekulska masa: 384,6377 g/mol

Vsebnost:

vitamin D3 v končnem proizvodu:

polnomastno mleko (*): 0,5–3,2 μg/100 g (**)

polposneto mleko (*): 0,1–1,5 μg/100 g (**)

(*)

Kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(**)

HPLC

Vitamin K2 (menakinon)

To novo živilo se pridobiva s sintetičnim ali mikrobiološkim postopkom.

Specifikacija sintetičnega vitamina K2 (menakinona-7)

kemijsko ime: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27-heptametil-2,6,10,14,18,22,26-oktakozaheptaenil)-3-metil-1,4-naftalendion

številka CAS: 2124-57-4

molekulska formula: C46H64O2

molekulska masa: 649 g/mol

videz: prah rumene barve

čistost: največ 6,0 % cis-izomera, največ 2,0 % drugih nečistoč

vsebnost: 97–102 % menakinona-7 (od tega vsaj 92 % all-trans-menakinona-7)

Specifikacije mikrobiološko pridobljenega vitamina K2 (menakinona-7)

Vir: Bacillus subtilis spp. natto

Vitamin K2 (2-metil-3-all-trans-poliprenil-1,4-naftokinon) ali serije menakinona so skupina derivatov preniliranega naftokinona. Število ostankov izoprena (pri čemer je ena enota izoprena sestavljena iz petih ogljikov v stranski verigi) se uporablja za označevanje homologov menakinona. Nahaja se v oljni suspenziji, ki v glavnem vsebuje MK-7 in v manjši meri MK-6.

Serije vitamina K2 (menakinonov), pri čemer je menakinon-7 (MK-7)(n = 6) C46H64O2, menakinon-6 (MK-6)(n = 5) C41H56O2 in menakinon-4 (MK-4)(n = 3) C31H40O2

Izvleček iz pšeničnih otrobov

Opis/opredelitev:

Bel kristaliničen prah, pridobljen z encimsko ekstrakcijo iz otrobov Triticum aestivum L., bogat z arabinoksilan oligosaharidi.

suha snov: najmanj 94 %

arabinoksilan oligosaharidi: najmanj 70 % v suhi snovi

povprečna polimerizacijska stopnja arabinoksilan oligosaharidov: 3–8

ferulna kislina (vezana na arabinoksilan oligosaharide): 1–3 % suhe snovi

poli/oligosaharidi skupaj: najmanj 90 %

beljakovine: največ 2 % suhe snovi

pepel: največ 2 % suhe snovi

Mikrobiološki parametri:

skupno število mezofilnih bakterij: največ 10 000 /g

kvasovke: največ 100/g

glive: največ 100/g

Salmonella: odsotnost v 25 g

Bacillus cereus: največ 1 000 /g

Clostridium perfringens: največ 1 000 /g

Beta-glukani iz kvasovk

Opis/opredelitev:

Beta-glukani so kompleksni polisaharidi z visoko molekulsko maso (100–200 kDa), ki so prisotni v celični steni številnih kvasovk in žit.

Kemijsko ime „beta-glukanov iz kvasovk“ je (1-3),(1-6)-β-D-glukani.

Beta-glukane sestavlja skelet glukoznih ostankov z β-1-3-vezavami, razvejanimi z β-1-6-vezavami, na katere so z β-1-4-vezmi vezani hitin in manobeljakovine.

Beta-glukani se izolirajo iz kvasovk Saccharomyces cerevisiae.

Terciarno strukturo celične stene glukana kvasovk Saccharomyces cerevisiae sestavljajo verige glukoznih ostankov z β-1,3-vezavami, ki so razvejane z β-1,6-vezavami in tako tvorijo skelet, na katerega so vezani hitin z β-1,4-vezmi, β-1,6-glukani in nekaj manobeljakovin.

To novo živilo je na voljo v treh različnih oblikah: topno, netopno in netopno v vodi, a razpršljivo v številnih tekočih matricah.

Kemijske značilnosti beta-glukanov iz kvasovk (Saccharomyces cerevisiae):

 

Topna oblika:

ogljikovi hidrati skupaj: > 75 %

beta-glukani (1,3/1,6): > 75 %

pepel: < 4,0 %

vlaga: < 8,0 %

beljakovine: < 3,5 %

maščobe: < 10 %

 

Netopna oblika:

ogljikovi hidrati skupaj: > 70 %

beta-glukani (1,3/1,6): > 70 %

pepel: ≤ 12 %

vlaga: < 8,0 %

beljakovine: < 10 %

maščobe: < 20 %

 

Netopno v vodi, a razpršljivo v številnih tekočih matricah:

