Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0931

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/931 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Tekst mający znaczenie dla EOG)

C/2015/3949

OJ L 151, 18.6.2015, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/931/oj

18.6.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/1


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/931

z dnia 17 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) przewidziano termin składania przez jednostki certyfikujące i organy kontroli wniosków o uznanie dla celów zgodności zgodnie z art. 32 rozporządzenia (WE) nr 834/2007. Ponieważ wprowadzenie w życie przepisów dotyczących przywozu produktów wykazujących zgodność jest wciąż w fazie oceny i związane z nimi wytyczne, wzory, kwestionariusze i niezbędny elektroniczny system transmisji są nadal w fazie przygotowania, należy wydłużyć termin składania wniosków przez jednostki certyfikujące i organy kontroli.

(2)

W celu uproszczenia i usprawnienia procedury uznawania jednostek certyfikujących i organów kontroli dla celów zgodności i równoważności, przedstawiciele tych jednostek certyfikujących i organów kontroli powinni mieć możliwość składania wniosków o wpis do wykazów, o których mowa w art. 3 i 10 rozporządzenia (WE) nr 1235/2008, w dowolnym czasie w ciągu roku. Należy zatem znieść roczny termin składania takich wniosków.

(3)

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanowiono wykaz krajów trzecich, których systemy produkcji i środki kontroli w odniesieniu do produkcji ekologicznej produktów rolnych uznawane są za równoważne z tymi ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 834/2007.

(4)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Australię zmienił się odpowiedni właściwy organ.

(5)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Japonię nazwa i adres internetowy szeregu jednostek certyfikujących uległy zmianie.

(6)

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Republikę Korei należy dodać adres strony internetowej odpowiedniego właściwego organu.

(7)

Termin ważności wpisu w wykazie dotyczącego Tunezji upływa w dniu 30 czerwca 2015 r. W związku z zastosowaniem przez Tunezję środków naprawczych i postępami w zakresie systemu kontroli należy przedłużyć ważność wpisu dotyczącego Tunezji w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 na czas nieokreślony.

(8)

Termin ważności wpisu w wykazie dotyczącego Stanów Zjednoczonych upływa w dniu 30 czerwca 2015 r. Biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone nadal spełniają warunki ustanowione w art. 33 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 834/2007, ważność tego wpisu należy przedłużyć na czas nieokreślony.

(9)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zawiera wykaz jednostek certyfikujących i organów kontroli uprawnionych do przeprowadzania kontroli i wydawania świadectw w krajach trzecich do celów równoważności.

(10)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Abcert AG” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A i D na Albanię, Armenię, Bośnię i Hercegowinę, Kosowo (3), Kirgistan, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Czarnogórę, Serbię, Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan oraz dla kategorii produktów B na Mołdawię.

(11)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Afrisco Certified Organic, CC” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu uznania dla kategorii produktów B na Namibię, Republikę Południowej Afryki, Suazi, Zambię i Zimbabwe.

(12)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Agreco R.F. Göderz GmbH” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Boliwię, Bośnię i Hercegowinę, Burkina Faso, Kambodżę, Republikę Zielonego Przylądka, Kolumbię, Kubę, Dominikanę, Ekwador, Egipt, Salwador, Etiopię, Fidżi, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii, Gruzję, Gwatemalę, Honduras, Indonezję, Iran, Kazachstan, Kenię, Kirgistan, Madagaskar, Mali, Czarnogórę, Nepal, Nikaraguę, Nigerię, Papuę-Nową Gwineę, Paragwaj, Peru, Filipiny, Samoa, Senegal, Serbię, Wyspy Salomona, Republikę Południowej Afryki, Sri Lankę, Surinam, Tanzanię, Tajlandię, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Ugandę, Uzbekistan, Wenezuelę i Wietnam oraz dla kategorii produktów D na Burkina Faso, Kolumbię, Kubę, Etiopię, Gwatemalę, Honduras, Kenię, Mali, Meksyk, Nepal, Nikaraguę, Nigerię, Papuę-Nową Gwineę, Paragwaj, Filipiny, Senegal, Republikę Południowej Afryki, Sri Lankę, Surinam, Tuvalu, Ugandę, Urugwaj i Wietnam.

