Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0199

Neuvoston täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/199, annettu 6 päivänä helmikuuta 2017, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 9 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanosta

OJ L 32, 7.2.2017, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/199/oj

7.2.2017   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 32/1


NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/199,

annettu 6 päivänä helmikuuta 2017,

tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun asetuksen (EY) N:o 1183/2005 9 artiklan 5 kohdan täytäntöönpanosta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan 18 päivänä heinäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä heinäkuuta 2005 asetuksen (EY) N:o 1183/2005.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1533 (2004) nojalla perustettu Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston komitea saattoi 13 ja 19 päivänä lokakuuta 2016 ajan tasalle tunnistetiedot 21 sellaisen henkilön ja yhden sellaisen yhteisön osalta, joihin kohdistetaan rajoittavia toimenpiteitä.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liite I olisi näin ollen muutettava tämän mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1183/2005 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2017.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

F. MOGHERINI


(1)  EUVL L 193, 23.7.2005, s. 1.


LIITE

Korvataan alla lueteltuja henkilöitä ja yhteisöjä koskevat merkinnät seuraavilla merkinnöillä:

”a)   luettelo 2 ja 2 a artiklassa tarkoitetuista henkilöistä

1.   Eric BADEGE

Syntymäaika: 1971.

Kansallisuus: kongolainen.

YK merkinnyt luetteloon: 31. joulukuuta 2012.

Osoite: Ruanda (alkuvuodesta 2016)

Muita tietoja: hän pakeni Ruandaan maaliskuussa 2013 ja asui siellä edelleen alkuvuonna 2016.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Eric Badege oli everstiluutnantti ja M23-liikkeen yhteyshenkilö Masisissa, ja hän johti eräitä operaatioita, joilla horjutettiin vakautta osissa Masisin aluetta Pohjois-Kivun maakunnassa. M23-liikkeen sotilaskomentajana Badege oli vastuussa vakavista loukkauksista, joissa lapsia ja naisia otettiin kohteiksi aseellisissa selkkauksissa. Vuoden 2012 toukokuun jälkeen Raia Mutomboki surmasi M23-liikkeen alaisuudessa satoja siviilejä koordinoitujen hyökkäysten sarjassa. Elokuussa 2012 Badege teki yhteishyökkäyksiä, joissa surmattiin siviilejä umpimähkään. Badege ja eversti Makoma Semivumbi Jacques toteuttivat yhdessä nämä hyökkäykset. M23-liikkeen entiset sotilaat väittävät, että kyseisen liikkeen johtajat teloittivat summittaisesti kymmeniä lapsia, jotka yrittivät paeta sen jälkeen, kun heidät oli värvätty M23-liikkeen lapsisotilaiksi.

Human Rights Watchin 11. syyskuuta 2012 julkaiseman raportin mukaan 18-vuotias ruandalainen mies, joka oli paennut sen jälkeen kun hänet oli väkivalloin värvätty Ruandassa, kertoi Human Rights Watchille, että hän oli ollut M23-yksikköönsä kuuluneen, kesäkuussa pakoa yrittäneen 16-vuotiaan pojan teloituksen silminnäkijänä. M23-liikkeen sotilaat vangitsivat pojan ja hakkasivat hänet kuoliaaksi muiden alokkaiden nähden. Pojan surmaamismääräyksen antaneen M23-komentajan väitetään tämän jälkeen selittäneen muille alokkaille pojan surmaamisen syyksi seuraavaa: ”Hän halusi jättää meidät”. Raportissa todetaan lisäksi, että tapauksen todistajat väittivät, että ainakin 33 alokasta ja muuta M23-liikkeen sotilasta teloitettiin summittaisesti, kun he yrittivät paeta. Osa sidottiin ja ammuttiin muiden alokkaiden nähden esimerkkinä rangaistuksesta, jonka he voisivat saada. Yksi nuori alokas kertoi Human Rights Watchille seuraavaa: ”Kun olimme M23-liikkeen riveissä, he sanoivat, että [meillä on vara valita] ja voisimme jäädä heidän riveihinsä tai voisimme kuolla. Monet yrittivät paeta. Jotkut löydettiin ja surmattiin sitten välittömästi”.

Badege pakeni Ruandaan maaliskuussa 2013 ja asui siellä edelleen alkuvuonna 2016.

2.   Frank Kakolele BWAMBALE

(alias: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE ja c) AIGLE BLANC)

Nimitys: FARDC:n kenraali.

Kansallisuus: kongolainen.

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Osoite: Kinshasa, Kongon demokraattinen tasavalta (kesäkuusta 2016)

Muita tietoja: Erosi CNDP:stä tammikuussa 2008. Asunut Kinshasassa kesäkuusta 2011. Vuodesta 2010 lähtien Kakolele osallistui toimiin, jotka ilmeisesti toteutettiin Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen vakautus- ja jälleenrakennusohjelman ”Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC) nimissä, mukaan lukien osallistuminen STARECin valtuuskunnan vierailuun Gomassa ja Benissä maaliskuussa 2011. Kongon demokraattisen tasavallan viranomaiset pidättivät hänet joulukuussa 2013 Benissä, Pohjois-Kivun maakunnassa, aseistariisunta-, demobilisaatio- ja sopeuttamisprosessin väitetyn estämisen vuoksi. Hän jätti Kongon demokraattisen tasavallan ja asui jonkin aikaa Keniassa, kunnes Kongon demokraattisen tasavallan hallitus kutsui hänet takaisin avustamaan Benin alueen tilanteen kanssa. Hänet pidätettiin lokakuussa 2015 Mambasan alueella sillä perusteella, että hänen väitettiin kannattavan erästä Mai Mai -ryhmää, mutta häntä vastaan ei nostettu syytettä. Kesäkuusta 2016 lähtien hän on asunut Kinshasassa.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Frank Kakolele Bwambale oli RCD-ML:n johtaja, joka vaikutti RCD-ML:n politiikkaan ja johti sen joukkojen toimia. RCD-ML on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, joka on syyllistynyt laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Hän erosi CNDP:stä tammikuussa 2008. Vuodesta 2010 lähtien Kakolele osallistui toimiin, jotka ilmeisesti toteutettiin Kongon demokraattisen tasavallan hallituksen vakautus- ja jälleenrakennusohjelman ”Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés” (STAREC) nimissä, mukaan lukien osallistuminen STARECin valtuuskunnan vierailuun Gomassa ja Benissä maaliskuussa 2011.

Hän jätti Kongon demokraattisen tasavallan ja asui jonkin aikaa Keniassa, kunnes Kongon demokraattisen tasavallan hallitus kutsui hänet takaisin avustamaan Benin alueen tilanteen kanssa. Hänet pidätettiin lokakuussa 2015 lähellä Mambasaa sillä perusteella, että hänen väitettiin kannattavan erästä Mai Mai -ryhmää, mutta häntä vastaan ei nostettu syytettä. Kakolele on asunut Kinshasassa kesäkuusta 2016 lähtien.

