EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R2066-20151118

Consolidated text: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2066 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που πραγματοποιούν εγκατάσταση, τεχνική εξυπηρέτηση, συντήρηση, επισκευή ή παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2066/2015-11-18

02015R2066 — EL — 18.11.2015 — 000.001


Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2066 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2015

►C1  για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που πραγματοποιούν εγκατάσταση, τεχνική εξυπηρέτηση, συντήρηση, επισκευή ή παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής ◄

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(ΕΕ L 301 της 18.11.2015, σ. 22)


Διορθώνεται από:

►C1

Διορθωτικό, ΕΕ L 068, 8.3.2019, σ.  18 (2015/2066)
▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/2066 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 17ης Νοεμβρίου 2015

▼C1

για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που πραγματοποιούν εγκατάσταση, τεχνική εξυπηρέτηση, συντήρηση, επισκευή ή παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής

▼B

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

▼C1

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων που εκτελούν εγκατάσταση, τεχνική εξυπηρέτηση, συντήρηση, επισκευή και παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου ή την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής καθώς και τους όρους αμοιβαίας αναγνώρισης των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις εν λόγω απαιτήσεις.

▼B

Άρθρο 2

Πιστοποίηση των φυσικών προσώπων

1.  Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις δραστηριότητες που ορίζονται στο άρθρο 1 πρέπει να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κατά την έννοια του άρθρου 3.

2.  Φυσικά πρόσωπα που ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 δεν υπόκεινται στην απαίτηση που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχουν εγγραφεί σε σειρά μαθημάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιητικού που καλύπτει τη σχετική δραστηριότητα· και

β) ασκούν τη δραστηριότητα υπό την εποπτεία προσώπου που είναι κάτοχος πιστοποιητικού το οποίο καλύπτει την εν λόγω δραστηριότητα και είναι πλήρως υπεύθυνο για την ορθή εκτέλεση της δραστηριότητας.

Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο ισχύει για τη διάρκεια των περιόδων που αφιερώθηκαν στην άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1, η οποία δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες συνολικά.

3.  Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες κατασκευής και επισκευής που αναλαμβάνονται σε χώρους του κατασκευαστή ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής.

Άρθρο 3

Έκδοση πιστοποιητικών για φυσικά πρόσωπα

1.  Φορέας πιστοποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 4, χορηγεί πιστοποιητικό σε φυσικά πρόσωπα που πέτυχαν σε θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, που διοργανώθηκαν από οργανισμό αξιολόγησης κατά την έννοια του άρθρου 5, σχετικά με τις ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα I.

2.  Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

α) την ονομασία του φορέα πιστοποίησης, το πλήρες ονοματεπώνυμο του κατόχου, τον αριθμό του πιστοποιητικού και, ενδεχομένως, την ημερομηνία λήξης·

β) τις εργασίες τις οποίες έχει δικαίωμα να εκτελεί ο κάτοχός του·

γ) την ημερομηνία έκδοσης και την υπογραφή του φορέα έκδοσης.

3.  Οι κάτοχοι των πιστοποιητικών που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2008 θεωρείται ότι διαθέτουν τα προσόντα ώστε να ασκούν όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 και ο φορέας πιστοποίησης που αναφέρεται στο άρθρο 4 μπορεί να χορηγεί στον κάτοχο των σχετικών προσόντων πιστοποιητικό χωρίς επανάληψη της εξέτασης.

Άρθρο 4

Φορέας πιστοποίησης

1.  Συγκροτείται φορέας πιστοποίησης μέσω εθνικών μέτρων ή διορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, φορείς, για την έκδοση των πιστοποιητικών που προορίζονται για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη δραστηριότητα που ορίζεται στο άρθρο 1.

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, ο φορέας πιστοποίησης θα είναι αμερόληπτος.

2.  Ο φορέας πιστοποίησης θα θεσπίζει και θα εφαρμόζει τις διαδικασίες που σχετίζονται με την έκδοση, την αναστολή και την απόσυρση των πιστοποιητικών.

3.  Ο φορέας πιστοποίησης θα τηρεί αρχεία που θα του επιτρέπουν την εξακρίβωση της κατάστασης πιστοποιημένου προσώπου. Τα αρχεία συνιστούν την απόδειξη της πλήρους διεκπεραίωσης της διαδικασίας πιστοποίησης. Τα αρχεία διατηρούνται τουλάχιστον επί πενταετία.

Άρθρο 5

Φορέας αξιολόγησης

1.  Φορέας αξιολόγησης, ο οποίος ορίζεται από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους ή από άλλους, εξουσιοδοτημένους προς τούτο, οργανισμούς, διοργανώνει τις εξετάσεις για τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 1. Ένας οργανισμός πιστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 4 μπορεί, επίσης, να ενεργεί ως οργανισμός αξιολόγησης.

Ο φορέας αξιολόγησης είναι αμερόληπτος κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του.

2.  Οι εξετάσεις διοργανώνονται και διαρθρώνονται κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται ότι καλύπτονται οι ελάχιστες δεξιότητες και γνώσεις που ορίζονται στο παράρτημα I.