(13)

„Austria Bio Garantie GmbH” poinformowała Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej we wszystkich krajach trzecich, dla których została uznana.

(14)

„BCS Öko-Garantie GmbH” poinformowało Komisję o zmianie nazwy na „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH”.

(15)

Ponadto Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „BCS Öko-Garantie” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów B na Kenię, Mongolię, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Wietnam, dla kategorii produktów E na Kenię i Mongolię oraz dla kategorii produktów F na Bangladesz, Bhutan, Kolumbię, Fidżi, Nepal, Papuę-Nową Gwineę, Singapur i Republikę Południowej Afryki.

(16)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Bioagricert S.r.l.” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A i D na Iran i Wietnam.

(17)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Bio Latina Certificadora” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Nikaraguę i Peru. Ponadto „Bio Latina Certificadora” poinformowała Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej w odniesieniu do kategorii produktów C w Peru.

(18)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Caucacert Ltd” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu uznania dla kategorii produktów B i F na Gruzję.

(19)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „CCPB Srl” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A i D na Mali. Ponadto „CCPB Srl” poinformowało Komisję o zmianie adresu.

(20)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Kambodżę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Laos, Madagaskar, Malezję, Mozambik, Mjanmę/Birmę, Namibię, Nikaraguę, Panamę, Samoa, Timor Wschodni, Urugwaj, Wenezuelę i Zimbabwe, dla kategorii produktów B na Mjanmę/Birmę i Urugwaj, dla kategorii produktów D na Kambodżę, Salwador, Gwatemalę, Honduras, Laos, Madagaskar, Malezję, Mozambik, Mjanmę/Birmę, Namibię, Nikaraguę, Panamę, Samoa, Timor Wschodni, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Urugwaj, Wenezuelę i Zimbabwe oraz dla kategorii produktów F na Chiny, byłą jugosłowiańską republikę Macedonii oraz Serbię.

(21)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Kolumbię.

(22)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Control Union Certifications” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Algierię, Azerbejdżan, Boliwię, Chile, Salwador, Gambię, Gwatemalę, Nikaraguę, Rosję i Sudan, dla kategorii produktów B na Azerbejdżan, Boliwię, Chile, Salwador, Gambię, Gwatemalę, Nikaraguę, Rosję i Sudan, dla kategorii produktów C na Algierię, Azerbejdżan i Rosję, dla kategorii produktów D na Algierię, Azerbejdżan, Boliwię, Chile, Salwador, Gambię, Gwatemalę, Nikaraguę, Rosję i Sudan oraz dla kategorii produktów E i F na Azerbejdżan i Rosję.

(23)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Ecocert SA” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Etiopię i Tajwan, dla kategorii produktów C na Japonię, dla kategorii produktów D na Chile i Tajwan oraz dla kategorii produktów E na Kolumbię i Kubę.

(24)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Ecoglobe” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu uznania dla kategorii produktów B na Afganistan, Armenię, Białoruś, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, Rosję, Tadżykistan, Turkmenistan, Ukrainę i Uzbekistan.

(25)

W ostatnich miesiącach Komisja otrzymała szereg zgłoszeń od państw członkowskich dotyczących dużej ilości przesyłek produktów ekologicznych przywożonych z Ukrainy do Unii, zawierających pozostałości środków ochrony roślin, które są zakazane w rolnictwie ekologicznym na mocy przepisów rozporządzenia (WE) nr 834/2007 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 (4). Produkty te zostały certyfikowane na podstawie rozporządzenia (WE) nr 834/2007 przez „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu” (ETKO). Na podstawie informacji otrzymanych przez Komisję od ETKO oraz badania działalności ETKO na miejscu przeprowadzonego przez właściwą jednostkę akredytującą udokumentowano poważne uchybienia w prowadzonych kontrolach oraz znaczną liczbę niezgodności, które łącznie wskazują na trwałą nieskuteczność stosowanych środków kontroli. Okazało się również, że ETKO nie było w stanie podjąć odpowiednich środków naprawczych w odniesieniu do stwierdzonych uchybień i naruszeń. W takich okolicznościach istnieje ryzyko wprowadzenia konsumenta w błąd odnośnie do prawdziwej natury produktów zatwierdzonych przez ETKO. W związku z tym należy wykreślić ETKO z wykazu zgodnie z art. 12 ust. 2 akapit pierwszy lit. d), e) i f) rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(26)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „IMO Control Latinoamérica Ltda.” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A i D na Panamę i Surinam.

