Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0751

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 751/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

OJ L 222, 18.8.2012, p. 5–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 291 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/751/oj

18.8.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 222/5


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 751/2012

z dnia 16 sierpnia 2012 r.

w sprawie sprostowania rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w odniesieniu do ustaleń dotyczących przywozu produktów ekologicznych z krajów trzecich

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (1), w szczególności jego art. 33 ust. 3 i art. 38 lit. d),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1235/2008 (2) zmienionego załącznikiem II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 508/2012 (3) ustanowiono wykaz organów kontrolnych i jednostek certyfikujących właściwych do prowadzenia kontroli i wydawania świadectw w krajach trzecich do celów równoważności.

(2)

W przypadku CERES Certification of Environmental Standards GmbH, Ecocert SA oraz Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l., pewne kraje trzecie, numery kodów oraz kategorie produktów nie zostały zamieszczone we wspomnianym wykazie. Ponadto w przypadku Ecocert SA brak jest odniesienia do wyłączenia produktów objętych wykazem.

(3)

Należy zatem odpowiednio sprostować załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008.

(4)

Ze względu na pewność prawa niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia, od którego stosuje się załącznik II do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 508/2012.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Regulacyjnego ds. Produkcji Ekologicznej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 zostaje sprostowany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 sierpnia 2012 r.

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 189 z 20.7.2007, s. 1.

(2)  Dz.U. L 334 z 12.12.2008, s. 25.

(3)  Dz.U. L 162 z 21.6.2012, s. 1.


ZAŁĄCZNIK

W załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 1235/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1)

w tekście odnoszącym się do „CERES Certification of Environmental Standards GmbH” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Albania

AL-BIO-140

x

x

Boliwia

BO-BIO-140

x

x

x

Bhutan

BT-BIO-140

x

x

Chile

CL-BIO-140

x

x

x

Chiny

CN-BIO-140

x

x

x

Kolumbia

CO-BIO-140

x

x

x

Republika Dominikańska

DO-BIO-140

x

x

x

Ekwador

EC-BIO-140

x

x

x

Egipt

EG-BIO-140

x

x

x

Etiopia

ET-BIO-140

x

x

x

Grenada

GD-BIO-140

x

x

x

Indonezja

ID-BIO-140

x

x

x

Jamajka

JM-BIO-140

x

x

x

Kenia

KE-BIO-140

x

x

x

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-140

x

x

x

Meksyk

MX-BIO-140

x

x

x

Mołdawia

MD-BIO-140

x

x

x

Maroko

MA-BIO-140

x

x

x

Papua-Nowa Gwinea

PG-BIO-140

x

x

x

Paragwaj

PY-BIO-140

x

x

x

Peru

PE-BIO-140

x

x

x

Filipiny

PH-BIO-140

x

x

x

Rosja

RU-BIO-140

x

x

x

Rwanda

RW-BIO-140

x

x

x

Arabia Saudyjska

SA-BIO-140

x

x

x

Serbia

RS-BIO-140

x

x

x

Singapur

SG-BIO-140

x

x

x

Republika Południowej Afryki

ZA-BIO-140

x

x

x

Saint Lucia

LC-BIO-140

x

x

x

Tajwan

TW-BIO-140

x

x

x

Tanzania

TZ-BIO-140

x

x

x

Tajlandia

TH-BIO-140

x

x

x

Turcja

TR-BIO-140

x

x

x

Uganda

UG-BIO-140

x

x

x

Ukraina

UA-BIO-140

x

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-140

x

x

x

Wietnam

VN-BIO-140

x

x

x

—”