3.   Gaston IYAMUREMYE

(alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro ja d) Rumuli)

Asema: a) FDLR:n väliaikainen johtaja, b) FDLR-FOCAn ensimmäinen varajohtaja ja c) FDLR-FOCAn kenraalimajuri

Osoite: Pohjois-Kivun maakunta, Kongon demokraattinen tasavalta (kesäkuusta 2016)

Syntymäaika: 1948.

Syntymäpaikka: a) Musanzen alue, pohjoinen maakunta, Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda.

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 1. joulukuuta 2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Gaston Iyamuremye on FDLR:n ensimmäinen varajohtaja ja väliaikainen johtaja. Hän on FDLR:n aseellisen siiven FOCAn kenraalimajuri. Kesäkuussa 2016 Iyamuremye oli Pohjois-Kivun maakunnassa, Kongon demokraattisessa tasavallassa.

4.   Innocent KAINA

(alias: a) Colonel Innocent KAINA, b) India Queen)

Asema: M23-liikkeen entinen apulaiskomentaja

Osoite: Uganda (alkuvuodesta 2016)

Syntymäaika: marraskuu 1973

Syntymäpaikka: Bunagana, Rutshurun alue, Kongon demokraattinen tasavalta.

YK merkinnyt luetteloon: 30. marraskuuta 2012.

Muita tietoja: Kainasta tuli M23-liikkeen apulaiskomentaja Bosco Tagandan ryhmittymän paettua Ruandaan maaliskuussa 2013. Pakeni Ugandaan marraskuussa 2013. On Ugandassa alkuvuodesta 2016 lähtien.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Innocent Kaina oli M23-liikkeen (Mouvement du 23 Mars) sektorin komentaja ja myöhemmin apulaiskomentaja. Hän oli vastuussa vakavista kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkauksista ja syyllistyi myös niihin. Heinäkuussa 2007 Kinshasan varuskunnan sotarikostuomioistuin (Garrison Military Tribunal) totesi Kainan olevan vastuussa Iturin alueella toukokuun 2003 ja joulukuun 2005 välisenä aikana tapahtuneista rikoksista ihmisyyttä vastaan. Hänet vapautettiin vuonna 2009 osana Kongon hallituksen ja CNDP:n välistä rauhansopimusta. Vuonna 2009 hän syyllistyi FARDC:n puitteissa teloituksiin, kaappauksiin ja vammauttamisiin Masisin alueella. Komentajana kenraali Tagandan alaisuudessa hän aloitti entisen CNDP:n kapinan Rutshurun alueella huhtikuussa 2012. Hän takasi kapinallisten turvallisuuden Masisin ulkopuolella. Vuoden 2012 toukokuun ja elokuun välillä hän johti yli 150 lapsen värväystä ja koulutusta M23-kapinaa varten ja ampui pakoon yrittäneet pojat. Heinäkuussa 2012 hän matkusti Berundaan ja Deghoon M23-liikkeen mobilisointi- ja värväystoimintaa varten. Kaina pakeni Ugandaan marraskuussa 2013 ja asui siellä edelleen alkuvuonna 2016.

6.   Germain KATANGA

Kansallisuus: kongolainen.

Syntymäaika: 28. huhtikuuta 1978

Syntymäpaikka: Mambasa, Iturin maakunta, Kongon demokraattinen tasavalta

Osoite: Kongon demokraattinen tasavalta (vankilassa)

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: Katanga nimitettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004. Kongon demokraattisen tasavallan hallitus luovutti hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 18. lokakuuta 2007. Kansainvälinen rikostuomioistuin tuomitsi Katangan 23. toukokuuta 2014 12 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan mutta Kansainvälisen rikostuomioistuimen valitusjaosto lievensi hänen tuomiotaan ja määräsi, että sen olisi päätyttävä 18. tammikuuta 2016. Vaikka hän oli oikeudenkäyntinsä ajan pidätettynä Alankomaissa, Katanga siirrettiin joulukuussa 2015 Kongon demokraattisessa tasavallassa sijaitsevaan vankilaan, ja hänet asetettiin syytteeseen muista Iturissa aiemmin tehdyistä rikoksista.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Germain Katanga oli FRPI:n komentaja. Hän sekaantui aseiden siirtoihin asevientikiellon vastaisesti. Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002 ja 2003. Hänet nimitettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004. Kongon demokraattisen tasavallan hallitus luovutti hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 18. lokakuuta 2007. Kansainvälinen rikostuomioistuin tuomitsi Katangan 23. toukokuuta 2014 12 vuodeksi vankeuteen sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan mutta Kansainvälisen rikostuomioistuimen valitusjaosto lievensi hänen tuomiotaan ja määräsi, että sen olisi päätyttävä 18. tammikuuta 2016. Vaikka hän oli oikeudenkäyntinsä ajan pidätettynä Alankomaissa, Katanga siirrettiin joulukuussa 2015 Kongon demokraattisessa tasavallassa sijaitsevaan vankilaan, ja hänet asetettiin syytteeseen Iturissa aiemmin tehdyistä rikoksista.

7.   Thomas LUBANGA

Syntymäpaikka: Ituri, Kongon demokraattinen tasavalta.

Kansallisuus: kongolainen.

Osoite: Kongon demokraattinen tasavalta (vankilassa)

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: Lubanga pidätettiin Kinshasassa maaliskuussa 2005 UPC/L:n sekaannuttua ihmisoikeusrikkomuksiin. Luovutettiin Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 17. maaliskuuta 2006. Kansainvälinen rikostuomioistuin tuomitsi hänet maaliskuussa 2012 14 vuoden vankeusrangaistukseen. Muutoksenhaussa 1. joulukuuta 2014 Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomarit pitivät voimassa Lubangan tuomion ja rangaistuksen. Hänet siirrettiin 19. joulukuuta 2015 Kongon demokraattisessa tasavallassa sijaitsevaan vankilaan suorittamaan vankeusrangaistuksensa.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Thomas Lubanga oli UPC/L:n johtaja; UPC/L on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, joka on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002 ja 2003. Hänet pidätettiin Kinshasassa maaliskuussa 2005 UPC/L:n sekaannuttua ihmisoikeusrikkomuksiin, ja Kongon demokraattinen tasavallan viranomaiset luovuttivat hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 17. maaliskuuta 2006. Kansainvälinen rikostuomioistuin tuomitsi hänet maaliskuussa 2012 14 vuoden vankeusrangaistukseen. Muutoksenhaussa 1. joulukuuta 2014 Kansainvälisen rikostuomioistuimen tuomarit pitivät voimassa Lubangan tuomion ja rangaistuksen. Hänet siirrettiin 19. joulukuuta 2015 Kongon demokraattisessa tasavallassa sijaitsevaan vankilaan suorittamaan vankeusrangaistuksensa.