(27)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu uznania dla kategorii produktów B i E na Turcję.

(28)

„IMO Institut für Marktökologie GmbH” poinformował Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej we wszystkich krajach trzecich, dla których został uznany.

(29)

„Indocert” poinformował Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej w odniesieniu do kategorii produktów C.

(30)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „IMOswiss AG” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Kambodżę, Gambię, Iran, Laos, Malezję, Mjanmę/Birmę, Oman, Arabię Saudyjską i Surinam, dla kategorii produktów B na Etiopię oraz dla kategorii produktów D na Bahamy, Kambodżę, Gambię, Honduras, Iran, Laos, Malezję, Mjanmę/Birmę, Oman i Arabię Saudyjską.

(31)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A i D na Wybrzeże Kości Słoniowej.

(32)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „LACON GmbH” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że w zakresie uznania dla kategorii produktów D może mieścić się wino. Ponadto uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Bhutan, Brazylię, Indonezję, Mauritius, Nigerię, Senegal, Sri Lankę, Ugandę i Zjednoczone Emiraty Arabskie, dla kategorii produktów B na Madagaskar, Maroko, Senegal, Serbię, Tanzanię oraz dla kategorii produktów D na Bhutan, Brazylię, Indonezję, Mali, Mauritius, Nigerię, Senegal, Sri Lankę i Ugandę.

(33)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Letis S.A.” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Kajmany, Ekwador i Meksyk oraz dla kategorii produktów D na Kajmany i Ekwador.

(34)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „NASAA Certified Organic Pty Ltd” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A i D na Chiny.

(35)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organic Control System” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A i D na Czarnogórę.

(36)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organic Standard” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Rosję i Uzbekistan, dla kategorii produktów B na Gruzję oraz dla kategorii produktów D na Armenię, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzję, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawię, Rosję i Uzbekistan. Otrzymane informacje potwierdziły również, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu uznania dla kategorii produktów C, E i F na Białoruś i Ukrainę.

(37)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Organización Internacional Agropecuaria” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu uznania dla kategorii produktów D, łącznie z winem, na Argentynę oraz rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A na Boliwię i Paragwaj, dla kategorii produktów C na Brazylię i Urugwaj oraz dla kategorii produktów D na Boliwię, Brazylię i Paragwaj.

(38)

„SGS Austria Controll-Co. GmbH” poinformowała Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej we wszystkich krajach trzecich, dla których została uznana.

(39)

Komisja otrzymała i przeanalizowała wniosek „Soil Association Certification Limited” o zmianę specyfikacji. Analiza otrzymanych informacji potwierdziła, że uzasadnione jest rozszerzenie zakresu geograficznego uznania dla kategorii produktów A i D na Algierię, Bahamy, Hongkong, Malawi, Samoa, Singapur i Wietnam.

(40)

„Suolo e Salute srl” poinformowała Komisję o zaprzestaniu działalności certyfikacyjnej w Serbii.

(41)

Termin ważności wpisu w wykazie dotyczącego szeregu jednostek certyfikujących upływa w dniu 30 czerwca 2015 r. Na podstawie ciągłego nadzoru prowadzonego przez Komisję zgodnie z art. 33 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 834/2007 okres ważności wpisów dotyczących tych jednostek certyfikujących należy przedłużyć do dnia 30 czerwca 2018 r.

(42)

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zmieniony rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 355/2014 (5) zawiera błąd w numerze kodu Nepalu we wpisie dotyczącym jednostki certyfikującej „Onecert, Inc.”. Należy sprostować ten błąd.

(43)

Należy zatem odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie (WE) nr 1235/2008.

(44)

Jako że odniesienia do dnia 30 czerwca 2015 r. jako daty końcowej włączenia do wykazów w załącznikach III i IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 należy zmienić w odpowiednim czasie, właściwe zmiany powinny mieć zastosowanie od dnia 30 czerwca 2015 r.

