EUR-Lex Dostop do prava EU

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Dokument 32017R2278

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2278 z dne 4. septembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

C/2017/5968

UL L 328, 12.12.2017, str. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

V veljavi

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2278/oj

12.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2278

z dne 4. septembra 2017

o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (1) ter zlasti člena 3 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1217/2009 vsebuje seznam regij, vključenih v mrežo za zbiranje računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: regije FADN), za vsako državo članico.

(2)

V skladu z navedeno prilogo je Nemčija razdeljena na 16 regij. Za namene Uredbe (ES) št. 1217/2009 je Nemčija zaprosila za združitev regij FADN Schleswig-Holstein in Hamburg v eno regijo FADN: Schleswig-Holstein/Hamburg.

(3)

Uredbo (ES) št. 1217/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Posodobljeni seznam regij FADN iz te uredbe bi se moral uporabljati od obračunskega leta 2018 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1217/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od obračunskega leta 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. septembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 328, 15.12.2009, str. 27.


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1217/2009 se seznam regij FADN, ki zadeva Nemčijo, nadomesti z naslednjim:

„Nemčija

1.

Schleswig-Holstein/Hamburg

2.

Niedersachsen

3.

Bremen

4.

Nordrhein-Westfalen

5.

Hessen

6.

Rheinland-Pfalz

7.

Baden-Württemberg

8.

Bayern

9.

Saarland

10.

Berlin

11.

Brandenburg

12.

Mecklenburg-Vorpommern

13.

Sachsen

14.

Sachsen-Anhalt

15.

Thüringen“


Na vrh