9.   Khawa Panga MANDRO

(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) Chief Kahwa ja h) Kawa)

Syntymäaika: 20. elokuuta 1973.

Syntymäpaikka: Bunia, Kongon demokraattinen tasavalta.

Osoite: Uganda (toukokuusta 2016)

Kansallisuus: kongolainen.

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: Toimitettiin vankilaan Buniassa huhtikuussa 2005 Iturin rauhanprosessin sabotoinnin vuoksi. Kongon viranomaiset pidättivät hänet lokakuussa 2005; Kisanganin muutoksenhakutuomioistuin vapautti hänet syytteistä, ja hänet siirrettiin myöhemmin Kinshasan oikeusviranomaisille, koska häntä vastaan oli nostettu uusia syytteitä rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista, murhasta, törkeästä pahoinpitelystä ja väkivallasta. Kisanganissa toimiva Kongon demokraattisen tasavallan sotaoikeus tuomitsi Mandron elokuussa 2014 yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä määräsi hänet maksamaan uhreilleen noin 85 000 dollaria. Hän suoritti vankeusrangaistuksensa ja on asunut Ugandassa toukokuusta 2016 lähtien.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Khawa Panga Mandro oli PUSICin johtaja; PUSIC on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, joka on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä vuosina 2001 ja 2002. Hänet toimitettiin vankilaan Buniassa huhtikuussa 2005 Iturin rauhanprosessin sabotoinnin vuoksi. Kongon viranomaiset pidättivät hänet lokakuussa 2005; Kisanganin muutoksenhakutuomioistuin vapautti hänet syytteistä, ja hänet siirrettiin myöhemmin Kinshasan oikeusviranomaisille, koska häntä vastaan oli nostettu uusia syytteitä rikoksista ihmisyyttä vastaan, sotarikoksista, murhasta, törkeästä pahoinpitelystä ja väkivallasta. Kisanganissa toimiva Kongon demokraattisen tasavallan sotaoikeus tuomitsi Mandron elokuussa 2014 yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan ja määräsi hänet maksamaan uhreilleen noin 85 000 dollaria. Hän suoritti vankeusrangaistuksensa ja on asunut Ugandassa toukokuusta 2016 lähtien.

10.   Callixte MBARUSHIMANA

Asema: FDLR:n pääsihteeri

Syntymäaika: 24. heinäkuuta 1963.

Syntymäpaikka: Ndusu/Ruhengeri, pohjoinen maakunta, Ruanda.

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 3. maaliskuuta 2009.

Muita tietoja: Pidätettiin Pariisissa 3. lokakuuta 2010 Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräyksen nojalla syytettynä FDLR:n joukkojen Kivussa vuonna 2009 tekemistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Siirrettiin Haagiin 25. tammikuuta 2011. Kansainvälinen rikostuomioistuin vapautti hänet loppuvuonna 2011. Valittiin 29. marraskuuta 2014 FDLR:n pääsihteeriksi viiden vuoden kaudeksi.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Callixte Mbarushimana oli pidätykseensä saakka FDLR:n pääsihteeri ja FDLR:n ylimmän sotilasjohdon varajohtaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän poliittisena johtajana ja sotilasjohtajana hän esti turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun taistelijoiden aseistariisunnan, vapaaehtoisen kotiuttamisen ja uudelleensijoittamisen. Pidätettiin Pariisissa 3. lokakuuta 2010 Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräyksen nojalla syytettynä FDLR:n joukkojen Kivussa vuonna 2009 tekemistä sotarikoksista ja rikoksista ihmisyyttä vastaan. Siirrettiin Haagiin 25. tammikuuta 2011, mutta vapautettiin loppuvuonna 2011. Hänet valittiin 29. marraskuuta 2014 uudelleen FDLR:n pääsihteeriksi viiden vuoden kaudeksi.

12.   Sylvestre MUDACUMURA

(alias: a) Mupenzi Bernard, b) General Major Mupenzi, c) General Mudacumura, d) Pharaoh ja e) Radja)

Asema: a) FDLR-FOCAn komentaja, b) FDLR-FOCAn kenraaliluutnantti

Syntymäaika: 1954

Syntymäpaikka: Cellule Ferege, Gatumban sektori, Kibiliran kunta, Gisenyin prefektuuri, Ruanda

Osoite: Pohjois-Kivun maakunta, Kongon demokraattinen tasavalta (kesäkuusta 2016)

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi 12. heinäkuuta 2012 Mudacumuraa koskevan pidätysmääräyksen, jossa on yhdeksän sotarikoksia koskevaa syytekohtaa, mukaan lukien hyökkäykset siviilejä vastaan, murha, silpominen, julma kohtelu, raiskaus, kidutus, omaisuuden tuhoaminen, ryöstely sekä henkilön kunniaan kohdistuva rikos, joihin hänen väitetään syyllistyneen Kongon demokraattisessa tasavallassa vuosina 2009 ja 2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Sylvestre Mudacumura on FDLR:n aseellisen siiven FOCAn komentaja, joka vaikuttaa FDLR:n politiikkaan ja johtaa sen joukkojen toimia; FDLR on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmittymistä ja puolisotilaallisista joukoista, joka on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Mudacumura (tai hänen alaisensa) oli puhelimitse yhteydessä FDLR:n johtajaan Murwanashyakaan Saksassa myös Busurungin joukkomurhan aikaan toukokuussa 2009 ja sotilaskomentajaan majuri Guillaumeen Umoja Wetu- ja Kimia II -operaatioiden aikana vuonna 2009. Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa 27 tapauksesta, joissa hänen johtamansa joukot värväsivät ja käyttivät lapsia Pohjois-Kivussa vuosina 2002–2007. Vuoden 2016 puolivälissä Mudacumura oli Kongon demokraattisessa tasavallassa Pohjois-Kivun maakunnassa edelleen FDLR:n aseellisen siiven ylimpänä komentajana kenraaliluutnantin asemassa.

14.   Leopold MUJYAMBERE

(alias: a) Musenyeri b) Achille c) Frere Petrus Ibrahim)

Asema: a) FDLR-FOCAn esikuntapäällikkö, b) FDLR-FOCAn väliaikainen apulaiskomentaja

Osoite: Kinshasa, Kongon demokraattinen tasavalta (kesäkuusta 2016)

Syntymäaika: a) 17. maaliskuuta 1962, b) noin 1966.

Syntymäpaikka: Kigali, Ruanda.

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 3. maaliskuuta 2009.

Muita tietoja: Hänestä tuli FDLR-FOCAn virkaatekevä apulaiskomentaja vuonna 2014. Kongon turvallisuuspalvelu vangitsi hänet Gomassa Kongon demokraattisessa tasavallassa toukokuun 2016 alussa ja siirsi Kinshasaan.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Leopold Mujyambere oli FDLR:n aseellisen siiven FOCAn toisen divisioonan komentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtajana hän esti turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua taistelijoiden aseistariisuntaa, vapaaehtoista kotiuttamista ja uudelleensijoittamista. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivätyssä raportissa, FDLR-FOCAlta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värväsi teini-iän keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohdan vastaisesti.