(45)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja rozpatruje uznanie i wpis jednostki certyfikującej lub organu kontroli do wykazu, o którym mowa w art. 3, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od przedstawiciela zainteresowanej jednostki certyfikującej lub zainteresowanego organu kontroli sporządzonego na podstawie wzoru wniosku udostępnionego przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 2. Przy sporządzaniu pierwszego wykazu rozpatruje się tylko kompletne wnioski otrzymane przed dniem 31 października 2016 r.”;

2)

art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.   Komisja rozpatruje wpis jednostki certyfikującej lub organu kontroli do wykazu, o którym mowa w art. 10, po otrzymaniu odpowiedniego wniosku od przedstawiciela zainteresowanego organu kontroli lub jednostki certyfikującej sporządzonego na podstawie wzoru wniosku udostępnionego przez Komisję zgodnie z art. 17 ust. 2. Przy aktualizacji wykazu rozpatruje się tylko kompletne wnioski.”;

3)

w załączniku III wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;

4)

w załączniku IV wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednakże pkt 4 i 5 w załączniku I oraz pkt 33 w załączniku II stosuje się od dnia 30 czerwca 2015 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 czerwca 2015 r.

W imieniu Komisji

Jean-Claude JUNCKER

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1235/2008 z dnia 8 grudnia 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25).

(3)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.

(4)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz.U. L 250 z 18.9.2008, s. 1).

(5)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 355/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1235/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich (Dz.U. L 106 z 9.4.2014, s. 15).


ZAŁĄCZNIK I

W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej Australii pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Właściwy organ: Department of Agriculture, www.agriculture.gov.au/biosecurity/export/organic-bio-dynamic”;

2)

w pozycji dotyczącej Japonii w pkt 5 wprowadza się następujące zmiany:

a)

wiersz odnoszący się do numeru kodu JP-BIO-007 otrzymuje brzmienie:

„JP-BIO-007

Bureau Veritas Japan, Inc.

http://certification.bureauveritas.jp/cer-business/jas/nintei_list.html”

b)

wiersz odnoszący się do numeru kodu JP-BIO-009 otrzymuje brzmienie:

„JP-BIO-009

Overseas Merchandise Inspection Co., Ltd

http://www.omicnet.com/omicnet/services-en/organic-certification-en.html”

c)

wiersz odnoszący się do numeru kodu JP-BIO-010 otrzymuje brzmienie:

„JP-BIO-010

Organic Farming Promotion Association

http://yusuikyo.web.fc2.com/”

d)

wiersz odnoszący się do numeru kodu JP-BIO-018 otrzymuje brzmienie:

„JP-BIO-018

Organic Certification Association

http://yuukinin.org”

3)

w pozycji dotyczącej Republiki Korei pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Właściwy organ: Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs, www.enviagro.go.kr/portal/en/main.do”;

4)

w pozycji dotyczącej Tunezji pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

Termin ważności wpisu do wykazu: bezterminowo.”;

5)

w pozycji dotyczącej Stanów Zjednoczonych pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7.

Termin ważności wpisu do wykazu: bezterminowo.”.


ZAŁĄCZNIK II

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w pozycji dotyczącej „Abcert AG” wprowadza się następujące zmiany w pkt 3:

a)

dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Albania

AL-BIO-137

x

x

Armenia

AM-BIO-137

x

x

Bośnia i Hercegowina

BY-BIO-137

x

x

Kosowo (1)

XK-BIO-137

x

x

Kirgistan

KG -BIO-137

x

x

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-137

x

x

Czarnogóra

ME-BIO-137

x

x

Serbia

RS-BIO-137

x

x

Tadżykistan

TJ-BIO-137

x

x

Turkmenistan

TM-BIO-137

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-137

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Mołdawii dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

c)

na końcu tabeli dodaje się następujący wiersz przypisu dotyczący Kosowa:

„(1)

Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.”

