EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1141

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1141 z dnia 13 lipca 2016 r. przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014

C/2016/4295

Dz.U. L 189 z 14.7.2016, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1141/oj

14.7.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 189/4


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/1141

z dnia 13 lipca 2016 r.

przyjmujące wykaz inwazyjnych gatunków obcych uznanych za stwarzające zagrożenie dla Unii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych (1), w szczególności jego art. 4 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (UE) nr 1143/2014 stanowi, że ma zostać przyjęty wykaz inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii („wykaz unijny”) na podstawie kryteriów ustanowionych w art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia, i spełniających warunki ustanowione w jego art. 4 ust. 6, który przewiduje, że koszty wdrażania, koszty niepodejmowania działań, opłacalność oraz aspekty społeczno-gospodarcze powinny być należycie uwzględnione.

(2)

Na podstawie dostępnych dowodów naukowych oraz ocen ryzyka przeprowadzonych zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014 Komisja stwierdziła, że wszystkie kryteria ustanowione w art. 4 ust. 3 tego rozporządzenia są spełnione dla następujących inwazyjnych gatunków obcych: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén i St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

Komisja stwierdziła również, że te inwazyjne gatunki obce spełniają wszystkie warunki określone w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. W szczególności niektóre z tych gatunków są już zadomowione na terytorium Unii lub nawet rozprzestrzenione na szeroką skalę w niektórych państwach członkowskich i w niektórych przypadkach wyeliminowanie tych gatunków w sposób racjonalny pod względem kosztów może być niemożliwe. Należy jednak włączyć te gatunki do wykazu unijnego, ponieważ istnieją inne opłacalne środki, które mogą zostać wprowadzone w życie: aby zapobiec nowym przypadkom wprowadzania tych gatunków lub ich dalszemu rozprzestrzenianiu się na terytorium Unii; aby wspierać wczesne wykrywanie i szybkie eliminowanie gatunków tam, gdzie jeszcze nie są one obecne lub rozprzestrzenione na szeroką skalę; oraz aby zarządzać nimi, odpowiednio do specyficznych warunków panujących w danym państwie członkowskim, w tym poprzez połowy, łowiectwo i odławianie lub innego rodzaju pozyskiwanie do celów spożycia lub wywozu, pod warunkiem że działania te są realizowane w ramach krajowego programu zarządzania.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Inwazyjnych Gatunków Obcych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wykaz zawarty w załączniku do niniejszego rozporządzenia stanowi wstępny wykaz inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2016 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 317 z 4.11.2014, s. 35.


ZAŁĄCZNIK

WYKAZ INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE DLA UNII

Gatunek

Kody CN dla żywych osobników

Kody CN dla części, które mogą się rozmnażać

Kategorie powiązanych towarów

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (ukorzenione sadzonki i młode rośliny)

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (nasiona)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Kruk

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (zapłodniona ikra wylęgowa)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (nasiona)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (zapłodnione jaja do inkubacji)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Uwagi do tabeli:

Kolumna (i): Gatunek

W tej kolumnie podano nazwę systematyczną danego gatunku. Synonimy znajdują się w nawiasach.

Kolumna (ii): Kody CN dla żywych osobników

Kolumna ta zawiera kody nomenklatury scalonej (CN) dla żywych osobników. Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Nomenklatura scalona (CN), ustanowiona rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87, jest oparta na zharmonizowanym systemie oznaczania i kodowania towarów (HS) opracowanym przez Radę Współpracy Celnej, obecnie Światową Organizację Celną, przyjętym w formie konwencji międzynarodowej zawartej w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r. oraz zatwierdzonej w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej decyzją Rady 87/369/EWG (1) („konwencja HS”). W Nomenklaturze scalonej powtórzono pozycje i podpozycje HS do sześciu cyfr, dodając siódmą i ósmą cyfrę tworzące kolejne podpozycje występujące tylko w Nomenklaturze scalonej.

Jeżeli tylko niektóre produkty w ramach danego cztero-, sześcio- lub ośmiocyfrowego kodu są objęte wymogiem kontroli, a w ramach tego kodu nie wyróżniono żadnych podziałów w Nomenklaturze scalonej, wówczas kod jest oznaczony literami ex (np. ex 0106 49 00, ponieważ kod CN 0106 49 00 obejmuje wszystkie inne owady, a nie tylko gatunek owadów widniejący w tabeli).

Kolumna (iii): Kody CN dla części, które mogą się rozmnażać

Kolumna ta wskazuje, w stosownych przypadkach, kody Nomenklatury scalonej (CN) dla tych części gatunków, które mogą się rozmnażać. Zob. także uwagi do kolumny (ii). Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014.

Kolumna (iv): Kategorie powiązanych towarów

Kolumna ta wskazuje, w stosownych przypadkach, kody CN towarów, z którymi są zasadniczo powiązane inwazyjne gatunki obce. Towary klasyfikowane do kodów CN w tej kolumnie nie podlegają kontrolom urzędowym zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1143/2014. Zob. także uwagi do kolumny (ii). W szczególności liczby wymienione w kolumnie (iv) odnoszą się do następujących kodów CN:

(1)

0301 11 00: Ozdobne ryby słodkowodne

(2)

0301 93 00: Karpiowate (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: Pozostałe ryby słodkowodne

(5)

ex 0602: Rośliny przeznaczone do sadzenia z podłożem uprawowym

(6)

1211 90 86: Pozostałe rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzajach stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane

(7)

ex 2530 90 00: Ziemia i podłoże uprawowe

(8)

4401: Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach drewno w postaci wiórków lub kawałków; trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne postacie

(9)

4403: Drewno surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione

(10)

ex 6914 90 00: Ceramiczne donice ogrodowe

(11)

ex Dział 10: Nasiona zbóż do siewu


(1)  Dz.U. L 198 z 20.7.1987, s. 1.


Top