Kesäkuussa 2011 hän oli FOCAn Etelä-Kivun operatiivisen sektorin (niin kutsuttu Amazon) komentaja. Myöhemmin hänet ylennettiin FOCAn esikuntapäälliköksi ja sen jälkeen virkaatekeväksi apulaiskomentajaksi vuonna 2014. Kongon turvallisuuspalvelu vangitsi hänet Gomassa Kongon demokraattisessa tasavallassa toukokuun 2016 alussa ja siirsi Kinshasaan.

15.   Jamil MUKULU

(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro)

Asema: a) Allied Democratic Forces (ADF) -ryhmän johtaja, b) Allied Democratic Forces -ryhmän komentaja.

Osoite: tiettävästi vankilassa Ugandassa (syyskuusta 2016)

Syntymäaika: a) 1965, b) 1. tammikuuta 1964.

Syntymäpaikka: Ntoken kylä, Ntenjerun hallintoalue, Kayungan alue, Uganda.

Kansallisuus: ugandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 12. lokakuuta 2011.

Muita tietoja: Pidätetty huhtikuussa 2015 Tansaniassa ja karkotettu Ugandaan heinäkuussa 2015. Mukulu on syyskuusta 2016 lähtien tiettävästi ollut poliisivankilassa odottamassa oikeudenkäyntiään Ugandan lain mukaisista sotarikoksista ja Geneven yleissopimuksen vakavista rikkomisista.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Julkisten lähteiden ja virallisten raporttien, muun muassa Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n pakotekomitean asiantuntijaryhmän raporttien, mukaan Jamil Mukulu on ADF-ryhmän sotilasjohtaja; ADF on ulkomainen, Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiva aseellinen ryhmä, joka estää päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ADF-ryhmän taistelijoiden aseistariisuntaa, kotiuttamista ja vapaaehtoista uudelleensijoittamista. Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevä YK:n pakotekomitean asiantuntijaryhmä raportoi, että Jamil Mukulu toimitti materiaalista tukea ja henkilöresursseja ADF:lle, joka on Kongon demokraattisen tasavallan alueella toimiva aseellinen ryhmä. Useiden tietolähteiden, muun muassa Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän YK:n pakotekomitean asiantuntijaryhmän raporttien, mukaan Jamil Mukulu on hankkinut rahoitusta ja vaikuttanut ADF:n politiikkaan sekä ollut suoraan vastuussa ADF:n joukkojen johtamisjärjestelystä, erityisesti kansainvälisiin terroristiverkkoihin pidettyjen yhteyksien valvonnasta.

16.   Ignace MURWANASHYAKA

(alias: Dr. Ignace)

Arvonimi: Dr.

Asema: FDLR:n johtaja

Osoite: Saksa (vankilassa)

Syntymäaika: 14. toukokuuta 1963.

Syntymäpaikka: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda.

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: Saksan viranomaiset pidättivät hänet 17. marraskuuta 2009, ja saksalainen tuomioistuin totesi hänet 28. syyskuuta 2015 syylliseksi ulkomaisen terroristiryhmän johtoasemassa toimimiseen ja sotarikoksissa avustamiseen. Hänet tuomittiin 13 vuoden vankeusrangaistukseen ja hän on ollut Saksassa vankilassa kesäkuusta 2016 lähtien. Hänet valittiin 29. marraskuuta 2014 uudelleen FDLR:n johtajaksi viiden vuoden kaudeksi.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Ignace Murwanashyaka on FDLR:n johtaja, joka vaikuttaa FDLR:n joukkojen politiikkaan; FDLR on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, joka on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Hän oli puhelimitse yhteydessä FDLR:n sotilaskomentajiin kentällä (myös Busurungin joukkomurhan aikaan toukokuussa 2009); hän antoi sotilaskäskyjä ylimmälle sotilasjohdolle; hän osallistui FDLR:n yksiköille tarkoitettujen aseiden ja ampumatarvikkeiden siirtojen koordinointiin ja käyttöä koskevien erityisohjeiden välittämiseen eteenpäin; ja hän hallinnoi suuria rahamääriä, jotka oli saatu FDLR:n hallinnassa olevien alueiden luonnonvarojen laittomasta myynnistä. Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hänellä oli FDLR:n johtajana ja sotilaskomentajana komentovastuu, kun FDLR värväsi ja käytti lapsia Kongon itäosissa. Saksan viranomaiset pidättivät hänet 17. marraskuuta 2009, ja saksalainen tuomioistuin totesi hänet 28. syyskuuta 2015 syylliseksi ulkomaisen terroristiryhmän johtoasemassa toimimiseen ja sotarikoksissa avustamiseen. Hänet tuomittiin 13 vuoden vankeusrangaistukseen ja hän on ollut Saksassa vankilassa kesäkuusta 2016 lähtien. Hänet valittiin 29. marraskuuta 2014 uudelleen FDLR:n johtajaksi viiden vuoden kaudeksi.

17.   Straton MUSONI

(alias: IO Musoni)

Asema: FDLR:n entinen varajohtaja

Syntymäaika: a) 6. huhtikuuta 1961, b) 4. kesäkuuta 1961.

Syntymäpaikka: Mugambazi, Kigali, Ruanda.

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 29. maaliskuuta 2007.

Muita tietoja: Saksan viranomaiset pidättivät hänet 17. marraskuuta 2009, ja saksalainen tuomioistuin totesi hänet 28. syyskuuta 2015 syylliseksi ulkomaisen terroristiryhmän johtoasemassa toimimiseen, ja hänet tuomittiin 8 vuoden vankeusrangaistukseen. Musoni vapautettiin vankilasta heti oikeudenkäynnin jälkeen, koska hän oli suorittanut yli viisi vuotta tuomiostaan.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Straton Musoni oli FDLR:n varajohtaja; FDLR on Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiva ulkomainen aseellinen ryhmä. Hän esti päätöslauselman 1649 (2005) vastaisesti kyseisiin ryhmiin kuuluvien taistelijoiden aseistariisuntaa ja vapaaehtoista kotiuttamista tai uudelleensijoittamista. Saksan viranomaiset pidättivät hänet 17. marraskuuta 2009, ja saksalainen tuomioistuin totesi hänet 28. syyskuuta 2015 syylliseksi ulkomaisen terroristiryhmän johtoasemassa toimimiseen, ja hänet tuomittiin 8 vuoden vankeusrangaistukseen. Hänet vapautettiin vankilasta heti oikeudenkäynnin jälkeen, koska hän oli suorittanut yli viisi vuotta tuomiostaan.