2)

w pozycji dotyczącej „Afrisco Certified Organic, CC” w pkt 3, w wierszach dotyczących Namibii, Republiki Południowej Afryki, Suazi, Zambii i Zimbabwe dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

3)

w pozycji dotyczącej „Agreco R.F. Göderz GmbH” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Boliwia

BO-BIO-151

x

Bośnia i Hercegowina

BA-BIO-151

x

Burkina Faso

BF-BIO-151

x

x

Kambodża

KH-BIO-151

x

Republika Zielonego Przylądka

CV-BIO-151

x

Kolumbia

CO-BIO-151

x

x

Kuba

CU-BIO-151

x

x

Republika Dominikańska

DO-BIO-151

x

Ekwador

EC-BIO-151

x

Egipt

EG-BIO-151

x

Salwador

SV-BIO-151

x

Etiopia

ET-BIO-151

x

x

Fidżi

FJ-BIO-151

x

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-151

x

Gruzja

GE-BIO-151

x

Gwatemala

GT-BIO-151

x

x

Honduras

HN-BIO-151

x

x

Indonezja

ID-BIO-151

x

Iran

IR-BIO-151

x

Kazachstan

KZ-BIO-151

x

Kenia

KE-BIO-151

x

x

Kirgistan

KG-BIO-151

x

Madagaskar

MG-BIO-151

x

Mali

ML-BIO-151

x

x

Meksyk

MX-BIO-151

x

Czarnogóra

ME-BIO-151

x

Nepal

NP-BIO-151

x

x

Nikaragua

NI-BIO-151

x

x

Nigeria

NG-BIO-151

x

x

Papua-Nowa Gwinea

PG-BIO-151

x

x

Paragwaj

PY-BIO-151

x

x

Peru

PE-BIO-151

x

Filipiny

PH-BIO-151

x

x

Samoa

WS-BIO-151

x

Senegal

SN-BIO-151

x

x

Serbia

RS-BIO-151

x

Wyspy Salomona

SB-BIO-151

x

Republika Południowej Afryki

ZA-BIO-151

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-151

x

x

Surinam

SR-BIO-151

x

x

Tanzania

TZ-BIO-151

x

Tajlandia

TH-BIO-151

x

Togo

TG-BIO-151

x

Tonga

TO-BIO-151

x

Turkmenistan

TM-BIO-151

x

Tuvalu

TV-BIO-151

x

x

Uganda

UG-BIO-151

x

x

Urugwaj

UY-BIO-151

x

Uzbekistan

UZ-BIO-151

x

Wenezuela

VE-BIO-151

x

Wietnam

VN-BIO-151

x

x

—”

4)

skreśla się całą pozycję dotyczącą „Austria Bio Garantie GmbH”;

5)

skreśla się całą pozycję dotyczącą „BCS Öko-Garantie GmbH”;

6)

w pozycji dotyczącej „Bioagricert S.r.l.” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Iran

IR-BIO-132

x

x

Wietnam

VN-BIO-132

x

x

—”

7)

w pozycji dotyczącej do „Bio Latina Certificadora” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w wierszu dotyczącym Nikaragui dodaje się krzyżyk w kolumnie A;

b)

w wierszu dotyczącym Peru dodaje się krzyżyk w kolumnie A i skreśla się krzyżyk w kolumnie C;

8)

w pozycji dotyczącej „Caucacert Ltd” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Gruzji dodaje się krzyżyk w kolumnach B i F;

9)

w pozycji dotyczącej „CCPB Srl” wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.

Adres: Viale Masini 36, 40126 Bologna, Włochy”;

b)

w pkt 3 dodaje się następujący wiersz:

„Mali

ML-BIO-102

x

x

—”

10)

w pozycji dotyczącej „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

a)

dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Kambodża

KH-BIO-140

x

x

Salwador

SV-BIO-140

x

x

Gwatemala

GT-BIO-140

x

x

Honduras

HN-BIO-140

x

x

Laos

LA-BIO-140

x

x

Madagaskar

MG-BIO-140

x

x

Malezja

MY-BIO-140

x

x

Mozambik

MZ-BIO-140

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-140

x

x

x

Namibia

NA-BIO-140

x

x

Nikaragua

NI-BIO-140

x

x

Panama

PA-BIO-140

x

x

Samoa

WS-BIO-140

x

x

Timor Wschodni

TL-BIO-140

x

x

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-BIO-140

x

Urugwaj

UY-BIO-140

x

x

x

Wenezuela

VE-BIO-140

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-140

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Chin dodaje się krzyżyk w kolumnie F;

c)

w wierszu dotyczącym byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii dodaje się krzyżyk w kolumnie F;

d)

w wierszu dotyczącym Serbii dodaje się krzyżyk w kolumnie F;

11)

w pozycji dotyczącej „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.” w pkt 3 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Kolumbia