(1,3)-(1,6)-β-D-glukani: > 80 %

pepel: < 2,0 %

vlaga: < 6,0 %

beljakovine: < 4,0 %

maščobe skupaj: < 3,0 %

Mikrobiološki podatki:

skupno število mikroorganizmov na ploščah: < 1 000  CFU/g

Enterobacteriaceae: < 100 CFU/g

koliformi skupaj: < 10 CFU/g

kvasovke: < 25 CFU/g

plesni: < 25 CFU/g

Salmonella: odsotnost v 25 g

Escherichia coli: odsotnost v 1 g

Bacillus cereus: < 100 CFU/g

Staphylococcus aureus: odsotnost v 1 g

Težke kovine:

svinec: < 0,2 mg/g

arzen: < 0,2 mg/g

živo srebro: < 0,1 mg/g

kadmij: < 0,1 mg/g

Zeaksantin

Opis/opredelitev:

Zeaksantin je naravno prisoten pigment ksantofila in karotenoid, ki vsebuje kisik.

Sintetični zeaksantin je v obliki z razprševanjem posušenega prahu na želatinski ali škrobni podlagi („kapljice“) z dodanim α-tokoferolom in askorbilpalmitatom ali v obliki suspenzije s koruznim oljem z dodanim α-tokoferolom. sintetični zeaksantin se proizvaja z večstopenjsko kemijsko sintezo iz manjših molekul.

Je oranžnordeč kristaliničen prah s šibkim vonjem ali brez vonja.

kemijska formula: C40H56O2

št. CAS: 144-68-3

molekulska masa: 568,9 daltonov

Fizikalno-kemijske lastnosti:

izguba pri sušenju: < 0,2 %

all-trans zeaksantin: > 96 %

cis-zeaksantin: < 2,0 %

drugi karotenoidi: < 1,5 %

trifenilfosfin oksid (št. CAS 791-28-6): < 50 mg/kg

Cinkov L-pidolat

Opis/opredelitev:

Cinkov L-pidolat je bel do umazano bel prah z značilnim vonjem.

Mednarodno nezaščiteno ime (INN): L-piroglutaminska kislina, cinkova sol

sopomenke: cinkov 5-oksoprolin, cinkov piroglutamat, cinkov pirolidon karboksilat, cinkov PCA, L-cinkov pidolat

št. CAS: 15454-75-8

molekulska formula: (C5 H6 NO3)2 Zn

relativna brezvodna molekulska masa: 321,4

videz: bel do belkast prah

Čistost:

cinkov L-pidolat (čistost): ≥ 98 %

pH (10-odstotna vodna raztopina): 5,0–6,0

specifična rotacija: 19,6 °–22,8 °

voda: ≤ 10,0 %

glutaminska kislina: < 2,0 %

Težke kovine:

svinec: ≤ 3,0 ppm

arzen: ≤ 2,0 ppm

kadmij: ≤ 1,0 ppm

živo srebro: ≤ 0,1 ppm

Mikrobiološka merila:

skupno število funkcionalnih mezofilnih bakterij: ≤ 1 000  CFU/g

kvasovke in plesni: ≤ 100 CFU/g

patogen: odsotnost


(1)  Uredba (EU) št. 609/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o živilih, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živilih za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkih za nadzor nad telesno težo ter razveljavitvi Direktive Sveta 92/52/EGS, direktiv Komisije 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES in 2006/141/ES, Direktive 2009/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter uredb Komisije (ES) št. 41/2009 in (ES) št. 953/2009 (UL L 181, 29.6.2013, str. 35).

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 828/2014 z dne 30. julija 2014 o zahtevah za zagotavljanje informacij potrošnikom o odsotnosti ali zmanjšani prisotnosti glutena v živilih (UL L 228, 31.7.2014, str. 5).

(3)  Direktiva 2002/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. junija 2002 o približevanju zakonodaj držav članic o prehranskih dopolnilih (UL L 183, 12.7.2002, str. 51).

(4)  Uredba (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L 404, 30.12.2006, str. 26).

(5)  Direktiva Sveta 2001/113/ES z dne 20. decembra 2001 o sadnih džemih, želejih, marmeladah in sladkani kostanjevi kaši, namenjeni za prehrano ljudi (UL L 10, 12.1.2002, str. 67).

(6)  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 671).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1).

(8)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/175 z dne 5. februarja 2015 o določitvi posebnih pogojev, ki se uporabljajo za uvoz gume guar, s poreklom ali poslane iz Indije, zaradi tveganj onesnaženja s pentaklorofenolom in dioksini (UL L 30, 6.2.2015, str. 10)


Na vrh