18.   Jules MUTEBUTSI

(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Colonel Mutebutsi)

Syntymäaika: 1964.

Syntymäpaikka: Minembwe, Etelä-Kivu, Kongon demokraattinen tasavalta.

Kansallisuus: kongolainen.

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: Entinen FARDC:n apulaiskomentaja 10. sotilasalueella; erotettiin huhtikuussa 2004 kurinpitorikkomusten vuoksi. Ruandan viranomaiset pidättivät hänet joulukuussa 2007 hänen yrittäessään ylittää rajan Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Tiettävästi kuollut Kigalissa 9. toukokuuta 2014.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Jules Mutebutsi liittyi yhteen entisestä RCD-G:stä eronneiden joukkojen kanssa vallatakseen Bukavun kaupungin väkivalloin toukokuussa 2004. Hän oli sekaantunut aseiden vastaanottamiseen FARDC:n organisaation ulkopuolelta ja tarvikkeiden toimittamiseen päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuille aseellisille ryhmille ja puolisotilaallisille joukoille asevientikiellon vastaisesti. Hän oli FARDC:n apulaiskomentaja 10. sotilasalueella huhtikuuhun 2004 saakka, jolloin hänet erotettiin kurinpitorikkomusten vuoksi. Ruandan viranomaiset pidättivät hänet joulukuussa 2007 hänen yrittäessään ylittää rajan Kongon demokraattiseen tasavaltaan. Hän on tiettävästi kuollut Kigalissa 9. toukokuuta 2014.

20.   Mathieu Chui NGUDJOLO

(alias: Cui Ngudjolo)

Kansallisuus: kongolainen.

Osoite: Kongon demokraattinen tasavalta

Syntymäaika: 8. lokakuuta 1970

Syntymäpaikka: Bunia, Iturin maakunta, Kongon demokraattinen tasavalta

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: MONUC pidätti hänet Buniassa lokakuussa 2003. Kongon demokraattisen tasavallan hallitus luovutti hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 7. helmikuuta 2008. Kansainvälinen rikostuomioistuin vapautti hänet kaikista syytteistä joulukuussa 2012, ja valitusjaosto piti tämän päätöksen voimassa 27. helmikuuta 2015. Ngudjolo haki turvapaikkaa Alankomaista mutta hakemus evättiin. Hänet karkotettiin Kongon demokraattiseen tasavaltaan 11. toukokuuta 2015.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Mathieu Chui Ngudjolo oli FRPI:n esikuntapäällikkö, joka vaikutti FRPI:n politiikkaan ja johti sen joukkojen toimia; FRPI on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, joka on syyllistynyt laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa alle 15-vuotiaiden lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuonna 2006. MONUC pidätti hänet Buniassa lokakuussa 2003. Kongon demokraattisen tasavallan hallitus luovutti hänet Kansainväliselle rikostuomioistuimelle 7. helmikuuta 2008. Kansainvälinen rikostuomioistuin vapautti hänet kaikista syytteistä joulukuussa 2012, ja valitusjaosto piti tämän päätöksen voimassa 27. helmikuuta 2015. Ngudjolo haki turvapaikkaa Alankomaista mutta hakemus evättiin. Hänet karkotettiin Kongon demokraattiseen tasavaltaan 11. toukokuuta 2015.

21.   Floribert Ngabu NJABU

(alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu Ndjabu)

Kansallisuus: kongolainen, Kongon demokraattisen tasavallan passin numero OB 0243318

Syntymäaika: 23. toukokuuta 1971

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: Kotiarestissa Kinshasassa maaliskuusta 2005 lähtien FNI:n sekaannuttua ihmisoikeusrikkomuksiin. Siirretty Haagiin 27. maaliskuuta 2011 todistamaan Germain Katangan ja Mathieu Ngudjolon oikeudenkäynneissä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Haki turvapaikkaa Alankomaista toukokuussa 2011. Alankomaalainen tuomioistuin hylkäsi Njabun turvapaikkahakemuksen lokakuussa 2012. Hänet karkotettiin heinäkuussa 2014 Alankomaista Kongon demokraattiseen tasavaltaan, jossa hänen pidätettiin.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

FNI:n johtaja; FNI on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, joka on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Kotiarestissa Kinshasassa maaliskuusta 2005 lähtien FNI:n sekaannuttua ihmisoikeusrikkomuksiin. Siirretty Haagiin 27. maaliskuuta 2011 todistamaan Germain Katangan ja Mathieu Ngudjolon oikeudenkäynneissä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Haki turvapaikkaa Alankomaista toukokuussa 2011. Alankomaalainen tuomioistuin hylkäsi Njabun turvapaikkahakemuksen lokakuussa 2012; päätökseen on haettu muutosta.

23.   Felicien NSANZUBUKIRE

(alias: Fred Irakeza)

Asema: a) FDLR-FOCAn alasektorin komentaja, b) FDLR-FOCAn eversti

Osoite: Etelä-Kivun maakunta, Kongon demokraattinen tasavalta (kesäkuusta 2016).

Syntymäaika: 1967.

Syntymäpaikka: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyinya, Kigali, Ruanda.

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 1. joulukuuta 2010.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Felicien Nsanzubukire valvoi ja koordinoi ainakin marraskuun 2008 ja huhtikuun 2009 välisenä aikana ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden laitonta kauppaa Tansanian yhdistyneestä tasavallasta Tanganjika-järven kautta Uviran ja Fizin alueella Etelä-Kivussa toimiville FDLR:n yksiköille. Tammikuusta 2016 lähtien Nsanzubukire oli FDLR-FOCAn alasektorin komentaja Etelä-Kivun maakunnassa, ja hänen sotilasarvonsa oli eversti.

24.   Pacifique NTAWUNGUKA

(alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Colonel Omega, c) Nzeri, d) Israel)

Asema: a) FDLR-FOCAn ”SONOKI”-sektorin komentaja, b) FDLR-FOCAn prikaatinkenraali

Osoite: Rutshuru, Pohjois-Kivu, Kongon demokraattinen tasavalta (kesäkuusta 2016).

Syntymäaika: a) 1. tammikuuta 1964, b) noin 1964.

Syntymäpaikka: Gaseke, Gisenyin maakunta, Ruanda.

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 3. maaliskuuta 2009.

Muita tietoja: saanut sotilaskoulutusta Egyptissä.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Pacifique Ntawunguka oli FDLR:n aseellisen siiven FOCAn ensimmäisen divisioonan komentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtajana hän esti turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua taistelijoiden aseistariisuntaa, vapaaehtoista kotiuttamista ja uudelleensijoittamista. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivätyssä raportissa, FDLR-FOCAlta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värväsi teini-iän keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohdan vastaisesti. Saanut sotilaskoulutusta Egyptissä.

Vuoden 2016 puolivälistä lähtien Ntawunguka oli FDLR-FOCAn ”SONOKI”-sektorin komentaja Pohjois-Kivun maakunnassa.