CO-BIO-104

x

—”

12)

w pozycji dotyczącej „Control Union Certifications” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Algieria

DZ-BIO-149

x

x

x

Azerbejdżan

AZ-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Boliwia

BO-BIO-149

x

x

x

Chile

CL-BIO-149

x

x

x

Salwador

SV-BIO-149

x

x

x

Gambia

GM-BIO-149

x

x

x

Gwatemala

GT-BIO-149

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-149

x

x

x

Rosja

RU-BIO-149

x

x

x

x

x

x

Sudan

SD-BIO-149

x

x

x

—”

13)

w pozycji dotyczącej „Ecocert SA” wprowadza się następujące zmiany w pkt 3:

a)

dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Chile

CL-BIO-154

x

Etiopia

ET-BIO-154

x

Tajwan

TW-BIO-154

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Kolumbii dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

c)

w wierszu dotyczącym Kuby dodaje się krzyżyk w kolumnie E;

d)

w wierszu dotyczącym Japonii dodaje się krzyżyk w kolumnie C;

14)

w pozycji dotyczącej „Ecoglobe” w pkt 3 dodaje się krzyżyk w kolumnie B w wierszach dotyczących Afganistanu, Armenii, Białorusi, Iranu, Kazachstanu, Kirgistanu, Pakistanu, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i Uzbekistanu;

15)

skreśla się całą pozycję dotyczącą „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”;

16)

w pozycji dotyczącej „IMO Control Latinoamérica Ltda.” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Panama

PA-BIO-123

x

x

Surinam

SR-BIO-123

x

x

—”

17)

w pozycji dotyczącej „IMO-Control Sertifikasyon Tic. Ltd Ști”, w pkt 3, w wierszu dotyczącym Turcji dodaje się krzyżyk w kolumnach B i E;

18)

skreśla się całą pozycję dotyczącą „IMO Institut für Marktökologie GmbH”;

19)

w pozycji dotyczącej „Indocert” w pkt 3, w wierszu dotyczącym Indii skreśla się krzyżyk w kolumnie C;

20)

w pozycji dotyczącej „IMOswiss AG” wprowadza się następujące zmiany w pkt 3:

a)

dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Bahamy

BS-BIO-143

 

x

Kambodża

KH-BIO-143

x

x

Gambia

GM-BIO-143

x

x

Honduras

HN-BIO-143

x

Iran

IR-BIO-143

x

x

Laos

LA-BIO-143

x

x

Malezja

MY-BIO-143

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-143

x

x

Oman

OM-BIO-143

x

x

Arabia Saudyjska

SA-BIO-143

x

x

Surinam

SR-BIO-143

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Etiopii dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

21)

w pozycji dotyczącej „Istituto Certificazione Etica e Ambientale” w pkt 3 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Wybrzeże Kości Słoniowej

CI-BIO-111

x

x

—”

22)

dodaje się nową pozycję w brzmieniu:

„»Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH«

1.

Adres: Marientorgraben 3-5, 90402 Nürnberg, Niemcy

2.

