EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0428R(01)

Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии (ОВ L 70, 14.3.2015 г.)

C/2016/7088

OJ L 297, 4.11.2016, p. 25–27 (PL)
OJ L 297, 4.11.2016, p. 25–25 (BG, PT)
OJ L 297, 4.11.2016, p. 25–26 (EL, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/428/corrigendum/2016-11-04/oj

4.11.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 297/25


Поправка на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/428 на Комисията от 10 март 2015 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 и Регламент (ЕС) № 1063/2010 по отношение на правилата за произход, отнасящи се до схемата от общи тарифни преференции и преференциални тарифни мерки за определени държави или територии

( Официален вестник на Европейския съюз L 70 от 14 март 2015 г. )

На страница 22, в член 1, точка 12, в заменящия текст на член 95, параграф 2

вместо:

„Изявление за произход може да бъде изготвено и след износа („изявление със задна дата“) на съответните продукти. Такова изявление със задна дата е допустимо, ако се представи пред митническите органи в държавата членка на подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение не по-късно от две години след вноса.“

да се чете:

„Изявление за произход може да бъде изготвено и след износа („изявление впоследствие“) на съответните продукти. Такова изявление впоследствие е допустимо, ако се представи пред митническите органи в държавата членка на подаване на митническата декларация за допускане за свободно обращение не по-късно от две години след вноса.“

На страница 25, в член 1, точка 23, буква а), в заменящия текст на член 97л, параграф 3

вместо:

„Компетентните органи на държавите бенефициери могат да издадат сертификат със задна дата единствено след като се уверят, че информацията, представена в искането на износителя за сертификат за произход, формуляр А, издаден със задна дата, съответства на тази в съответното досие за износ и сертификат за произход и че формуляр А не е бил издаден при износа на въпросните продукти. Думите „Issued retrospectively“ или „Délivré a posteriori“ или „Emitido a posteriori“ се посочват в клетка 4 от сертификата за произход, формуляр А, издаден със задна дата.“

да се чете:

„Компетентните органи на държавите бенефициери могат да издадат сертификат впоследствие единствено след като се уверят, че информацията, представена в искането на износителя за сертификат за произход, формуляр А, издаден впоследствие, съответства на тази в съответното досие за износ и сертификат за произход и че формуляр А не е бил издаден при износа на въпросните продукти. Думите „Issued retrospectively“ или „Délivré a posteriori“ или „Emitido a posteriori“ се посочват в клетка 4 от сертификата за произход, формуляр А, издаден впоследствие.“


Top