26.   Stanislas NZEYIMANA

(alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura)

Asema: FDLR-FOCAn entinen apulaiskomentaja.

Syntymäaika: a) 1. tammikuuta 1966, b) 28. elokuuta 1966, c) noin 1967.

Syntymäpaikka: Mugusa, Butare, Ruanda.

Kansallisuus: ruandalainen.

YK merkinnyt luetteloon: 3. maaliskuuta 2009.

Muita tietoja: Katosi oleskellessaan Tansaniassa alkuvuodesta 2013. Olinpaikka ei tiedossa kesäkuusta 2016 lähtien.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Stanislas Nzeyimana oli FDLR:n aseellisen siiven FOCAn apulaiskomentaja. Kongon demokraattisessa tasavallassa toimivan ulkomaisen aseellisen ryhmän sotilasjohtajana hän esti turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettua taistelijoiden aseistariisuntaa, vapaaehtoista kotiuttamista ja uudelleensijoittamista. YK:n turvallisuusneuvoston Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän pakotekomitean asiantuntijaryhmän keräämien todisteiden mukaan, jotka on esitetty sen 13. helmikuuta 2008 päivätyssä raportissa, FDLR-FOCAlta takaisin saatuja tyttöjä oli aiemmin siepattu ja käytetty seksuaalisesti hyväksi. Vuoden 2007 puolivälistä FDLR-FOCA, joka aiemmin värväsi teini-iän keski- ja loppuvaiheilla olevia poikia, on värvännyt pakolla nuoria poikia 10 ikävuodesta alkaen. Nuorimpia käytetään saattajina, ja vanhempia lapsia käytetään sotilaina rintamalla turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1857 (2008) 4 kohdan d ja e alakohdan vastaisesti.

Nzeyimana katosi Tansaniassa vuoden 2013 alussa, ja hänen olinpaikkansa ei ole ollut tiedossa kesäkuusta 2016 lähtien.

28.   Jean-Marie Lugerero RUNIGA

(alias: Jean-Marie Rugerero)

Asema: M23-liikkeen johtaja.

Osoite: Rubavu / Mudende, Ruanda.

Syntymäaika: a) noin 1960, b) 9. syyskuuta 1966.

Syntymäpaikka: Bukavu, Kongon demokraattinen tasavalta.

YK merkinnyt luetteloon: 31. joulukuuta 2012.

Muita tietoja: Saapui Ruandan tasavaltaan 16. maaliskuuta 2013. Asunut Ruandassa vuodesta 2016 lähtien. Osallistunut uuden kongolaisen poliittisen puolueen Alliance pour le Salut du Peuple (ASP) perustamiseen kesäkuussa 2016.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

M23-liikkeen johtajan Sultani Makengan allekirjoittamassa, 9. heinäkuuta 2012 päivätyssä asiakirjassa Runiga nimettiin M23-liikkeen poliittisen siiven koordinaattoriksi. Asiakirjan mukaan hänen nimityksensä johtui siitä, että oli varmistettava M23-liikkeen ajaman asian näkyvyys. Lisäksi Runigaa kutsuttiin ryhmän verkkosivuston postauksissa M23-liikkeen johtajaksi. Hänen johtoasemansa vahvistettiin asiantuntijaryhmän marraskuussa 2012 julkaisemassa raportissa, jossa Runigaan viitataan M23-liikkeen johtajana.

Asiantuntijaryhmän 15. marraskuuta 2012 laatiman loppuraportin mukaan Runiga toimi sen valtuuskunnan johtajana, joka matkusti 29. heinäkuuta 2012 Kampalaan Ugandaan ja viimeisteli M23-liikkeen 21-kohtaisen toimintasuunnitelman Suurten järvien alueen kansainvälisen konferenssin odotettavissa olevien neuvottelujen edellä. BBC:n 23. marraskuuta 2012 välittämän uutisen mukaan M23-liike muodostettiin, kun FARDC:hen liitetyt CNDP:n entiset jäsenet alkoivat protestoida heikkoja olosuhteita ja alhaista palkkaa sekä sitä vastaan, että 23. maaliskuuta 2009 CNDP:n ja Kongon demokraattisen tasavallan välillä tehtyä rauhansopimusta, joka johti CNDP:n liittämiseen osaksi FADRC:tä, ei ollut pantu kokonaisuudessaan täytäntöön. M23-liike toteutti aktiivisia sotilasoperaatioita ottaakseen hallintaansa Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa olevan alueen IPISin (International Peace Information Service) marraskuussa 2012 julkaiseman raportin mukaan. M23-liike ja FARDC taistelivat useiden Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa olevien kaupunkien ja kylien hallinnasta 24. ja 25. heinäkuuta 2012. M23-liike hyökkäsi 26. heinäkuuta 2012 FARDC:n kimppuun Rumangabossa. M23-liike ajoi 17. marraskuuta 2012 FARDC:n pois Kibumbasta ja otti 20. marraskuuta 2012 Goman hallintaansa. Asiantuntijaryhmän marraskuussa 2012 laatiman raportin mukaan useat M23-liikkeen entiset sotilaat väittävät, että M23-liikkeen johtajat teloittivat summittaisesti kymmeniä lapsia, jotka yrittivät paeta sen jälkeen, kun heidät oli värvätty M23-liikkeen lapsisotilaiksi. Human Rights Watchin 11. syyskuuta 2012 julkaiseman raportin mukaan 18-vuotias ruandalainen mies, joka oli paennut sen jälkeen kun hänet oli väkivalloin värvätty Ruandassa, kertoi Human Rights Watchille, että hän oli ollut M23-yksikköönsä kuuluneen, kesäkuussa pakoa yrittäneen 16-vuotiaan pojan teloituksen silminnäkijänä. M23-liikkeen sotilaat vangitsivat pojan ja hakkasivat hänet kuoliaaksi muiden alokkaiden nähden. Pojan surmaamismääräyksen antaneen M23-komentajan väitetään tämän jälkeen selittäneen muille alokkaille pojan surmaamisen syyksi seuraavaa: ”Hän halusi jättää meidät”. Raportissa todetaan lisäksi, että tapauksen todistajat väittivät, että ainakin 33 alokasta ja muuta M23-liikkeen sotilasta teloitettiin summittaisesti, kun he yrittivät paeta. Osa sidottiin ja ammuttiin muiden alokkaiden nähden esimerkkinä rangaistuksesta, jonka he voisivat saada. Yksi nuori alokas kertoi Human Rights Watchille seuraavaa: ”Kun olimme M23-liikkeen riveissä, he sanoivat, että [meillä on vara valita] ja voisimme jäädä heidän riveihinsä tai voisimme kuolla. Monet yrittivät paeta. Jotkut löydettiin ja surmattiin sitten välittömästi”.