3.  Ο φορέας αξιολόγησης θεσπίζει τις διαδικασίες αναφοράς και τηρεί αρχεία ούτως ώστε να καθίσταται δυνατή η τεκμηρίωση των ατομικών και συνολικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

4.  Ο φορέας αξιολόγησης μεριμνά ώστε οι οριζόμενοι εξεταστές να έχουν πλήρη γνώση αναφορικά με τις μεθόδους και τα έγγραφα των εξετάσεων, καθώς και την κατάλληλη τεχνογνωσία στον τομέα που αποτελεί το αντικείμενο των εξετάσεων. Εξασφαλίζει επίσης την ύπαρξη του αναγκαίου εξοπλισμού και των αναγκαίων εργαλείων και υλικών για τις πρακτικές δοκιμασίες.

Άρθρο 6

Κοινοποίηση

1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των φορέων πιστοποίησης για τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 καθώς και τους τίτλους των πιστοποιητικών για φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3, με χρήση της μορφής που καθορίζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/2065 της Επιτροπής ( 1 ).

2.  Τα κράτη μέλη επικαιροποιούν την κοινοποίηση που υποβάλλεται με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 με σχετικές νέες πληροφορίες και την υποβάλλουν στην Επιτροπή αμέσως.

Άρθρο 7

Όροι αμοιβαίας αναγνώρισης

1.  Στα πιστοποιητικά που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 3 εφαρμόζεται η αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν από τους κατόχους πιστοποιητικών που έχουν εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος να επισυνάψουν μετάφραση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού σε άλλη επίσημη γλώσσα της Ένωσης.

Άρθρο 8

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008 καταργείται.

Οι παραπομπές στον καταργούμενο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2008 θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό και πρέπει να διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος II.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

▼C1

Ωστόσο, το άρθρο 2 παράγραφος 1 εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου 2017 σε φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, τεχνική εξυπηρέτηση, συντήρηση, επισκευή και παροπλισμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μεταγωγής που περιέχει φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και την ανάκτηση φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου από στατικό ηλεκτρικό εξοπλισμό μεταγωγής, πλην του εξοπλισμού μεταγωγής υψηλής τάσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 305/2008.

▼B

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τις δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να αξιολογούνται από τους οργανισμούς αξιολόγησης

Οι εξετάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 και στο άρθρο 5 παράγραφος 2 πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

α) θεωρητική δοκιμασία (τεστ) που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ερωτήσεις οι οποίες προορίζονται για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων ή γνώσεων, όπως ορίζεται στη σχετική με την κατηγορία στήλη που φέρει το γράμμα (Τ)·

β) πρακτική δοκιμασία (τεστ) κατά την οποία ο αιτών υποψήφιος οφείλει να εκτελέσει την αντίστοιχη εργασία, με τη βοήθεια του αναγκαίου υλικού και των αναγκαίων εργαλείων και εξοπλισμού, όπως ορίζεται στη σχετική με την κατηγορία στήλη που φέρει το γράμμα (P).Αριθ.

Ελάχιστο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Τύπος δοκιμής

1

Βασικές γνώσεις επί των σχετικών περιβαλλοντικών θεμάτων (κλιματική αλλαγή, δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη), επί των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 517/2014 και επί των σχετικών εκτελεστικών πράξεων

T

2

Φυσικά, χημικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του SF6

T

3

Χρήση SF6 στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό ισχύος (μόνωση, απόσβεση τόξου)

T

4

Ποιότητα του SF6, σύμφωνα με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα

T

5

Κατανόηση της μελέτης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχύος

T

6

Έλεγχος ποιότητας του SF6

P

7

Ανάκτηση του SF6 και μειγμάτων SF6 καθώς και καθαρισμός του SF6

P

8

Αποθήκευση και μεταφορά του SF6

T

9

Χειρισμός τεχνικού εξοπλισμού ανάκτησης SF6

P

10

Χειρισμός στεγανών συστημάτων διάτρησης, εφόσον απαιτείται

P

11

Επαναχρησιμοποίηση SF6 και διάφορες κατηγορίες επαναχρησιμοποίησης

T

12

Εργασία σε ανοικτά διαμερίσματα με SF6

P

13

Εξουδετέρωση παραπροϊόντων SF6

T

14

Παρακολούθηση SF6 και υποχρεώσεις για την ενδεδειγμένη καταχώριση δεδομένων με βάση την εθνική ή την ενωσιακή νομοθεσία ή διεθνείς συμφωνίες

T

15

Περιορισμός των διαρροών και έλεγχοι εντοπισμού διαρροών

T

16

Βασικές γνώσεις των τεχνολογιών υποκατάστασης ή περιορισμού της χρήσης των φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου και ασφάλεια χειρισμού τους

T
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Πίνακας αντιστοιχίαςΚανονισμός (ΕΚ) αριθ. 305/2008

Παρών κανονισμός

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 2

Άρθρο 4

Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 4

Άρθρο 6

Άρθρο 5

Άρθρο 7

Άρθρο 6

Άρθρο 8

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 9

Παράρτημα

Παράρτημα I

Παράρτημα II( 1 ) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2065 της Επιτροπής, της 17ης Νοεμβρίου 2015, για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της μορφής κοινοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και πιστοποίησης των κρατών μελών (βλέπε σελίδα 14 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας).

Top