Adres strony internetowej: http://www.bcs-oeko.com

3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-141

x

x

Algieria

DZ-BIO-141

x

x

Angola

AO-BIO-141

x

x

Armenia

AM-BIO-141

x

x

Azerbejdżan

AZ-BIO-141

x

x

Bangladesz

BD-BIO-141

x

x

x

Białoruś

BY-BIO-141

x

x

x

Benin

BJ-BIO-141

x

x

Bhutan

BT-BIO-141

x

x

x

Boliwia

BO-BIO-141

x

x

Botswana

BW-BIO-141

x

x

Brazylia

BR-BIO-141

x

x

x

x

Kambodża

KH-BIO-141

x

x

Czad

TD-BIO-141

x

x

Chile

CL-BIO-141

x

x

x

x

x

Chiny

CN-BIO-141

x

x

x

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-141

x

x

x

x

Kostaryka

CR-BIO-141

x

Wybrzeże Kości Słoniowej

CI-BIO-141

x

x

x

Kuba

CU-BIO-141

x

x

x

Republika Dominikańska

DO-BIO-141

x

x

Ekwador

EC-BIO-141

x

x

x

x

x

Egipt

EG-BIO-141

x

x

Salwador

SV-BIO-141

x

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-141

x

x

x

x

Gruzja

GE-BIO-141

x

x

x

Fidżi

FJ-BIO-141

x

x

x

Ghana

GH-BIO-141

x

x

Gwatemala

GT-BIO-141

x

x

x

Haiti

HT-BIO-141

x

x

Honduras

HN-BIO-141

x

x

x

Hongkong

HK-BIO-141

x

x

Indie

IN-BIO-141

x

Indonezja

ID-BIO-141

x

x

Iran

IR-BIO-141

x

x

x

Japonia

JP-BIO-141

x

x

Kenia

KE-BIO-141

x

x

x

x

Kosowo (1)

XK-BIO-141

x

x

x

Kirgistan

KG-BIO-141

x

x

x

Laos

LA-BIO-141

x

x

Lesoto

LS-BIO-141

x

x

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-141

x

x

Malawi

MW-BIO-141

x

x

Malezja

MY-BIO-141

x

x

Meksyk

MX-BIO-141

x

x

x

x

Mołdawia

MD-BIO-141

x

x

Mongolia

MN-BIO-141

x

x

x

x

Czarnogóra

ME-BIO-141

x

x

Maroko

MA-BIO-141

x

x

Mozambik

MZ-BIO-141

x

x

Mjanma/Birma

MM-BIO-141

x

x

x

Namibia

NA-BIO-141

x

x

Nepal

NP-BIO-141

x

x

x

Nikaragua

NI-BIO-141

x

x

x

x

Oman

OM-BIO-141

x

x

x

Panama

PA-BIO-141

x

x

Papua-Nowa Gwinea

PG-BIO-141

x

x

x

Paragwaj

PY-BIO-141

x

x

x

x

Peru

PE-BIO-141

x

x

x

Filipiny

PH-BIO-141

x

x

x

Rosja

RU-BIO-141

x

x

x

Arabia Saudyjska

SA-BIO-141

x

x

x

x

Senegal

SN-BIO-141

x

x

Serbia

RS-BIO-141

x

x

Singapur

SG-BIO-141

x

x

x

Republika Południowej Afryki

ZA-BIO-141

x

x

x

x

x

Korea Południowa

KR-BIO-141

x

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-141

x

x

Sudan

SD-BIO-141

x

x

Suazi

SZ-BIO-141

x

x

Polinezja Francuska

PF-BIO-141

x

x

Tajwan

TW-BIO-141

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-141

x

x

Tajlandia

TH-BIO-141

x

x

x

x

Turcja

TR-BIO-141

x

x

x

x

Uganda

UG-BIO-141

x

x

Ukraina

UA-BIO-141

x

x

x

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-BIO-141

x

x

x

Urugwaj

UY-BIO-141

x

x

x

x

Wenezuela

VE-BIO-141

x

x

Wietnam

VN-BIO-141

x

x

x

x

4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji i produktów objętych załącznikiem III

5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”;

23)

w pozycji dotyczącej „LACON GmbH” wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pkt 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i)

dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Bhutan

BT-BIO-134

x

x

Indonezja

ID-BIO-134

x

x

Mauritius

MU-BIO-134

x

x

Nigeria

NG-BIO-134

x

x

Senegal

SN-BIO-134

x

x

x

Sri Lanka

LK-BIO-134

x

x

Uganda

UG-BIO-134

x

x

—”

(ii)

w wierszu dotyczącym Brazylii dodaje się krzyżyk w kolumnach A i D;

(iii)

w wierszu dotyczącym Madagaskaru dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

(iv)

w wierszu dotyczącym Mali dodaje się krzyżyk w kolumnie D;

(v)

w wierszu dotyczącym Maroka dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

(vi)

w wierszu dotyczącym Serbii dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

(vii)

w wierszu dotyczącym Tanzanii dodaje się krzyżyk w kolumnie B;

(viii)

w wierszu dotyczącym Zjednoczonych Emiratów Arabskich dodaje się krzyżyk w kolumnie A;

b)

w pkt 4 skreśla się wyraz „wina”;

24)

w pozycji dotyczącej „Letis SA” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Kajmany

KY-BIO-135

x

 

x

Ekwador

EC-BIO-135

x

x

Meksyk

MX-BIO-135

x

—”