Runiga saapui Ruandan tasavaltaan 16. maaliskuuta 2013 Gasizissa / Rubavussa. Runiga on asunut Ruandassa vuoden 2016 puolivälistä lähtien. Kesäkuussa 2016 hän osallistui uuden kongolaisen poliittisen puolueen Alliance pour le Salut du Peuple (ASP) perustamiseen.

30.   Bosco TAGANDA

(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia (kun hän kuului APR:ään), e) Terminator, f) Tango Romeo (kutsumerkki), g) Romeo (kutsumerkki), h) Major)

Osoite: Haag, Alankomaat (kesäkuusta 2016)

Syntymäaika: vuosi 1973 tai 1974.

Syntymäpaikka: Bigogwe, Ruanda.

Kansallisuus: kongolainen.

YK merkinnyt luetteloon: 1. marraskuuta 2005.

Muita tietoja: Syntynyt Ruandassa, mutta muuttanut lapsena Nyamitabaan Masisin alueelle Pohjois-Kivuun. Nimitettiin Iturin rauhansopimusten jälkeen presidentin asetuksella 11. joulukuuta 2004 FARDC:n prikaatikenraaliksi. Aiemmin esikuntapäällikkö CNDP:ssä, ja Laurent Nkundan pidätyksen jälkeen tammikuusta 2009 CNDP:n sotilaskomentaja. Tammikuusta 2009 lähtien tosiasiallinen apulaiskomentaja Pohjois- ja Etelä-Kivussa toteutetuissa FDLR:n vastaisissa peräkkäisissä operaatioissa ”Umoja Wetu”, ”Kimia II” ja ”Amani Leo”. Saapui Ruandaan maaliskuussa 2013 ja antautui vapaaehtoisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen edustajille Kigalissa 22. maaliskuuta. Luovutettiin Haagin Kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Kansainvälinen rikostuomioistuin vahvisti 9. kesäkuuta 2014 häntä vastaan syytteet 13 sotarikoksesta ja viidestä rikoksesta ihmisyyttä vastaan; oikeudenkäynti alkoi syyskuussa 2015.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Bosco Taganda oli UPC/L:n sotilaskomentaja, joka vaikuttaa UPC/L:n politiikkaan ja johtaa sen toimia; UPC/L on yksi päätöslauselman 1493 (2003) 20 kohdassa tarkoitetuista aseellisista ryhmistä ja puolisotilaallisista joukoista, joka on sekaantunut laittomaan asekauppaan asevientikiellon vastaisesti. Hänet nimitettiin FARDC:n kenraaliksi joulukuussa 2004, mutta hän ei hyväksynyt nimitystä ja jäi sen vuoksi FARDC:n ulkopuolelle. Lasten asemaa aseellisissa konflikteissa tarkastelevan YK:n pääsihteerin erityisedustajan toimiston mukaan hän oli vastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Iturissa vuosina 2002 ja 2003; 155 tapauksessa hän oli lisäksi suoraan ja/tai komentovastuussa lasten värväyksestä ja käytöstä Pohjois-Kivussa vuosina 2002–2009. CNDP:n esikuntapäällikkönä hän oli suoraan ja komentovastuussa marraskuussa 2008 tapahtuneesta Kiwanjan joukkomurhasta.

Syntynyt Ruandassa, mutta muuttanut lapsena Nyamitabaan Masisin alueelle Pohjois-Kivun maakuntaan. Asui kesäkuussa 2011 Gomassa ja omisti suuria maatiloja Ngungussa Masisin alueella Pohjois-Kivun maakunnassa. Hänet nimitettiin Iturin rauhansopimusten jälkeen presidentin asetuksella 11. joulukuuta 2004 FARDC:n prikaatikenraaliksi. Hän oli esikuntapäällikkö CNDP:ssä, ja Laurent Nkundan pidätyksen jälkeen hänestä tuli tammikuussa 2009 CNDP:n sotilaskomentaja. Tammikuusta 2009 lähtien hän oli tosiasiallinen apulaiskomentaja Pohjois- ja Etelä-Kivun maakunnissa toteutetuissa FDLR:n vastaisissa peräkkäisissä operaatioissa Umoja Wetu, Kimia II ja Amani Leo. Hän saapui Ruandaan maaliskuussa 2013, hän antautui vapaaehtoisesti Kansainvälisen rikostuomioistuimen edustajille Kigalissa 22. maaliskuuta, ja hänet luovutettiin sen jälkeen Haagin Kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Kansainvälinen rikostuomioistuin vahvisti 9. kesäkuuta 2014 häntä vastaan syytteet 13 sotarikoksesta ja viidestä rikoksesta ihmisyyttä vastaan. Oikeudenkäynti alkoi syyskuussa 2015.

b)   luettelo 2 ja 2 a artiklassa tarkoitetuista yhteisöistä

1.   ADF (Allied Democratic Forces)

(alias): a) Forces démocratiques Alliées – Armée nationale de libération de l'Ouganda (Liittoutuneet demokraattiset voimat – Ugandan kansallinen vapautusarmeija); b) ADF/NALU c) NALU)

Osoite: Pohjois-Kivun maakunta, Kongon demokraattinen tasavalta.

YK merkinnyt luetteloon: 30. kesäkuuta 2014.

Muita tietoja: ADF:n perustaja ja johtaja Jamil Mukulu pidätettiin Dar es Salaamissa Tansaniassa huhtikuussa 2015. Hänet karkotettiin Kampalaan Ugandaan heinäkuussa 2015. Mukulu on kesäkuusta 2016 alkaen tiettävästi ollut poliisivankilassa odottamassa oikeudenkäyntiään.

Lisätietoja, jotka on saatu pakotekomitean toimittamasta selostuksesta luetteloon merkitsemisen perustelemiseksi:

Liittoutuneet demokraattiset voimat (ADF) perustettiin 1995, ja se toimii Kongon demokraattisen tasavallan ja Ugandan välisellä vuoristoisella rajaseudulla. Kongon demokraattista tasavaltaa käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien asiantuntijaryhmän, jäljempänä ’asiantuntijaryhmä’, vuoden 2013 loppuraportissa todettiin, että Ugandan viranomaisten ja YK:n lähteiden mukaan ADF oli vuonna 2013 vahvuudeltaan 1 200–1 500 aseistettua taistelijaa koillisella Pohjois-Kivun maakunnan Benin alueella lähellä Ugandan rajaa. Nämä samat lähteet arvioivat, että ADF:n jäsenten kokonaisvahvuus naiset ja lapset mukaan lukien on 1 600–2 500 henkeä. Kongon asevoimien (FARDC) hyökkäysten ja YK:n Kongon demokraattisessa tasavallassa vuosina 2013 ja 2014 toteuttaman vakauttamisoperaation (MONUSCO) johdosta ADF hajotti taistelijansa useampiin pienempiin tukikohtiin sekä siirsi naiset ja lapset Benin länsipuolisille alueille sekä Iturin ja Pohjois-Kivun rajalle. ADF:n sotilaskomentaja on Hood Lukwago ja ylipäällikkö on pakotelistalla oleva Jamil Mukulu.