2)

w tekście odnoszącym się do „Ecocert SA” wprowadza się następujące zmiany:

a)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Algieria

DZ-BIO-154

x

x

Andora

AD-BIO-154

x

Azerbejdżan

AZ-BIO-154

x

x

Benin

BJ-BIO-154

x

x

Bośnia i Hercegowina

BA-BIO-154

x

x

Brazylia

BR-BIO-154

x

x

Burkina Faso

BF-BIO-154

x

x

Burundi

BI-BIO-154

x

x

Kambodża

KH-BIO-154

x

x

Kamerun

CM-BIO-154

x

x

Kanada

CA-BIO-154

x

Czad

TD-BIO-154

x

Chiny

CN-BIO-154

x

x

Kolumbia

CO-BIO-154

x

x

Komory

KM-BIO-154

x

x

Wybrzeże Kości Słoniowej

CI-BIO-154

x

x

Chorwacja

HR-BIO-154

x

x

Kuba

CU-BIO-154

x

x

Republika Dominikańska

DO-BIO-154

x

x

Ekwador

EC-BIO-154

x

x

Fidżi

FJ-BIO-154

x

x

Ghana

GH-BIO-154

x

x

Gwatemala

GT-BIO-154

x

x

Gwinea

GN-BIO-154

x

x

Gujana

GY-BIO-154

x

x

Haiti

HT-BIO-154

x

Indie

IN-BIO-154

x

Indonezja

ID-BIO-154

x

x

Iran

IR-BIO-154

x

x

Japonia

JP-BIO-154

x

Kazachstan

KZ-BIO-154

x

Kenia

KE-BIO-154

x

x

Kuwejt

KW-BIO-154

x

x

Kirgistan

KK-BIO-154

x

x

Laos

LA-BIO-154

x

x

Była jugosłowiańska republika Macedonii

MK-BIO-154

x

x

Madagaskar

MG-BIO-154

x

x

Malawi

MW-BIO-154

x

x

Malezja

MY-BIO-154

 

x

Mali

ML-BIO-154

x

x

Mauritius

MU-BIO-154

x

x

Meksyk

MX-BIO-154

x

x

Mołdawia

MD-BIO-154

x

x

Monako

MC-BIO-154

x

Maroko

MA-BIO-154

x

x

Mozambik

MZ-BIO-154

x

x

Namibia

NA-BIO-154

x

Nepal

NP-BIO-154

x

x

Pakistan

PK-BIO-154

x

Paragwaj

PY-BIO-154

x

x

Peru

PE-BIO-154

x

Filipiny

PH-BIO-154

x

x

Rosja

RU-BIO-154

x

Rwanda

RW-BIO-154

x

x

Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

ST-BIO-154

x

x

Arabia Saudyjska

SA-BIO-154

x

x

Senegal

SN-BIO-154

x

x

Serbia

RS-BIO-154

x

x

Republika Południowej Afryki

ZA-BIO-154

x

x

Sudan

SD-BIO-154

x

Suazi

SZ-BIO-154

x

x

Syria

SY-BIO-154

x

x

Tanzania

TZ-BIO-154

x

x

Tajlandia

TH-BIO-154

x

x

Togo

TG-BIO-154

x

x

Tunezja

TS-BIO-154

x

Turcja

TR-BIO-154

x

x

Uganda

UG-BIO-154

x

x

Ukraina

UA-BIO-154

x

Zjednoczone Emiraty Arabskie

AE-BIO-154

x

x

Uzbekistan

UZ-BIO-154

x

Vanuatu

VU-BIO-154

x

Wietnam

VN-BIO-154

x

x

Zambia

ZM-BIO-154

x

x

Zimbabwe

ZW-BIO-154

x

x

—”

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4.

Powyższe nie ma zastosowania do: produktów w okresie konwersji, wina i produktów objętych załącznikiem III”;

3)

w tekście odnoszącym się do „Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3.

Kraje trzecie, stosowne numery kodów oraz kategorie produktów:

Kraj trzeci

Numer kodu

Kategorie produktów

 

 

A

B

C

D

E

F

Egipt

EG-BIO-136

x

x

x

Liban

LB-BIO-136

x

x

x

Maroko

MA-BIO-136

x

x

Syria

SY-BIO-136

x

Tunezja

TN-BIO-136

x

Turcja

TR-BIO-136

x

x

x

—”


Top