EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0295R(01)

Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 на Комисията от 15 декември 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания и на Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 56, 28.2.2018 г.)

C/2018/2873

OJ L 119, 15.5.2018, p. 41–41 (BG, SK)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/295/corrigendum/2018-05-15/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

15.5.2018   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 119/41


Поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2018/295 на Комисията от 15 декември 2017 година за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 44/2014 във връзка с конструкцията на превозните средства и общите изисквания и на Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014 във връзка с изискванията по отношение на екологичните характеристики и характеристиките на задвижването за одобряването на дву-, три- и четириколесни превозни средства

( Официален вестник на Европейския съюз L 56 от 28 февруари 2018 г. )

На страница 20, в приложение II, точка 3, буква и), с която се заменя точка 4.2.3 от приложение IV към Делегиран регламент (ЕС) № 134/2014

вместо:

„4.3.2.

Алтернативен допълнителен метод на изпитване от тип III (№ 3)“

да се чете:

„4.2.3.

Алтернативен допълнителен метод на изпитване от тип III (№ 3)“.


Top