ADF on syyllistynyt vakaviin kansainvälisen oikeuden ja YK:n päätöslauselman 2078 (2012) loukkauksiin, kuten jäljempänä on esitetty.

ADF on värvännyt ja käyttänyt lapsisotilaita kansainvälisen oikeuden vastaisesti (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 4 kohdan d alakohta).

Asiantuntijaryhmän vuoden 2013 loppuraportissa todettiin, että asiantuntijaryhmä haastatteli kolmea entistä ADF:n taistelijaa, jotka olivat paenneet vuonna 2013 ja jotka kuvailivat, miten ADF:n värvääjät Ugandassa houkuttelevat ihmisiä Kongon demokraattiseen tasavaltaan väärin lupauksin työpaikoista (aikuisille) ja ilmaisesta koulutuksesta (lapsille) ja pakottavat heidät sitten liittymään ADF:ään. Asiantuntijaryhmän raportin mukaan entiset ADF:n taistelijat kertoivat asiantuntijaryhmälle myös, että ADF:n koulutusryhmiin kuuluu tyypillisesti aikuisia miehiä ja poikia, ja kaksi ADF:stä vuonna 2013 paennutta poikaa kertoi asiantuntijaryhmälle, että he olivat saaneet ADF:ltä sotilaskoulutusta. Asiantuntijaryhmän raportti sisältää myös ”entisen ADF:n lapsisotilaan” antaman kertomuksen ADF:n koulutuksesta.

Asiantuntijaryhmän vuoden 2012 loppuraportin mukaan ADF:n värväämiin sotilaisiin kuuluu lapsia, ja esimerkkinä annetaan tapaus, jossa Ugandan viranomaiset vangitsivat Kasesessa heinäkuussa 2012 erään ADF:n värvääjän, joka oli matkalla Kongon demokraattiseen tasavaltaan mukanaan kuusi nuorta poikaa.

Toinen esimerkki ADF:n harjoittamasta lasten värväyksestä ja käytöstä on Human Rights Watchin entisen Afrikan johtajan Georgette Gagnonin Ugandan entiselle oikeusministerille Kiddhu Makubuyulle osoittama 6. tammikuuta 2009 päivätty kirje, jossa ilmoitetaan, että ADF sieppasi vuonna 2000 Bushobozi Irumba -nimisen 9-vuotiaan pojan. Häntä vaadittiin antamaan ADF:n taistelijoille kuljetus- ja muita palveluja.

Lisäksi ”Afrikka-raportissa” viitattiin syytöksiin, joiden mukaan ADF värvää lapsisotilaiksi jopa 10-vuotiaita lapsia, ja siteerattiin Ugandan kansan puolustusjoukkojen (Uganda People's Defence Force, UPDF) tiedottajaa, joka oli todennut, että UPDF pelasti 30 lasta Victoria-järven Buvuma-saarella olleelta koulutusleiriltä.

ADF on myös syyllistynyt lukuisiin, naisiin ja lapsiin kohdistuneisiin kansainvälisten ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkauksiin, kuten tappamiseen, vammauttamiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 4 kohdan e alakohta).

Asiantuntijaryhmän vuoden 2013 loppuraportin mukaan ADF teki vuonna 2013 hyökkäyksiä moniin kyliin, ja niiden seurauksena yli 66 000 ihmistä joutui pakenemaan Ugandaan. Nämä hyökkäykset autioittivat suuren alueen, jota ADF on pitänyt sen jälkeen hallussaan sieppaamalla tai surmaamalla kyliinsä palanneita ihmisiä. Heinä-syyskuussa 2013 ADF mestasi Kamangon alueella ainakin viisi ihmistä, ampui useita ihmisiä ja sieppasi useita kymmeniä. Nämä teot herättivät suurta pelkoa paikallisväestön keskuudessa ja estivät heitä palaamasta kotiin.

Vakavia lasten oikeuksien loukkauksia aseellisissa konflikteissa koskeva seuranta- ja raportointimekanismi Global Horizontal Note raportoi lapsia ja aseellisia konflikteja käsittelevälle YK:n turvallisuusneuvoston työryhmälle (CAAC), että lokakuusta joulukuuhun 2013 kestäneellä raportointikaudella ADF:n vastuulla oli 18 dokumentoidusta lapsiuhrista 14, mukaan lukien 11. joulukuuta 2013 Benin alueella Pohjois-Kivussa tapahtunut välikohtaus, jossa ADF hyökkäsi Musukun kylään surmaten 23 ihmistä, joista 11 oli lapsia (kolme tyttöä ja kahdeksan poikaa), nuorin kahden kuukauden ja vanhin 17 vuoden ikäinen. Kaikki uhrit oli silvottu viidakkoveitsin, myös hyökkäyksestä selvinneet kaksi lasta.

Pääsihteerin maaliskuussa 2014 laatimassa, konfliktiin liittyvää seksuaalista väkivaltaa käsittelevässä raportissa ”Liittoutuneet demokraattiset voimat/Ugandan kansallinen vapautusarmeija” mainitaan yhtenä osapuolista, joiden epäillään uskottavasti syyllistyneen aseellisissa selkkauksissa raiskauksiin tai muihin seksuaalisen väkivallan muotoihin tai olevan vastuussa niistä.

ADF on osallistunut myös MONUSCOn rauhanturvaajiin kohdistettuihin hyökkäyksiin (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 4 kohdan i alakohta).

Yhdistyneiden kansakuntien vakauttamisoperaatio Kongon demokraattisessa tasavallassa (MONUSCO) raportoi lisäksi, että ADF on kohdistanut MONUSCOn rauhanturvaajiin ainakin kaksi hyökkäystä. Niistä ensimmäinen, joka tehtiin 14. heinäkuuta 2013, kohdistui MONUSCOn partioon Mbaun ja Kamangon välisellä tiellä. Tästä hyökkäyksestä kerrotaan yksityiskohtaisesti asiantuntijaryhmän vuoden 2013 loppuraportissa. Toinen hyökkäys tehtiin 3. maaliskuuta 2014. MONUSCOn ajoneuvoon hyökättiin kranaatein kymmenen kilometrin päässä Mavivin lentokentältä Benin alueella, ja hyökkäys haavoitti viittä rauhanturvaajaa.

ADF:n perustaja ja johtaja Jamil Mukulu (CDi.015) pidätettiin Dar es Salaamissa Tansaniassa huhtikuussa 2015. Hänet karkotettiin Kampalaan Ugandaan heinäkuussa 2015. Mukulu on kesäkuusta 2016 lähtien ollut poliisivankilassa odottamassa oikeudenkäyntiään.”


Top