25)

w pozycji dotyczącej „NASAA Certified Organic Pty Ltd” w pkt 3 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Chiny

CN-BIO-119

x

x

—”

26)

w pozycji dotyczącej „Onecert, Inc.” w pkt 3 wiersz dotyczący Nepalu otrzymuje brzmienie:

„Nepal

NP-BIO-152

x

x

—”

27)

w pozycji dotyczącej „Organic Control System” w pkt 3 dodaje się wiersz w brzmieniu:

„Czarnogóra

ME-BIO-162

x

x

—”

28)

w pozycji dotyczącej „Organic Standard” wprowadza się następujące zmiany w pkt 3:

a)

dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Armenia

AM-BIO-108

x

x

Azerbejdżan

AZ-BIO-108

x

x

Gruzja

GE-BIO-108

x

x

x

Kazachstan

KG-BIO-108

x

x

Kirgistan

KZ-BIO-108

x

x

Mołdawia

MD-BIO-108

x

x

Rosja

RU-BIO-108

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-108

x

x

—”

b)

w wierszu dotyczącym Białorusi dodaje się krzyżyk w kolumnach C, D, E i F;

c)

w wierszu dotyczącym Ukrainy dodaje się krzyżyk w kolumnach C, E i F;

29)

w pozycji dotyczącej „Organización Internacional Agropecuaria” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Argentyna

AR-BIO-110

x

x

Boliwia

BO-BIO-110

x

x

Brazylia

BR-BIO-110

x

x

x

Meksyk

MX-BIO-110

x

x

Panama

PA-BIO-110

x

x

Paragwaj

PY-BIO-110

x

x

Urugwaj

UY-BIO-110

x

x

x

x

—”

30)

skreśla się całą pozycję dotyczącą „SGS Austria Controll-Co. GmbH”;

31)

w pozycji dotyczącej „Soil Association Certification Limited” w pkt 3 dodaje się następujące wiersze w odpowiednim porządku alfabetycznym:

„Algieria

DZ-BIO-142

x

x

Bahamy

BS-BIO-142

x

x

Hongkong

HK-BIO-142

x

x

Malawi

MW-BIO-142

x

x

Samoa

WS-BIO-142

x

x

Singapur

SG-BIO-142

x

x

Wietnam

VN-BIO-142

x

x

—”

32)

w pozycji dotyczącej „Suolo e Salute srl” w pkt 3 skreśla się wiersz dotyczący Serbii;

33)

w pozycjach dotyczących „Abcert AG”, „Agreco R.F. Göderz GmbH”, „Albinspekt”, „ARGENCERT SA”, „Australian Certified Organic”, „Bioagricert S.r.l.”, „BioGro New Zealand Limited”, „Bio Latina Certificadora”, „Bolicert Ltd”, „Caucacert Ltd”, „CCOF Certification Services”, „CCPB Srl”, „CERES Certification of Environmental Standards GmbH”, „Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.”, „Certisys”, „Control Union Certifications”, „Doalnara Certified Organic Korea, LLC”, „Ecocert SA”, „Ecoglobe”, „Ekolojik Tarim Kontrol Organizasyonu”, „Florida Certified Organic Growers and Consumers, Inc. (FOG), DBA as Quality Certification Services (QCS)”, „IBD Certifications Ltd”, „IMO Control Latinoamérica Ltda.”, „IMO Control Private Limited”, „Indocert”, „IMOswiss AG”, „International Certification Services, Inc.”, „Istituto Certificazione Etica e Ambientale”, „Japan Organic and Natural Foods Association”, „LACON GmbH”, „Letis SA”, „NASAA Certified Organic Pty Ltd”, „ÖkoP Zertifizierungs GmbH”, „Onecert, Inc.”, „Oregon Tilth”, „Organic agriculture certification Thailand”, „Organic Certifiers”, „Organic crop improvement association”, „Organic Standard”, „Organización Internacional Agropecuaria”, „Organska Kontrola”, „QC&I GmbH”, „Quality Assurance International”, „Soil Association Certification Limited”, „Suolo e Salute srl” oraz „Uganda Organic Certification Ltd” pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5.

Termin ważności wpisu do wykazu: do dnia 30 czerwca 2018 r.”.


(1)  Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244/1999 oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Deklaracji niepodległości Kosowa.


Top